Cau Thang Thanh vi cac bac a nguyen thuy

c m cho cac tn hu knh vieng

 

Cau Thang Thanh vi cac bac a nguyen thuy c m cho cac tn hu knh vieng.

Hong Thuy

Roma (Vat. 16-04-2019) - Trong 60 ngay, cac tn hu hanh hng co the leo bang au goi len Cau Thang Thanh va cham en cac bac thang cam thach nguyen thuy, khong co boc go.

T nhieu the he, khach hanh hng en Roma a co long sung knh sau xa oi vi Cau Thang Thanh va thuc ay ho ao c c leo bang au goi tren cac bac cua cau thang nay.

Theo tng truyen, Chua Giesu a i tren cac bac thang nay khi tong tran Philato a Ngi ra trc am ong va giao Ngi cho ho ong inh. Va sau o, thanh n Elena, me cua hoang e Constantino, a mang cau thang nay t Gierusalem ve Roma vao nam 326. en thanh c c Giao Hoang Sixto V ra lenh xay vao cuoi nhng nam 1580 e ton knh cac bac thang thanh..

60 ngay knh vieng

Cac bac thang va cau thang vi cac bc bch hoa mi c trung tu a c m cho tn hu knh vieng sau nghi thc lam phep tai en th Cau Thang Thanh vao ngay 11 thang 04 nam 2019. Cac bac thang a cam thach ang tam thi khong b bao boc va cong chung co the ung cham en cac tam a cam thach nguyen thuy, cho en khi nhng tam go c sa cha va c at lai tren cac bac thang a e bao ve chung.

Chng ta tham kn cua c tin

Ong Paolo Violini, ngi ng au viec phuc che cac bc bch hoa cua bao tang vien Vatican, va oi ngu cua ong rat ngac nhien va xuc ong khi thay mc o nhng bac thang a mon i v hang trieu ngi a leo len nhng bac thang nay bang au goi cua ho. oi vi ong, ay la chng ta tham kn cua c tin, cho du co the ch la tam thi, cua cac tn hu ngay nay.

Noi ket trong lch s va c tin

Cha Francesco Guerra dong Passionist, quan oc en thanh chia se vi hang tin Cong giao Hoa ky: "ay la mot c hoi ac biet e cham en chnh nhng bac thang nh Chua Giesu va chng kien c tin cua nhng ngi a en ay trc chung ta. Va no la mot cach cu the e noi ket vi nhng ngi en trc chung ta trong lch s va c tin, nhng ngi a truyen lai c tin cho chung ta."

Nhng dau chng quan trong

Hang trieu ngi a quy goi leo len cac bac thang, dan dan va cach vo tnh, ho a gay nen nhng vet xc, rach sau vao a mem. Mot trong so 28 bac thang b mon bi mui giay cua cac tn hu, mot cai lo a xuyen qua tam a day.

Ong Violini giai thch: "ieu nay xay ra v ay la bac thang ni cac tn hu hanh hng nan lai lau hn, e cui xuong va hon tren "bac thang quan trong nhat", b nt va c anh dau bang mot cay thanh gia kim loai va co mot tam li kim loai bao boc tren. Theo tng truyen, Chua Giesu a nga bac th 11. Cay thanh gia anh dau iem tac ong, va tam li bao phu mot th c cho la mot giot mau cua Chua. Mot thanh gia cung anh dau mot bac khac tren nh cau thang ma theo tng truyen, o la mot giot mau khac.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page