Hay cau nguyen

vi Kinh Man Coi cho hoa bnh

va hay oc Tong huan

"Chua Ki-to song - Christus vivit"

 

c Thanh Cha: Hay cau nguyen vi Kinh Man Coi cho hoa bnh va hay oc Tong huan "Chua Ki-to song - Christus vivit".

Hong Thuy

Vatican (Vat. 14-04-2019) - Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh Cha Phanxico nhan nhu cac ban tre: Hay cau nguyen vi Kinh Man Coi cho hoa bnh va hay oc Tong huan "Chua Ki-to song - Christus vivit".

c Thanh Cha chao tat ca cac tn hu a tham d buoi c hanh nay va nhng ngi tham d qua cac phng tien truyen thong khac nhau. TC cung gi li chao en tat ca cac ban tre ngay hom nay quy tu quanh cac Giam muc cua mnh e c hanh Ngay Gii tre tai moi giao phan tren toan the gii.

c Thanh Cha noi: Cac ban tre yeu quy, cha mi cac con hay lam cho nhng ch dan cua Tong huan mi 'Chua Ki-to song', thanh qua cua Thng Hoi ong, co lien quan en rat nhieu ngi ban cua chung con, tr thanh cua chung con va song no trong cuoc song hang ngay. Trong Tong huan nay, moi ngi trong chung con co the tm thay nhng gi hng phong phu cho cuoc song cua mnh va cho hanh trnh thang tien trong c tin va trong viec phuc vu tha nhan cua mnh.

Trong boi canh cua Chua nhat hom nay, cha a muon danh cho tat ca cac con, nhng ngi tu hop tai quang trng thanh Phe-ro, mot co trang hat ac biet. Nhng trang hat bang go oliu nay c lam tai Thanh a cho Ngay Gap g gii tre the gii tai Panama thang gieng va qua va cho Ngay Gii tre hom nay. Do o, cha tai mi goi cac ban tre va tat ca moi ngi oc Kinh Man Coi cau nguyen cho hoa bnh, cach ac biet cho hoa bnh tai Thanh a va Trung ong.

Gi ay chung ta hng ve c Trinh N Maria, e Me hng dan chung ta song sot sang Tuan Thanh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page