ai Cng Tong huan

CHRISTUS VIVIT c Kito ang song

 

ai Cng Tong huan CHRISTUS VIVIT c Kito ang song.

Ban dch Viet ng cua linh muc Phero Nguyen Quang Vinh

Vatican (WH 12-04-2019) - ai Cng Tong huan CHRISTUS VIVIT c Kito ang song cua c Thanh Cha Phanxico. Ban dch Viet ng cua linh muc Phero Nguyen Quang Vinh:

"c Kito ang song! Ngai la niem hy vong cua chung ta, va mot cach dieu ky, Ngai mang lai sc song tre trung cho the gii. Do o li au tien cha muon gi en cho tng ngi tre Kito giao la: c Kito ang song va Ngai muon cac con cung song!"

o cung la khi au cua Tong huan hau Thng Hoi ong, "Christus Vivit", cua c Thanh Cha Phanxico, ky vao ngay th Hai, 25 thang Ba tai Nha Thanh Loreto gi en gii tre va "toan the Dan Thien Chua". Qua tai lieu dai 9 chng chia ra 299 oan, c Thanh Cha giai thch rang ngai "c cam hng t nguon tai lieu doi dao t cac suy t va oi thoai cua Thng Hoi ong" ve Gii Tre c to chc vao thang Mi nam 2018.

Chng mot: "Li Chua noi g ve ngi tre?"

c Thanh Cha a nhac nh rang "trong mot thi ai ma ngi tre khong c ton trong nhieu, mot vai oan van [KT] dien ta rang Thien Chua nhn ho cach khac" (6). Ngai a trnh bay ngan gon mot vai gng mat tre cua Cu c: Giuse, Gideon (7), Samuel (8), Vua a-Vt (9), Salomon va Gieremia (10), ngi ay t goc Do Thai con rat tre cua Naaman, va co thieu n ten Ruth (11). Roi sau o ngai tiep tuc chuyen qua Tan c. c Thanh Cha noi rang "Chua Giesu, ang luon luon tre, cung muon ban cho chung ta nhng con tim ti tre luon mai" (13) va ngai noi them: "Chung ta hay nh rang Chua Giesu a khong chap nhan nhng ngi ln tuoi co thai o coi nhe ngi tre va sai khien ho. Ngc lai, Chua con nhan manh rang " ngi ln nhat trong cac ngi phai tr nen nh nhng ngi nho nhat" (Lc 22,26). oi vi Chua, tuoi tac khong em lai ac an, va tre khong co ngha la t xng ang hoac t gia tr hn". c Thanh Cha khang nh: "Chung ta khong nen hoi tiec v a song tot khi con tre, m long vi Thien Chua va song cach khac biet" (17).

Chng hai: "Chua Giesu, ang luon tre"

c Thanh Cha noi ve chu e Thi Nien Thieu cua Chua Giesu va nhac lai oan Tin Mng dien ta Ngi "luc o la mot thieu nien, luc tr ve Nazareth cung vi cha me sau khi b lac va c tm thay trong en Th" (26). Ngai viet rang chung ta khong nen ngh rang "Chua Giesu la mot ngi tre nhut nhat hoac khep kn. Nhng moi tng quan cua Ngi ung la cua mot thanh nien a song tron cho gia nh va dan cua mnh", "va khong ai coi Ngi la khac thng hoac d biet" (28). c Thanh Cha ch ro rang "nh cha me tin tng nen tre Giesu c thoai mai sinh hoat va ong hanh vi nhng ngi khac." (29). Khong the bo qua nhng kha canh nay trong cuoc song cua Chua Giesu khi thi hanh muc vu cho gii tre, "keo lai dng nen nhng ke hoach tach ri gii tre ra khoi gia nh va cong ong, hoac bien ho thanh mot thieu so u tuyen, khong b o nhiem". ung hn, chung ta can nhng "d an giup cho ngi tre manh me hn, ong hanh vi ho va thuc giuc ho gap g ngi khac, dan than vao nhng sinh hoat phuc vu quang ai va nhng s vu tong o" (30). Chua Giesu "khong day do cac con, hi nhng ngi tre, t xa hay t ben ngoai nhng t gia long tuoi tre cua cac con, tuoi tre ma Ngi cung chia se vi cac con" va trong Ngi, chung ta co the nhan ra c nhng ac net cua mot tam hon tre trung (31).

Vi "Ngi ben, chung ta co the muc lay nguon suoi nc chan that lam sinh ong tat ca moi c m, nhng d kien, nhng y tng to tat, ong thi thuc giuc chung ta loan bao ieu lam cho cuoc i tr nen ang song" (32); "Chua mi goi chung ta lam bng sang nhng ngoi sao trong em en cuoc i cua nhng ngi tre khac" (33).

Sau o, c Thanh Cha noi vi cac ban tre ve Giao Hoi va viet: "Chung ta hay cau xin Thien Chua giai thoat Giao Hoi khoi nhng ke lam cho Giao Hoi tr nen gia coi, ong khung Giao Hoi vao qua kh va km ham hoac lam cho Giao Hoi giam chan tai cho. Va chung ta cung xin Chua giai thoat Giao Hoi khoi mot cn cam do khac: la c tng rang mnh tre v chap nhan bat c nhng g the gian a en, rang mnh ang c oi mi v a xep s iep cua mnh qua mot ben va hanh ong nh nhng ke khac. Khong! Giao Hoi ch tre khi van luon la chnh mnh, khi khong ngng nhan c sc manh t Li Chua, Thanh The va s hien dien hang ngay cua c Kito va sc manh cua Than Kh Chua trong cuoc song cua chung ta." (35)

Phai nhn nhan rang "la nhng phan t cua Giao Hoi, chung ta khong the tach rieng khoi ke khac", ong thi "phai co can am tr nen khac, nham en nhng ly tng khac vi the gian, lam chng cho net ep cua long ai lng, tinh than phuc vu, s thanh khiet, y ch kien tam, tam long tha th, s trung thanh vi n goi cua rieng mnh, tinh than cau nguyen, kien tr theo uoi cong ly va cong ch, long yeu thng ke ngheo cung nh tnh bang hu trong xa hoi" (36).

Giao Hoi co the b cam do anh mat long nhiet thanh va quay tr lai thai o "i tm mot hnh thc an toan gia doi va theo thoi i. Ngi tre co kha nang giup cho Giao Hoi c tre trung hn" (37).

Sau o c Thanh Cha tr lai giao huan ngai tam ac nhat, va vi cach giai thch rang con ngi cua Chua Giesu phai c trnh bay "theo mot cach the loi cuon va hieu qua", ngai a viet: "Giao Hoi khong c t quy chieu vao chnh mnh mot cach thai qua ma thay vao o va tren het la phan anh c Giesu Kito. ieu nay co ngha la khiem nhng nhn nhan rang mot so ieu cu the can phai thay oi" (39).

Tong huan nhn nhan rang co nhng ngi tre cam thay s hien dien cua Giao Hoi la "phien ha, tham ch con gay bc mnh". Thai o nay bat re t nhng ly do nghiem trong va de hieu: nhng gng mu ve tnh duc va tai chanh; mot hang giao sy khong c ao tao ky lng e hieu biet va giai quyet nhng van e nhay cam cua gii tre;... vai tro thu ong danh cho gii tre trong cong ong Kito hu; kho khan cua Giao Hoi khi giai thch tn ly va nhng lap trng ao c cua mnh cho xa hoi hien nay" (40).

Co nhng ngi tre "mong muon Giao Hoi lang nghe nhieu hn va lam nhieu hn la ch len an the gii ma thoi. Ho khong muon thay mot Giao Hoi im lang va s phai len tieng, va cung chang muon thay mot Giao Hoi c loay hoay oi pho vi hai ba van e am anh mnh. e c ngi tre tin tng, co nhieu khi Giao Hoi can lay lai thai o khiem ton va n thuan lang nghe va nhn nhan rang y kien cua ngi khac co the soi loi giup cho Giao Hoi hieu ro Tin Mng hn" (41). Chang han, mot Giao Hoi qua s hai th se thng xuyen b ch trch v "tan thanh moi e ngh cua mot so nhom benh vc n quyen", trong khi mot Giao Hoi "mang tnh song ong th co the phan ng bang thai o lu tam en nhng yeu cau hp phap cua phu n", ong thi van khong tan thanh moi e ngh cua mot so nhom benh vc n quyen" (42).

Tiep theo, c Thanh Cha trnh bay "Me Maria, ngi phu n tre Nazareth", va li Xin Vang cua Me la li tha cua "mot ngi vui long chap nhan nguy c, san sang hy sinh nhng g mnh co, ma khong co s bao chng g ngoai niem tin chac chan rang mnh ang cu mang trong than xac mnh mot li ha. V the cha hoi cac con: cac con co thay rang chnh mnh cung ang mang mot li ha?" (44) oi vi Me, "th thach khong phai la ly do e noi "khong", va khi lieu than nh the, Me a tr nen "ngi mang anh hng cua Thien Chua en".

Gia long Giao Hoi cung co rat nhieu v thanh tre. c Thanh Cha nhac en thanh Sebastian, thanh Phanxico thanh Assisi, thanh Gioan thanh Arc, Chan phc t ao Anre Phu Yen, thanh Kateri Tekakwitha, thanh ominico Savio, thanh Teresa Hai ong Giesu, Chan phc Ceferino Namuncura, Chan phc Isidoro Bakanja, Chan phc Pier Giorgio Frassati, Chan phc Marcel Callo, Chan phc tre tuoi Chiara Badano.

Chng ba: "Cac con la 'hien tai' cua Thien Chua"

c Thanh Cha a phat bieu: Chung ta khong the ch noi rang "ngi tre la tng lai cua the gii". "Ho chnh la hien tai cua the gii; chnh ngay bay gi, ho ang lam cho the gii phong phu hn" (64). V the can phai lang nghe ngi tre cho du "co mot khuynh hng a ra nhng cau tra li a c ong goi va nhng giai phap co san, ma khong cho phep nhng van nan cua ho c neu ra va nh the khong oi mat vi nhng thach o ma ho at ra" (65).

"Ngay nay ngi ln chung ta thng co khuynh hng ke ra moi van e va that bai cua ngi tre thi ai... Nhng ket qua cua thai o o la g? Lam xa cach them, t gan gui va t tng tr hn" (66). Bat c ai c giao pho trach nhiem lam cha, linh muc quan x va hng dan gii tre eu phai co kha nang "tm c nhng loi i ma ngi khac ch thay la nhng bc tng ngan can va nhan ra nhng tiem lc trong khi ngi khac lai ch thay hiem nguy. o chnh la cach the ma Chua Cha nhn moi s; Ngai biet cach tran trong va nuoi dng nhng hat giong s thien c gieo trong con tim ngi tre. Do o con tim cua moi mot ngi tre phai c xem la "at thanh" (67). c Thanh Cha cung mi goi chung ta khong tong quat hoa s kien, bi v "co rat nhieu loai the gii cua 'ngi tre' hom nay" (68). Noi en nhng g ang xay ra cho ngi tre, ngai nhac en nhng ngi ang song trong boi canh chien tranh, nhng ngi ang b li dung, nhng nan nhan cua cac vu bat coc, to chc toi ac, nan buon ngi, no le va khai thac tnh duc cung nh ham hiep. Va ca nhng ngi ang song cuoc song pham toi ac va bao lc (72). "Nhieu ngi tre ang b cuon hut bi nhng y thc he, c x dung hay khai thac nh bia an hoac mot lc lng xung kch e tieu diet, khung bo hoac gieu ct ke khac. Te hn na, nhieu ngi tre mang tam trang chu ngha ca nhan, thu nghch va nghi ng het moi ngi; vi chieu hng o, ho de dang tr thanh muc tieu cho nhng chien lc tan ac va huy hoai cua nhng nhom chnh tr hoac the lc kinh te" (73). Va con na, rat nhieu ngi ang chu au kho v b gat ra ngoai le xa hoi vi ly do ton giao, chung toc hoac kinh te. c Thanh Cha ke en nhng tre v thanh nien va ngi tre "mang thai, nan nhan cua s pha thai, truyen nhiem HIV, nhng hnh thc khac cua nghien ngap (ma tuy, c bac, khieu dam vv), va hoan canh nghiet nga cua cac tre ng pho khong ni , khong gia nh hoac nguon tai chanh" (74), nhng hoan canh va au n va kho khan gap oi cua cac phu n. "Chung ta khong bao gi la mot Giao Hoi khong biet khoc trc nhng tham canh cua cac ngi tre. Chung ta khong the xem nhng viec o la quen mat roi... ieu te hai nhat ma chung ta mac phai la mang lay mot tinh than the tuc vi cach giai quyet la ru ngu gii tre bang nhng thong iep khac, nhng phng tien giai tr khac, nhng mu cau tam thng" (75).

c Thanh Cha cung mi goi gii tre biet khoc cho nhng ngi ong trang la ang chu au kho hn mnh.

Ngai giai thch: "ung the, nhng ngi quyen the cung cung cap mot vai giup nhng thng vi mot gia tra kha cao. Trong nhieu quoc gia ngheo oi, s tr giup kinh te t cac nc giau hay nhng c quan quoc te thng i oi vi viec phai chap nhan nhng quan niem Tay phng ve tnh duc, hon nhan, cach song hoac c che cong bang xa hoi. Hnh thc thc dan y thc he nay rat nguy hai cho ngi tre" (78). c Thanh Cha cung canh bao chong lai nen van hoa ngay nay ang quang ba hnh tng tre ep cua nhan sac va dung nhng than the tre e quang cao: "ieu nay khong co lien he g en ngi tre. No ch co ngha la ngi ln ang muon nam lay ngi tre ve trong ban tay cua ho" (79).

e cap en "ham muon, ton thng va c vong", c Thanh Cha Phanxico noi ve tnh duc va "tam quan trong thiet yeu" cua no oi vi cuoc song ngi tre cung nh "tien trnh trng thanh ve can tnh cua ho". Ngai viet rang: "trong mot xa hoi khong ngng e cao tnh duc, gi vng mot tng quan lanh manh vi than the cua chnh mnh va mot cuoc song tnh cam lanh manh la ieu khong de dang". V ly do o va nhng nguyen nhan khac, luan ly tnh duc thng co khuynh hng tr thanh nguon goc gay nen s "hieu lam va xa lanh Giao Hoi, cung bi v Giao Hoi b xem nh la mot c che xet x va len an", mac dau trong thc te co nhng ngi tre ang muon thao luan ve nhng van e nay (81). ng trc nhng phat trien trong cac lanh vc khoa hoc, ky thuat y sinh hoc va than kinh hoc, c Thanh Cha nhac nh rang nhng tien bo o co the lam cho chung ta quen rang s song la mot hong an, va chung ta la nhng thu tao vi nhng gii han bam sinh, de b khai thac bi nhng ke li dung sc manh cua ky thuat.

Tiep en, Tong huan e cap en chu e "the gii so" a tao nen "mot cach the thong tin mi", va co kha nang "tao s de dang cho viec phat tan nhng thong tin oc lap". Trong nhieu quoc gia, mang li toan cau va cac mang xa hoi "a tng trng cho mot dien an vng chac e tiep can va loi keo ngi tre" (87). Nhng nhng he thong o co the la lanh a cua "co n, thao tung, khai thac va bao lc, ma nh cao la trng hp cc oan nhat cua 'trang mang en'. Nhng phng tien truyen thong ai chung dang so at con ngi vao nguy c b no le, t co lap va dan dan mat i s tiep xuc vi thc te... Nhng hnh thc bao lc mi c phat tan qua he thong truyen thong xa hoi, chang han nh trng hp c hiep ke khac qua mang ao. Internet cung la mot phng tien truyen ba cac phim anh oi truy va khai thac cac nan nhan vi muc ch tnh duc hoac la qua nan c bac" (88). Cung khong nen quen rang trong the gii so hoa "cung co nhng li ch kinh te to ln", co kha nang tao nen "nhng ky xao e thao tung lng tam con ngi va tien trnh dan chu". Cac he thong truyen hnh cap "tao ieu kien cho s phat tan nhng tin tc gia va thong tin sai lac, khch ong thanh kien va ghen ghet... Danh tieng cua nhieu ca nhan b lam nguy qua nhng bai viet xet oan nong can tren mang. Giao Hoi va cac v muc t cung khong thoat khoi hien tng nay" (89).

Trong mot tai lieu soan thao bi 300 ngi tre t khap ni tren the gii trc Thng Hoi ong, a co lap trng neu ro rang "nhng tng quan tren mang co the tr nen khong co tnh nhan van", va s am mnh vao trong the gii ao a m ng cho "mot loai 'di dan ky thuat so', hau qua la loi keo con ngi thoat ly khoi gia nh, cung nh nhng gia tr van hoa va ton giao e giam mnh vao trong the gii cua co n" (90).

c Thanh Cha tiep tuc e cap en "di dan nh la hnh anh ac trng cua thi ai chung ta", va nhac en a phan nhng ngi tre ang trong tnh trang di dan. "Giao hoi ac biet quan tam en nhng ngi ang tron chay v chien tranh, bao lc, bach hai chnh tr hoac ton giao, va cac thien tai do bien oi kh hau va v ngheo oi" (91): ho i tm mot c hoi, mot giac m ve tng lai tot ep hn. Nhng ngi di dan khac th "b quyen ru bi nen van hoa Tay phng, nhieu khi vi nhng ao vong a en that vong nang ne. Nhng ke buon ngi vo lng tam, a so dnh lu vi nhng to chc buon ma tuy hay vu kh, ang khai thac yeu iem cua di dan... ac biet phai lu y en nhng nan nhan de b ton thng nhat cua di dan la cac tre v thanh nien khong co ngi ln i kem... Tai mot so quoc gia la iem en, di dan a gay nen s hai va bao ong, nhieu khi b kch ong va khai thac v nhng muc ch chnh tr. ieu nay co the a en nao trang bai ngoai khi dan chung co cum lai va hien tung nay phai c giai quyet dt khoat" (92). Di dan tre thng phai trai qua tnh trang b mat goc ve van hoa va ton giao (93). c Thanh Cha Phanxico a yeu cau gii tre "ng e b ngi khac li dung lam cong cu chong lai nhng ngi tre khac va mi chan t chan rao en quoc gia cua ho, va co suy ho xem nhng ngi tre nay nh la mot e doa" (94).

Ngai cung nhac en tnh trang lam dung tre em, s co lap nhng cam ket cua Thng Hoi ong trong viec thc thi cac bien phap phong nga khat khe, va bay to long tri an oi vi "nhng ca nhan a can am bao cao s d ma ho a trai qua" (99). Ngai a nhac lai, "ta n Chua", v nhng ngi a pham nhng toi ac ghe tm o khong phai la a so cac linh muc, nhng ai ang thi hanh s vu cua mnh vi long trung thanh va quang ai". Ngai e ngh gii tre, neu thay mot linh muc ang gap nguy hiem v i sai ng, hay can am nhac nh ngai ve nhng g a cam ket vi Thien Chua va Dan cua Ngi (100).

Tuy nhien, lam dung khong phai la toi duy nhat trong Giao Hoi. "Toi cua chung ta pham ro rang ngay trc mat moi ngi; chung xuat hien qua ro rang tren khuon mat gia coi cua Giao Hoi, Me va Thay cua chung ta", nhng Giao Hoi khong dung en bat c phau thuat tham my nao, "Giao Hoi khong ngai phai tiet lo toi loi cua cac chi the cua mnh". "ng bao gi quen rang chung ta khong c bo ri Me Thanh cua chung ta khi Me b ton thng" (101), nhng hay ng ben canh Giao Hoi e Me Thanh cua chung ta gom het sc manh va kha nang e bat au mot lan na. Khoanh khac en toi nay, vi s tr giup cua ngi tre, "co the that s la mot c hoi cai cach co y ngha trong ai", m ra cho chung ta mot le Ngu Tuan mi (102).

c Thanh Cha nhac nh ngi tre rang "co mot loi thoat" trong tat ca cac tnh huong en toi va au n. Ngai lap lai oan Tin Mng ve buoi sang ngay Phuc Sinh. Ngai giai thch rang du cho the gii so hoa co the em en cho chung ta nhieu nguy c, nhng cung co nhng ngi tre co kha nang sang tao va tai gioi trong nhng lanh vc o. Nh ang ang Knh Carlo Acutis la ngi biet cach x dung nhng ky thuat truyen thong mi e quang ba Tin Mng" (105), ngai khong e mnh ri vao cam bay khi noi: "Moi mot ngi sinh ra la ban chnh, nhng nhieu ngi a chet nh nhng ban sao". "ng e ieu o xay en cho cac con" (106), c Thanh Cha canh bao nh the. "ng e ho cp i hy vong va niem vui, hoac chuoc thuoc lam cho cac con tr thanh no le cho nhng li ch cua ho" (107), hay tm kiem muc tieu cao ca cua s thanh thien. "Lam ngi tre co ngha la khong ch theo uoi nhng lac thu mau qua va nhng thanh tu nong can. Neu song tron muc ch cuoc song trong nhng nam thang cua tuoi tre th thi gian o phai la thi gian cua s dan than quang ai va hien than het long" (108). "Neu tuoi con tre nhng lai thay mnh yeu uoi, met moi hay v mong th con hay cau xin Chua Giesu oi mi cac con" (109). Nhng hay luon nh rang "rat kho e chien au chong lai # nhng cam bay va cam do cua ma quy, va tnh ch ky cua the gian... neu chung ta tr nen qua co lap" (110). o chnh la luc chung ta can co mot i song cong oan.

Chng bon: "Mot s iep v ai cho tat ca ngi tre"

Cung tat ca gii tre, c Thanh Cha loan bao ba s that quan trong. "Thien Chua la tnh yeu". "Thien Chua yeu cac con, ng bao gi nghi ng ieu o" (112). Con co the "tm c bnh yen trong vong tay cua Cha tren tri" (113). c Thanh Cha xac quyet rang tr nh cua Chua Cha "khong phai la mot 'a cng' 'lu" va 'tr' moi d lieu cua chung ta. Tr nh cua Ngi la mot con tim ay long xot thng, mot con tim tm c niem vui khi 'xoa' sach khoi con ngi chung ta moi dau vet s d # Bi v Ngi yeu thng chung ta. Co gang lang long xuong mot chut va hay e chnh mnh cam thay tnh yeu cua Ngi" (115). Tnh yeu cua Ngi la mot tnh yeu "nang day hn la quat nga, hoa giai hn la cam che, ban nhng c hoi e thay oi hn la len an, nhn en tng lai hn la nhn lai qua kh" (116).

S that th hai la "c Kito cu thoat cac con". ng bao gi quen rang "Ngi tha th cho chung ta bay mi lan bay. Khong biet bao nhieu lan Ngi a vac chung ta tren vai cua Ngi" (119). Chua Giesu yeu cac con va cu cac con bi v ch khi c yeu mi co the c cu. Ch khi c ap u mi co the c bien oi. Tnh yeu cua Chua ln hn moi van e, moi yeu uoi va moi sai lam cua chung ta" (120). Va "s tha th va n cu roi cua Ngi la nhng g chung ta khong the mua c, hoac at c qua viec lam hay co gang rieng cua mnh. Ngi tha th chung ta va giai thoat chung ta mot cach nhng khong" (121).

S that th ba la "Ngai ang song!". Chung ta hay luon nhac nh mnh ve ieu o... bi le chung ta co nguy c nhn thay Chua Giesu ch la mot mau gng ep xa xoi trong qua kh, mot hoai niem, mot nhan vat a en cu thoat chung ta cach ay hai ngan nam. Nhng ieu o khong co ch g cho chung ta: no khong thay oi g ni chung ta va cung khong em lai t do cho chung ta" (124). Neu Ngi song, "th chac chan cuoc song chung ta se tot ep hn... va roi chung ta se ngng than phien va hng en tng lai, bi v vi Ngi ieu o luon luon co the xay ra" (127)

Trong nhng s that nay, Chua Cha va Chua Giesu cung xuat hien. Va cac Ngai au th Chua Thanh Than cung o. "Hay cau nguyen vi Chua Thanh Than moi ngay... Con khong mat g het, va Ngi co the thay oi, roi sang cuoc i con va dan con tren neo ng tot ep hn. Ngi khong lay mat mot th g cua cac con, trai lai, giup cac con tm thay cac con can g va trong mot cach the tot nhat" (131).

Chng 5: Hanh trnh ngi tre

"Tnh yeu cua Thien Chua va tng quan cua chung ta vi c Kito ang song khong ngan can chung ta co nhng giac m, cung khong oi hoi chung ta thu hep tam nhn cua mnh. Trai lai, tnh yeu o thang hoa chung ta va a chung ta vn en mot cuoc song tot hn va ti ep hn. Phan ln nhng c vong trong con tim ngi tre co the thu gon tronghai ch 'thao thc"" (138). Khi ngh en mot ngi tre, c Thanh Cha a nhn thay anh ay hoac co ay nh la mot ngi "ang ao c c bay nhay tren oi chan, luon luon vi mot chan a ra trc, san sang lao i, san sang bat tung len. Khong ngng chay nhanh ve pha trc" (139). Tuoi tre khong the "giam chan tai cho", bi v o chnh la "tuoi cua chon la" trong cac pham vi nghe nghiep, xa hoi, chnh tr, va cung trong s la chon mot ngi ban i hoac sinh nhng a con au tien. "S lo au co the gay bat li cho chung ta bang cach khien chung ta bo cuoc khi khong thay trc nhng ket qua tc thi. Giac m ep nhat cua chung ta ch at c bang hy vong, kien nhan va quyet tam, ch khong phai trong voi va. ong thi, ng ngap ngng, ng s c hoi hoac sai lam" (142).

c Thanh Cha cung keu goi ngi tre ng nhn cuoc i t tren cao, cung khong ch song trc man anh, ng nh nhng chiec xe phe thai va khong nhn i nh ngi du khach: "Hay cuong nhiet! Quang xa i nhng noi s hai lam te liet cac con... hay song!" (143). Ngai cung mi goi ho song "giay phut hien tai" thng thc vi long tri an tng mon qua nho cua cuoc song nhng ng "tham lam" va "ham me tm kiem nhng thu vui mi la" (146). That vay, song giay phut hien tai "khong phai giong nh kieu song phong ang vo trach nhiem von ch a en tam trang trong rong va luon bat man" (147).

"Cho du a trai qua biet bao kinh nghiem thi tuoi tre, cac con se khong bao gi at en s hieu biet y ngha toan ven va sau xa cua nhng nam thang o neu moi ngay cac con khong gap g ngi ban tot nhat cua mnh, ngi ban o chnh la Chua Giesu" (150). Tnh ban vi Chua Giesu th ben vng v Ngai khong bao gi bo ri chung ta (154). "Vi mot ngi ban, chung ta co the noi chuyen va chia se b mat tham kn nhat. Vi Chua Giesu cung vay, chung ta luon luon co the tam s". Khi cau nguyen, "chung ta trai long het nhng viec chung ta lam" vi Ngai, va danh mot cho cho Ngai "ngo hau Ngai co the hanh ong, bc vao va chiem hu" (155). "ng e tuoi tre cua cac con anh mat tnh ban nay. Cac con se co the cam nhan c Ngai ang ben con". o chnh la trai nghiem cua cac mon e Emmau (156). Thanh Oscar Romero a noi: "Kito giao khong phai la mot su tap cac chan ly phai tin, cac luat le phai theo hay cac cam ch. Neu xet kha canh nay th no lam chung ta hut hang. Kito giao la mot nhan v ay tnh yeu oi vi toi va oi toi ap lai bang tnh yeu. Kito giao chnh la c Kito".

Khi noi ve giai oan phat trien va trng thanh, c Thanh Cha a ch ra tam quan trong cua viec i tm mot s "phat trien thieng lieng", cua s tm kiem Thien Chua va vang gi Li cua Ngi", cua viec gi vng moi giay lien ket "vi Chua Giesu... bi v cac con se khong ln len trong hanh phuc va thanh thien vi sc rieng va tr thong minh cua mnh" (158). Ngi ln cung phai at en s trng thanh ma khong anh mat i nhng gia tr cua tuoi tre: "Trong bat c giai oan nao cua cuoc song, chung ta eu co the phuc hoi va lam sung man tuoi tre cua chung ta. Khi Cha bat au s vu Giao Hoang, Chua a m rong tam nhan thc cua cha va ban tang cho cha mot tinh than tuoi tre mi me. Cam tnh nay cung xay ra cho mot cap v chong lay nhau a nhieu nam, hoac cho mot tu s trong tu vien cua mnh" (160). Cang them tuoi co ngha la "ang gi gn va tran trong nhng ieu quy gia nhat ve tuoi tre cua mnh, nhng cung co ngha la phai thanh loc nhng ieu khong tot" (161). "Nhng cha cung phai nhac nh rang cac con se khong nen thanh va phat huy ay u bang viec sao chep ke khac... Cac con phai nhan ra cac con la ai va phat huy cach the nen thanh rieng cua mnh" (162).

c Thanh Cha e ngh "hanh trnh huynh e" e song niem tin, luon nh rang "Chua Thanh Than muon chung ta ra khoi con ngi cua mnh, e om lay ke khac... o la ly do tai sao nen song c tin cung vi nhau va bay to tnh yeu cua mnh qua cuoc song cong oan" (164), vt qua c cam do "ch dng lai ban than va cac van e cua mnh, cac vet thng ben trong va noi phan uat cua mnh" (166). "Thien Chua a thch niem vui cua ngi tre. ac biet, Ngi muon ho cung nhau chia se niem vui trong tnh hiep thong huynh e" (167). Roi c Thanh Cha noi en tinh than "tre va dan than", nhan manh rang nhieu khi ngi tre b "cam do rut lui vao nhng nhom nho... Ho co the cam thay mnh ang trai nghiem tnh huynh e va tnh yeu, nhng that ra, nhom nho o co the ch la cai toi noi dai cua mnh ma thoi. ieu nay tr thanh nghiem trong hn khi ho quan niem n goi giao dan n thuan la mot hnh thc phuc vu trong Giao Hoi... Ho quen rang n goi giao dan tren het nham en bac ai trong khuon kho gia nh va bac ai trong xa hoi va chnh tr" (168). c Thanh Cha khuyen bao ngi tre nen "vt qua khoi nhng nhom nho cua mnh e xay dng tnh huynh e xa hoi, ni moi ngi hoat ong cho cong ch. ang khac, long thu nghch trong xa hoi mang tnh huy diet. Nhieu gia nh ang b pha huy v s thu nghch. Nhieu quoc gia cung ang b tan pha v s thu nghch. The gii ang b tan pha v s thu nghch. Va s thu nghch ln nhat chnh la chien tranh. Ngay nay chung ta chng kien the gii ang t huy diet v chien tranh "bi v chung ta khong the ngoi xuong e oi thoai" (169). "Dan than xa hoi va tiep xuc trc tiep vi ngi ngheo van luon la nhng phng the c ban e tm ra hoac ao sau c tin cua mnh cung nh nhan thc c n goi ca nhan" (170). c Thanh Cha cung ke ra gng sang cua nhng ngi tre t cac giao x, trng hoc va cac phong trao la nhng ngi "thng xuyen sinh hoat vi ngi gia va ke liet hoac vieng tham nhng khu pho ngheo" (171). "Nhng ban tre khac th tham gia vao cac chng trnh xa hoi giup xay nha cho ngi vo gia c, hoac cai tao nhng phan at o nhiem hay la gop phan giup nhng ngi tung thieu. That la hu ch neu nhng no lc chung tay gop sc nay co the c tap trung va to chc mot cach on nh". Cac sinh vien ai hoc "co the ap dung kien thc cua mnh theo hnh thc lien nganh, cung vi gii tre cua cac giao x hay ton giao khac" (172). c Thanh Cha khuyen khch ngi tre quyet tam tham gia cong tac nay: "Cha a theo doi cac bai bao noi ve nhng ngi tre tren khap the gii a xuong ng e bieu dng khat khao ve mot xa hoi cong bang va ay tnh huynh e hn... Ngi tre muon tien phong trong s oi mi. Cac con ng e ngi khac phai dan au trong s oi mi!" (174).

Nhng ngi tre c goi la "nhng nha truyen giao can am", lam chng khap ni cho Tin Mng vi cuoc song cua mnh, ieu nay khong co ngha la "noi ve s that, nhng song chnh s that" (175). Tuy vay, li noi cung khong c chm vao im lang: "Hay hoc bi ngc dong, hoc cach chia se Chua Giesu va c tin Ngai a ban cho con" (176). Chua Giesu sai chung ta i au? "Khong co bien thuy, khong co gii han: Ngai sai chung ta i khap moi ni. Tin Mng la e cho moi ngi, khong ch cho mot thieu so. Tin Mng khong ch danh cho nhng ngi xem ra gan gui vi chung ta, de on nhan, de tiep can hn. Tin Mng la e cho moi ngi" (177). Va chung ta khong the mong ch "truyen giao phai la cong viec nhe nhang va de dang" (178).

Chng sau: "Ngi tre vi nguon coi"

c Thanh Cha Phanxico noi rang ngai au long khi thay "nhng ngi tre oi khi c khuyen khch xay dng mot tng lai khong coi nguon, nh the the gii va mi c sinh ra" (179). "Neu ai o bao ngi tre phu nhan lch s cua mnh, t choi nhng kinh nghiem cua cac bac tien boi, xem thng qua kh va nhn ve mot tng lai ma ngi ay ang nam gi, th lieu co de dang loi keo ho lam theo ung nh ngi ay noi khong? Ke ay ang muon bien ngi tre tr nen nong can, mat goc va hoai nghi moi s, en noi ch tin vao cac ha hen cua ngi ay va lam theo nhng g ho vach ra. o la cach thc hanh ong cua nhieu y thc he: chung pha huy (hoac pha tung) tat ca nhng khac biet e khong co g i ngc lai" (181).

Nhng ke thao tung cung x dung viec sung bai tuoi tre: "Than xac tre trung a tr nen bieu tng cho viec sung bai mi nay; bat c cai g lien quan en than the nay eu c bien thanh than tng va them khat, trong khi o bat c cai g khong tre th b khinh de. Nhng loai sung bai tuoi tre nay ch la mot thu oan can ban lam ha gia ngi tre ma thoi" (182). "Cac ban tre than men, ng e cho ho khai thac tuoi tre cua cac con e co vu mot loi song nong can anh lan cai ep vi dang ve ben ngoai" (183). Co mot ve ep ni ngi lao ong tr ve nha ay bui bam va nhech nhac, ni ngi v gia nua ang cham soc ngi chong benh hoan cua mnh, ni s trung thanh cua cac cap v chong yeu nhau trong tuoi xe chieu.

Ngay nay, thay vao o, chung ta lai co suy "mot linh ao khong co Thien Chua, mot cam tnh khong co tinh than cong ong hay s quan tam en ngi au kho, mot thai o s hai ngi ngheo, c xem la nguy hiem va mot loat cac chu trng a ra mot thien ng tng lai ma that ra hnh nh cang ngay cang xa vi" (184). c Thanh Cha mi goi cac ban tre ng e b thong tr bi loai y thc he dan en tnh trang "thc dan hoa van hoa" (185) la hien tng bng ngi tre ra khoi nhng quan he van hoa va ton giao von la coi nguon cua ho va mu o ong nhat hoa ho bang viec bien ho thanh "mot loat san pham de uon nan" (186).

c Thanh Cha noi them: "ieu c ban la tng quan cua cac con vi nhng ngi gia, giup cho cac con kham pha ra s phong phu song ong cua qua kh. "Li Chua khuyen khch chung ta luon gan gui vi ngi gia, hau hng c nhng li ch t kinh nghiem song cua ho" (188). "ieu nay khong co ngha la phai ong tnh vi tat ca nhng g ngi ln noi hay tan thanh moi hanh ong cua ho". "That s o la mot hnh thc san sang on nhan s khon ngoan c truyen t the he nay en the he khac" (190). "The gii cha bao gi va se khong bao gi c hng li t viec be gay s lien ket gia cac the he... ung la doi tra khi lam cho cac con tin rang ch co cai g mi mi la tot va ep" (191). Noi en "giac m va tam nhn", c Thanh Cha a nhan xet: "Khi ca ngi tre lan ngi gia m long ra cho Chua Thanh Than th ho se tao nen c mot s phoi hp tuyet vi. Ngi gia m nhng giac mong, ngi tre thay tam nhn" (192). "Neu ngi tre cam re sau vao trong nhng giac m o th ho se co kha nang bat len trong tng lai" (193). o la ly do tai sao chung ta can "mao hiem vi nhau", cung nhau bc i, gia cung nh tre. "Goc re khong phai la nhng cai neo gi chan chung ta" ma la "mot iem co nh e t o chung ta ln len va oi dien vi thach o mi" (200).

Chng bay: "Muc vu gii tre"

c Thanh Cha giai thch rang muc vu gii tre a b anh hng bi nhng thay oi xa hoi va van hoa va "ngi tre thng khong tm ra trong cac chng trnh thng le cua chung ta mot giai ap cho nhng ban tam, nhu cau, nan e va van e cua ho" (202). Chnh ngi tre la "nhng tac nhan" cua muc vu gii tre.

Chac chan, ho can c giup va hng dan, nhng ong thi cung phai c t do khai trien nhng phng the mi, vi s sang tao va mot chut lieu lnh". Chung ta can giup ngi tre "dung s sang suot, kheo leo va hieu biet cua mnh e x ly nhng van e va quan ngai cua nhng ban tre khac bang ngon ng rieng cua ho" (203).

Muc vu gii tre can phai linh ong va ieu can thiet la mi "cac ban tre tham d nhng s kien hay cac dp giup cho ho co c hoi khong ch hoc tap ma con e oi thoai, c hanh, ca hat, lang nghe nhng cau chuyen co thc va trai nghiem cung nhau gap g Thien Chua hang song" (204) Muc vu gii tre phai co tnh hiep oan (synodal), ngha la, co kha nang sap xep mot "hanh trnh chung" va ieu nay bao gom hai lo trnh thenh thang e thc hien: th nhat la vn ra, th hai la tang trng. oi vi con ng th nhat, c Thanh Cha tin tng rang chnh ngi tre co kha nang "tm ra nhng phng phap hap dan e en vi nhau". "Ho ch can c khuyen le va t do hang say". Tuy nhien, ieu quan trong nhat la "moi ngi tre co the u tao bao e gieo hat giong s iep tren manh at mau m ni con tim cua mot ngi tre khac" (210). u tien phai c danh cho "ngon ng cua s gan gui, ngon ng cua tnh yeu quang ai, tng quan va ton trong nhan v co kha nang anh ong con tim". Ngi tre can c tiep can vi "ng phap cua tnh yeu, ch khong phai la bang thai o nghe giang" (211).

Con ve con ng tang trng, c Thanh Cha canh bao chong lai viec e xuat cho ngi tre ang cach cam nghiem Thien Chua qua "nhng buoi hop 'ao tao' ch ban en nhng van nan tn ly va luan ly... Hau qua la nhieu ban tre cam thay nham chan va anh mat i hng khi gap g c Kito va niem vui bc theo Ngai" (212).

Bat ky mot chng trnh giao duc hay lo trnh tang trng cho ngi tre nao cung "chac chan phai bao gom viec ao tao trong tn ly va luan ly Kito giao, at trong tam tren giao ly can ban, "la kinh nghiem nen tang cua cuoc gap g Thien Chua qua s chet va phuc sinh cua Chua Giesu", va tren "s tang trng trong tnh yeu huynh e, nep song cong ong va phuc vu" (213). Do o, "muc vu gii tre phai luon luon bao gom nhng c hoi canh tan va ao sau kinh nghiem ca nhan vi tnh yeu cua Thien Chua va c Kito ang song" (214). ieu o se giup cho ngi tre "song nh anh ch em vi nhau, giup nhau, xay dng tinh than cong ong, phuc vu nhau va gan gui vi ngi ngheo" (215).

Cac c s cua Giao Hoi phai cung cap "nhng moi trng thch hp", "nhng a iem ma ngi tre co the coi nh a ch cua rieng mnh e t do en va i, c chao on va san sang gap g cac ban tre khac, du trong luc kho khan va that vong hoac e vui mng va c hanh" (281).

Roi c Thanh Cha viet "Muc vu gii tre trong nhng c s giao duc", xac nh rang cac trng hoc ang "rat can t phe bnh". Ngai nhac en s kien rang "mot vai trng hoc Cong giao co ve nh c c cau ch e t sinh ton... Mot trng hoc tr nen mot 'ham tru', bao ve hoc sinh khoi nhng sai lam 't ben ngoai a en' that la mot biem hoa cua loai khuynh hng nay". Khi ngi tre ra trng, ho cam thay "khong the ket noi gia ieu hoc c va the gii mnh ang song", trong khi "mot trong nhng niem vui ln nhat ma bat c nha giao duc nao cung co the co la thay mot hoc tro ln len thanh mot con ngi manh me va hoi nhap tot" (221).

Chung ta khong the tach ri viec ao tao thieng lieng khoi viec ao tao van hoa... "ay la thach o ln cho cac con: oi pho vi nhng iep khuc khap khieng cua van hoa tieu thu bang nhng quyet nh chin chan va vng vang, bang nghien cu, kien thc va chia se" (223). Trong cac lanh vc cua "phat trien muc vu", c Thanh Cha a ch ra "tam quan trong cua van chng" (226), "tiem nang cua the thao" (227), va "cham soc moi trng" (228). Can co mot "muc vu gii tre bnh dan", "rong rai hn va linh ong hn, co kha nang khuyen khch nhng hng dan t nhien va ac sung ma Chua Thanh Than a gieo ni nhng ngi tre, nhng ni khac biet ma ngi tre hoat ong cach cu the. Muc vu o co gang tranh ap at cac chng ngai, luat le va nhng c cau co tnh bat buoc tren cac tn hu tre la nhng lanh ao bam sinh trong khu xom va trong nhng moi trng khac. Chung ta ch can ong hanh va khuyen khch ho" (230).

Khi tap trung vao mot "muc vu gii tre thuan tuy va hoan chnh, co ac trng la nhng y tng tru tng, tach ri khoi the gii va khong co t vet, th chung ta co the bien Tin Mng thanh mot e xuat tr tre, vo ngha va khong hap dan. Loai muc vu gii tre nh the cuoi cung cung b ao thai hoan toan khoi the gii ngi tre va ch phu hp cho mot so gii tre u tuyen coi mnh la khac biet, trong khi o van song trong tnh trang cach ly trong rong va khong hieu qua" (232).

c Thanh Cha mi goi chung ta tr thanh mot "Giao Hoi vi canh ca m rong. Ngi ta cung khong phai chap nhan ay u moi giao huan cua Giao hoi e c tham gia vao mot so hoat ong cua chung ta danh cho gii tre (234). Cung nen danh cho cho "nhng ai co tam nhn khac ve cuoc song, hoac thuoc ve nhng ton giao khac hoac nhng ngi t tach mnh ra khoi ton giao" (235). Bieu tng cho cach tiep can nay a c trnh bay qua oan Phuc Am ve cac mon e Emmau: Chua Giesu hoi ho, kien nhan lang nghe ho, giup ho nhan ra nhng g ho ang song, giai thch di anh sang Kinh Thanh ieu ho a trai qua, ong y lai vi ho va bc vao em toi cuoc song cua ho. Va chnh ho a lap tc chon la quay ngc lai (237). "Luon luon la nhng nha truyen giao". oi vi ngi tre, e tr thanh mot nha truyen giao, khong can phai "i xa". "Mot ngi tre, khi i hanh hng xin Me Maria giup va ru mot ngi ban hay mot ngi ong hanh cung i th qua c ch n gian nay a la mot nha truyen giao tot roi" (239). "Muc vu gii tre luon mang tnh truyen giao" (240). T do cua ngi tre can c ton trong, "nhng ho cung can co ngi ong hanh". Gia nh phai la iem au cua s ong hanh (242), va sau o la cong ong. "Moi ngi eu phai oi x vi ngi tre bang s hieu biet, nhan chan gia tr va yeu thng, cung nh luon tranh phan oan ho hoac oi hoi phai hoan hao vt qua tuoi i cua ho" (243). Hien nay ang thieu nhng ngi co kinh nghiem chuyen lo viec ong hanh (244) va "mot so thieu n cam thay tnh trang thieu hut nhng lanh ao n gng mau trong Giao Hoi" (245). Cung nhng ngi ay "a vach ra cho chung ta" nhng c tnh ma ho hy vong tm thay ni mot ngi du dat: "la mot Kito hu sung ao dan than cho Giao Hoi va xa hoi; mot ngi khong ngng co gang song thanh thien; mot ngi ban tam giao nhng khong xet oan. Tng t nh the, o la ngi luon tch cc lang nghe cac nhu cau cua ngi tre va ap lai cung vi thai o tch cc; la ngi co tnh yeu sau sac va hieu biet chnh mnh; mot ngi y thc c gii han ban than va kinh nghiem c nhng vui buon trong hanh trnh thieng lieng. Mot c tnh ac biet quan trong ni nhng ngi du dat la hieu biet can tnh nhan loai cua ban than - vi s that la ho cung co nhng sai lam cua con ngi: khong phai la hoan thien nhng la nhng toi nhan a c tha th" (246). Ho biet cach "cung i ben canh ngi tre", ton trong t do cua ho.

Chng tam: "n goi"

"ay la viec au tien chung ta can nhan nh va kham pha: Chua Giesu ao c c lam ban vi moi mot ngi tre" (250). n goi la mot li mi goi phuc vu truyen giao cho nhng ngi khac, "bi le cuoc song cua chung ta tren trai at nay at en tam voc vien man khi no la mot s dang hien" (254). "e ap lai n goi cua mnh, chung ta can nuoi dng va phat trien can tnh con ngi cua chung ta. ieu nay khong lien quan g en viec phat minh ban than hoac t tao dng ra chnh mnh t h vo. No lien quan en viec tm ra c ban nga cua mnh di anh sang cua Thien Chua va e cho cuoc song trien n va mang lai hoa trai" (257). "Viec 'luon hien dien vi ke khac' thng lien quan en hai kha canh can ban: lap nen mot gia nh mi va lam viec" (258).

Ve chu e "tnh yeu va gia nh", c Thanh Cha viet: "Cac ngi tre cam nhan mot cach manh me tieng goi cua tnh yeu; ho m c gap c ung ngi ma ho co the xay dng thanh mot gia nh" (259). B tch Hon nhan "goi tron tnh yeu nay trong an sung cua Thien Chua; an sung o cam re tnh yeu nay ngay trong chnh Thien Chua" (260). Thien Chua a dng nen ta co gii tnh. Chnh Ngai a dng nen tnh duc, la mot mon qua tuyet dieu. "o khong phai la mot ieu cam k". o la mot mon qua Thien Chua trao tang cho chung ta. No co "hai muc ch: yeu va sinh san. o cung la nong nan tnh cam... Tnh yeu chan that th nong nhiet" (262).

c Thanh Cha cung nhn nhan "hien tng cang ngay cang co nhng cuoc ly hon, ly d... co kha nang gay nen au kho ln lao va mot khung hoang can tnh ni ngi tre. oi khi ho phai chu ganh lay nhng trach nhiem khong tng xng vi tuoi i cua mnh" (262). Cho dau co nhieu kho khan "nhng moi mot co gang cua cac con that xng ang e au t vao mot gia nh; o con se tm c nhng khch le tot nhat e trng thanh va nhng niem vui ln nhat e trai nghiem va chia se. ng e cho mnh b tc mat i mot tnh yeu cao quy nh the" (263).

"Ngh rang khong g co the mang tnh quyet nh la mot s la doi... Thay vao o, cha yeu cau cac con hay tr nen nhng ngi cach mang, cha xin cac con hay bi ngc dong" (264).

Ve chu e lam viec, c Thanh Cha viet: "Cha xin cac ngi tre ng mong song ma khong lam viec, le thuoc vao s giup cua ke khac. ieu nay khong tot bi v viec lam la mot ieu can thiet, la mot phan trong nh ngha cua cuoc song tren trai at nay, mot con ng e ln len, la s phat trien cua nhan loai va hoan thien ban than. Theo ngha nay, ng trc nhng nhu cau cap bach, viec giup nhng ngi ngheo ve kinh te phai luon luon la mot giai phap tam thi" (269).

Sau khi ghi nhan thc trang cua ngi tre trong moi trng viec lam ang phai trai qua nhng hnh thc loai tr va gat ra ben ngoai (270), lien quan en nan that nghiep cua ngi tre, c Thanh Cha a xac quyet nh sau: "ay la mot van e rat phc tap va te nh ma cac the che chnh tr phai at len hang au, ac biet la luc nay, khi ma toc o tien bo ky thuat va moi quan tam giam bt chi ph lao ong co the nhanh chong a en viec thay the nhieu cong viec bang may moc" (271). Cung cac ngi tre, ngai noi: "S that la cac con khong the song ma khong lam viec, va oi khi cac con phai chap nhan bat c viec g san co, nhng cha xin cac con ng bao gi t bo giac m cua mnh, ng bao gi hoan toan chon vui mot n goi, va ng bao gi chap nhan that bai" (272)

c Thanh Cha ket thuc chng nay khi noi ve "n goi i tan hien ac biet". "Khi phan nh n goi cua mnh, ng bo qua kha nang tan hien i mnh cho Thien Chua... Tai sao khong? Cac con co the chac chan rang, neu nhan ra va vang theo tieng goi cua Thien Chua, th cac con se tm ra c s tron ven cho i mnh" (276).

Chng chn: "Bien phan"

c Thanh Cha nhac lai rang: "Khong co s khon ngoan cua viec bien phan, chung ta de tr thanh nan nhan cua moi xu hng mau qua" (279). "Mot hnh thc ac biet cua bien phan bao gom co gang kham pha ra n goi cua mnh. V ay la mot quyet nh rat rieng t ma khong ai khac co the lam cho mnh, no oi hoi mot bau kh tng oi tnh mch va thinh lang" (238).

" Mot n goi, tuy la mot mon qua, chac chan cung oi hoi rat nhieu. n hue cua Thien Chua mang tnh tng tac; e hng c an hue o, chung ta can san sang e chap nhan rui ro" (289).

Ba loai nhay cam can phai co ni nhng ai giup ngi tre trong tien trnh bien phan. "Loai nhay cam th nhat hng ve ca nhan. o la viec lang nghe mot ngi chia se ve ban than ho trong nhng li ngi ay noi" (292). "Loai th hai mang ac tnh phan bien. ieu nay giup nam bat chnh xac o la an sung hay la cam do" (293). "Loai nhay cam th ba la kha nang thay c ong c nao ang a loi cho ngi kia", phan bien "hng i ma ngi o ang muon en" (294). "Khi lang nghe ke khac theo kieu nay, mot luc nao o, chnh chung ta se phai lui i nhng cho cho ng s bc theo con ng a kham pha ra. Chung ta se phai bien i nh Chua a ri khoi mat cua cac mon e Emmaus" (296). Chung ta can "khuyen khch va ong hanh vi nhng tien trnh, ma khong ap at lo trnh rieng cua mnh. Bi v nhng tien trnh o lien quan en nhng ngi co ca tnh va t do ca nhan. Khong he co nhng cong thc de dang" (297).

Tong huan ket thuc vi "mot ieu c" t c Thanh Cha Phanxico: "Hi cac ngi tre yeu dau, hy vong tran ay niem vui cua cha la thay cac con kien tr trong cuoc chay ua pha trc, bo xa nhng ke chay cham va s hai. Hay tiep tuc chay, "c loi cuon bi khuon mat cua c Kito, ang ma chung ta yeu men, ang ma chung ta ton th trong Thanh The va nhan ra noi than xac ang au kho cua anh ch em mnh. Giao Hoi can tnh nang ong, trc giac, c tin cua cac con... Va khi chung con en ch trc, hay kien nhan ch i chung toi".

Ban hanh tai Loreto, trong en Nha Thanh,

ngay 25 thang 3, Le Truyen Tin, nam 2019,

nam th VII trieu ai giao hoang Phanxico

(Ban dch Viet ng cua linh muc Phero Nguyen Quang Vinh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page