c Thanh Cha

giup ngi dan b lu lut Iran

 

c Thanh Cha giup ngi dan b lu lut Iran.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 13-04-2019) - Bo Phuc vu Phat trien con ngi toan dien a ra thong cao cho biet: Nhan danh c Thanh Cha Phanxico, Bo giup 100 ngan euro cho Iran b thiet hai v lu lut.

Trong 2 tuan qua, lut loi d doi a gay thiet hai cho vung ong bac va mien nam cua Iran; ngi ta s rang lut loi con tiep tuc trong nhng ngay ti.

Ngi dan tai cac tnh Golestan, Lorestan va Kuzestan b thiet hai nang ne nhat va trong khi o, tnh Kermanshah a chu ton that nang ne trong tran ong at nam ngoai.

Thiet hai

Hn 10 trieu ngi a ganh chu thiet hai nha ca va tai san, trong khi o 2 trieu ngi can cu tr khan cap. So nan nhan en nay la 77 va t nhat 1,000 ngi b thng; hn 200 ngan ngi phai di tan khoi lang mac cua ho va hom qua Bo Noi vu cung thong bao di di thanh pho Ahwaz. Thiet hai ve cau truc oi vi c s ha tang va nong nghiep la rat ln.

Nhieu quoc gia ang ap lai li keu goi giup vi s phoi hp cua Hiep hoi Trang li liem o Iran va Van phong Lien hiep quoc Tehran. Caritas Iran a cung vi cac to chc khac tham cac vung lu lut.

Tnh lien i cua c Thanh Cha

Trong ien van chia buon do c Hong Y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, gi cho Iran, c Thanh Cha bay to s au buon ve cac nan nhan b thiet mang va cau nguyen cho s dan than trong viec cu tr, va tn thac nhan dan Iran cho Thien Chua toan nang.

Qua Bo Phuc vu Phat trien con ngi toan dien, c Thanh Cha gi 100 ngan euro ong gop vao viec cu tr khan cap giai oan au. Khoan ong gop nay la s bay to tc thi ve s gan gui tinh than cua c Thanh Cha oi vi nhng ngi va vung lanh tho b anh hng va no se c phan bo, qua s phoi hp vi Toa S than, cho nhng khu vc b anh hng nhieu nhat bi tham hoa va se c s dung trong hoat ong cu tr va ho tr cho ngi dan va cac vung lanh tho.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page