Cac Kito hu va ngi Hoi giao

cung cham soc tre em khuyet tat Kazakhstan

 

Cac Kito hu va ngi Hoi giao cung cham soc tre em khuyet tat Kazakhstan.

Ngoc Yen

Kazakhstan (Vat. 12-04-2019) - Trong mot ngoi lang Kazakhstan cac Kito hu va ngi Hoi giao cung cham soc cho ngi khuyet tat. Cha Guido noi: "Chung toi lam viec vi nhau rat hoa thuan, van e ton giao khong phai la ly do e chia re. Chung toi chia se cung mot quan iem cuoc song va chung toi co chung mot muc tieu: cham soc nhng cuoc i tre b thng va trao tang cho ho mot tng lai tot ep".

Loai tr nhng hanh vi bao lc, nhng t tng ong kn ch co mnh la tren het, ngay nay van con co hang trieu ngi thien ch tren khap the gii cham soc cac tre em khong phai cua ho, khong thuoc gia nh, niem tin ton giao vi ho. Ho lam ieu o vi s tan tam, niem vui, nghiem tuc va nang lc. Mot th du ien hnh Kazakhstan, mot quoc gia co 17 trieu dan thuoc 130 quoc tch khac nhau. Tai ay, cac tn o cua Kito giao va Hoi giao a cung nhau cham soc nhng tre mo coi, tan tat hoac nhng ngi trong cac gia nh gap tham hoa.

Ngoi lang Arca

Moi chuyen bat au t hai mi nam trc tai Almaty khi cha Guido Trezzani c mi lam viec cung vi cac tnh nguyen vien phuc vu tai cac trai tre mo coi a phng. Trong khoang vai nam, v linh muc, cung vi cac tnh nguyen vien va nh s ho tr cua nhng ngi ban Italia, a thanh lap mot "ngoi nha gia nh" cach thanh pho ba mi cay so, lang Talgar, ni on tiep tre mo coi, khuyet tat hoac cac em en t nhng gia nh kho khan. c xay dng trong thi Xo Viet, theo thi gian "ngoi nha gia nh" a m rong e tr thanh Ngoi lang Ark, vi nhng can nha, trng hoc, cang tin, trung tam y te va phuc hoi chc nang. Hien tai no co 60 em thuoc Kito giao va Hoi giao c cham soc.

Cung vi cac cong tac vien, cha Guido, 63 tuoi, cam ket am bao rang nhng cuoc i tre nay co the trai nghiem s am ap, tnh cam va an toan cua mot gia nh va xay dng mot tng lai co pham gia. V ly do nay, trung tam cung to chc cac khoa hoc nghe va ho tr tai chnh cho nhng ngi muon tham gia cac khoa hoc ben ngoai hoac hoat ong kinh doanh rieng. Ngoai ra trung tam con cham soc tre em va thanh thieu nien khuyet tat, ac biet la nhng ngi mac hoi chng Down, co gang khuyen khch ho tham gia cac hoat ong cua trung tam. Cha cho biet: "that ang tiec at nc nay van con cai nhn khong ung ve ngi khuyet tat; ho b xem la mot ieu ang xau ho va b chuc d. Xa hoi khong san sang on nhan ho".

Mot hanh trnh dai

Trong Lang thng xuyen co 30 Kito hu va Hoi giao lam viec, cung vi nhieu tnh nguyen vien, nhng ngi trong nhng nam gan ay a tang dan. Cha Guido noi: "Chung toi lam viec vi nhau rat hoa thuan, van e ton giao khong phai la ly do e chia re, chung toi chia se cung mot quan iem cuoc song va chung toi co chung mot muc tieu: cham soc nhng cuoc i tre b thng nay va trao tang cho ho mot tng lai tot ep. Toi thng noi: ai muon chay nhanh th chay mot mnh, ngc lai ai muon thc hien mot hanh trnh dai th phai cung vi ngi khac".

Thc te Kazakhstan, ni ma ngon gio cua chu ngha t ban va tieu thu t phng tay ang thoi ti. Muc ch chnh cua no la thanh cong va tch luy tien bac mot cach nhanh chong; ngi ta se chay mot mnh. Ngc lai ai muon xay dng mot ieu g o on nh lau dai, thien ch cho toan xa hoi th phai lam viec cung vi ngi khac. Toi ngh rang nhng ngi theo mot ton giao chan chnh song va lam viec vi nhau mot cach hoa bnh co the day cho the gii ieu nay: e lam cho at nc la mot ni tot ep cho tat ca th can phai song va lam viec cung vi nhau. ay la ieu ma nhieu ngi ang co gang thc hien Kazakhstan, ni ngi Hoi giao chiem 70-75% dan so, Chnh thong giao 20-25% trong khi ngi Cong giao la mot an chien nho khoang 50,000 tn hu".

D an Caritas cho ngi khuyet tat

Cha Guido c sai en Giao phan Almaty vi s vu la giam oc Caritas giao phan va sau o quoc gia. Vi nhiem vu nay, cha a a ra mot so d an ve y te, xa hoi va mot chng trnh ho tr ngi khuyet tat. Cha cho biet: "e thc hien viec nay Caritas co hai hoat ong: mot mat chung toi thc hien mot chien dch qua cac video va cac bai viet nham nang cao nhan thc giup ngi dan co cai nhn khac ve ngi khuyet tat; mat khac chung toi ho tr cac gia nh cua ngi khuyet tat giup ho cham soc con cai cua ho mot cach tot nhat. Hien tai chung toi cung ang co gang bat au s hp tac lau dai vi cac nha vat ly tr lieu ngi Y, nhng ngi co the can thiep khap ca nc va ao tao cac nha vat ly tr lieu a phng. Tai Almaty, Caritas a m mot trung tam to chc cac buoi ao tao thng xuyen cho cha me cua tre em va thanh thieu nien mac hoi chng Down, va gan ay d an a c m rong en cac thanh pho khac trong nc. Hien tai chung toi ang theo doi hn 400 tre em va moi ngay chung toi lai co them nhng cac em mi: tat nhien cac em eu la Kito hu va Hoi giao. Cac gia nh Hoi giao ma chung toi gap khong co nh kien, trai lai ho ci m chan thanh vi chung toi. Va khi ho thc s a trai nghiem s cong hien vo v li cua chung toi, cac moi quan he ngay lap tc tr nen tuyet vi. La giam oc cua Caritas, toi co c hoi gap g nhieu ngi va chung toi co cac moi quan he tot ep".

Cuoc song hang ngay

C ba nam, tai thu o Astana tong thong Nurultan Abishevich Nazarbayev to chc mot cuoc hop lien ton, bao gom Hoi giao, Chnh thong giao, Cong giao va ai dien cua cac ton giao khac tham gia. Cha Guido cho biet: "ay la cuoc gap g c truyen cam hng t Assisi do c thanh Giao hoang Gioan Phaolo II tham Kazakhstan nam 2001 khi xng. Nha nc rat nhiet tnh thuc ay s chung song hoa bnh gia moi cong dan bang cach to chc cac cuoc hop giup moi ngi hieu nhau, cung nhau tm kiem cac giai phap chung. Tat nhien, e xay dng mot xa hoi oan ket, ch thc hien nhng buoi gap g thoi th cha u; can phai song ton trong, tinh than huynh e, ci m vi ngi than can trong cuoc song hang ngay e tranh khep mnh trong vo boc".

"Hay en va xem"

Trong so nhieu ieu lien quan en moi quan he gia Kito hu va Hoi giao, Cha Guido rat muon noi mot ieu ac biet: "Khi chung toi khanh thanh mot trung tam danh cho cac gia nh co tre em mac hoi chng Down, mot thanh pho xa Almaty, chung toi a to chc mot cuoc hop au tien qua Skype. Trong so cac thanh vien gia nh co mat co mot phu n Hoi giao che mat: mot phu n rat thong minh, hoi nhng cau hoi thch hp. Toi ngh rang ba la me cua em khuyet tat ma ba ang noi en. Mot ngay kia, trong mot cuoc hop, ngi phu n nay noi vi toi rang ba la ba cua a tre va gii thieu cho toi con gai cua ba, ngi a i cung ba vao ngay hom o. Ngi ba, vui mng, gii thieu vi toi: "Con gai toi, ngi khong thch tham gia, mot buoi toi a hoi toi tai sao toi luon vui ve va nhiet tnh sau cac cuoc hop. Toi tra li: 'Hay en va xem'. Vang, cum t o, cac Kito hu chung ta biet ro, a cham en toi va lam toi xuc ong. o la mot ieu nho, nhng oi vi toi no rat co y ngha: oi khi nhng ngi cua cac ton giao khac hoac xa Giao hoi nhac nh chung ta ieu g la trung tram Kito giao, e nhac nh chung ta ve nhng g la thiet yeu. ieu nay cung co the phat sinh t mot moi quan he lanh manh gia nhng ngi co c tin khac nhau".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page