Truyen hnh trc tiep

Thanh le Chua Nhat Le La va Chua Nhat Phuc Sinh

do c Thanh Cha c hanh tai Vatican

 

Truyen hnh trc tiep Thanh le Chua Nhat Le La va Chua Nhat Phuc Sinh do c Thanh Cha c hanh tai Vatican.

Ban Viet Ng Vatican News

Vatican (Vat. 12-04-2019) - Ban Viet ng cua Vatican News (nguyen la Radio Vatican) se thc hien hai buoi truyen hnh trc tiep, vi thuyet minh tieng Viet, Thanh le Chua Nhat Le La 14 thang 4 nam 2019 va Chua Nhat Phuc Sinh 21 thang 4 nam 2019 do c Thanh Cha Phanxico c hanh tai Vatican, tren kenh YouTube va tren trang Facebook Vatican News Tieng Viet.

Chung ta ang chuan b bc vao Tuan Thanh, tuan le quan trong nhat trong nam Phung vu, tng niem cuoc Thng Kho cua Chua Giesu Kito va s Phuc Sinh vinh thang cua Ngi.

e giup cho quy v co the theo doi cac buoi le do c Thanh Cha Phanxico c hanh tai Vatican trong Tuan Thanh 2019, Ban Viet ng cua Vatican News (nguyen la Radio Vatican) se thc hien hai buoi truyen hnh trc tiep vi thuyet minh tieng Viet, tren kenh YouTube va tren trang Facebook Vatican News Tieng Viet vao cac thi gian nh sau:

- vao luc 2 gi 55 phut chieu (gi Viet Nam) Chua Nhat 14 thang 04 nam 2019: Thanh le Chua Nhat Le La va Kinh Truyen Tin;

- vao luc 2 gi 55 phut chieu (gi Viet Nam) Chua Nhat 21 thang 04 nam 2019: Thanh le Chua Nhat Phuc Sinh, S iep Phuc Sinh va Phep Lanh URBI et ORBI.

Quy v co the tham d Le La tren kenh Youtube tai:

https://www.youtube.com/watch?v=UyyPLUtiEtM&list=PLMlHvsfpJYReAYil1FaOyhXQcXZCA8Hy3&index=2&t=0s

Knh mi quy v cung hiep y tham d cac Thanh le do c Thanh Cha Phanxico c hanh e hiep thong vi TC va Giao hoi tren toan the gii.

Xin vui long bam theo doi kenh Youtube va Facebook cua Vatican News Tieng Viet e nhan c thong bao khi bat au s kien.

Link Youtube: https://youtu.be/UyyPLUtiEtM

Link Facebook: https://www.facebook.com/vaticannews.vi/

Xin knh chuc quy v Tuan Thanh hong phuc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page