n hoan cai cua s Teresa,

thuoc Cong oan Li s song Pensier, Thuy S

 

n hoan cai cua s Teresa, thuoc Cong oan Li s song Pensier, Thuy S.

Ngoc Yen

Thuy S (Vat. 10-04-2019) - Trc khi tr thanh tu s, Teresa a trai qua mot thi ky au kho do cha me chia tay. T mot qua kh ay nhng bong toi, Teresa a tien ti mot hanh trnh tr lai ang kinh ngac. Ngay nay, n tu Teresa luon song cho mot c tin n gian de lan truyen cho ngi khac, manh me trong niem xac tn.

"Lay Chua, Chua muon con lam g?" ay la tieng keu khoc cua Isabel, mot thieu n 22 tuoi sau khi c n hoan cai.

Isabel ngi Bo ao Nha, nan nhan cua viec cha me chia tay. Co phai phieu bat nhieu nc va cuoi cung dng lai tai Phap. Isabel cam thay cuoc song rat toi te. Nhng roi mot ngay, mot ieu g o a xay ra trong co. "Toi thc s a nhan c tran ay Thanh Than". ay la nhng li xac tn cua Isabel, nhng nay la n tu Teresa; ngi co mot tng lai pha trc nhng cung a trai qua mot qua kh ay nhng thng au.

S Teresa nam nay 46 tuoi hien ang dan than hoat ong trong Cong oan Li S song Pensier, Thuy S. S ke lai hanh trnh hoan cai cua mnh nh sau: "Cuoc song toi ch co mau en va trang nhng Chua a to them cac mau khac vao". Pensier, s Teresa la ngi lanh trach nhiem chnh cham soc ngoi nha on tiep cua cong oan. oi vi s cong viec on tiep nh mot ac sung gian d va t nhien trong mot ngoi nha ep.

"Nh ca trong nc"

S Teresa tom tat cuoc i cua mnh nh sau: "Toi a trai qua mot cuoc song n gian, oi khi can ke vi s khon cung, en mot cuoc song kho ngheo. Nhng s kho ngheo t nguyen nay co moi lien he vi Chua Kito. Toi co gang song mot cuoc song n gian, bi v toi a tm thay kho bau ch thc, o la Thien Chua".

Sau nhng thang tram cua cuoc i, ngi thieu n tre t hoi y ngha s hien hu cua mnh. Quay tr lai Phap, Isabel tham gia vao mot nhom cau nguyen, va t t hng ti cong oan Li S song Champagne. Tai ay qua nhng thang ngay cau nguyen Isabel a hoi Chua: "Lay Chua, Chua muon con lam g?". Isabel khong co cau tra li ngay lap tc.

Vao tuoi 26, Isabel ngng cong viec e song mot nam phan nh trong Cong oan Li s song mien Tay nc Phap. Co song gia nhng ngi ban ong hanh en t nhng ni khac nhau. Co cam thay cuoc song tot hn "nh ca trong nc". Qua cau nguyen, th lay Thanh The, li giang day thoa man ni co cn khat tan say tham trong tam hon.

Gia nhap Cong oan Li s song

Vao thang 6 nam 2000, co chnh thc xin gia nhap Cong oan Li s song Pensier. ay la mot Cong oan bao gom: cac tu s, linh muc, cap v chong, thanh thieu nien. Moi ngi cung nhau lam viec, cau nguyen, giup tnh tam cho nhng ai co nhu cau. Khi xin gia nhap Isabel ng trc hai chon la: hon nhan hay oc than? Co xin Chua soi sang. Sau khi phan nh vi mot s bnh an noi tam co quyet nh chon i song oc than. Mot hanh trnh huan luyen c thc hien oi vi co: t Roma, Pensier, B, Salvador. Cuoi cung dng lai tai Thuy S.

Li chng cua s Teresa cham en tam hon cua nhng ngi en lang nghe s. Khi c mi noi chuyen vi gii tre, s thng chia se tuoi tre ay kho khan cua mnh. Chnh v cha me chia tay ma s b giang co gia Phap va Bo ao Nha. Neu khong co niem hy vong vao tng lai, s ch nhn thay nhng buon sau noi tam. Mot chuoi nhng kinh nghiem kho khan, voi vang hap tap tm giai phap cho van e noi tam, oi vi s o la mot hon loan sau tham ben trong.

Me Teresa

V Me Teresa Calcutta la mau gng bac ai cua Isabel, cho nen co a quyet nh lay ten dong la Teresa. S Teresa luon co gang theo mau gng cua Me Teresa Calcutta: song n gian vi con tim ay niem vui cua mot cuoc i trao ban, yeu thng ngi ngheo, ngi than can.

Cong oan Li s song c thanh lap tai Phap vao ngay 17 thang 2 nam 1986 tai Aubazine khi au co 7 thanh vien; sau o phat trien nhng ni khac nhau. Pensier Cong oan Li s song co 15 thanh vien: cac tu s, linh muc, cap v chong, thanh thieu nien.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page