Hoi ngh quoc te ve Kinh Thanh:

"Chua Giesu va cac Phariseu"

 

Hoi ngh quoc te ve Kinh Thanh: "Chua Giesu va cac Phariseu".

Hong Thuy

Roma (Vat. 6-04-2019) - Nhan ky niem 110 nam thanh lap Hoc vien Giao hoang ve Kinh Thanh Roma, Hoc vien nay to chc mot Hoi thao quoc te nham giup hieu hn ve mot moi quan he - gia Chua Giesu va cac Phariseu - b bop meo bi cac khuon mau.

Hoi thao c to chc t ngay 07 en 09 thang 05 nam 2019, vi chu e: "Chua Giesu va cac Phariseu: mot anh gia lien nganh". ay la e tai c anh gia la kho khan nhng hap dan. Hoi thao se gom cac chuyen vien ve "Chua Giesu va Phariseu".

Giup cho cuoc oi thoai gia Do thai va Kito giao

Hoi thao nay se giup cho cuoc oi thoai gia Do thai va Kito giao. Tat ca chu e noi ve cac Phariseu la mot trong nhng iem thao luan chnh cua cuoc oi thoai gia Do thai va Kito giao. Cac Tin mng, tren het la Tin mng thanh Mattheu chng 23, thanh truyen va van chng giao phu co le a tao nen mot s hieu biet cuc bo ve cac Phariseu, nhng ngi b xem la nhng ke gia hnh (ne luat phap, ao c gia va tham lam) trong viec giang day va trong van hoa ai chung noi chung. Va ho thng b xem la oi thu cua Chua Giesu.

Ngc lai, cac nha to chc Hoi ngh nay cho rang "mot so phe bnh ve van chng rabbi gan ay e cap ro rang en cac Phariseu vi mot bac thang cac thai o, t ung ho en che bai, va s ong thuan chung cho viec nghien cu, hien ang c thao luan, o la cac rabbi (bac thay) trong Mishnah va Talmud la cac hau due cua cac Phariseu".

Chong lai nh kien trong cac bai giang, trong phim anh, truyen hnh

Hoi thao muon "xem xet lai cac yeu to tao nen nhng nh kien a anh hng khong ung en nhan thc chung ve cac Phariseu va e xuat cac cach thc e vt qua cac nh kien nay. Hoi thao se chu y cu the en cach giang thuyet, hng dan cach giang ve cac Phariseu khi ho xuat hien trong bai giang. Chac chan la Hoi ngh cung se khong bo qua cac lnh vc van hoa ai chung nh ien anh, phim anh, truyen hnh.

To tien cua nhng ngi ban Do thai cua chung ta

Giao s Joseph Sievers, giang s ve Lch s va van chng Do thai giao tai Hoc vien Giao hoang ve Kinh Thanh, mot trong nhng ngi se tham d Hoi ngh, chia se: "Neu chung ta nhan ra rang nhng ngi Do thai ngay nay cam thay mnh la con chau cua cac Phariseu th chung ta phai hieu rang chung khong the noi xau ve cha ong cua nhng ngi ban cua chung ta. Chung toi muon co the noi ve ieu nay tren c s trung thc hn va vi tnh yeu thng that s danh cho nhau".

Giao s Siever cung phe bnh cac nh kien c chat chong theo thi gian. Giao s noi: "Nhng nh kien nay rat pho bien, ngay ca oi vi giao dan. Van hao Dante noi ve c Giao Hoang Bonifacio VIII nh mot Phariseu mi. Ngi ta quen i nhng Phariseu tot lanh nhat nh thanh Phaolo, ong Nicoemo, hay Gamaliel, la nhng ngi ch cho chung ta thay s xau xa cua cac khuon mau".

Cac Phariseu co phai la oi thu cua Chua Giesu khong?

Giao s Siever khang nh rang Chua Giesu cung gan gui vi cac Phariseu ch khong ch vi ong Nicoemo. Theo Tin mng thanh Mattheu, ngi at cau hoi ve ieu ran quan trong nhat chnh la mot Phariseu va theo Tin mng thanh Marco, trong trng hp nay, Chua Giesu a tra li ngi o rang: Ngi khong con xa Nc Thien Chua. Giao s cung neu them nhng iem gan gui nh niem tin vao phuc sinh hay ve s thanh sach hay hon nhan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page