Chua Giesu la long thng xot cua Thien Chua,

ang tha th e cu chuoc va hoa giai e canh tan

 

Kinh Truyen Tin vi c Thanh Cha 07/04/2019: Chua Giesu la long thng xot cua Thien Chua, ang tha th e cu chuoc va hoa giai e canh tan.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 7-04-2019) - Vao 12 gi tra 7 thang 4 nam 2019, Chu nhat V Mua Chay, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc kinh Truyen Tin cung vi cac tn hu va khach hanh hng tai Quang trng Thanh Phero. Trc khi oc Kinh Truyen Tin, nh thng le, c Thanh Cha co mot bai huan du danh cho cac tn hu.

Sau ay chung toi xin gi en quy v bai huan du cua c Thanh Cha:

Anh ch em than men, chao buoi sang!

Trong Chua nhat th Nam Mua Chay nay, phung vu gii thieu trnh thuat ngi phu n ngoai tnh (x. Ga 8,1-11). Trnh thuat nay co s tng phan gia hai thai o: trc het la thai o cua cac kinh s va ngi Phariseu, va thai o th hai cua Chua Giesu. Nhng ngi kinh s va Phariseu muon ket an ngi phu n, bi v ho cam thay oi buoc cua ngi bao ve Luat phap va ap dung no cach trung thanh. Ngc lai, Chua Giesu muon cu ch, bi v Ngai, la long thng xot cua Thien Chua, ang tha th e cu chuoc va hoa giai e canh tan.

Chung ta hay nhn xem s kien nay. Khi c Giesu ang giang day en th, cac kinh s va ngi Phariseu mang en cho Ngai mot ngi phu n b bat gap ang ngoai tnh; ho at ch phu n gia va hoi c Giesu xem Ngai co nem a ch en chet, nh Luat Mo-se quy nh hay khong. Tac gia Tin Mng cho thay rang ho at cau hoi "nham th Ngi e co bang c to cao Ngi" (cau 6). Co the thay rang muc ch cua ho la the nay - hay xem s hiem ac cua ho: neu "khong" nem a se la mot ly do e buoc toi c Giesu khong gi Luat; ngc lai, neu "co" th ieu nay e to cao Ngai vi chnh quyen La Ma, v a quy nh danh rieng cho chnh quyen viec ket an va khong ai khac co quyen lam nh the. Va c Giesu phai tra li.

Nhng ngi oi chat vi Chua Giesu b ong khung trong cac nut that cua chu ngha phap ly va muon vay Con Thien Chua trong quan iem phan xet va ket an cua ho. Nhng Ngai khong en the gian e phan xet va ket an, ma la e cu va ban cho moi ngi mot cuoc song mi. Va Chua Giesu phan ng the nao trc s thach thc nay? Trc het Ngai im lang mot luc, va Ngai cui xuong viet ngon tay tren mat at, nh e nhac nh rang Nha lap phap va Tham phan duy nhat la Thien Chua, ang a viet Luat tren a. Roi sau o, Ngai noi: "Ai khong co toi, th hay lay a ma nem trc i" (cau 7). Bang cach nay, Chua Giesu ung cham en lng tam cua nhng ngi o: ho thay mnh la "ngi ben vc cong ly", nhng Chua Giesu mi goi ho nhan thc ve tnh trang cua ho la nhng ngi toi loi, va ho khong the t cho mnh quyen tren s song hay cai chet oi vi ngi ong loai ang cung canh nh ho. Chnh luc o, lan lt tng ngi mot, bat au t ngi gia nhat - ngha la ngi co kinh nghiem nhat trong nhng noi khon kho cua chnh ho - tat ca eu bo i, bo luon viec nem a ngi phu n. Canh nay cung mi goi moi chung ta y thc rang chung ta la toi nhan, va e bo i khoi tay chung ta nhng vien a che bai, len an va noi hanh noi xau ma oi khi chung ta muon nem len ngi khac. Khi chung ta noi sau lng mot ai o, th chung ta nem a ho, chung ta cung giong nhng ngi muon nem a ngay xa.

Cuoi cung ch con lai Chua Giesu va ngi phu n th ng gia: "ngi khon kho va long thng xot", noi nh thanh Augustino (trong Joh 33,5). Chua Giesu la ngi duy nhat khong co toi, la ngi duy nhat co the nem a ngi phu n, nhng Ngai khong lam the, v Thien Chua "khong muon cai chet cua toi nhan, nhng muon ho thay oi va song" (x. Ed 33,11). Chua Giesu cho ngi phu n i bang nhng li qua ep: "Ch hay i va t nay ng pham toi na" (c. 11). Chua Giesu m ra trc mat ch mot con ng mi c lam nen bi long thng xot, mot con ng oi hoi ch khong pham toi na. ay la mot li mi ap dung cho moi chung ta: Chua Giesu khi tha th cho chung ta, Ngai luon m cho chung ta mot con ng mi e tien ve pha trc. Trong thi gian Mua Chay thanh nay, chung ta c mi goi nhan mnh la toi nhan va xin s tha th t Thien Chua. Va s tha th, en lt no, khi hoa giai chung ta va mang lai cho chung ta bnh an, cung se lam cho chung ta bat au lai mot lch s c oi mi. Moi cuoc hoan cai thc s eu hng en mot tng lai mi, mot cuoc song mi, mot cuoc song ep, t do khoi toi loi va mot cuoc song quang ai. Chung ta ng s xin s tha th cua Chua Giesu, v Ngai m canh ca cho chung ta vao cuoc song mi nay. Xin c Trinh N Maria giup chung ta lam chng cho moi ngi ve tnh yeu thng xot cua Thien Chua. Qua Chua Giesu, Ngai tha th cho chung ta va lam cho s hien hu cua chung ta tr nen mi me, luon mang en cho chung ta nhng c hoi mi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page