c Thanh Cha tiep Thay Alois,

Tu vien trng Taize

 

c Thanh Cha tiep Thay Alois, Tu vien trng Taize.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 5-04-2019) - Sang ngay 4 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien Thay Alois Loser, Tu vien trng tu vien ai ket Taize va trao oi ve gii tre.

ay la cuoc tiep kien hang nam c Thanh Cha danh cho Tu vien trng Taize. Thay Alois la mot tn hu Cong giao ngi c, quoc tch Phap, va t 14 nam nay (t nam 2005) ke nhiem thay Roger trong nhiem vu ieu khien Tu vien ai ket Taize, gom hn 100 tu huynh thuoc cac he phai Kito khac nhau: Cong giao, Anh giao, Tin Lanh va Chnh Thong.

Trao oi vi c Thanh Cha

Trong cuoc phong van danh cho ai Vatican, Thay Alois a trao oi vi c Thanh Cha ve viec muc vu gii tre, v t 40 nam nay, Tu vien Taize van ac biet tiep xuc vi gii tre, to chc cac cuoc gap g hang nam tai nhieu ni, ac biet tai Au Chau, cho gii tre, trong khuon kho cuoc l hanh tren ng hy vong.

Cam n c Thanh Cha v Tong Huan

Thay Alois cung a oc trc phan nao Tong huan mi cua c Thanh Cha ve gii tre, Christus vivit, va cam n c Thanh Cha v van kien nay. Thay cung a c mi tham d bien co nay cua Giao Hoi. Thay ac biet chu y en oan trong Tong Huan, qua o c Thanh Cha nhan manh rang chung ta ng s ngi tre phe bnh Giao Hoi, hoac a ra nhng e ngh chung ta thay co ve la hoac ky quac va tra li o la ieu khong the c. Trai lai chung ta phai chu y en cac e ngh ay. c Thanh Cha noi Giao hoi tre co the con nhng nhng e ngh ay ma khong s hai, roi xem chung ta se i ti au". (Rei 4-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page