c Thanh Cha se vieng tham

nha tu Velletri

 

c Thanh Cha se vieng tham nha tu Velletri.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 4-04-2019) - Chieu th nam Tuan Thanh 18 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico se vieng tham va c hanh thanh le vi nghi thc ra chan cho 12 tu nhan tai Nha Tu Velletri.

Velletri la thanh pho cach Roma gan 40 cay so ve pha nam, hien co hn 53 ngan dan c va cung la mot giao phan phu can Roma.

Phong bao ch Toa Thanh cho biet trong cuoc vieng tham t luc 4 gi ri chieu, c Thanh Cha se gap g cac tu nhan, cac nhan vien dan s va canh sat nha giam, roi c hanh thanh le vi nghi thc ra chan.

ay la lan th 5, c Thanh Cha Phanxico danh buoi chieu th nam Tuan Thanh e vieng tham va c hanh thanh le tai mot nha tu vi nghi thc ra chan cho cac tu nhan. Nam 2018, ngai thc hien cuoc vieng tham nay nha tu Regina Coeli gan Vatican.

Tnh trang nha tu Velleri

Cha Franco Diamante, tuyen uy nha tu Velletri t 11 nam nay, goi cuoc vieng tham cua c Thanh Cha la mot "phng dc chong lai tnh trang b gat ra ngoai le". Tin nay a gay xuc ong ni cac tu nhan cung nh ni cac nhan vien thuoc cong oan cai huan nay.

Trong cuoc phong van danh cho ai Vatican, Cha Diamante cung cho biet Nha tu Velletri c khanh thanh cach ay 28 nam (1991) gom hai day nha 4 lau va co them mot khu ban t do. Cong oan nay co 557 tu nhan, vi 201 nhan vien canh gi va 6 nhan vien giao duc va 17 ngi thuoc ban hanh chanh. Giong nh nhieu nha giam khac Italia, nha tu Velletri cung b tnh trang qua chat choi, thieu nhan vien. (Rei 3-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page