Cong oan Cong Giao Viet Nam

Tai Hong Kong Tnh Tam Mua Chay 2019

 

Cong oan Cong Giao Viet Nam Tai Hong Kong Tnh Tam Mua Chay 2019.

CCGVN tai Hong Kong


Cong oan Cong Giao Viet Nam Tai Hong Kong Tnh Tam Mua Chay 2019.


Hong Kong (CCGVN HK 31-03-2019) - Ngay 31 thang 03 nam 2019, Chua Nhat th T mua Chay, Cong oan Cong Giao Viet Nam tai Hongkong a to chc ngay tnh tam mua Chay do cha aminh Nguyen Tuan Anh (Giao phan Hongkong) chu s. Chu e tnh tam cua mua Chay nam 2019 la: "Biet Mnh e Biet Chua va Biet Anh Em". Mac du sinh song rai khap Hongkong va mot so anh ch em trong cong oan phai lam viec vao ngay Chua Nhat, the nhng moi ngi a co gang te tu ong u e tham d ngay tnh tam chung cua cong oan.

M au ngay tnh tam, cha aminh a cung vi cong oan hng ve Chua Thanh Than e cau xin n thanh hoa ngay tnh tam. Vi chu e: "Biet Mnh e Biet Chua va Biet Anh Em"Cha aminh a mi goi cong oan hay hng ve Chua Thanh Than, xin Ngai ban cho nhng n can thiet e moi tn hu song va gi c tin vng vang trong mot thi ai ay bien ong ve i song vat chat cung nh luan ly ao c cua con ngi. Ngai nhan manh: "Chung ta can ket hiep vi cau xin n Chua Thanh Than e nhan ra c chnh ban than mnh-mot thu tao hen mon, bat toan va toi loi trc mat Chua. Anh ch em hay noi gng cac thanh e cau nguyen, v ch co gi cau nguyen chung ta mi noi ket c ban than mnh vi Thien Chua. Cau nguyen e biet mnh, e ban than mnh khong ri vao tnh trang thoa hiep vi than xac do s cam do cua ma quy. Chua Thanh Than la ngon la se toa lan anh sang en vi anh ch em, nung nau coi long nguoi lanh, chai a, th , e anh ch em co the noi ket vi Thien Chua va vn canh tay ra e nam lay ngi anh em, ch em mnh ang can en s cu giup. Chnh v the, hay khiem nhng tm en vi Chua Thanh Than, cong tac vi Ngai e nhan c s soi sang..."

Vi chu e a c chuan b ky lng, cha aminh cung a giup cong oan nhan "biet mnh" qua cai biet ly tr va "biet mnh" qua s cam nhan cua con tim: "Anh ch em hay dung ly tr e nhan ra ieu lanh ieu d; dung con tim e thau cam tnh yeu ma Thien Chua a danh cho mnh,... e roi lan toa tnh yeu, s cam thong, chia se vi ngi khac; anh ch em hay tha th cho nhng ngi a lam chung ta phien long va nhat la hay biet at mnh vao hoan canh cua ngi khac e 'biet' ve ho nhieu hn."

Trong tam tnh mua Chay, cha aminh cung a keu goi moi ngi hay lam viec bac ai ben canh viec an chay ham mnh va oc kinh cau nguyen. Viec bac ai c the hien qua nhieu cach thc khac nhau nh viec chia se ve tinh than, vat chat va ca nhng hanh ong tot ep. Cha khuyen khch moi ngi thc hien hanh ong bac ai moi ngay ch khong nhat thiet phai ch i thi gian, c hoi... Sau bai giang, cha aminh a hng dan cong oan chia thanh cac nhom nho e cung nhau suy gam ve nhng cam nhan ca qua e tai a c nghe cung nh chia se kinh nghiem song c tin cua moi ngi. Ket thuc gi chia se nhom, cong oan t do cau nguyen, xet mnh e lanh nhan B tch Giao Hoa.

Ngay tnh tam ket thuc bang thanh le Chua Nhat th T Mua Chay. Moi ngi trong cong oan cam nhan c niem vui va s han hoan v a danh mot ngay tron ven cho Chua; han hoan v a nghe c tieng Chua mi goi qua li giang cua cha giang phong; han hoan v c giao hoa cung Chua qua B tch Giao Hoa va hanh phuc khi c ket hiep vi Chua qua B tch Thanh The.

Ban Truyen Thong

CCGVN tai Hongkong

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page