Gi y muc vu nam 2019:

ong hanh vi cac gia nh gap kho khan

Bai 5: Cac bc cua lo trnh ong hanh

 

Gi y muc vu nam 2019: ong hanh vi cac gia nh gap kho khan.

Bai 5: Cac bc cua lo trnh ong hanh

Khi au Hoi thanh ong hanh en vi con cai mnh nham thiet lap mot moi quan he ben vng ngay cang tien trien. Hoi thanh y thc can co thi gian va kien nhan giup ngi ta, cach rieng nhng ngi ang trong hoan canh kho khan hoac "trai qui tac", c ln len en mc trng thanh trong tnh yeu ch that. Di anh sang Li Chua Hoi thanh giup phan nh e nhan ra s that cua con ngi trong hoan canh thc te hien tai con xa vi s that cua tnh yeu nh Chua muon. Muc vu ong hanh can giup nhn sau vao hoan canh thc te, ca trong nhng trng hp rat chong chenh, hoac a o v, va y thc luat tiem tien la tieu chuan can ban cua s phan nh va ieu o se khong thc hanh c neu khong co s ong hanh. "Van e la mot lo trnh ong hanh va phan nh nham hng dan cac tn hu nay i en y thc ve tnh trang cua ho trc mat Thien Chua" (AL 300).

Sau cung, Hoi thanh giup cac ca nhan tn hu va gia nh ho hoi nhap cach hai hoa tron ven vao Than Mnh c Kito toan the, tc la Gia nh Hoi thanh. Hoi nhap hoan toan, vao moi hiep thong hoi thanh, la muc ch sau cung cua ong hanh. Hoi nhap da tren c s cua b tch Ra toi nh n hue khi au chung va hiep thong Thanh The nh la muc ch sau cung cua toan the tien trnh ong hanh.

Cac bc ong hanh

ong hanh nh the gom ba bc sau ay:

1. on tiep.

Bc au tien luon la on tiep ngi ta lam sao e ho cam thay mnh bc vao trong long Hoi thanh am ap va than tnh nh trong mot gia nh. ay la bc au tien cua mot tien trnh hoi nhap, song va tang trng trong Hoi thanh. T o, tien ti mot bc au tien la lam cho oi ban muon t xem xet lai s that tnh trang hien tai cua mnh. Muc ch cua s on tiep nay la nham thiet lap mot quan he e cung i tren mot lo trnh, khong han e giai quyet tc thi mot van e, hoi nhap dan vao cong oan cho ti luc c hiep thong tron ven. Sau cuoc gap g oi thoai au tien v muc t co the nhan nh c bc au hoan canh cua ngi ta. Ngi ong hanh khong ch chu y ti tnh trang 'trai qui tac' nhng ong thi con quan tam xet en nhng mong manh yeu uoi va thng ton cua con ngi, va ca nhng kho khan can tr thc thi tnh yeu ch that cua Tin mng.

2. e ngh mot hanh trnh c tin qua cac giai oan khac nhau. ieu quan trong bc th hai nay la lam sao con ngi at c mot c tin ti mc hoan cai. Phai loan bao cho ho, theo cach thc phu hp vi hoan canh cu the cua ho, chan l Phuc am nh la anh sang soi chieu vao cuoc i e oc lai lch s cua ho, va se thay khong he b be tac, trai lai bat au t Thien Chua Ngai se m ra cho ho con ng cu thoat. Nh vay lo trnh phai i bao ham hai mc o.

Th nhat la, tham d vao hanh trnh nh cua mot d tong danh cho ngi trng thanh e a ho hoi nhap dan vao cong oan Hoi thanh va hieu biet nhng ieu can ban chu yeu cua i song kito hu.

Th en, cach ac biet hn, la giup ho hieu y ngha cua day hon phoi bat kha phan li cua hai ngi a nen "mot xng mot tht" (x. St 2,24): tieu chuan can ban e giup phan nh, tc la e giup ho nhan ra s that hoan canh cu the cua ho, va con ng phai i e vt qua toi loi.

"Van e la mot lo trnh ong hanh va phan nh nham hng dan cac tn hu nay i en y thc ve tnh trang cua ho trc mat Thien Chua. Trao oi vi linh muc, toa trong, se gop phan ao luyen mot phan oan ung an ve nhng g gay can tr cho kha nang tham d ay u hn vao i song cua Hoi thanh, va ve cac bc co the xuc tien va phat trien kha nang o. anh rang trong chnh le luat khong co s tiem tien (cf. Familiaris Consortio, 34), nhng viec phan nh nay se khong bao gi c phep bo qua nhng yeu sach cua s that va bac ai theo Tin mng nh Hoi thanh e ngh" (AL 300).

3. Hoan cai: hanh trnh tr ve vi anh sang hng ti viec on nhan cac b tch. ng trc s that cua mnh, ngi tn hu thay nhng can tr nao van con o trong cuoc song trc oi hoi cua viec bc theo c Kito. Chap nhan nguyen l nay la biet mnh phai thay oi i song. o la tien trnh hoan cai ma Hoi thanh can ong hanh ung an. Giai oan th ba nay phai bat au khi mot trong hai ngi xin bc vao hanh trnh ac biet hoan cai nay, vi vien tng c tham d vao cac b tch, Hoa Giai va Thanh The, mot khi a thoa cac ieu kien can thiet. Viec on nhan nay co tnh cach ca nhan, cho dau ang khuyen khch ca hai ngi cung dan than vao hanh trnh hoan cai hau ca hai cung giup nhau i qua nhng thi k kho khan. ieu chu chot cua toan the qua trnh khai sang nay la van e tha th. "Tha th cho ieu bat cong mnh phai chu th khong de chut nao, nhng an sung se giup ngi ta co the tha th vi tien trnh thi gian" (AL 242).

Cau hoi gi y suy t va thao luan

1. Theo anh /ch ieu g quan trong nhat trong cac bc ong hanh vi cac gia nh di dan, cac gia nh vi cha/me n than, cac gia nh vi hon nhan khac ao, vi nhng ngi li than, li d, tai hon hoac khong tai hon?

2. Trong ong hanh vi nhng tn hu li than, li d tai hon, yeu sach ve s that (day hon phoi bat kha phan li) va bac ai (trach nhiem hien tai vi nhng ngi lien he) theo Tin mng co the dung hoa nh the nao?

3. au la nhng can tr kho vt qua nhat trong tien trnh hoan cai cua ngi tn hu ang song trong tnh trang "trai qui tac" e dan hng ho ti hoi nhap tron ven vao Hoi thanh qua thc hanh cac b tch (Hoa giai, va Thanh The)?

Uy ban Muc vu Gia nh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page