c Thanh Cha Phanxico tham Loreto

va ban hanh Tong huan Christus vivit

 

c Thanh Cha Phanxico tham Loreto va ban hanh Tong huan Christus vivit.

Gia Hy

Loreto (WH 27-03-2019) - c thanh cha Phanxico a c hanh le Truyen tin tai en th Ngoi Nha Thanh trong chuyen tham Loreto vao ngay 25 thang 3 nam 2019. Trong en thanh nay hien lu gi ngoi nha c Maria a song va c s than Gabriel truyen tin, ve sau c a sang Loreto e bao quan.

Sau Thanh le, c thanh cha a gap g khoang 10,000 tn hu tap trung tai quang trng trc en thanh. Ngai noi en th Ngoi Nha Thanh c ac sung e chiem ngng mau nhiem Nhap the cua Con Thien Chua, v o la ngoi nha cua c Me. Nhieu khach hanh hng t khap ni tren the gii a en "oc ao cua tnh lang va long ao c" nay e tang them sc manh va hy vong. c Thanh Cha Phanxico goi Ngoi Nha Thanh nay la ngoi nha cua ngi tre, gia nh va ngi benh.

ay la ngoi nha cua ngi tre bi v c Trinh N "van tiep tuc noi vi cac the he sau, ong hanh vi moi ngi trong viec tm kiem n goi". o chnh la ly do ngai chon ky Tong huan Christus vivit (tam dch c Kito ang song), thanh qua cua Thng Hoi ong Giam muc the gii ve gii tre vi chu e Gii tre, c tin va Phan nh n goi a c to chc vao thang 10 nam 2018. c Thanh Cha Phanxico giai thch: "ong lc cua n goi xuat hien trong bien co Truyen tin, c dien ta trong ba thi khac cua Thng Hoi ong: lang nghe Thanh y va chng trnh cua Chua - Phan nh - Quyet nh".

Ke en, ngoi nha cua c Me Loreto cung la mot ngoi nha cua gia nh. c Thanh Cha mi goi cac Kito hu tai kham pha ke hoach ma Chua a vach ra cho gia nh va tai khang nh vai tro trung tam cua gia nh trong xa hoi. Ben trong Ngoi Nha Thanh nay, Me Maria a trai qua nhieu v tr trong tng quan cua mot gia nh, "nh mot ngi con gai, mot v hon the, mot ngi me" - c thanh cha noi. Nhng trai nghiem cua c Me a thuc ay Giao hoi cham soc cac gia nh va gii tre.

Cuoi cung, theo c Thanh Cha Phanxico, Ngoi Nha Thanh tai Loreto la mot ngoi nha cho ngi benh. ay tiep on nhng ngi phai chu noi au ve the xac va tinh than, va c Me mang en long thng xot cua Chua t i nay sang i khac.

c thanh cha noi rang du ngi benh la noi au buon cua gia nh, nhng gia nh phai on nhan ngi benh bang tnh yeu, nang , ong vien va cham soc ho. Ngai cau nguyen cho tat ca nhng ngi phai chu ng benh tat tren khap the gii.

c Thanh Cha Phanxico ket thuc chuyen tham Loreto vi buoi oc kinh Truyen tin va mi goi cac tn hu cau nguyen cho gii tre, cac gia nh va nhng ngi benh.

(Vatican News, 25/03/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page