Huan t cua c Thanh Cha

tai en Thanh c Me Loreto

sau khi ky Tong huan

Vive Cristo, esperanza nuestra

 

Huan t cua c Thanh Cha tai en Thanh c Me Loreto sau khi ky Tong huan Vive Cristo, esperanza nuestra.

J.B. ang Minh An dch

Loreto (VietCatholic News 25-03-2019) - Luc 8g sang th Hai 25 thang Ba nam 2019, Le Thien than Truyen tin cho c Ba Maria, c Thanh Cha Phanxico a khi hanh bang trc thang t san bay trc thang Vatican e bay en en Thanh c Me Loreto cach Vatican 280km ve pha ong Bac.

Luc 9g45, c Thanh Cha a c hanh Thanh le trong Nha Thanh.

Ket thuc Thanh le, c Thanh Cha a ky Tong huan Thng Hoi ong Giam Muc ve Thanh Nien. Tong huan nay co ten la "Vive Cristo, esperanza nuestra", la tieng Tay Ban Nha, co ngha la "Chua Kito hang song, niem hy vong cua chung ta".

Sau nghi thc nay, c Thanh Cha a co cuoc gap g vi cong ong tu s dong Phanxico Capuchin trong en thanh. c Thanh Cha cung a chao on nhng ngi benh va chao tham cac tn hu t tien nh cua en th.

Trong dien t trc cac tn hu ng chat quang trng en th Nha Thanh Loreto, c Thanh Cha noi:

 

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Va cam n anh ch em a chao on nong nhiet! Cam n anh ch em.

Nhng li cua Thien than Gabriel noi vi c Maria: "Mng vui len, hi ang ay an sung" (Lc 1: 28), vang vong mot cach oc ao trong en th nay, mot ni noi bat e chiem ngng mau nhiem Nhap the cua Con Thien Chua. That vay, ni ay bao ton nhng bc tng ma theo truyen thong, en t Nagiaret, ni c Trinh N a noi tieng "xin vang" e tr thanh Me cua Chua Giesu. Ke t khi ni c goi la "nha cua c Maria" nay tr thanh mot s hien dien ang knh va ang yeu tren ngon oi nay, Me Thien Chua khong bao gi ngng ban phat nhng n ch thieng lieng cho nhng ai, vi c tin va long sung mo, en ay e lang ong nguyen cau. Trong so nhng ngi nay, hom nay co ban than thoi va toi cam n Chua, ang a ban cho toi ieu nay ung vao ngay Le Truyen tin.

Toi xin chao cac Nha chc trach, vi long biet n ve s chao on va hp tac cua cac v. Toi xin chao c Tong Giam Muc Fabio Dal Cin, la ngi a bien mnh thanh ngi phien dch cho toi nhng tnh cam cua tat ca cac anh ch em. Cung vi ngai, toi cung chao hoi cac v giam muc khac, cac linh muc, va nhng ngi song i thanh hien, ac biet toi ngh en cac Cha dong Capuchin, la nhng ngi c giao pho trach nhiem quan thu ngoi en noi tieng va rat than thng oi vi ngi dan Y nay. Cac cha dong Capuchin la nhng ngi rat tot! Cac ngai luon trong toa giai toi, luon luon, en mc khi anh ch em vao en th nay luon co t nhat mot v trong so cac ngai ang ngoi toa, co khi hai hay ba, bon v, nhng luon luon anh ch em co the xng toi trong ngay va cuoi ngay, va ay la mot cong viec kho khan. Cac cha that la tot lanh va toi cam n cac ngai cach ac biet v tha tac vu giai toi quy gia nay, dien ra lien tuc trong suot ca ngay. Cam n anh ch em! Toi cung xin gi li chao than ai en tat ca anh ch em, la cong dan cua Loreto nay va ca nhng ngi hanh hng ang tu tap ay.

Nhieu ngi en vi oc ao cua s thinh lang va long ao c nay, t Y va t khap ni tren the gii, e kn muc sc manh va niem hy vong. Toi ang ngh ac biet en nhng ngi tre, cac gia nh, va nhng ngi benh.

Nha Thanh la nha cua gii tre, bi v ay, c Trinh N Maria, ngi phu n tre ay an phuc, tiep tuc noi vi cac the he mi, tiep tuc ong hanh cung moi ngi trong cuoc tm kiem n goi cua chnh mnh. ay la ly do tai sao ay toi muon ky Tong huan nay, la hoa trai cua Thng hoi ong danh cho gii tre. No co ta e la "Christus vivit - Chua Kito hang song". Trong bien co Thien than truyen tin cho c Me, ong lc cua n goi xuat hien, va c the hien trong ba thi iem anh dau Thng hoi ong: 1) lang nghe Li Chua va ke hoach cua Ngai 2) phan nh; va 3) quyet nh.

Khoanh khac au tien, o la s lang nghe, c the hien qua nhng li nay cua Thien than: "Tha ba Maria, xin ng s, v ba ep long Thien Chua. Va nay ay ba se thu thai, sinh ha mot con trai, va at ten la Giesu" (Lc 1:30-31). Thien Chua luon luon chu ong keu goi nhng ngi theo Ngai. Chnh Thien Chua la ngi chu ong: Ngai luon i trc chung ta, Ngai i trc, Ngai at ra con ng trong cuoc song cua chung ta. Li keu goi en vi c tin, en vi mot con ng nhat quan trong i song Kito hu, hay en vi mot i song thanh hien ac biet, la mot s can thiep kn ao nhng manh me cua Chua trong cuoc i cua mot ngi tre, e dang tang tnh yeu cho Ngi nh mot mon qua. Can phai san sang, va ao c lang nghe, cung nh chao on tieng noi cua Thien Chua, la ieu khong c nhan ra trong tieng on ao va s bat an trong tam hon. Ke hoach cua Chua cho i song ca nhan va xa hoi cua chung ta khong c cam nhan bang cach c mai ng tren be mat, nhng bang cach i xuong mot mc o sau hn, ni cac lc lng ao c va tinh than hanh ong. Chnh tai o, c Maria mi goi nhng ngi tre i xuong va phoi hp nhp nhang vi tac ong cua Chua.

Khoanh khac th hai ien hnh cua moi n goi la s phan nh, c dien ta bang li cua c Maria: "Viec ay se xay ra cach nao?" (cau 34). c Maria khong nghi ng, cau hoi cua Me khong phai la v thieu niem tin, trai lai no the hien chnh xac mong muon cua Me muon kham pha ra "nhng ieu bat ng" cua Thien Chua. Trong Me co s chu y e nam bat tat ca cac yeu cau trong ke hoach cua Thien Chua oi vi cuoc song cua Me, e thau ao ke hoach ay trong tat ca cac kha canh cua no, e lam cho s hp tac cua rieng Me co trach nhiem hn va hoan thien hn. o la thai o phu hp oi vi ngi mon e: moi s cong tac cua con ngi trong sang kien trao ban nhng khong cua Thien Chua phai c truyen cam hng t viec ao sau nang lc va thai o cua chnh mnh, gan lien vi nhan thc rang luon luon la Thien Chua, ang trao ban, ang hanh ong; theo cach o, ngay ca s ngheo hen va nho be cua nhng ngi ma Chua keu goi i theo Ngai tren con ng Tin Mng cung c bien thanh s phong phu ni s bieu lo cua Chua va trong sc manh cua ang toan nang.

Quyet nh la bc th ba ac trng cho moi n goi Kito giao, va c the hien ro rang trong cau tra li cua c Maria cho Thien than: "Xin Chua c lam cho toi nh li s than noi." (cau 38). Tieng "xin vang" cua Me trc ke hoach cu roi cua Chua, c thc hien bang phng thc Nhap the, la s uy thac cho Ngai toan bo cuoc i cua Me. o la tieng "xin vang" cua s tn thac tron ven va hoan toan san sang theo y Chua. c Maria la gng mau cua moi n goi va la ngi truyen cam hng cho moi cham soc muc vu ve n goi: nhng ngi tre ang tm kiem hoac t at cau hoi ve tng lai cua ho co the tm thay ni c Maria mot ngi giup ho nhan ra ke hoach cua Chua danh cho ho va sc manh e gan bo vi ke hoach ay.

Toi ngh ve Loreto nh mot ni oc ao, mot ni nhng ngi tre co the tm kiem n goi cua chnh ho, trong trng hoc cua c Maria! o la mot cot moc tinh than danh cho viec muc vu n goi. Do o, toi hy vong rang Trung tam "Gioan Phaolo II" co the c tai ra mat lai e phuc vu Giao Hoi Y va ca tren bnh dien quoc te, phu hp vi cac ch dan noi len t Thng hoi ong. o la mot ni ma nhng ngi tre va cac nha giao duc co the cam thay c chao on, ong hanh va giup e phan nh. Ve van e nay, toi cung nhiet liet yeu cau cac tu s Capuchin giup cho them mot dch vu na: o la keo dai gi m ca cua en th va Nha Thanh muon hn vao buoi chieu va ca luc chap toi, khi co nhng nhom anh ch em tre en e cau nguyen va phan nh n goi cua ho. Cung do v tr a ly nam gia ban ao cua mnh, en th Nha Thanh Loreto, thch hp e tr thanh, cho Giao Hoi Y, mot ni e e xuat tiep tuc cac cuoc hop the gii cua nhng ngi tre va cac gia nh. Thc vay, e ap ng s hang hai chuan b va c hanh cac bien co nay, can co nhng thc hanh muc vu giup hnh thanh cu the nhng noi dung phong phu, qua nhng e ngh ao sau, cau nguyen va chia se.

Nha cua c Maria cung la nha cua gia nh. Trong tnh hnh te nh cua the gii ngay nay, gia nh da tren cuoc hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n am nhan mot tam quan trong va mot nhiem vu thiet yeu. Can phai tai kham pha ke hoach do Thien Chua vach ra cho gia nh, nhac lai s v ai va khong the thay the cua gia nh trong viec phuc vu cuoc song va xa hoi. Trong ngoi nha Nagiaret, c Maria song nhng moi quan he a dang trong gia nh trong t cach la con gai, ngi ha hon, roi ngi v va ngi me. V ly do nay, moi gia nh, trong tng thanh vien khac nhau, co the tm thay ay s chap nhan va cam hng e song ban sac rieng cua mnh.

Kinh nghiem trong gia nh cua c Trinh N ch ra rang gia nh va nhng ngi tre khong the la hai lnh vc cham soc muc vu tach biet cua cac cong ong chung ta, nhng ca hai phai song bc ben nhau, bi v nhng ngi tre thng la nhng g mot gia nh c trao ban trong thi ky tang trng. Vien tng nay tai cau truc mot muc vu n goi quan tam bieu lo khuon mat cua Chua Giesu qua nhieu kha canh khac nhau nh v thng te, hon phu, va muc t trong mot the thong nhat.

Nha cua c Maria la nha cua ngi benh. ay, nhng ngi au kho trong the xac va tinh than co the c chao on, va Me mang tat ca en vi long thng xot Chua t i nay sang i khac. Benh tat lam ton thng gia nh, va ngi benh phai c chap nhan trong gia nh. Xin vui long, ng ri vao nen van hoa vt bo c e xuat bi nhng th thc dan y thc he ang tan cong chung ta ngay nay. Ngoi nha va gia nh la phng thuoc au tien cho ngi benh, trong viec yeu thng ho, ho tr ho, khuyen khch ho va cham soc ho. ay la ly do tai sao en th Nha Thanh la bieu tng cua moi ngoi nha chao on va la en th cua ngi benh. T ay, toi gi en tat ca nhng ngi nay, khap moi ni tren the gii, mot y ngh tru men va toi noi vi ho: anh ch em la trung tam cong viec cua Chua Kito, bi v anh ch em chia se va mang theo sau Ngai thap gia moi ngay mot cach cu the nhat. S au kho cua anh ch em co the tr thanh s hp tac quyet nh cho s ra i cua Nc Chua.

Anh ch em than men! Thien Chua, thong qua c Maria, giao pho cho anh ch em va nhng ngi co lien he vi en th nay mot s menh trong thi ai nay cua chung ta: o la mang Tin Mng hoa bnh va s song en cho nhng ngi ng thi cua chung ta, la nhng ngi thng b phan tam, tam tr tran ngap nhng li ch tran tuc hoac am chm trong mot bau kh kho can tam linh. Can co nhng ngi n s va khon ngoan, khiem ton va can am, ngheo kho nhng hao phong. Noi tom lai, nhng ngi theo trng phai c Maria, chao on ma khong dau kn Tin Mng trong cuoc song cua chnh ho. Theo cach nay, thong qua s thanh thien cua dan Chua, t ni nay, nhng chng ta ve s thanh thien trong moi trang huong cua cuoc song se tiep tuc lan truyen qua Y, Chau Au va the gii, e lam mi Giao Hoi va truyen cam hng cho xa hoi vi men cua Nc Chua.

Xin c Trinh N giup tat ca moi ngi, ac biet la gii tre, biet i theo con ng hoa bnh va tnh huynh e, da tren s chap nhan va tha th, ton trong ngi khac va tnh yeu la mon qua trao ban chnh ban than mnh. Xin Me chung ta, la ngoi sao sang cua niem vui va s thanh than, ban cho cac gia nh, la nhng en th cua tnh yeu, phc lanh va niem vui cua cuoc song. Xin c Maria, nguon mach cua moi ui an, mang lai s giup va an ui cho nhng ngi ang gap kho khan. Vi nhng y hng nay, gi ay chung ta hay cung nhau cau nguyen qua kinh Truyen Tin.

(Source: Libreria Editrice Vaticana VISIT OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO LORETO [25 MARCH 2019] MEETING WITH THE FAITHFUL ADDRESS OF HIS HOLINESS Loreto Shrine Monday, 25 March 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page