c Thanh Cha Phanxico

vieng tham en thanh c Me Loreto

 

c Thanh Cha Phanxico vieng tham en thanh c Me Loreto.

G. Tran c Anh OP


c Thanh Cha Phanxico vieng tham en thanh c Me Loreto.


Loreto (Vat. 25-03-2019) - Sang 25 thang 3 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a en knh vieng en thanh c Me Loreto, va la v Giao Hoang au tien t 162 nam nay dang thanh le tai Nha c Me.

Loretto co khoang 13 ngan dan c, cach Roma gan 300 cay so ve hng ong bac, 195 cay so neu tnh ng chim bay.

Lch s en Thanh

Theo mot lu truyen co knh, ngay nay c chng thc nh nhng nghien cu lch s va khao co hoc, en Thanh Loreto bao quan Nha c Me Nazareth. Nam 1291, khi cac thap t quan b truc xuat vnh vien khoi mien Palestina, cac vach tng cua Nha c Me c "cac thien than" mang i, trc tien en Illiria ( Tersatto, ngay nay la nc Croazia), roi sau o mang ti Loreto ngay 10 thang 12 nam 1294.

Dang le tai Nha c Me

Tai Nha c Me ben trong en Thanh e c hanh thanh le rieng luc 9 gi 45 phut. Ngai la Giao Hoang th 2 c hanh thanh le tai Can Nha Thanh be nho nay, tc la t sau c Chan Phc Giao Hoang Pio 9 cach ay mot the ky ri.

c Thanh Cha c hanh thanh le mot mnh, trc s hien dien cua c Tong Giam Muc Dal Cin s tai, va trong so cac tn hu hien dien co 4 ban tre va mot cap nh hon, tng trng cho cac cong dan tng lai, cac gia nh tng lai. Trong en th cung co nhieu tn hu khac tham d thanh le qua man hnh va loa phong thanh..

Sau khi ban phep lanh cuoi le, c Thanh Cha a dang tang c Me oa hoa hong vang nh ngai a lam nhieu lan khi knh vieng cac en Thanh c Me.

Cuoi thanh le, c Thanh Cha a ky Tong Huan uc ket nhng thanh qua cua Thng Hoi ong Giam Muc ve chu e "Ngi tre, c tin va s phan nh n goi" tien hanh t ngay 3 en 28 thang 10 nam 2018.

Sau o, c Thanh Cha a chao tham hn 20 cha dong Capuchino phuc vu tai en Thanh. Cong oan dong tai ay trc thuoc Be tren Tong quyen va gom cac tu s t 8 tnh dong c gi ti, trong o co 4 tnh tai Italia.

c Thanh Cha cung tham hoi hang chuc benh nhan ngoi tren ghe lan trong en Th.

Gap g dan chung

Sau o, c Thanh Cha tien ra tien ng cua en thanh e chao tham cac cac tn hu va chu s kinh Truyen Tin vi moi ngi. Quang trng ong chat hn 8,500 ngi, trong o co 800 ban tre thuoc to chc Unitalsi chuyen giup cac benh nhan hanh hng tai Lo c va cac Trung Tam Thanh Mau khac.

Dien van cua c Thanh Cha

Len tieng trong dp nay, sau khi chao tham chnh quyen, c Tong Giam Muc Fabio Dal Cin, ac Uy cua Toa Thanh phu trach en Thanh c Me Loreto a ong ao cac tn hu, c Thanh Cha noi:

Bao nhieu ngi t Italia va cac ni tren the gii en oc ao thinh lang va ao c nay e kn muc sc manh va hy vong. Toi ac biet ngh en cac ban tre, cac gia nh va cac benh nhan.

Nha Thanh la nha cua nhng ngi tre, v c Trinh N Maria, thieu n ay an sung, tiep tuc noi vi cac the he tre, ong hanh vi moi ngi trong viec tm kiem n goi cua ho. V the, toi a muon ky Tong Huan uc ket thanh qua cua Thng Hoi ong Giam Muc ve ngi tre. Tong Huan mang ta e "Christus vivit - Chua Kito song".

3 giai oan cua n goi

Trong bien co Truyen Tin ta thay ro nang ong cua n goi c bieu lo qua 3 giai oan nh Thng Hoi ong Giam Muc a neu ro: th 1 la Lang nghe Li Chua - d phong cua Thien Chua; th 2 la phan nh va th 3 la quyet nh.

1) Lang nghe

Giai oan au tien, lang nghe, c bieu lo qua nhng li nay cua Thien Than: "Hi Maria, ng s, [...] ba se thu thai va sinh mot con trai va se goi Ngi la Giesu" (vv..30-31). Chnh Thien Chua la ang luon luon co sang kien goi con ngi i theo Ngai. Li mi goi hay tin tng va thc hien mot hanh trnh i song Kito phu hp vi niem tin hoac song i thanh hien ac biet, chnh la mot s "ot nhap" am tham nhng manh me cua Thien Chua vao i song cua mot ngi tre, e ban tang cho ho tnh yeu cua Ngai. Can chuan b va san sang lang nghe, on nhan tieng Chua, tieng ma chung ta khong nhan thay gia nhng on ao huyen nao va trong nhng giao ong. D phong cua Thien Chua ve i song ban than va xa hoi cua chung ta khong phai la ieu ta nhan thay c khi tren mat hi ht, nhng phai i xuong mc o sau hn, ni ma nhng sc manh luan ly va tam linh tac ong. Chnh tai o Me Maria mi goi cac ban tre hay i xuong va hoa hp vi tac ong cua Thien Chua".

2) Phan nh

"Giai oan tieu bieu th hai trong moi n goi la s phan nh, c dien ta qua nhng li cua Me Maria: "Lam sao ieu ay xay ra c?" (v.34). Me Maria khong nghi ng; cau hoi cua Me khong phai la mot s thieu c tin, trai lai, cau ay bieu lo chnh c muon cua Me mong kham pha "nhng ngac nhien" cua Thien Chua. Ni Me, co s quan tam on nhan tat ca nhng oi hoi trong d phong cua Thien Chua ve i song cua Me, mong c biet d phong ay qua nhng sac thai khac nhau, e lam cho s cong tac co tinh than trach nhiem va tron ven hn. o chnh la thai o cua mon e: moi s cong tac cua con ngi vi sang kien nhng khong cua Thien Chua phai soi sang e ao sau nhng kha the va nang khieu cua mnh, vi y thc rang chnh Thien Chua van luon la v trao ban va hanh ong; nh the ca s ngheo nan va be nho cua nhng ngi ma Chua goi theo Ngai tren con ng Phuc Am cung c bien oi trong s bieu lo phong phu cua Chua va trong sc manh cua ang Toan Nang.

3) Quyet nh

"S quyet nh la giai oan th ba trong moi n goi Kito, va c dien ta qua cau tra li cua Me Maria vi s than: "Xin xay ra cho toi theo li S Than" (v.38). Li tha "xin vang" cua Me oi vi d phong cu o cua Thien Chua, c the hien qua s nhap the, la s pho dang cho Chua tron cuoc song cua Me. o la "li xin vang" ay tn thac va san sang tuan phuc thanh y chua. Me Maria la mau gng cua moi n goi va soi sang cho moi viec muc vu n goi: nhng ngi tre ang tm kien hoac t hoi ve tng lai cua mnh, co the tm thay ni Me Maria la ang giup ho phan nh d phong cua Thien Chua danh cho ho va sc manh e on nhan d phong ay.

Keu goi tai tang cng trung tam gii tre

c Thanh Cha noi: "Toi ngh en Loreto nh mot ni u tien ni ma ngi tre co the en e tm kiem n goi cua ho, ni trng cua Me Maria! ay la mot cot tru tinh than phuc vu viec muc vu n goi. V the toi cau mong rang "Trung Tam Gioan Phaolo 2" ay c tai ay manh e phuc vu Giao Hoi tai Italia va tren bnh dien quoc te, tiep tuc nhng ch dan do Thng Hoi ong Giam Muc e ra. ay la mot ni ma cac ban tre va cac nha giao duc co the cam thay c on tiep, ong hanh va giup phan nh. V the, toi cung nong nhiet xin cac cha dong Capuchino phuc vu tai ay keo dai gi m ca Vng cung Thanh ng va Nha Thanh vao chieu toi va bat au ban em khi co nhng nhom ban tre en cau nguyen va phan nh n goi cua ho. oi vi Giao Hoi tai Italia, en Thanh Loreto, nh v tr a ly gia ban ao Italia, san sang tr thanh ni c e ngh cho cac cuoc gap g the gii danh cho gii tre va cac gia nh. Thc vay, ap ng s hang hai chuan b va c hanh cac bien co nay, can co viec thc hien muc vu, giup hnh thanh cu the noi dung phong phu, qua nhng e ngh ao sau, cau nguyen va chia se.

Loreto nh trung tam nang gia nh

c Thanh Cha nhan xet rang: "Nha Me Maria cung la nha cua gia nh. Trong tnh trang kho khan cua the gii ngay nay, gia nh da tren hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n co mot tam quan trong va s mang rat quan trong. Can tai kham pha ke hoach do Thien Chua e ra cho gia nh, e tai khang nh s cao ca va khong the thay the c cua gia nh trong viec phuc vu s song va xa hoi. Trong nha Nazareth, Me Maria a song cac tng quan gia nh trong t cach la ngi con, la ngi nh hon, la hon the va la Me. V the moi gia nh, trong cac thanh phan khac nhau, eu tm thay ni ay s on tiep, s soi sang e song can tnh cua mnh. Kinh nghiem cua Me Maria trong gia nh cho thay gia nh va ngi tre khong the la 2 lanh vc song song trong viec muc vu cac cong oan cua chung ta, nhng phai ong hanh lien ket chat che vi nhau, v rat nhieu khi ngi tre la nhng g ma gia nh a lam cho ho trong thi ky tang trng. Vien tng nay tao nen mot viec muc vu n goi quan tam bieu lo khuon mat cua Chua Giesu qua nhieu kha canh khac nhau, nh v thng te, nh v hon phu, nh muc t, tat ca cac kha canh ay eu lien ket vi nhau.

Loreto, Nha cua cac benh nhan

Sau cung Nha Me Maria la nha cua cac benh nhan. Ni ay bao nhieu ngi au kho trong than xac va tinh than c on tiep va Me mang lai cho tat ca moi ngi long thng xot cua Chua t i nay en i kia. Benh tat lam thng ton gia nh va cac benh nhan phai c on tiep trong gia nh. Nha va gia nh la s san soc au tien danh cho benh nhan, qua s yeu thng, nang , khuyen khch va cham soc ho. Chnh v the Thanh ien Nha Thanh la bieu tng cua moi gia nh on tiep va en thanh cua cac benh nhan. T ni ay, toi gi en tat ca cac benh nhan bat ky ni nao tren the gii long qu men va noi vi ho rang: Anh ch em ni trung tam hoat ong cua Chua Kito, v anh ch em chia se va vac thanh gia mot cach cu the nhat bc theo Chua moi ngay. au kho cua anh ch em co the tr thanh mot s cong tac quan trong e Nc Chua hien tr.

Mang Tin Mng an bnh va s song

c Thanh Cha ket luan rang: "Anh ch em than men, Thien Chua, qua Me Maria, uy thac cho anh ch em va nhng ngi gan bo vi en Thanh nay mot s mang trong thi ai ngay nay: o la mang Tin Mng an bnh va s song cho nhng ngi thi nay, thng l ang, b nhng lo lang tran tuc thu hut hoac b am chm trong s kho can ve tinh than. ang can co nhng ngi n s va khon ngoan, khiem ton va can am, thanh ban va quang ai. Tom lai la can nhng ngi, ni trng cua Me Maria, khong chut de dat on nhan Tin Mng trong cuoc song cua mnh. Nh the, nh s thanh thien cua Dan Chua, t ni nay tiep tuc lan toa tai Italia, Au Chau va tren the gii nhng chng ta thanh thien trong moi bac song, e canh tan Giao Hoi va lam cho xa hoi sinh ong nh men cua Nc Thien Chua.

"Xin c Trinh N rat thanh giup tat ca moi ngi, nhat la cac ban tre, tien bc tren con ng hoa bnh va huynh e da tren s on tiep, tha th, ton trong tha nhan va tren tnh yeu la s hien than. Xin Me chung ta, la ngoi sao rang ngi vui ti va thanh than, ban cho cac gia nh la nhng cung thanh cua tnh yeu, phuc lanh va niem vui song. Xin Me Maria la nguon mach moi an ui, phu giup va an ui nhng ngi ang song trong th thach.

Va c Thanh Cha mi goi moi ngi, vi nhng y nguyen tren ay, cung ngai oc Kinh Truyen Tin.

Sau kinh Truyen Tin c Thanh Cha a dung ba tra vi cac Giam Muc va ban chieu khoang 3 gi 45 ngai ap trc thang tr ve Vatican. (Rei 25-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page