Dong Cat Minh tai Viet Nam

c nang len hang Phu Tnh

 

Dong Cat Minh tai Viet Nam c nang len hang Phu Tnh.

Joseph Mary Thanh Linh.


Dong Cat Minh tai Viet Nam c nang len hang Phu Tnh.


Saigon (VietCatholic News 20-03-2019) - "Long nhan hau va tnh thng Chua u ap toi suot ca cuoc i" (TV 23, 6).

Cau vnh ca ay la li ca ngi khen, chuc tung tnh thng Chua, la tam tnh cam ta, tri an ma cac tu s Dong Anh Em c Trinh N Maria Diem Phuc Nui Cat Minh a cat len t nhng buoi au con chap chng bc i trong n goi Cat Minh tren manh at que hng Viet Nam than yeu nay. Va cho en hom nay, ngay 19 thang 3 nam 2019, li ca ay tiep tuc c ca len, vang doi hn trong ngay Hoi Dong mng le thanh lap Phu tnh Cat Minh Viet Nam vi Thanh hieu Giuse - Ban tram nam c Trinh n Maria - anh dau mot bc tien ln trong s phat trien khong ngng cua Hoi Dong Cat Minh O.Carm, Tnh Dong Thanh Elia Bac My tai Viet Nam.

Thanh le ta n c c hanh tai nguyen ng giao x Tan nh vi s hien dien cua c Giam Muc Vinh Sn Nguyen Van Ban - Giam muc giao phan Ban Me Thuot; cha Giam Tnh Phu tnh Dong Cat Minh Viet Nam - Giuse Tran Thang Hng, cha co van Giuse Nguyen Van Thien, quy cha Be tren, quy cha giam s, quy cha khach trong va ngoai giao phan, quy nam n tu s, quy ong ba co, quy an nhan, than nhan, ban be xa gan cung toan the anh em Dong Cat Minh OCarm Viet Nam.

ung 9h30, oan ong te tien bc vao nguyen ng trong niem vui han hoan, quyen trong tng li ca tieng hat du dng tram am cua bai ca nhap le, khai m thanh le them phan long trong va sot sang.

M au thanh le, c cha Vinh Sn a gii thieu khai quat qua trnh hnh thanh va phat trien Dong Cat Minh O.Carm Viet Nam, cung nh s hien cua Dong Cat Minh tai Giao phan Ban Me Thuot, ni ma Ngai ang coi soc. Vi tnh yeu va long men, s nang u ai ac biet ma Ngai a va ang danh cho cac anh em tu s Cat Minh Viet Nam, Ngai cau chuc cho Hoi Dong ngay cang dan than, trien n va phuc vu het mnh v Nc Chua, e roi nh hat lua gieo vao long at, t huy mnh i roi tro sinh them nhieu bong hat. Ngai cung mi goi cong oan ang hien dien tiep tuc cau nguyen, yeu thng, nang Hoi Dong e Hoi Dong ngay cang phat trien hn, ln manh hn ve moi mat, ngo hau gop phan vao s phat trien chung cua Giao Hoi Viet Nam trong s bao boc, nang cua Giao Hoi Hoan Vu.

Sau phan cong bo sac lenh thanh lap Phu tnh Cat Minh mien Viet Nam va th chuc mng cua cha Be tren tong quyen Ferlando Millan, cha Giam tnh Phu Tnh, Tnh Dong thanh Elia Bac My - Giuse Tran Thang Hng a chia se ve qua trnh hnh thanh va phat trien cua Dong Cat Minh tai Viet Nam; ong thi cha cung bay to long biet n, cam ta va tri an sau sac ti quy v an nhan, than nhan, be ban a chung tay cong tac ac lc trong viec gn gi, nang va phat trien n goi Cat Minh ngay t nhng ngay au m trong tren manh at que hng Viet Nam ay kho khan va nhieu thach thc.

Nh hat cai be nho c gieo vao at me Viet Nam, Dong Anh Em c Trinh N Maria Diem Phuc Nui Cat Minh (goi tat la Dong Cat Minh) a khong ngng phat trien va tro sinh nhieu hoa trai tot ep. Hn hai mi ba nam co le hien dien tai Viet Nam, trai qua biet bao thang tram gian kho, bao th thach trong gai, e roi hom nay ay, trc s hien dien cua cong oan dan Chua, Hoi Dong han hoan mng vui, chung li ta n Chua, ta n ngi, ta n nhng mien at a u ap, cu mang, um boc va dng nuoi Hoi Dong bao thang nam qua. Trong tam tnh ta n, Cha Giuse nhan manh, chnh Thien Chua a dan a Hoi Dong t bat ng nay qua bat ng khac trong suot hanh trnh hnh thanh va phat trien dong Cat Minh tai Viet Nam. Ngi a om ap va dng nuoi Hoi Dong bang an sung va lng thc thieng lieng, lam cho Hoi Dong moi ngay them thang tien, trien n qua loi song linh ao Cat Minh c an ket chat che bang cau nguyen, chiem niem, song tnh huynh e va phuc vu tha nhan.

Nhn lai nhng ngay au chap chng bc i trong n goi Cat Minh, khi i t nam 1994, Cha Giuse bui ngui xuc ong trc nhng tam long quang ai, nhng tap the, ca nhan a am tham cau nguyen, a yeu thng nang , du dat cha cach rieng va cac anh em Cat Minh Viet Nam au tien noi chung tren hanh trnh dang hien theo linh ao Cat Minh. o la quy s Lauvi Nc Hang Song, quy cha nha Hu Dng Ch Hoa, quy v an nhan, than nhan va ac biet la nha Me - Tnh Dong thanh Elia Bac My, Hoa Ky. Thien Chua a o tran an sung va tnh thng cua Ngi tren Hoi Dong e roi, t oi ban tay trang, khong mot tac at cam dui, khong mot mai nha che ma, che nang, phai an nh, au nhieu ni, t c xa o thanh, qua ga sai gon, roi ang Van Ng, Ch Pham Van Hai, len Thch Quang c, Go vap... en nay Thien Chua a lam cho Hoi Dong tro sinh nhieu bong hat vi 23 linh muc, 11 tu s khan tam va khan tron, 4 tap sinh, 17 thnh sinh ang hoc tap va sinh song tai cac cong oan trong va ngoai nc. That la nhng Hong an ln lao va ky dieu! va v the, tam tnh cam ta, tri an hom nay cua Hoi Dong la bai ca tiep noi nhng bai ca ta n oi vi tnh thng va s quan phong cua Thien Chua, cua s nang va cau nguyen cua biet bao ngi, cua bao manh at than thng a u ap, dng nuoi, vun trong cho nhng hat giong Cat Minh tro sinh, phat trien khong ngng va sinh nhieu bong hat.

Trong thanh le Ta n mng ngay thanh lap Phu Tnh Cat Minh Viet Nam nham ngay le trong the knh Thanh Giuse - Ban tram nam c Trinh N Maria - bon mang Phu Tnh, cha Giuse cung bay to tnh yeu va long men, cam ta va tri an oi vi Thanh Ca - ang c v nh con ngi cua chiem niem - con ngi phuc vu trong am tham, thing lang - con ngi cua s cong chnh. Nhan Thanh hieu Thanh Giuse, cung la e anh em Cat Minh Viet Nam noi gng, bat chc thanh nhan, va qua li chuyen cau cua Ngai, anh em c tr nen nhng con ngi cua chiem niem, phuc vu trong tham lang va tr nen cong chnh trc Nhan Thanh Chua, ngo hau to tham them cho vn hoa Cat Minh ang ngay mot khi sac tren que hng at nc Viet Nam than yeu nay. Thanh lap Phu Tnh hom nay, khong ch anh dau mot bc tien ln trong s trng thanh va phat trien cua Dong Cat Minh Viet Nam, nhng con cho thay tnh yeu va s quan phong cua Thien Chua oi vi con cai cua Ngi, cach rieng cho anh em Cat Minh Viet Nam.

Sau bai chia se cua cha Giam tnh Giuse, thanh le c tiep tuc c hanh trong the trong bau kh trang nghiem, sot sang, tham m tam tnh cam ta va tri an!

Sau thanh le, c cha Vinh Sn, quy cha ong te, quy nam n tu s, quy ong ba co, quy an nhan, than nhan, ban be xa gan cung toan the anh em Cat Minh Viet Nam a chup hnh lu niem, va cung chung chia niem vui vi nhau trong ba cm than mat tai Hoi trng Giao x; nh mot s tiep noi bai ca cam ta, tri an oi vi Thien Chua, oi vi ngi va oi vi nhng manh at than thng a m rong vong tay om ap, cu mang, dng nuoi, va phat trien n goi Cat Minh hom qua, hom nay va mai mai mai sau!...

Xin chuc tung, cam ta va ton vinh Thien Chua en muon i!

Joseph Mary Thanh Linh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page