c Hong Y Pell

thc s b bach hai v niem tin ton giao

 

Nguyen chu tch National Civic Council Australia: c Hong Y Pell thc s b bach hai v niem tin ton giao.

ang T Do

Melbourne (VietCatholic News 14-03-2019) - Ky gia Edward Petin cua t National Catholic Register thuoc he thong truyen hnh EWTN a co mot cuoc phong van vi ong Peter Westmore, nguyen la chu tch National Civic Council Australia, la ngi co c hoi tham d ca hai phien toa xet x c Hong Y George Pell.

Edward Petin a tng trnh cuoc phong van nay trong bai "Cardinal Pell Trial Observer Calls Guilty Verdict 'Incomprehensible'" - " Quan sat vien tham d phien toa cua c Hong Y Pell goi ban an ket toi la 'khong the hieu noi'".

Di ay la ban dch sang Viet ng:

Peter Westmore, ngi co mat tai phien toa au tien vao thang 9 nam ngoai va phien tai tham sau o vao thang 11, noi vi EWTN's News Nightly vao ngay 13 thang Ba rang sau khi a nghe "tat ca cac bang chng" ong a t hoi "lam sao boi tham oan lai co the i en phan quyet nay la viec vo cung kho hieu."

"Nhieu ngi Uc khac cung noi nh vay," ong Westmore, cu chu tch Hoi ong Dan s Quoc gia tai Uc, mot nhom van ong hanh lang Kito giao, cho biet nh tren.

"That khong the tin c mot phan quyet nh the a c a ra. Do o, toi ngh rang ban an nay la tuyet oi bat cong v c Hong Y Pell khong pham vao toi ac ma ngi ta cao buoc cho ngai."

V Hong Y ngi Uc 77 tuoi a b ket an vao hom th T vi mot ban an len en sau nam tu sau khi b ket an vao thang 12 ve cai goi la toi lam dung tnh duc hai thieu nien trong dan hp xng vao nam 1996. Ngai ch co the nop n xin giam an sau khi thu an t nhat ba nam va tam thang.

c Hong Y a phan oi manh me nhng cao buoc va kien quyet khang nh s vo toi cua mnh va sau khi ban an c tuyen ra a ngay lap tc nop n khang cao. Toa se xet n khang cao cua ngai vao thang Sau.

Westmore lu y rang ban an la "nhe nhang" v neu tnh chung tat ca 5 toi danh ma chanh an Peter Kidd tuyen phat th phai en 50 nam tu. ieu nay cho thay trong tham tam cua cac vien chc t phap, ngi ta biet ro ngai vo toi.

That vay, Westmore lu y rang lai tai ca hai phien toa, khoang 25 nhan chng a xuat hien trong tien trnh xet x va, tr ra ngi khieu nai, khong mot ngi trong so ho a ung ho bat c iem nao trong cao buoc chong lai c Hong Y Pell.

Westmore a phan oi nhan xet cua Chanh an Peter Kidd khi tuyen an rang c Hong Y a the hien "mot s kieu ngao ang kinh ngac" trc toa. Ong noi: "Hanh vi cua c Hong Y Pell khong co g sai trai. Nhng chnh cai ban an ay la sai." [Ket an bat cong nh the ma con bat ngi ta phai cui au tam phuc khau phuc th qua la qua ang.]

Cu chu tch Hoi ong Dan s Quoc gia tai Uc cung nhan manh en cac tac ong tieu cc cua viec a tin tren cac phng tien truyen thong oi vi cac phien toa tai Uc trong vai nam qua, la ieu ma ong tin rang "khong the tranh khoi" trong ban an nay.

"ay la mot phien toa c xet x bi cac phng tien truyen thong," ong noi. "Chnh ong chanh an Kidd cung phai nhn nhan co mot cuoc san phu thuy chong lai c Hong Y Pell, la ieu chac chan co anh hng en s can nhac cua boi tham oan, theo quan iem cua toi."

Ban ve phien toa khang cao cua c Hong Y, ong Westmore a neu ra nhng khac biet vi phien tai tham va noi rang cac luat s bao cha phai ch ra nhng loi nghiem trong, bi tham phan Peter Kidd hay cua boi tham oan. Nhom luat s bao cha phai ch ra rang "ay ro rang la mot vu hoai thai cong ly. Toi tin rang hien nhien la nh the. Nhng cau hoi at ra la lieu nhng tham phan o, nhng ngi se quyet nh vu viec, co tin nh the hay khong. Chung ta se phai ch xem."

Khi c hoi ve tnh trang cua c Hong Y Pell khi ng trc ban an nay, Westmore cho biet ngai "bang hoang", va ong cam nhan ro rang ap lc ma c Hong Y phai chu trc mot ban an bat cong nh the. Nhng ong noi them rang c Hong Y a chu ng s vu cao nay "mot cach dung cam va thanh than."

Khi c tro chuyen vi c Hong Y, ong Westmore a ca ngi c Hong Y ve s iem tnh cua ngai, c Hong Y noi ngai co the lam c nh vay la nh cac thong iep ho tr va nhng li cau nguyen cua nhieu ngi.

Theo Tien s George Weigel, mot ngi ban tham nien cua c Hong Y Pell, ngai ang b giam gi n oc, c cho mang theo mot so sach bao oc va c tiep mot vai khach tham vieng trong mot tuan, nhng ngai b cam c hanh Thanh le trong phong giam vi ly do tu nhan khong c phep chu s cac nghi le ton giao trong cac nha tu bang Victoria va ru vang khong c phep a vao trong cac phong giam.

"Theo mot ngha nao o, ngai ang trai qua mot hnh thc t ao, phai vac thap gia v c tin cua mnh," ong Peter Westmore noi.

Cu chu tch Hoi ong Dan s Quoc gia tai Uc tin rang c Hong Y a b anh tan bao tren cac phng tien truyen thong v ngai la mot ngi ung ho thang than va manh me cho cac truyen thong chnh thong trong Giao Hoi Cong Giao, va la ngi co suy cho mot vai tro manh me cua cac tn hu Kito nh mot lc lng van minh trong xa hoi chung ta.

(Source: National Catholic Register Cardinal Pell Trial Observer Calls Guilty Verdict 'Incomprehensible')

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page