c Thanh Cha Phanxico

se giai toi cho mot so tn hu

khi c hanh sang kien "24 gi cho Chua"

 

c Thanh Cha Phanxico se giai toi cho mot so tn hu khi c hanh sang kien "24 gi cho Chua".

Hong Thuy

Vatican (Vat. 14-03-2019) - Theo thong tin t Hoi ong Toa Thanh Tai Truyen giang Tin mng, ngay 29 thang 03 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico se chu s mot nghi thc thong hoi tai en th thanh Phero va ngai se giai toi cho mot so tn hu.

Nghi thc thong hoi nay m au sang kien "24 gi cho Chua" nam 2019. ay la nam th 6 sang kien nay c c hanh.

Chu e

Chu e cua sang kien "24 gi cho Chua" nam 2019 c trch t Tin mng thanh Gioan 8,11: "Toi cung khong ket an ch". Theo Hoi ong Toa Thanh ve Tai Truyen giang Tin mng, cau Tin mng nay "e ngh suy niem ve hnh anh cua Chua Giesu: khong giong vi am ong tu tap e phan xet va len an, Chua mang en long thng xot vo bien cua Ngi, nh mot c hoi e on nhan an sung va mot cuoc song mi".

Mi goi song B tch Giai toi cach sot sang

Chnh c Thanh Cha Phanxico a nhan manh trong Tong th Misericordia et Misera - Long Thng xot va Ngi Lam than - c ban hanh vao cuoi Nam Thanh Long Thng xot rang: "B tch Hoa giai phai tai kham pha v tr trung tam cua no trong i song Kito hu" va ngai cung noi them rang viec c hanh sang kien "24 gi cho Chua", gan vi Chua nhat th t Mua Chay, "c nhieu giao phan ung ho va tiep tuc la mot li mi goi muc vu manh me e song B tch Giai toi cach sot sang".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page