Cung nhau v moi trng va ngi ngheo

cua Opera San Francesco va Hiep hoi Retake

 

Cung nhau v moi trng va ngi ngheo cua Opera San Francesco va Hiep hoi Retake.

Ngoc Yen - Vatican

Roma (Vat. 13-03-2019) - Vao Chua nhat 10 thang 3 nam 2019 cac thanh vien cua Opera San Francesco - OSF, mot to chc hoat ong v ngi ngheo do cac cha dong Cappuccino thanh lap vao nam 1959 va cac tnh nguyen vien cua Hiep hoi Retake Milano a chung tay don dep Nha an danh cho ngi ngheo ng Concordia; mot trong nhng hoat ong cu the dan than v ngi ngheo cua hai to chc nay.

ay la mot s kien co muc ch chung, dan than v tnh yeu thanh pho: s kien nay mang ten "cleaning" c OSF va Retake cung vi s bao tr cua Toa th chnh thc hien. Bat au t 9 gi en 13 gi, cac tnh nguyen vien cua hai to chc cung nhau lam viec, tra lai hnh dang ban au cac bc tng cua Nha an danh cho ngi ngheo tren ng Concordia cua OSF a t lau b boi ban.

That vay, loi vao cua Nha an danh cho ngi ngheo b bien dang do nhng hang ch viet tren tng va OSF a quyet nh lam sach no, a no tr lai tnh trang ban au. Nh kinh nghiem cua Retake Milano, mot hiep hoi cua cac tnh nguyen vien, t 10 nam qua chuyen ho tr cac muc ch cai thien chat lng cuoc song qua cac hoat ong tai phat trien va nang cao khu vc o th Milano va thuc ay pho bien van hoa ton trong cong cong va bao ve net ep cua thanh pho. Dp "oi mi" nay trung vi dp ky niem 60 nam OSF hoat ong bac ai, nhan c hoi nay OSF a len ke hoach cho mot so s kien danh cho cac tnh nguyen vien.

Marcello Longhi, pho chu tch cua OSF, ngi say me vi sang kien tuyen bo: "S kien nay the hien s quan tam va tnh cam danh cho thanh pho va cho tat ca ngi dan. Mot hoat ong v "cong ong" mot ni khong ch cua OSF, ma cua tat ca thanh pho, ai dien cho mot trong nhng gia tr da tren s dan than hang ngay cua chung toi oi vi nhng ngi au kho, o la thai o ton trong. Xin cam n Retake Milano a danh cho chung toi s tr giup nay trong mot sang kien tuyet vi va tat ca tnh nguyen vien tham gia vi ay nhiet tnh".

Andrea Amato, chu tch cua Retake Milano, vi tam tnh biet n OSF v sang kien nay chia se tam tnh: "Chung toi rat vui va vinh d c cong tac vi OSF; mot to chc trong nhieu thap ky a thc hien mot chc nang quan trong cho nhng ngi kem may man. Chung toi tin vao mot thong iep hp xng ve nhng ieu thien hao khong ch nham en moi trng nhng trc het danh cho nhng ngi, ma chnh v s hien dien cua ho lam cho cuoc song cua chung ta tr nen song ong. Cung nhau chung ta co the lam nhieu ieu va vi c vi bac ai cu the nay se lam cho chung ta vui".

Cong tac vi Retake la mot trong nhng s kien au tien cua OSF trong nam 2019, mot nam anh dau 60 nam ra i cua to chc bac ai Thanh Phanxico. Vao thang 12 nam 1959 Fra Cecilio, ngi gac cong cua tu vien tai ai lo Piave a m mot Nha an cho ngi ngheo ng Concordia, va t o en nay nha an nay moi ngay cung cap cho khoang 2500 phan an cho ngi ngheo. o la dch vu au tien cua OSF, va trong nhng nam tiep theo cac dch vu khac c ra i, vi muc ch trao ban tr giup cu the cho ngi ngheo. T ay, moi ngi nam cung nh n, cac gia nh Italia, ngi nc ngoai eu co the c hng cac dch vu nay.

Gan ay mot dch vu danh cho ngi ngheo na c khai sinh tai Quang trng Velasquez, dch vu phong tam va tu quan ao cho phep nhng ngi can nhu cau nay co the tam giat va co nhng bo quan ao sach se. Ngoai ra con co phong kham ngoai tru, ngi benh nhan c thuoc va cham soc y te mien ph. Cuoi cung trong lanh vc xa hoi ngi ngheo c ho tr tm kiem viec lam, hng dan va tr giup tm nha thong qua d an Housing First va Housing Sociale. OSF cung khong quen ni danh cho viec quyen gop cua dang tang, o ai muon co the cho quan ao, thuoc va o dung can thiet cho sinh hoat hang ngay.

Tat ca nhng ieu nay luon c thc hien nh mot so ln tnh nguyen vien, nhng ngi a quyet nh dan than mot cach cu the cho tng lai cua nhng ngi kem may man. Ho bao gom gan 1,000 cong dan, trong o co 200 nhan vien y te. Vi s dan than nay, moi ngay ho thc hien cac hoat ong tr giup cua OSF.

60 nam dan than cu the cho ngi ngheo, ngi ta co the nhan thay c s ung ho hoat ong bac ai cua OSF t pha xa hoi: cac doanh nhan va cong ty luon nhiet tnh giup OSF, nh o OSF co the tiep tuc hoat ong cho en ngay nay. Hoat ong bac ai cua Thanh Phanxico trong nam va qua bao gom: 738,363 ba an, 65,604 lan tam giat, 9,772 lt thay quan ao, 34,440 kham y te.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page