Giao tnh Ha Noi

hoi ngo truyen thong 2019

 

Giao tnh Ha Noi hoi ngo truyen thong 2019.

Pho Moc (Gp. Bui Chu)


Giao tnh Ha Noi hoi ngo truyen thong 2019.


Thai Bnh (WH 28-02-2019) - Cac giao phan tai Mien Bac a to chc buoi hoi ngo truyen thong trong hai ngay 25 va 26 thang Hai nam 2019 tai Toa Giam muc Thai Bnh.

Thanh phan tham d gom cac cha trng ban, pho ban, ky thuat vien va bien tap vien cua cac giao phan trong giao tnh Ha Noi, vi s ong hanh cua c cha Giuse Nguyen Tan Tc, Giam muc Phu Cng, Chu tch Uy ban Truyen Thong trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam; cha Tong Th ky Giuse Vu Hu Hien, cung vi cac chuyen vien truyen thong. ay la lan au tien ky hoi ngo c to chc theo cap giao tnh, v nhng nam trc ay ky hoi ngo c to chc tren quy mo toan quoc.

Sau ba an tra ngay 25 thang 02 nam 2019, cac tham d vien bc vao buoi lam viec au tien c bat au luc 14 gi chieu cung ngay. Ngo li trc buoi khai mac, cha Tong Th ky Giuse e cap en muc ch cua buoi hoi ngo la nham khch le lan nhau, cung trao oi noi niem trong khi thi hanh s menh truyen thong, ong thi cung nhau hoc hoi nang cao kien thc chuyen mon.

Ngay sau li tuyen bo khai mac cua c cha Chu tch, cac cha trng ban lan lt trnh bay ve nhng g a thc hien c trong nam va qua, nhng kho khan gap phai va d phong cho thi gian ti.

ac biet, moi ngi cham chu lang nghe chia se bo ch cua cha Phero Pham Van Chnh, ac trach truyen thong tnh dong Saledieng. Tat ca eu rat tam ac ve chien lc truyen thong dai han ma cha a ap dung, cung vi ke hoach ngan han chi tiet cho tng nam, ky, quy, thang va tuan.

Cac buoi lam viec tiep theo, cac tham d vien bc vao phan hoc hoi chuyen mon vi ng dung (app) c dung cho ien thoai di ong va mot ng dung tr ly ao khac kha thong dung la "chatbot".

Ngoai ra, nhng ngi lam truyen thong cua cac giao phan cung rat quan tam en lanh vc phim trng ao, von rat mi me e co the hnh thanh va van hanh cach tot nhat vi nhng san pham phuc vu cho cong cuoc truyen rao Tin mng mot cach hu hieu nhat.

Cuoc hoi ngo truyen thong giao tnh Ha Noi tuy ngan ngui nhng e lai an tng ep cho tng ngi tham d, nhat la s hieu khach cua c cha Phero Nguyen Van e. Ngai a tao ieu kien cho nhng tham d vien ni an chon ngh cung nh phong hop het sc chu ao va tien nghi. ac biet, c cha chu nha con danh nhieu thi gian e on tiep va khch le moi ngi dan than trong s menh truyen thong. Ngai cung tang mot mon an tinh than rat gia tr o la danh cho cac tham d vien thng thc v cheo "Ngi Cha nhan hau" mang am net van hoa cua Thai Bnh.

Buoi hoi ngo truyen thong giao tnh Ha Noi c khep lai vi ba an tra ngay 26 thang 02 nam 2019 cung c cha Phero. Moi ngi tr ve moi trng cua mnh trong niem hang say, phan khi, tin yeu va ay hy vong.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page