Th cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky

gi dan Chua

ve ng hng oi vi

cuoc khung hoang lam dung tnh duc

 

Th cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky gi dan Chua ve ng hng oi vi cuoc khung hoang lam dung tnh duc.

ang T Do

Houston (VietCatholic News 26-02-2019) - Tam chan hien nay cua cuoc khung hoang lam dung tnh duc la tai Hoa Ky. Chnh v the, ngay sau Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi, dien ra tai Vatican t 21 en 24 thang Hai nam 2019, va ket thuc, c Hong Y Daniel N. DiNardo, Tong Giam Muc Galveston-Houston va la Chu Tch Hoi ong Giam Muc Hoa Ky a gi th sau cho dan Chua.

Di ay la ban dch toan van sang Viet ng:

 

"Chua gan gui vi tat ca nhng ai keu cau Ngai, vi tat ca nhng ai keu cau Ngai trong s that." (Thanh Vnh 145: 18)

Nhng ngay hoi ngh nay la nhng ngay ay thach o, va mang lai nhieu hoa trai. Cac chng t cua cac nan nhan a vach ra cho chung toi thay, mot lan na, nhng vet thng sau trong Than the Chua Kito. Lang nghe cac chng t cua ho lam thay oi trai tim anh ch em. Toi thay ieu o ni khuon mat cac giam muc anh em cua toi. Chung toi mac n cac nan nhan mot s canh giac kien nh ma chung toi khong bao gi c phep that bai mot lan na.

Lam the nao e bang bo cac vet thng? Tha: Hay tang cng Hien chng Dallas. c Giao Hoang Phanxico, la ngi ma toi muon cam n boi phan v hoi ngh nay, a keu goi chung toi e ra "cac bien phap cu the va co hieu qua." Mot loat cac thuyet trnh vien t cac Hong Y en cac Giam Muc, cho en cac n tu va cac n giao dan a noi ve mot bo cac quy tac ng x danh cho cac giam muc, cac giao thc cu the e giai quyet cac cao buoc chong lai cac giam muc, cac c che bao cao than thien va vai tro thiet yeu cua tnh minh bach trong qua trnh cha lanh.

e at c nhng muc tieu nay oi hoi phai co s tham gia va hp tac tch cc cua anh ch em giao dan. Giao hoi can nhng li cau nguyen, chuyen mon va y tng cua anh ch em. Nh chung ta a hoc c t cac hoi ong xet duyet giao phan, can co mot loat cac ky nang tong hp e anh gia cac cao buoc va e bao am rang cac chnh sach va quy trnh a phng thng xuyen c tai xet e phan ng cha lanh cua chung ta tiep tuc co hieu qua. Tat ca cac mo hnh c thao luan trong tuan nay eu da vao s giup tot lanh cua dan Chua.

Toi va cac giam muc Hoa Ky cam thay c khang nh trong cong viec ang c tien hanh. c tang cng bi nhng g toi a trai nghiem Roma nay, chung toi se chuan b e thuc ay cac e xuat, trong tnh hiep thong vi Toa Thanh, trong moi lnh vc nay e cac giam muc anh em toi co the xem xet nhng e ngh o tai ai hoi ong Giam Muc Hoa Ky vao thang Sau ti. ieu khan cap la chung ta phai luon ap lai trc tieng keu cua cac nan nhan. Toi cung nhan thc c rang cac bc tiep theo cua chung toi co the la nen tang vng chac e phuc vu ca cac chung sinh, n tu va tat ca nhng ngi co the song di s e doa cua lam dung tnh duc hoac lam dung quyen lc.

Trong c tin, chung toi cam nhan c s au n cua ngay Th Sau Tuan Thanh. No co the gay ra cam giac b co lap va b bo ri, nhng Phuc sinh la li ha cha lanh cua Chua. Khi bang bo cac vet thng ang trc mat chung ta ay, chung ta se gap Chua Phuc sinh. Ch mnh Ngai la tat ca hy vong va cha lanh.

Toi cung muon them ay mot li cam n chan thanh en nhieu ngi a cau nguyen cho toi va cho tat ca e cuoc gap g nay la mot thanh cong.

+ c Hong Y Daniel N. DiNardo

Tong Giam Muc Galveston-Houston

Chu Tch Hoi ong Giam Muc Hoa Ky

(Source: USCCB President of U.S. Conference of Catholic Bishops Issues Statement at Close of Meeting on the Protection of Minors in the Church)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page