c Hong Y Sako keu goi cau nguyen

va hanh ong trong Mua Chay

 

c Hong Y Sako keu goi cau nguyen va hanh ong trong Mua Chay.

Van Yen, SJ

Iraq (Vat. 27-02-2019) - Trong thong iep Mua Chay gi en cac tn hu, c Hong y Louis Raphael Sako, Thng phu Giao chu Cong Giao Cane Iraq, keu hoi "hay can am vt qua khuynh hng xem mnh ch la thieu so".

Mua Chay la thi gian thuan tien e "giup nhng anh ch em tung thieu" bang cach cung co i song thieng lieng trong Giao hoi "mau nhiem va t ao". Toa Thng Phu a ho tr 50 nghn ola cho ngi ngheo. Va viec quyen gop c thc hien tai tat ca cac giao x cua thu o.

Ngai mi goi cac Kito hu "duy tr can tnh Iraq" va tiep tuc kien nhan trong viec xay dng moi quan he vi ngi Hoi giao, Yazidis va Sabei.

c Hong y nhac cac tn hu trong thi gian chuan b cho Le Vt Qua, cac Kito hu va cung la cong dan Iraq, can "dan than ve c tin, nhan ban va long yeu nc". Ngai noi, "An chay cung la thi gian danh cho viec cau nguyen, an nan, sa oi nhng g can thiet" e tao nen s vng manh trong "suy ngh, hanh vi va cac moi tng quan".

Trong s iep, c hong y nhac nh rang linh ao cua Giao hoi Can-e la "mau nhiem, t ao", c bao ham trong y ngha "mot tinh than gan lien vi at nc". Tham kch va au kho cua cac Kito hu vo cung ln, c thay qua nhng con so: 1225 tn hu b giet trong nhieu thi ky bao lc khac nhau Iraq; mot trieu ngi a ri khoi at nc. Them vao o, 120 nghn ngi Mosul va ong bang Ni-ni-ve a phai tron chay hn ba nam cac trai t nan trong nhng ieu kien het sc kho khan ma chnh quyen trung ng Baghdad khong co s can thiep nao cho ho; 58 nha th va nhieu en th Hoi giao b anh bom hoac pha huy; khoang 23 nghn tai san cua cac Kito hu, cac tn hu Yazidi va Sabei b cac "mafia" a phng chiem oat.

c hong y Sako nhac nh, "an chay khong ch la s tiet che ve thc pham, nhng con phai ket hp vi viec loai tr nhng hanh ong xau, ac biet la ve ngon ng: noi hanh noi xau va lang ma ngi khac". Thuoc ve oan Kito hu la "mot ac an, mot hong an ma Chua a ban cho tng ngi chung ta. V the, cac Kito hu song vi long nhiet thanh va vui ti e cung co mot nen van hoa tnh yeu va mot nen van minh hoa bnh, lam phong phu cho xa hoi chung ta ang song".

Cung trong s iep nay, c hong y keu goi, "viec an chay tr thanh mot c hoi tuyet vi e ao sau c tin cua chung ta ngang qua viec cau nguyen va suy niem Kinh Thanh. Va e giup anh ch em ngheo, toi e ngh quyen gop o an thc uong, thuoc men cho ngi benh, ong gop cho viec hoc cua ngi tre va khoi phuc lai mot ngoi trng mot trong nhng thanh pho b pha huy bi Nha nc Hoi giao IS". (Asia News, 26/2/2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page