Chan dung c tin

cua nha ao c sinh hoc Steve Bobillier

 

Chan dung c tin cua nha ao c sinh hoc Steve Bobillier.

Hong Thuy

Thuy s (Vat. 26-02-2019) - Steve Bobillier la chuyen vien mi ve ao c sinh hoc cua Hoi ong Giam Muc Thuy s. Lien tuc oi pho vi nhng van e nhay cam, nhng cuoc tranh luan ve nhng van e ma oi khi ay cam xuc, nhng la con ngi cua c tin, anh khong s ung en nhng chu e hoc bua nay.

Vi dang ve lch s va net ac biet, Steve Bobillier, mot ngi an ong tre 31 tuoi, cao ln, that thch hp e lam trong nganh ngoai giao hoac trong lanh vc truyen thong. The nhng anh a chon lam viec cho Giao hoi. Mot chon la ma mot so ban be cua anh cam thay kho hieu. Nhng Steve khang nh: "Chac chan trong thi gian nay Giao hoi ang b tai tieng. Nhng toi tin chac chan vao to chc nay va niem tin cua toi manh me hn s de dat cua mot so ngi than. That de dang khi ng ben ngoai e phe bnh, nhng theo toi chon la lanh manh nhat la lam viec e moi th c cai thien t ben trong."

S ra i cua cac con la bai hoc triet hoc v ai nhat

Steve Bobillier sinh tai Orsieres, quan Entremont, bang Vallais, Thuy s, va ln len tai mot ni ma c tin Cong giao la ieu that hien nhien nh tuyet trong mua ong. Tuy nhien, nhng khoa triet hoc au tien ai hoc a lam lung lay c tin ma anh "a nhan c". Steve ke: "Toi a trai qua mot loai khung hoang hien sinh khi toi nhan ra rang vi nhng ly luan cua ly tr th rat de e choi t s hien hu cua Thien Chua". Tuy nhien, khi Steve ao sau triet hoc, th c tin cua anh lai khong b chet nghet i. Khi cang hoc hoi sau xa hn ve lch s cac t tng triet hoc, Steve cang nhan thay mot s noi ket mach lac chat che cua chung va ieu nay a a anh tr lai vi c tin. Sau khi Steve a tm thay cac yeu to ly tr can thiet, th kha canh cam xuc cua c tin van thieu. Khoang trong nay c lap ay nh cuoc gap g cua Steve vi ngi sau nay tr thanh v cua anh. Steve chia se: "Co ay a keo toi tr lai mat at, ket noi toi vi kha canh trc giac hn, tnh cam hn cua ban than toi." Vao au nam 2018, hai a con sinh oi cua ho chao i va ieu nay cung co them s quan bnh gia hai chieu kch ly tr va tnh cam. Steve nhan thay "tre em khong tr thc hoa cac s viec. Ho cam thay va hoan toan hien tai. S chao i cua chung la bai hoc triet hoc v ai nhat oi vi toi."

Thch at lai van e

Trong t cach la cong tac vien khoa hoc cua Uy ban ao c sinh hoc cua Hoi ong Giam muc Thuy s t ngay 01 thang 08 nam 2018, Steve co nhiem vu kho khan la dung hoa gia lap trng cua Giao hoi ve van e sinh hoc vi tnh huong thc te cua Thuy s. o la ve nhng van e xa hoi nhay cam nhat. Tr giup t t, pha thai, mang thai mn, vv., nhng van e anh can giai quyet eu gai goc nhng anh khong s b nhng gai nhon nay am. Bi v chc vu mi cua anh cho phep anh ket hp hai trong so nhng ong c chnh cua cuoc i anh: so sanh nhng y tng va cam ket dan than v c tin cua anh.

Phat trien oc phe bnh

Nhng tru cot tinh than vng chac giup Steve ao sau cach bnh than hn nhng cau hoi hien sinh manh me lien he vi cong viec cua anh. Trong qua trnh hoc hanh nghien cu tai cac ai hoc Fribourg, Paris va Roma, quan tam cua anh chu yeu lien quan en kha nang cua con ngi trong viec tm thay ni chnh mnh nhng tieu chuan ao c phu hp. Do o, luan an tien s cua anh viet ve Pierre de Jean Olivi, mot tu s dong Phanxico song vao the ky 13. Cha Olivi a tuyen bo rang, hn ca Giao hoi, con ngi phai tm ra nhng nen tang ao c thiet yeu e hng dan hanh vi cua mnh. Trc tien, Steve a vao thc hanh y muon oc lap trong viec giang day. Trong hn mi nam, anh a co gang phat trien y thc phe bnh cua nhng hoc sinh ang chuan b trng thanh. Steve noi: "Toi a co gang pha v mot he thong qua han lam, ngha la, e am bao rang nhng ngi tre nay khong chap nhan ieu g ma khong suy ngh tat ca nhng g ngi ta gi ra cho ho."

"Can phai oi pho vi nhng nhay cam ben trong va ngoai Giao hoi"

Trong Hoi ong Giam muc Thuy s, Steve rat vui khi thay kha nang tng t cua mot "nen luan ly cu the". "Ngoai nhng cong viec tr thc, van e ay la e ra cac quy tac va giai phap co tac dung cu the trong xa hoi". Trong cong viec nay, cung can phai co mot s quan bnh te nh. "Chung ta phai oi pho vi cac yeu to rat khac nhau va s nhay cam khac nhau ben ngoai, va ca ben trong Giao hoi." Tm ra mot s hoa hp oi hoi mot ky nang ac biet va ca kien thc vng chac trong nhieu lnh vc, t y hoc en di truyen, thong qua luat phap va than hoc. Cong viec cua th kim hoan oi hoi s nghiem ngat toi a.

Hau nhan ban thuyet va dc hoc trong vien tng

Steve nhan manh rang cac lap trng cua uy ban ao c sinh hoc khong co y nh ap at cac quy tac. Anh noi: "No nham cung cap mot khuon kho va cac cong cu hieu biet, can thiet e moi ngi anh gia va hanh ong tot nhat."

Nha ao c hoc d tnh hp tac chat che hn vi cac uy ban khac cua cac giam muc, ac biet la uy ban "Cong ly va Hoa bnh" va "di dan". Anh cung d nh m rong cac chu e c uy ban cua mnh ban en. Neu hien tang noi tang va mang thai mn (GPA) la viec ang c ban en, Steve muon giai quyet cac van e cua thuyet hau nhan ban hay thng c goi la "sieu nhan hoc" - mot phong trao co muc ch thuc ay s tiep can lien nganh c coi nh cuoc cach mang cuoi cung cua qua trnh tien hoa, van e gia thuoc phu hp, viec khong muon noi en cai chet, hoac viec gat ra ngoai le xa hoi nhng ngi gia. V vay, co bao nhieu van e chong mat, ma trong o Steve se phai s dung tat ca kinh nghiem "quan bnh" cua mnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page