Dien van cua c Thanh Cha

ket thuc cuoc gap g bao ve tre em

 

Dien van cua c Thanh Cha ket thuc cuoc gap g bao ve tre em.

G. Tran c Anh OP


c Thanh Cha chu s thanh le ong te be mac cuoc gap g tai Hoi trng Regia roi ngai cung vi cac tham d vien tr lai Hoi trng Thng Hoi ong Giam Muc ni dien ra khoa hop va tai ay c Thanh Cha a oc dien van be mac.


Vatican (Vat. 25-02-2019) - Trong dien van ket thuc cuoc gap g cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc the gii ve viec bao ve tre em, c Thanh Cha Phanxico a e ra mot loat cac bien phap cu the can thc hien e bai tr nan lam dung tnh duc va tien ti mot Giao Hoi c thanh tay.

Sang chua nhat 24 thang 2 nam 2019, c Thanh Cha a chu s thanh le ong te be mac cuoc gap g tai Hoi trng Regia roi ngai cung vi cac tham d vien tr lai Hoi trng Thng Hoi ong Giam Muc ni dien ra khoa hop va tai ay c Thanh Cha a oc dien van be mac.

Lam dung, hien tng lan tran trong xa hoi

M au, c Thanh Cha ghi nhan nan lam dung tnh duc tre v thanh nien la mot hien tng t lau trong lch s xa hoi lan tran trong tat ca cac nen van hoa va xa hoi. Nhng ch trong thi gian tng oi gan ay, no mi tr thanh oi tng nghien cu co he thong nh co thay oi trong s nhay cam cua d luan quan chung ve mot van e, trong qua kh, von b coi nh mot ieu cam k, ngha la tat ca eu biet ve s hien dien cua no nhng khong ai noi ti...

c Thanh Cha nhan xet rang ngay nay cac con so thong ke ve nhng vu lam dung tnh duc tre v thanh nien do cac to chc va c quan quoc gia va quoc te cong bo, trong o co To chc Sc khoe the gii OMS, to chc Nhi ong quoc te Unicef, Canh sat quoc te Interpol, canh sat Au Chau Europol, khong trnh bay thc trang cua hien tng, va thng thng nhng con so c trnh bay tng oi thap hn so vi thc tai, ly do chnh yeu v nhieu vu lam dung tnh duc tre v thanh nien khong c to cao, ac biet la rat nhieu vu lam dung xay ra trong moi trng gia nh.

Thc vay t khi cac nan nhan tho lo va tm kiem s giup . ang sau thai o do d khong to giac nh the, co s xau ho, hoang mang, s b tra thu, mac cam toi loi, khong tn nhiem ni cac to chc c che, b anh hng v van hoa xa hoi va ca s phan thong tin ve nhng dch vu va nhng c cau co the giup .. ieu chac chan duy nhat la hang trieu tre em tren the gii la nhng nan nhan b boc lot va lam dung tnh duc.

Con so cua to chc Sc Khoe The gii va Unicef

Theo c lng cua to chc Sc khoe the gii cong bo hoi nam 2017, co ti 1 ty tre v thanh nien t 2 en 17 tuoi a b bao hanh hoac khong c san soc ve the ly, cam xuc va tnh duc. Theo to chc nhi ong the gii hoi nam 2014, nhng vu lam dung tnh duc, t nhng vu s mo cho en nhng vu ham hiep, xay ra cho hn 120 trieu tre n. Nam 2017, To chc nay cho biet tai 38 nc tren the gii co li tc thap va trung bnh, gan 17 trieu an ba a nhn nhan la a b cng bach co quan he tnh duc trong thi th au.

c Thanh Cha nhan xet rang s that au tien t nhng d kien noi tren la nhng ngi pham nhng hanh ong lam dung, tc la nhng hanh vi bao hanh ve the ly, tnh duc hoac cam xuc, phan ln la cac cha me, than nhan, chong cua nhng ngi v tre em, nhng nha huan luyen va giao chc. Ngoai ra, theo cac con so cua to chc Nhi ong quoc te hoi nam 2017 ve tnh trang tai 28 nc tren the gii, c 10 tre n b bo buoc phai co quan he tnh duc, th 9 em la nan nhan cua mot ngi quen thuoc hoac than can vi gia nh em.

Thong ke tai Au My

Theo thong ke chnh thc cua chnh phu My, tai Hoa Ky moi nam co hn 700 ngan tre em b bao hanh va ngc ai, 1 phan 10 cac em b lam dung tnh duc. Tai Au Chau co 18 trieu tre em nan nhan cac vu lam dung tnh duc. Tai Italia, theo phuc trnh cua to chc "ien thoai xanh" - Telefono Azzuro - hoi nam 2016, 68.9% nhng vu lam dung tre v thanh nien xay ra trong 4 bc tng gia nh.

Anh hng cua Internet

T nhng nghien cu c thc hien trong nhng nam gan ay ve hien tng lam dung tnh duc tre v thanh nien, ngi ta cung thay rang s phat trien cac mang Internet va cac phng tien truyen thong a gop phan lam gia tang ang ke nhng vu lam dung va bao hanh trc tuyen. S pho bien dam o ang lan tran mau le tren the gii qua mang...

Du lch tnh duc

Mot te nan khac la nan du lch tnh duc. Theo con so cua to chc the gii ve du lch, moi nam tren the gii co 3 trieu ngi du hanh e co nhng quan he tnh duc vi cac tre v thanh nien. Mot ieu ang e y la tac gia cac toi ac ay, trong phan ln cac trng hp, khong biet rang ieu ho lam la mot toi ac.

Nan lam dung tre em trong Giao Hoi

T hien tng lam dung chung trong xa hoi, c Thanh Cha e cap en nan lam dung tnh duc tre em trong Giao Hoi va ngai khang nh rang:

S kien tai ng lam dung lan tran cac ni tren the gii chng to tnh chat tram trong cua chung trong cac xa hoi chung ta, nhng khong giam bt s kinh khung cua chung gia long Giao Hoi.

S vo nhan ao cua hien tng nay tren bnh dien the gii cang tr nen tram trong va gay gng mu gng xau nhieu hn trong Giao Hoi, v no i ngc vi uy tn luan ly va s ang tn nhiem cua Giao Hoi ve mat luan ly ao c. Ngi thanh hien, c Thien Chua chon e hng dan cac linh hon en n cu o, lai e cho mnh b e bep v tnh yeu uoi xac tht va v benh tat cua mnh, tr thanh dung cu cua ma qu. Trong nhng vu lam dung, chung ta thay co ban tay cua s ac, khong buong tha ca s ngay th trong trang cua cac tre em. Khong co nhng giai thch u ve nhng lam dung ay oi vi cac tre em. Chung ta phai cung nhau can am nhn nhan rang chung ta ng trc mau nhiem s ac, no quyet liet chong lai nhng ngi yeu the nhat v ho la hnh anh cua Chua Giesu. Chnh v the trong Giao Hoi hien co s gia tang y thc ve ngha vu khong nhng phai ngan chan nhng lam dung rat tram trong bang nhng bien phap ky luat, va nhng vu xet x theo luat dan s va giao luat, nhng con phai quyet liet ng au vi hien tng ay trong va ngoai Giao Hoi. Giao Hoi cam thay c keu goi bai tr s ac nay, no co lien he ti trong tam s mang cua Hoi Thanh la loan bao Tin Mng cho nhng ngi be nho va bao ve ho chong lai nhng con cho soi hau an.

Mot vu ma thoi th cung la qua nhieu!

c Thanh Cha nhan manh rang " ay toi muon tai khang nh ro rang: Trong Giao Hoi neu ch co mot vu lam dung ma thoi, th t no a la mot ieu khung khiep roi, va trng hp nay phai c oi pho vi tat ca s nghiem tuc". Thc vay, trong s phan no hu ly cua dan chung ve nhng vu nay, Giao Hoi thay o la phan anh s thnh no cua Thien Chua, Chua b phan boi va lang ma v nhng ngi thanh hien bat lng ay." [...]

Ban tay cua ac than

c Thanh Cha xac tn tat ca nhng vu lam dung tre em, di nhieu hnh thc khac nhau, la mot s bieu lo hien nay cua ac than. Ngai noi:

"Anh ch em than men, ngay hom nay chung ta ang ng trc mot s bieu lo cua s ac, vo liem x, gay han va tan pha. ang sau va ben trong hien tng nay co ac than, trong s t kieu va cao ngao, han cam thay mnh la chu te cua tran the va ngh la a chien thang. Toi muon noi vi anh ch em ieu nay vi uy tn cua mot ngi anh, mot ngi cha, chac han la be nho, nhng cung la muc t cua Giao Hoi chu tr trong tnh bac ai: trong nhng trng hp au thng nay toi thay ban tay cua ac than, han khong dung tha ca s thay ng cua cac tre em. Va ieu nay lam cho toi ngh en Heroe, ke s b mat quyen bnh, nen a truyen tan sat tat ca cac tre em Bethlehem.

Va nh the, chung ta phai dung tat ca cac bien phap thc hanh ma lng tri, cac khoa hoc va xa hoi cung cap cho chung ta, chung ta khong c bo qua khong nhn thc tai nay va dung nhng phng the tinh than ma chnh Chua a day chung ta: o la ha mnh, thu toi, cau nguyen va thong hoi. o la cach thc duy nhat e chien thang ac than, nh Chua Giesu a chien thang han.

oi tng Giao Hoi nham ti

V the, oi tng cua Giao Hoi la lang nghe, gn gi, bao ve, va cham soc cac tre em b lam dung, khai thac, va lang quen, du cac em au. e at ti muc tieu ay, Giao Hoi phai vt len tren tat ca nhng tranh luan ve y thc he va chnh sach bao ch thng lam dung cac tham trang cua cac tre em e mu nhng li loc khac nhau.

Bi vay, nay a en luc cung nhau cong tac e nho bo s tan bao ay ra khoi than mnh nhan loai chung ta, chap nhan tat ca nhng bien phap can thiet hien hanh tren bnh dien quoc te va tren bnh dien Giao Hoi. a en luc tm ra mot s quan bnh ung an cua tat ca cac gia tr lien he va e ra nhng ch th ong nhat cho Giao Hoi, tranh hai thai cc: mot la thai o duy cong ly (giustizialismo) do mac cam toi loi v nhng sai lam qua kh va v sc ep cua gii truyen thong, va hai la thai o t ve, khong giai quyet tan can va nhng hau qua cua nhng toi ac tram trong nay.

Cac bien phap thc hanh c Thanh Cha e ngh

Tiep tuc bai dien van dai e ket thuc cuoc gap g cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc tren the gii ve viec bao ve tre em trong Giao Hoi, c Thanh Cha trnh bay nhng bien phap thc hanh va khang nh rang:

"Trong boi canh o, toi muon noi en nhng phng thc thc hanh tot nhat (Best Practices), do mot nhom 10 c quan quoc te e ra di s hng dan cua to chc Sc khoe the gii va ho a phe chuan mot loat cac bien phap goi la INSPIRE, ngha la 7 chien lc e cham dt nan bao hanh chong cac tre em.

Khi dung cac ng hng ch ao nay, trong hanh trnh lap phap, va cung nh hoat ong trong nhng nam qua cua Uy ban Toa Thanh bao ve tre v thanh nien, va s ong gop cua cuoc gap g nay, Giao Hoi se tap trung vao nhng chieu kch sau ay:

Th 1. Bao ve tre em:

Muc tieu th nhat cua bat ky bien phap nao la bao ve cac tre nho va ngan can e cac em khong tr thanh nan nhan cua bat ky s lam dung nao ve tam ly va the ly. V the can thay oi nao trang e bai tr thai o t ve phan ng bao ton c che, va thay vao o la mot s chan thanh quyet liet tm kiem thien ch cua cong oan, danh u tien cho cac nan nhan b lam dung theo moi ngha. Trc mat chung ta phai la nhng khuon mat vo toi cua cac tre em, nhac nh li Chua day: "Ai gay gng mu cho mot trong nhng tre nho nay tin tng ni Thay, th chang tha cot coi a vao co han ma quang xuong bien th hn. Khon cho the gian v nhng gng xau! Khong the tranh co gng xau, nhng khon cho ke v han ma gng xau xay ra!" (Mt 18,6-7)

Th 2. Hoan toan nghiem tuc:

ay toi muon lap lai rang "Giao Hoi se khong ne quan ieu g ma khong thi hanh nhng ieu can thiet e giao nop cho cong ly bat ky ke nao a pham nhng toi ac ay. Giao Hoi se khong bao gi tm cach em nhem hoac coi nhe mot vu nao" (Dv vi giao trieu 21-12-2018). Theo xac tn cua Giao Hoi, "nhng toi loi (peccati) va toi ac (crimini) cua nhng ngi thanh hien co them mau en toi bat trung, tui ho va lam bien dang khuon mat cua Giao Hoi, lam thng ton uy tn cua Hoi Thanh. Thc vay, cung vi cac tn hu cua mnh, Giao Hoi cung la nan nhan s s bat trung va cua nhng toi pham thc s ay" (ibid.

Th 3. Mot s thanh tay thc s:

Mac du co nhng bien phap a c e ra va co nhng tien bo trong viec phong nga nhng vu lam dung, can nhan manh mot quyet tam mi me va trng ky cua cac muc t no lc song thanh thien, dan Chua co quyen oi cac v phai tr nen ong hnh ong dang vi Chua Kito Muc T Nhan Lanh. V the, can tai khang nh "y ch cng quyet het sc theo uoi con ng thanh tay, t hoi lam cach nao e bao ve cac tre em; lam the nao tranh nhng tham hoa nh the, lam sao cham soc cha tr va phuc hoi cac nan nhan, va lam the nao cung co viec ao tao trong cac chung vien [...].

Can tm cach bien oi nhng sai lam a pham thanh c hoi e loai tr tai ng nay khong nhng khoi than mnh cua Giao Hoi nhng con ra khoi than mnh cua xa hoi na" (ibid). S knh s Chua a chung ta en cho t cao mnh - trong t cach la ca nhan va nh to chc - va sa cha nhng thieu sot cua chung ta. T cao: o la mot s khi au khon ngoan, gan lien vi s knh s Chua. Hoc t cao, trong t cach la ca nhan, nh to chc va nh xa hoi. Trong thc te, chung ta khong c ri vao cam bay cao buoc ngi khac, v o la mot bc tien ti chng c ngoai pham (alibi) tach biet chung ta vi thc tai.

Th 4. Huan luyen:

Huan luyen hay nhng oi hoi trong viec tuyen chon va huan luyen cac ng sinh len chc linh muc vi cac tieu chuan khong nhng co tnh chat tieu cc, ch lo loai bo nhng ngi co van e, nhng ca nhng tieu chuan tch cc bang cach cong hien mot hanh trnh huan luyen quan bnh cho cac ng sinh thch hp, hng ti s thanh thien va bao gom ca nhan c khiet tnh.

Thanh Phaolo 6 a viet trong Thong iep "oc than linh muc" (Sacerdotalis caelibatus) rang: "Mot cuoc song hoan toan va tan tuy dan than trong noi tam va ben ngoai nh the, nh cuoc song cua linh muc oc than, loai bo nhng ngi thieu quan bnh ve tam ly, vat ly va luan ly, va khong the chu trng rang n thanh bu ap thien nhien ve van e nay" (n.64)

Th 5. Cung co va kiem chng:

Cung co va kiem chng nhng ng hng ch ao cua cac Hoi ong Giam Muc. Ngha la tai khang nh can co s hiep nhat cua cac GM trong viec ap dung nhng khuon mau co gia tr qui luat ch khong phai ch la hng dan ma thoi. Khong c che ay mot vu lam dung nao (nh thoi quen trong qua kh) va hoac coi nhe no, xet v s che ay cac lam dung lam cho s ac nay lan rong va gia tang them mc o gng xau. ac biet khai trien mot loi tiep can mi hu hieu e phong nga trong tat ca cac to chc va cac moi trng hoat ong cua Giao Hoi.

Th 6. ong hanh vi nhng ngi b lam dung:

Bat hanh ma ho a trai qua e lai ni ho nhng vet thng khong the xoa bo, chung bieu lo ca trong nhng oan han va xu hng t huy diet. V the Giao Hoi co ngha vu phai cong hien cho ho tat ca s nang can thiet, dung cac chuyen gia trong lanh vc nay. Lang nghe - xin cho toi dung t nay: "mat thi gi" trong viec lang nghe. Lang nghe cha lanh ngi b thng, va cha lanh ca ban than chung ta khoi s ch ky, thai o xa cach, tranh thai o noi rang "ieu ay chang lien he en toi", thai o cua t te va thay Levi trong du ngon Ngi Samaritano nhan lanh.

Th 7. The gii ky thuat so:

Viec bao ve tre v thanh nien phai e y en nhng hnh thc mi lam dung tnh duc va nhng lam dung thuoc moi loai e doa cac em trong cac moi trng cac em sinh song va qua nhng phng tien mi cac em s dung. Cac chung sinh, linh muc, tu s nam n, cac nhan vien muc vu va tat ca moi ngi phai y thc rang the gii ky thuat so va viec s dung cac phng tien nay thng anh hng sau am hn mc o chung ta tng. ay can khuyen khch cac nc va cac nha cam quyen ap dung tat ca nhng bien phap can thiet e gii han nhng trang mang (web) e doa pham gia ngi nam, ngi n, va ac biet la cac tre v thanh nien: toi ac khong c hng t do.

Tuyet oi can het sc quyet liet chong lai nhng toi ac kinh tm ay, canh chng va chien au e s phat trien cac tre em khong b xao tron hoac ao lon v t do i vao nhng trang mang dam o, chung e lai nhng dau hieu tieu cc sau am trong tam tr cac em. Can dan than e ngi tre nam n, ac biet cac chung sinh va giao s, khong tr thanh no le nhng nghien ngap da tren s boc lot va toi lam dung nhng tre vo toi va cac hnh anh cac em, s coi re pham gia phu n va nhan v. ay can neu ro nhng qui luat mi "ve nhng toi ac nang nhat" do c Giao Hoang Bien c 16 ban hanh hoi nam 2010, trong o co them th toi ac mi la "thu ac, lu gi hoac pho bien" do mot thanh phan giao s, "bang bat c cach nao va bang bat ky phng the nao, nhng hnh anh dam o tre em". Hoi o, co noi ve "nhng tre v thanh nien 14 tuoi", gi ay chung toi ngh phai nang gii han tuoi nay e m rong viec bao ve cac tre v thanh nien va nhan manh tnh chat tram trong cua nhng s kien nay.

Th 8. Du lch tnh duc:

Thai o, cai nhn, tam hon cac mon e va nhng ngi phung s Chua Giesu phai biet nhan ra hnh anh Thien Chua trong mot con ngi thu tao, bat au t nhng ngi vo toi nhat. Ch khi kn muc t s quyet liet ton trong pham gia ngi khac chung ta mi co the bao ve ho chong lai s xam nhap manh me cua bao lc, boc lot, lam dung, h hong, va phuc vu ho mot cach ang tn nhiem trong s tang trng toan dien ve mat nhan ban va tinh than, trong cuoc gap g vi tha nhan va vi Thien Chua.

e bai tr nan du lch tnh duc, can co s trng phat ve t phap, nhng cung can s nang va nhng d an hoi nhap cac nan nhan cua hien tng toi ac nay. Cac cong ong Giao Hoi c keu goi tang cng viec muc vu cho nhng ngi b khai thac boc lot trong nganh du lch tnh duc. Trong so nhng ngi ay, de b ton thng va can c tr giup hn ca chac chan la cac phu n, cac tre v thanh nien va tre em; nhng nhng ngi nay can c bao ve va quan tam ac biet. Cac chnh quyen hay danh u tien va cap thiet hanh ong e bai tr nan buon ban va khai thac cac tre em ve mat kinh te. Trong muc ch ay, can co s phoi hp cac co gang tren moi cap o cua xa hoi va cong tac chat che vi ca nhng to chc quoc te e thc hien mot khuon kho phap ly bao ve cac tre em chong nan khai thac tnh duc trong nganh du lch va giup truy to ve phap ly nhng ke pham phap.

Cam n cac linh muc tu s trung thanh

Va c Thanh Cha noi them rang: Xin cho phep toi nong nhiet cam n tat ca cac linh muc va tu s ang trung thanh va tan tuy phung s Chua va ho cam thay b mat danh d, b mat uy tn v nhng loi c x o nhuc cua mot vai anh ch em ong nghiep cua ho. Tat ca moi ngi - Giao Hoi, nhng ngi thanh hien, Dan Chua va tham ch ca chnh Thien Chua - cung chu hau qua do s bat trung cua nhng ngi ay. Nhan danh toan the Giao Hoi, toi cam n ai a so cac linh muc khong nhng trung thanh vi bac oc than cua mnh, nhng con xa than trong mot s vu ngay nay cang tr nen kho khan v gng xau cua mot thieu so (nhng van luon la qua nhieu) do nhng anh em ong hang cua ho. Va toi cung cam n ca cac tn hu biet ro cac muc t tot lanh cua mnh va tiep tuc cau nguyen va nang cac v.

Tan dung c hoi e thanh tay

Sau cung toi muon nhan manh tam quan trong cua ngha vu phai bien s ac nay thanh c hoi thanh tay. Chung ta hay nhn thanh n Edith Stein - Thanh Teresa Benedetta Thanh Gia, vi xac tn chac chan rang "trong em en toi nhat se nay sinh nhng ngon s va thanh nhan ln nhat. Nhng nguon sinh lc cua cuoc song huyen nhiem van vo hnh. Chac chan nhng bien co quyet liet cua lch s the gii a chu anh hng thiet yeu cua nhng tam hon khong c noi en trong cac sach s. Va o la nhng linh hon ma chung ta phai cam n v nhng bien co quyet nh trong i song ban than chung ta, va o la ieu ma chung ta ch biet trong ngay ma tat ca nhng g kn ao se c to lo".

Dan Thanh trung thanh cua Thien Chua, trong am tham thng nhat, trong nhieu hnh thc va cach the tiep tuc lam cho tr nen hu hnh va lam chng qua niem hy vong kien tr rang Chua khong bo ri, Ngai nang s tan tuy kien tr, va trong bao nhieu hoan canh, Chua chu au kho v cac con cai cua Ngai. Dan trung thanh, thanh thien va kien nhan cua Thien Chua, c Thanh Linh nang va lam cho sinh ong, chnh la khuon mat ep nhat cua Giao Hoi ngon s biet at Chua trung tam qua s hien than hang ngay. Chnh dan thanh nay cua Thien Chua se giai thoat chung ta khoi tai ng giao s tr, la tha at mau m cho tat ca nhng toi ac noi tren ay.

Ket qua tot nhat va quyet tam hu hieu nhat ma chung ta co the mang lai cho cac nan nhan, cho dan cua Me Giao Hoi Thanh Thien va cho toan the gii chnh la quyet tam hoan cai ban than va cong ong, khiem ton hoc hoi, lang nghe, tr giup va bao ve nhng ngi de b ton thng nhat.

Keu goi chnh quyen va moi ngi

"Toi tha thiet keu goi tat ca cac chnh quyen va moi ngi hay chien au toan dien chong lai nan lam dung tre v thanh nien, trong lanh vc tnh duc cung nh trong cac lanh vc khac, v ay la nhng toi ac kinh tm can phai xoa bo khoi mat at: o la ieu ma bao nhieu nan nhan tham kn trong cac gia nh va trong cac lanh vc khac cua cac xa hoi chung ta ang yeu cau."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page