Bai giang cua c Tong Giam Muc Philip Naameh

trong Phung Vu Sam Hoi

tai Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi

 

Bai giang cua c Tong Giam Muc Philip Naameh trong Phung Vu Sam Hoi chieu th Bay 23 thang 2 nam 2019 tai Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi.

J.B. ang Minh An dch


Phung Vu Sam Hoi chieu th Bay 23 thang 2 nam 2019 tai Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi.


Vatican (VietCatholic News 23-02-2019) - "Chung toi thu nhan rang cac giam muc, pho te va tu s trong Giao Hoi a gay ra bao lc vi tre em va thanh thieu nien, chung toi a che ch cho nhng toi loi, chung toi a khong tha nhan s au kho cua nhieu nan nhan, va cac giam muc chung toi a khong song ung theo trach nhiem cua mnh".

Li xng thu toi loi tap the a c c Thanh Cha Phanxico va gan hai tram Hong Y, Giam muc va cac nha lanh ao Giao Hoi khac a ra trong Phung Vu Sam Hoi. ay co le la phan cam ong nhat tai Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi.

"Lay Chua Giesu Kito, xin thng xot chung con, Kyrie eleison. Xin Chua thng xot chung con."

Phung Vu Sam Hoi a dien ra luc 5:30 chieu th Bay 23 thang Hai nam 2019 tai hanh lang Regia, trong ien Tong Toa Vatican, ni thng dien ra cac cuoc rc long trong vao nha nguyen Sistina, chang han nh cuoc rc cua cac Hong Y trong Mat Ngh bau Giao Hoang.

Buoi Phung Vu c bat au vi mot bai thanh ca thong hoi. Sau o, cac v cung hat thanh vnh sam hoi, trc khi nghe bai Tin Mng theo thanh Luca, ve Du ngon a Con Hoang ang.

Sau bai Tin Mng, c Tong Giam Muc Philip Naameh cua tong giao phan Tamale, Ghana, a trnh bay bai giang cua ngai trong mot bau kh tram buon.

Ngai noi:

Anh ch em than men,

Chung ta eu biet ro cau chuyen a Con Hoang ang trong Phuc Am. Chung ta thng ke lai cau chuyen nay, va thng giang thuyet ve cau chuyen o. Trong cac cong oan cua chung ta, no c dung mot cach ng nhien e e cap en nhng ngi toi loi va khuyen khch ho an nan. Co le chung ta a lam ieu nay qua thng xuyen en noi chung ta quen mat i mot ieu quan trong. o la chung ta de dang quen ap dung cau chuyen Phuc Am nay cho chnh mnh, e thay chnh mnh nh hien nay cung la nhng a con hoang ang.

Giong nh a con hoang ang trong Phuc Am, chung ta cung a oi quyen tha ke cua mnh, oi c roi, va bay gi chung ta ang ban ron hoang ph no. Cuoc khung hoang lam dung hien nay la mot bieu hien cua ieu nay. Chua a giao pho cho chung ta viec cham soc thien ch cac linh hon, Ngai tin tng rang chung ta se hoan thanh s menh cua mnh, loan bao Tin mng va giup thiet lap Nc Thien Chua. Nhng chung ta ang lam g? Chung ta co thc thi cong ly c giao pho cho chung ta khong? Chung ta khong the tra li cau hoi nay vi mot s khang nh chan thanh, khong co chut nghi ng nao. Qua thng xuyen, chung ta a gi im lang, nhn ve hng khac, tranh cac xung ot - chung ta a qua t man khi oi dien vi chnh mnh, va vi nhng mat toi tam cua Giao Hoi. Do o, chung ta a anh mat i niem tin c trao pho cho chung ta - ac biet trong cac lanh vc lien quan en lam dung trong pham vi trach nhiem cua Giao Hoi, ma chu yeu la trach nhiem cua chung ta. Chung ta khong danh cho moi ngi s bao ve ma ho ang c hng, a pha huy hy vong; va con ngi a b xam pham nghiem trong ca ve the xac lan tam hon.

Ngi con hoang ang trong Tin Mng mat tat ca - khong ch la gia tai, ma con la a v xa hoi, the gia, va danh tieng cua mnh. Chung ta khong nen ngac nhien neu chung ta chu cung mot so phan tng t, neu moi ngi noi xau chung ta, neu co s ng vc oi vi chung ta, neu co ai o e doa se rut lai nhng ho tr vat chat danh cho chung ta. Chung ta khong nen phan nan ve ieu nay, ma thay vao o hay t hoi chung ta nen lam g khac i. Khong ai co the t mien tr cho mnh, khong ai co the noi: nhng ca nhan toi khong lam g sai ca. Chung ta la huynh e vi nhau, chung ta chu trach nhiem khong ch cho ban than mnh ma con cho moi thanh vien khac trong tnh huynh e cua chung ta, va cho mot tnh huynh e pho quat.

Chung ta phai lam khac i nhng ieu g, va chung ta nen bat au t au? Chung ta hay nhn lai a con hoang ang trong Tin Mng. oi vi anh ta, tnh hnh bat au tr nen tot hn khi anh ta quyet nh tr nen rat khiem ton, thc hien cac cong viec rat n gian va khong yeu cau bat ky ac quyen nao. Tnh hnh cua anh thay oi khi anh nhan ra mnh va tha nhan a pham sai lam, thu nhan ieu nay vi cha mnh, noi chuyen ci m ve ieu o va san sang chap nhan hau qua. Nh o, ngi cha trai nghiem c niem vui ln trc s tr lai cua a con hoang ang va tao ieu kien cho anh em cung chap nhan lan nhau.

Chung ta cung co the lam nh the khong? Chung ta co san sang lam nh vay khong? Cuoc hop hien tai se a ra ieu nay, phai a ra ieu nay, neu chung ta muon chng to rang chung ta la nhng con cai xng ang cua Chua, la Cha Tren Tri cua chung ta. Nh chung ta a nghe va thao luan hom nay va hai ngay trc, ieu nay bao gom viec chu trach nhiem, the hien trach nhiem va thiet lap tnh minh bach.

Co mot con ng dai trc mat chung ta, e thc s thc hien tat ca nhng ieu nay mot cach ben vng trong mot cach the thch hp. Chung ta a at c nhng tien bo a dang va at en nhng toc o khac nhau. Cuoc hop hien tai ch la mot trong nhieu bc. Chung ta khong nen tin rang ch v chung ta a bat au thay oi mot cai g o cung nhau, th moi kho khan a c loai bo. Nh trong trng hp ngi con trai tr ve nha trong bai Tin Mng, moi th van cha hoan thanh - t nhat, anh ta van phai chinh phuc c niem tin cua ngi anh trai mnh mot lan na. Chung ta cung nen lam nh vay: hay chinh phuc niem tin cua anh ch em cua chung ta trong cac hoi oan va cong ong, khoi phuc lai s tin tng cua ho, va thiet lap lai y muon san sang hp tac vi chung ta, e gop phan thiet lap Nc Thien Chua."

Sau bai giang, cac tham d vien mot lan na a nghe chng t cua mot nan nhan b lam dung, la ngi a noi ve nhng vet thng keo dai suot i gay ra bi s lam dung: s s nhuc, s hoang mang, mong muon tron thoat - tham ch la tron thoat chnh mnh. "ieu lam ton thng nhieu nhat la khong ai hieu ban. ieu o eo bam ban en het cuoc i." Tuy nhien, cuoi chng t, ngi ay a noi ve hy vong "Bay gi toi a xoay s e oi pho vi ieu nay tot hn. Toi co gang tap trung vao quyen c song ma Chua ban cho toi. Toi co the va toi c co mat ay. ieu nay cho toi s can am."

(Source:Catholic Herald Pope, Bishops confess faults in penitential liturgy)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page