Bai Thuyet Trnh tai Hoi Ngh Bao Ve Tre Em

cua Linda Ghisoni, Pho Tong Th Ky

Bo Giao dan, Gia nh va S song

 

Bai Thuyet Trnh tai Hoi Ngh Bao Ve Tre Em cua Linda Ghisoni, Pho Tong Th Ky Bo Giao dan, Gia nh va S song.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 23-02-2019) - Ba Linda Ghisoni, Pho Tong Th Ky Bo Giao dan, Gia nh va S song, a noi chuyen vi Hoi Ngh "Bao Ve Cac V Thanh Nien trong Giao Hoi" ngay 22 thang 2 nam 2019 ve "Hiep thong: Lam Viec Vi Nhau". Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai noi chuyen cua ba, mot bai noi chuyen c c Phanxico tan thng va bnh luan sau o, da vao ban tieng Phap do Toa Thanh cung cap.

* * * * * *

Dan nhap

"ay la mot s phan boi mi xuat phat t ben trong Giao hoi. Trong mat toi, nhng ngi nay la nhng con soi hu gao xam nhap vao chuong chien e sau o, gay s hai them va phan tan oan chien, trong khi ung hn ho phai la cac Muc t cua Giao hoi biet cham soc oan chien be nho va bao ve chung".

Trong chng ta nay cua mot nan nhan an ba b lam dung lng tam, lam dung quyen lc va lam dung tnh duc bi cac linh muc, cac Muc t nay la nhng con soi hu gao tng tien thien (a priori) bac bo va, ngay ca sau khi cac s kien pham toi a c chng minh, a lam cho ngi an ba nay tr thanh oi tng e ham doa va huy hoai pham gia, bang cach nh ngha ngi nay ch nh "mot con ngi, cung lam, ch co the qua lai gia mot tam bang va bc tng" (vo dung va b bac bo moi kha the).

Lang nghe cac nhan chng nh the nay khong phai la mot thc tap long thng hai, ma la mot cuoc gap g vi xac tht Chua Kito, trong o cac vet thng khong c cha lanh, nhng vet thng ma nh c Thanh Cha a noi, tha c Thanh Cha, khong c ke n thuoc.

Quy goi: ay co le la t the thch ang e x ly cac chu e cua nhng ngay nay. Quy goi trc cac nan nhan va gia nh ho, trc nhng ke lam dung, cac ong loa cua ho, nhng ngi bac bo, nhng ngi b buoc toi mot cach bat cong, trc nhng ngi sao lang, trc nhng ngi che ay, trc nhng ngi co gang len tieng va hanh ong nhng b bt mieng, trc nhng ngi th . Quy goi trc V Cha giau long thng xot, ang nhn thay than xac tan nat cua Chua Kito, Giao hoi cua Ngi. Ngi sai chung ta, nh Dan cua Ngi, lanh trach nhiem oi vi cac vet thng va cha lanh chung bang dau thm tnh yeu cua Ngi.

Tha c Thanh Cha, cac v Hong Y, tha cac v tong giam muc, tha cac v giam muc, tha cac Me va cac Cha Be tren ang knh ang tu tap ni ay, con khong co g e day quy v. ung hn, con tin rang cung nhau bang cach lang nghe nhau, chung ta cam ket lam viec sao cho trong tng lai chung ta khong can mot bien co on ao am nh hoi ngh nay na va Giao hoi, dan Chua, biet cham soc, mot cach co kha nang, co trach nhiem va yeu thng, nhng ngi b lien luy, vi nhng g a xay ra, e viec phong nga khong ket thuc bang mot chng trnh ep e, ma tr thanh mot thai o trong cong viec muc vu thong thng.

1. Lam cho viec giai trnh trach nhiem can thiet va kha hu

Trc s d thng co hu trong moi loai lam dung chong lai tre v thanh nien, can thiet, trc het, an nh nhiem vu phai biet nhng g a xay ra, cung vi viec y thc c y ngha cua no, bon phan cung cap s that, cong ly, boi thng va ngan nga e at c viec khong tai dien nhng ieu ghe tm nay.

Viec biet cac vu lam dung va ban chat cua chung, hien nhien, la khi iem can ban; ngoai ra, khong the d kien bat c ke hoach ngan nga nao neu chung ta khong biet phai tranh nhng g. Tuy nhien, viec biet cac s kien va xac nh ban chat cua hien tng, du rat can thiet va can ban, nhng t no khong u" (c Phanxico, Th Gi dan Chua, 20 thang 8 nam 2018, so 2). e thoa man cac oi hoi ve s that, cong ly, boi thng va ngan nga noi tren day, phai co viec lanh trach nhiem can thiet ve phan nhng ngi c ch nh am nhiem no va do o, ngha vu cua ho la phai lam cho no c ton trong, ngha la can co viec giai trnh trach nhiem.

Giai trnh trach nhiem oi mot dien trnh anh gia va bao cao lien quan en cac la chon a lam va cac muc tieu a c xac nh va t nhieu c the hien. No ap ng nhu cau phai co ac iem xa hoi, at ngi co trach nhiem ng au vi bon phan giai trnh khong ch vi chnh mnh ma con trc xa hoi ni ho song va v li ch cua xa hoi nay ma ho c keu goi thu dien mot vai tro chuyen biet.

Tuy nhien, viec giai trnh trach nhiem trong Giao hoi, trai vi ve be ngoai, khong chu yeu ap ng cac nhu cau xa hoi va to chc. Cung khong, luon hang au, ap ng nhu cau minh bach, nhu cau ma tat ca chung ta c keu goi phai chu y ac biet v cac ly do s that.

Du sao, cac nhu cau nh vay, nhng nhu cau khong c sao lang hoac giam thieu, rat chnh ang, Giao hoi khong the th oi vi nhng g chieu kch nh che cua no oi hoi, nhng khong phai cac nhu cau xa hoi nay tao nen nen tang cua giai trnh trach nhiem, mot ieu phai c tm kiem trong ban chat rieng cua Giao hoi nh la mau nhiem hiep thong.

Chung ta biet rang ban chat hiep thong cua Giao hoi a xuat hien ac biet trong suot Cong ong Vatican II, mac du, thc ra, ca Hien che tn ly Lumen Gentium lan cac van kien giao hoi hoc khac dng nh eu khong nhan manh mot cach minh nhien en giao hoi hoc hiep thong.

Can phai ch Thng hoi ong giam muc ngoai thng nam 1985 - c trieu tap e "suy niem, ao sau va co vu viec ap dung cac giao huan cua Vatican II hai mi nam sau khi ket thuc" (Gioan Phaolo II, Bai dien van dp ket thuc Khoa hop ngoai thng th II Thng Hoi ong giam muc, ngay 7 thang 12 nam 1985) mi co viec khai trien pham tru hiep thong nh mot hnh thai giai thch Giao hoi di anh sang mac khai. ieu nay phat xuat t viec tham chieu trc nhat, trc tiep, can ban ti chieu kch b tch cua Giao hoi, ngha la mau nhiem Ba Ngoi trong o, Giao hoi nhan ra gng mat thc s cua mnh, du di hnh thc b tch va, do o, co tnh loai suy (analogique): "veluti sacramentum" "ngha la va la dau ch va la dung cu cua s ket hp mat thiet vi Thien Chua va ve s hiep nhat cua toan the loai ngi" (LG 1).

Ch da tren nen tang nh vay, tat ca cac hanh ong trong Giao hoi mi co c y ngha hoan chnh: ngay mot hanh ong co ve co nhieu ac iem cua nhu cau xa hoi hn la viec giai trnh trach nhiem cung phai c at trong tng quan vi ban chat rieng cua Giao hoi, hay chieu kch "hiep thong" cua no.

ieu nay co the co ngha g trong lanh vc chuyen biet cua chung ta?

Con thng cam thay lo lang trong Giao hoi oi vi s chu y danh cho van e lam dung tnh duc tre em. Mot linh muc, vai ngay trc, a thot len, "Lai na? Ngi ta c tiep tuc noi en lam dung! ay la mot chu y qua ang c Giao hoi danh cho chu e nay".

Nhng ngay ca mot n lu ngoan ao cung ngay th noi vi con: "Tot hn het la ng noi ve nhng van e nay, v neu khong, ban se lam gia tang s hoai nghi oi vi Giao hoi. Noi ve no se che khuat het nhng g tot ep ang c thc hien trong cac giao x. Xin c Giao Hoang, cac giam muc va linh muc thay ieu nay gia cac ang".

Co phai noi ve no, hay ung hn ve chnh cac lam dung - lam dung lng tam, quyen lc, lam dung tnh duc - che khuat nhng ieu tot ep ngi ta ang song trong cac giao x khong ?

oi vi nhng ngi nay - va trc het oi vi ban than con - con xin noi rang y thc c hien tng va giai trnh trach nhiem cua mnh khong phai la mot noi am anh, khong phai la mot hanh ong truy lung lac giao (inquisitoire) tuy y e thoa man cac nhu cau xa hoi n thuan, nhng la mot oi hoi xuat phat t chnh ban chat cua Giao hoi la mot mau nhiem hiep thong at nen tang tren Thien Chua Ba Ngoi, vi t cach la dan Chua ang l hanh, ngi khong tranh ne, nhng ng au, vi y thc "hiep thong" oi mi, ca cac thach o lien quan en cac hanh vi lam dung a phat sinh gia long mnh gay hai cho nhng ngi nho be hn, pha hoai va xe nat s hiep thong nay.

2. Mot so cau hoi giao hoi hoc c neu ra

Ch khi t vien kien Giao hoi nh b tch ma mau nhiem hiep thong Ba Ngoi c bieu th va the hien, ma ta mi co the hieu chnh xac s a dang cua cac ac sung, n phuc va cac tha tac vu trong Giao hoi, s a dang trong cac vai tro va chc nang trong dan Chua.

2.1 Cau hoi quan trong au tien xuat phat t nhng g a noi en, la nh sau: cac tn hu cua Giao hoi khong t gan cho mnh cac vai tro va trach nhiem tren c s phan phoi xa hoi v cac oi hoi cua van hanh nh che: chung ta biet rang Chc linh muc chung cua cac tn hu, c at nen tang tren b tch ra toi, khien cac Kito hu tham d, chnh nh phep ra, vao ba munus (chc vu) cua Chua Kito, Linh muc, Vua chua va Nha tien tri (xem LG 10).

Do o, viec trung thc nhac en Giao hoi nh hiep thong, nh dan Chua ang l hanh, oi hoi va kch thch at ti ieu ma moi thanh phan Dan nay, moi ngi tuy theo cach rieng cua ho, song cach nhat quan cac quyen li - ngha vu ma B tch Ra toi von lam ho tr thanh cac tham d vien. o khong phai la viec nam chc vu hoac chc nang hoac chia nhau quyen lc: li keu goi tr thanh dan Chua em lai cho chung ta mot s menh ma moi ngi c sai i e song phu hp vi nhng n phuc a nhan c, khong phai mot mnh, ma chnh xac nh mot dan toc.

2.2 Cau hoi quan trong th hai trong boi canh ban luan cua chung ta la s thau hieu ung an ve tha tac vu thu phong, ac biet la trong moi tng quan gia v Giam muc va cac Linh muc.

Neu mot ang, cac linh muc buoc phai ket hp vi giam muc cua ho bang mot long bac ai va vang phuc chan thanh, nhn nhan ni ngai tham quyen cua Chua Kito trong t cach Muc t toi cao, tuy nhien, cac giam muc, nh a viet trong Sac lenh Presbyterorum ordinis so 7, phai "quan tam, bao nhieu co the, ti phuc li cua ho [cac linh muc], trc het la phuc li vat chat cua ho, nhng tren het la phuc li thieng lieng. V chnh cac ngai [cac Giam muc], trc het, chu trach nhiem nang ne oi vi s thanh thien cua cac linh muc cua mnh; do o cac ngai phai tch cc quan tam en viec ao tao thng trc hang linh muc cua mnh (CD 15-16) ".

Mot moi tng quan ung an gia giam muc va cac linh muc dan en viec giam muc lanh trach nhiem thc s cham soc vat chat va tinh than cac linh muc; ngai la ngi chu trach nhiem trc nhat oi vi s thanh thien cua ho.

ieu can thiet la tha tac vu linh muc, moi bnh dien, nh da vao mot viec ao tao vng chac, phai c song theo ban chat cua no, nh mot s tan tuy va phuc vu Chua Kito va Giao hoi bang cach ra chan, nh Chua Giesu a lam cho cac tong o, trong khi lam that vong nhieu ngi cung thi vi ngai v ngai khong thc thi quyen lc ma ho mong i: tha tac vu linh muc song nh the gi gn khoi bat c cam do nao muon vuot ve quyen lc, t qui chieu vao chnh mnh va t man, thong tr va boc lot ngi khac e nuoi dng khoai cam cua mnh moi bnh dien, tham ch ca khoai cam tnh duc na.

Biet bao linh muc, bao giam muc a t xay dng cho mnh tha tac vu cua mnh, i song cau nguyen, tan tuy va phuc vu cua mnh, bang cach thiet lap cac moi tng quan lanh manh va t do gia long dan Chua. oi vi cac linh muc nay, chung con xin noi li cam n, khch le va ho tr cac ngai trong cuoc song thanh thien, phuc vu trong vn nho cua Chua, vn nho ma cac ngai c mi goi hng ve!

2.3 Mot nhan xet sau cung, xuat phat t vien kien Giao hoi nh hiep thong, dan Chua ang l hanh, la nhu cau tng tac gia cac ac sung va tha tac vu khac nhau. Giao hoi c lam cho hien th va hu hieu trong ban chat "hiep thong" cua mnh neu moi ngi a chu phep ra song va the hien ieu von la ac iem rieng cua mnh, neu s a dang cac ac sung va tha tac vu t bieu lo trong dan than can thiet cua moi ngi, trong khi ton trong cac d biet.

Van kien cong ong a noi tren nam 1965 danh rieng cho cac linh muc xac lap khong nhng ieu nay "cac linh muc phai thanh tam nhn nhan va phat huy pham gia cua giao dan va vai tro rieng cua ho trong s mang cua Giao hoi", nhng con khuyen cac ngai "san long lang nghe giao dan, lu y mot cach huynh e en cac mong ch cua ho, nhn nhan kinh nghiem va kha nang cua ho trong cac lnh vc hoat ong nhan ban khac nhau, e co the cung vi ho bien phan cac dau ch thi ai". Va van kien noi rang ho ng ngan ngai tin tng giao dan "giao cho ho cac trach nhiem phuc vu Giao hoi, e ho c t do va pham vi hanh ong, hn na, bang cach mi ho, khi co c hoi, t a ra cac sang kien" (PO 9).

Ngi ta a chng to rang t s hiep thong tng cau thanh ra Giao hoi, co s ong gop nhat thiet va a dang cua moi ngi, khong phai e oi mot "vai tro", ma la e lam hien th s phong phu a dang cua Giao hoi trong viec ton trong ieu von ung an la cua rieng moi ngi, chong lai ly thuyet cho rang ac sung tong hp la tong hp cac ac sung.

2.4 Cuoi cung, s tham gia cua toan the Dan Thien Chua nhat thiet phai co tnh nang ong: cac giao dan, cac ngi thanh hien khong c keu goi tr thanh nhng ngi ch biet thi hanh nhng g cac giao s quyet nh, ma tat ca eu la nhng ay t trong vn nho duy nhat, ni moi ngi ong gop phan rieng cua mnh bang cach t mnh dan than vao cuoc bien phan c Chua Thanh Than gi y cho Giao hoi.

Khong con nghi ng g na, tha tac vu thu phong, mc cap bac cao nhat, tc tha tac vu giam muc, t mang trong mnh trach nhiem a ra quyet nh cuoi cung, bang tham quyen c tha nhan, nhng ngai khong the hanh ong mot mnh hoac gii han trong mot so nho hanh ong bien phan cua ngai. ieu se rat quan trong oi vi cac giam muc la phai can en s ong gop, t van va bien phan ma moi ngi trong Giao hoi cua mnh, ke ca cac giao dan, eu co kha nang, khong nhng cho chnh ho va cho cac la chon ban than cua ho, ma con nh Giao hoi va cho li ch cua Giao hoi hic et nunc (ngay ay va luc nay) ni ho c mi goi song.

Chnh nen tang cua "s hiep thong" Giao hoi nay luon phai ch ng va phng phap cho chung ta; trong trng hp nay, la ong lc tnh cua he luan toan the Dan Thien Chua oi phai song, trong khi cung bc i vi nhau, " tnh ong ngh "nh mot dien trnh chia se, trong o moi ngi co mot vai tro khac nhau, cac trach nhiem a dang hoa, nhng tat ca tao thanh mot Giao hoi duy nhat. "Tren thc te - nh chung ta oc trong Tong hien Episcopalis Communio ngay 15 thang 9 nam 2018 - toan bo tn hu, nh c xc dau phat xuat t ang Thanh (1 Ga 2: 20,27), nen khong the sai lam trong c tin va bieu lo no qua cam thc c tin sieu nhien cua toan dan Chua, khi "t cac giam muc en ngi cuoi cung trong cac tn hu giao dan", bieu lo s ong y pho quat cua mnh trong cac van e ve c tin va luan ly" (LG 12). [...] Mot Giam muc, ngi song gia cac tn hu cua mnh, m to tai e nghe "ieu Chua Thanh Than noi vi cac Giao Hoi" (Kh 2: 7) va "tieng noi cua cac con chien", thong qua cung cac c che giao phan nay, co nhiem vu co van cho c Giam Muc, bang cach khuyen khch mot cuoc oi thoai trung thanh va xay dng "(CE 5).

Nhng suy t nay mi chung ta tranh hai chu trng sai lam.

Mot giam muc khong the ngh rang cac van e lien quan en Giao hoi co the c giai quyet mot mnh hoac ch rieng vi mot t ong nghiep, theo iep khuc: "ch co giam muc mi co the biet ieu g tot cho cac giam muc", hoac, mot cach tng t, "ch mot linh muc mi biet ieu g la tot cho cac linh muc, ch mot giao dan mi biet ieu g la tot cho cac giao dan, ch mot phu n mi biet ieu g la tot cho cac phu n", v.v.

Chung ta cung co the khang nh rang theo y con, qua la sai lam khi cho rang s tham gia cua giao dan nh the trong cac van e ung ti cac tha tac vien thu phong phai la mot am bao e co s trung thc nhieu hn, bi v ay se la "ben th ba" lien quan en cac bien co. au o, co ngi noi: "Chung ta hay thanh lap mot uy ban giao dan v no ang tin cay hn mot uy ban cua cac linh muc, nhng ngi co xu hng t khach quan hn, trong viec che ay va chong mot cach tien thien".

La mot phu n giao dan, con phai thanh that noi rang, khong phan biet gia cac linh muc, gia cac tu s, cung nh gia cac giao dan, co the co, va a co nhng ngi khong t do, san sang che ay mot cach tien thien, san sang phuc vu mot ai o thay v phuc vu Giao hoi mot cach yeu thng, thong minh, va trung thanh vi n goi rieng cua ho.

Tr ve ban chat "hiep thong" cua Giao hoi, ni the hien s a dang cua cac ac sung va tha tac vu, khong co ngha la san bang, nhng bao gom s phong phu va sc manh, giup tm ra nhng ly do e tranh nhng khau hieu cc oan va khong hu hieu kia.

3. Cac y tng cho mot so the hien thc te

Lu y ti cac nen tang va cac van e c nhac lai mot cach ngan gon, cuoc gap g nay cho chung ta c hoi nhan ra nhng g ang c thc hien trong Giao hoi, nhng g van con phai thc hien, y thc rang neu ung la cuoc hop c c Giao Hoang trieu tap nay khong tao uc iem en cho mot hanh trnh a hoan tat, c xac nhan va hoan hao, th cung ung la no khong phai la iem khi au, nh the ngi ta co the bo qua cac can thiep cua huan quyen, cac chuan tac, cac nen muc vu a c co vu cho en nay va nhieu hanh ong xay ra sau o.

3.1 Do o, iem au tien la viec nhan thc va nghien cu cac thc hanh a c ra xet va cac hu hieu a c co vu trong cac boi canh giao hoi khac, cac hang giam muc khac. Con xin nhac en cac thc hanh nham mi goi s can d cua nhng ngi co nang quyen ai dien cho toan the dan Thien Chua theo kha nang moi ngi a chu phep ra, c Chua Thanh Than linh hng, co kha nang phat bieu mot "Sensus fidei" (cam thc c tin) ma Giao hoi khong the bo qua.

Trong boi canh nay, qua la tot khi tha nhan cong viec cua nhng ngi, trong nhieu nam gan ay, a cong hien tr khon, trai tim va ban tay cho chnh ngha nay bang cach lang nghe cac nan nhan, phat trien cac qui thc, cac ng hng hng dan, duyet lai va nhieu ieu khac, bang cach li dung cac ky nang chuyen biet t toan the dan Chua.

Lu y ti tnh a dang do cac boi canh van hoa va xa hoi khac nhau trong o Giao hoi hien dien, khong co ve hang kinh doanh (class affaire) trong cac Giao hoi ac thu va ve bnh dan (classe economique) trong cac giao hoi khac, nhng mot Giao hoi duy nhat cua Chua Kito c bay to khap ni, am bao cho moi ngi, cac phng tien, thu tuc, tieu chuan vt tren nhng ac thu nhat thiet cua a phng, bao ve tre v thanh nien bang cach tm kiem s that, cong ly, co vu viec boi thng va ngan nga lam dung tnh duc.

3.2 Trong cac thu ban hng dan quoc gia, mot chng chuyen biet phai c long vao, e xac nh cac chu e quan xuyen va cac thu tuc giai trnh trach nhiem, e cac giam muc va be tren dong thiet lap mot thu tuc xac minh thong thng e hoan thanh nhng ieu d lieu va ong vien cac hanh ong c thc hien hay khong, e khong con phai bien minh lien tiep cac ly do cua mot tac phong nhat nh, bang cach bat no tuy thuoc cac nhu cau giai oan, ma cuoi cung noi ket vi hanh ong benh vc.

D lieu mot thu tuc xac minh thong thng khong nen c giai thch nh mot s khong tin tng be tren hoac giam muc, ma ung hn c coi nh mot s ho tr giup cac ngai tap trung, chu yeu vao chnh cac ngai va vao thi iem tot nhat, ngha la, khi moi thanh phan eu biet ro va eu co mat ve cac ly do cua mot hanh ong nao o c thc hien hoac bo qua. Noi rang ngay ca giam muc cung luon phai a ra mot giai trnh ve cong viec cua mnh cho mot ai o khong co ngha la bat ngai le thuoc mot s kiem soat hoac bao vay ngai bang mot s nghi ng tien thien, nhng e ngai dan than vao nang ong tnh hiep thong giao hoi trong o, moi thanh vien hanh ong mot cach phoi hp, theo cac ac sung va tha tac vu cua ho. Neu mot linh muc bao cao vi cong ong, vi hang linh muc va giam muc cua mnh ve hoat ong cua mnh, th mot giam muc se bao cao vi ai? Ngai phai chu viec giai trnh trach nhiem nao?

Xac nh mot phng phap giai trnh trach nhiem khach quan khong nhng khong lam suy yeu tham quyen cua ngai, ma quy trong ngai nh la muc t cua mot bay chien, trong chc nang khong tach ri khoi dan ma ngai c keu goi hien mnh cho. Nh oi vi moi ngi chung ta, cung co the xay ra s kien t "viec trnh bao" ma phat hien c mot loi lam, ma nhan ra ay hien nhien la mot neo ng i sai, co le v tai thi iem ay, mnh ngh - mot cach sai lam - rang mnh hanh ong v ieu tot. ieu nay se khong cau thanh mot phan oan dung e t benh vc lay lai uy tn, mot vet nh oi vi danh tieng cua mnh, mot e doa oi vi quyen bnh bnh thng va trc tiep cua mnh (x. CD 8a). Trai lai, no se la bang chng cho mot con ng cung i vi nhau, mot con ng mot mnh no co the bien phan c chan ly, cong ly, va bac ai. Luan ly hoc hiep thong khong dien tien nh mot buoc toi va benh vc, ma nh viec cung chay vi nhau (ung la "con-correre" chay vi nhau, ch co trong hiep thong) v li ch cua moi ngi. Do o, giai trnh trach nhiem la mot hnh thc trong luan ly hoc hiep thong nay, mot hnh thc ma ngay nay cang can thiet hn bao gi het.

bnh dien a phng, tren c s giao phan hoac khu vc, viec m cac hoi ong hoat ong mot cach ong trach nhiem vi cac giam muc va be tren dong, bang cach ho tr cac ngai trong trach vu nay mot cach co kha nang va bang cach hanh x nh mot ni xac minh va bien phan trong nhng ieu lien quan ti cac sang kien se em ra thi hanh, tuy nhien khong thay the cac ngai hoac can thiep vao cac quyet nh thuoc trach nhiem phap ly trc tiep cua giam muc hoac be tren dong, co the tao thanh mot ien hnh va mot mo hnh cong tac lanh manh cua giao dan, tu s, giao s trong i song cua Giao hoi.

3.3 ieu mong muon la, trong lanh tho cua moi Hoi ong Giam muc, nen lap ra cac uy ban t van oc lap e t van va ho tr cac giam muc va be tren dong va e co vu mot mc o trach nhiem thong nhat trong cac giao phan khac nhau. c g cac uy ban nay bao gom cac giao dan, ca cac tu s va giao s na. Trong trng hp nay, se khong co chuyen nhng ngi nay phan xet cac giam muc, ma la nhng tn hu cung cap li co van va tr giup cho cac muc t, bang cach cung anh gia cong viec bang cac tieu chuan hp tin mng, va ho cung thong bao cho cac tn hu cua toan lanh tho biet cac thu tuc thch hp.

Nh cac bao cao va cac cuoc hop nh ky, cac uy ban co van quoc gia nh vay co the gop phan vao viec bao am tnh thong nhat ln hn trong cac thc hanh va mot viec oi chieu (confrontation) luon luon hu hieu hn, e cac giao hoi ac thu hoc hoi lan nhau trong tinh than tin tng lan nhau va hiep thong, nham muc ch tch cc am nhiem va chia se moi quan tam oi vi nhng ngi be nho nhat va de b ton thng nhat.

3.4 Can xem xet c hoi e to chc mot van phong trung ng - khong phai ve giai trnh trach nhiem, mot viec ung hn c anh gia cap a phng - e co vu viec huan luyen cac c che nay trong mot ban sac giao hoi thc s, khuyen khch va kiem nghiem thng xuyen viec ieu hanh tot nhng ieu a c khi xng cap a phng, vi viec nhan manh en tnh toan ven ca trong quan iem giao hoi hoc, e cac ac sung va cac tha tac vu hien co eu c ai dien thoa ang va moi ngi co the ong gop vi s ong gop chuyen biet cua mnh trong khi duy tr quyen t do cua ho.

3.5 Can phai duyet lai luat le hien hanh ve quyen gi b mat cua c Giao Hoang, e no bao ve cac gia tr ma no d nh bao ve, tc pham gia cua nhng ngi lien he, tieng tot cua moi ngi, li ch cua Giao hoi, nhng ong thi, cho phep khai trien mot bau kh minh bach va tin cay hn, tranh y tng cho rang b mat c s dung e che giau cac van e thay v bao ve cac s thien co lien quan.

3.6 Cung can phai tinh chnh cac tieu chuan e co c mot nen truyen thong chnh xac trong mot thi ai nh thi ai cua chung ta, trong o, cac nhu cau minh bach phai c can bang vi cac nhu cau bao mat: tren thc te, mot viec bao mat khong the bien minh c, cung nh mot viec tiet lo khong kiem soat c, eu co nguy c tao ra mot nen truyen thong xau xa va khong phuc vu s that. Trach nhiem cung la phai biet cach truyen thong. Qua thc, neu ngi ta khong truyen thong, th lam sao ho co the giai trnh vi ngi khac? Va do o, co the co loai hiep thong nao na gia chung ta c?

Ket luan

Nhng xem xet va c e cap lien quan en cac hanh ong co the thc hien c trong t cach Giao hoi, trong t cach dan Chua trong s hiep thong va ong trach nhiem, khong phai ch la viec khuyen khch suy t va oi chieu theo chieu ngang, ac biet trong cac cong viec nhom e tao nen viec ao sau va ap dung cu the. That vay, nh th gi dan Chua a khuyen chung ta, "ngay nay chung ta phai neu cao thach thc, trong t cach dan Chua, san sang mang lay noi au cua cac anh em cua chung ta ang b bam dap trong xac tht va tinh than cua ho. Neu trong qua kh, lam ng bo sot co the c coi la mot hnh thc ap ng, th hom nay chung ta muon rang tnh lien i, hieu theo ngha sau sac va oi hoi cao hn cua no, phai mo ta cach xay dng hien tai va tng lai cua chung ta".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page