Dien t khai mac cua c Thanh Cha

trong Hoi Ngh Bao Ve

Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi

 

Dien t khai mac cua c Thanh Cha trong Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi.

J.B. ang Minh An dch

Vatican (VietCatholic News 21-02-2019) - Sang th Nam 21 thang Hai nam 2019, tai phong hop Thng Hoi ong Giam Muc, c Thanh Cha Phanxico a khai mac Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien Trong Giao Hoi trc 190 tham d vien trong o co 115 v la chu tch cac Hoi ong Giam Muc tren the gii.

Trong dien t khai mac, c Thanh Cha noi:

Anh em than men, chao buoi sang!

Trc cac tac hai kinh hoang oi vi cac tre v thanh nien gay ra bi tai ng lam dung tnh duc cua hang giao s, toi muon hoi y kien cac anh em la cac Thng Phu, Hong Y, Tong giam muc, Giam muc, va Be tren va cac nha Lanh ao cac dong tu, e cung nhau chung ta lang nghe Chua Thanh Than va trong s ngoan ngoan trc s hng dan cua Ngai, chung ta hay nghe tieng khoc cua nhng tre th cau xin cong ly. Trong cuoc hop nay, chung ta cam nhan c sc nang cua trach nhiem muc vu va giao hoi bat buoc chung ta phai thao luan cung nhau, mot cach ong oan, thang than va sau sac, lam the nao e oi au vi cai ac ang gay hai cho Giao hoi va nhan loai. Dan thanh cua Thien Chua nhn vao chung ta, va mong i t chung ta khong phai la nhng li len an n gian va co the d oan c, nhng la cac bien phap cu the va hieu qua se c thc hien. Chung ta can phai cu the.

V vay, chung ta bat au tien trnh nay vi c tin va mot tinh than that thang than, can am va cu the.

e giup vao tien trnh nay, toi se chia se vi ban mot so tieu ch quan trong c xay dng bi cac Uy ban va Hoi ong Giam Muc khac nhau - nhng tieu ch ay en t anh em va toi a to chc lai phan nao. Chung la nhng hng dan e ho tr cho nhng suy t cua chung ta va gi ay chung se c trao cho anh em. Chung ong vai tro la mot iem khi hanh n gian xuat phat t anh em va gi ay tr lai vi anh em. Chung khong co y muon lam mat i tnh than sang tao rat can thiet trong cuoc hop nay.

Thay mat cho anh em, toi cung xin cam n Uy ban Giao hoang ve Bao ve Tre v thanh nien, Bo Giao ly c tin va cac thanh vien cua Ban to chc v a lam viec xuat sac va tan tam trong viec chuan b cho cuoc hop nay. Cam n rat nhieu!

Cuoi cung, toi xin Chua Thanh Than nang chung ta trong suot nhng ngay nay, va giup chung ta bien ieu xau xa nay thanh c hoi e nhan thc va thanh tay. Xin c Trinh N Maria soi sang cho chung ta khi chung ta tm cach cha lanh vet thng nghiem trong ma tai tieng au dam nay a gay ra, ca nhng ngi tre th va gia cac tn hu. Cam n anh em.

(Source: Libreria Editrice Vaticana INTRODUCTION OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS New Synod Hall Thursday, 21 February 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page