Bai thuyet trnh cua

c Hong Y Luis Antonio Tagle

trong Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien

 

Bai thuyet trnh cua c Hong Y Luis Antonio Tagle trong Hoi Ngh Bao Ve Tre V Thanh Nien.

J.B. ang Minh An dch

Vatican (VietCatholic News 21-02-2019) - Sang 21 thang Hai nam 2019, sau bai phat bieu khai mac cua c Thanh Cha Phanxico, c Hong Y Luis Antonio Tagle, Tong Giam Muc Manila, Phi Luat Tan a oc bai thuyet trnh au tien, trong o co luc qua xuc ong ngai a bat khoc.

Bai thuyet trnh cua ngai co nhan e "Mui chien: Biet c noi au va cha lanh vet thng cua ho la cot loi trong s vu ngi muc t".

M au bai thuyet trnh c Hong Y noi:

"S lam dung tre v thanh nien cua nhng tha tac vien tng c phong chc a gay ra vet thng khong ch cho cac nan nhan, ma con cho gia nh cua ho, cho hang giao s, Giao hoi, xa hoi rong ln hn, chnh cac thu pham va cac giam muc.

Nhng, mot s that ma chung ta phai tha nhan mot cach khiem nhng va au buon, rang a co nhng vet thng do cac giam muc cua chung ta gay ra cho cac nan nhan va tren thc te la toan bo c the cua Chua Kito. Chung ta h hng trc s au kho cua cac nan nhan, tham ch en mc khc t ho va che ay cac tai tieng e bao ve thu pham va c che a lam ton thng ngi dan cua chung ta, e lai vet thng sau sac trong moi quan he cua chung ta vi nhng ngi ma chung ta c sai en phuc vu.

Ngi dan ang hoi rat ung: 'Nhng muc t c keu goi co mui chien tren ngi co bo chay khong khi thay mui hoi thoi qua nong nac cua nhng tre em va nhng ngi de b ton thng ma cac v le ra phai bao ve?' Nhng vet thng oi hoi phai c cha lanh. Nhng viec cha lanh nh the bao gom nhng g?

Lam the nao e chung ta trong t cach la giam muc, nh nhng ngi tng la mot phan cua vet thng ay, gi ay thuc ay s cha lanh trong boi canh cu the nay? Chu e cha lanh vet thng a la chu e cua nhieu nghien cu lien nganh. Va toi khong the gia v la biet tat ca nhng phat hien cua khoa hoc xa hoi va nhan van ve chu e nay, nhng toi tin rang chung ta can phuc hoi va duy tr mot niem tin va mot quan iem giao hoi e hng dan chung ta. Toi nhac lai: mot quan iem c tin va giao hoi e hng dan chung ta, nh a nhan manh nhieu lan bi c Thanh Cha Phanxico."

c Hong Y a thuat lai trnh thuat Tin Mng viec Chua hien ra vi Tong o Toma.

"Tin Mng Thanh Gioan a tng thuat mot cuoc hien ra cua Chua Phuc sinh vi cac mon e vao buoi toi cua ngay th nhat trong tuan. Cac canh ca a c khoa lai v cac mon e co rum lai trong s hai, t hoi lieu ho co phai la ngi tiep theo b bat va b ong inh hay khong. Chnh trong khoanh khac bat lc hoan toan nay, Chua Giesu song lai va van con b thng ang ng gia ho. Sau khi chao ho vi thong iep phuc sinh 'Bnh an cho anh em', Ngai a cho ho thay ban tay va canh sn Ngi, c ghi dau bang nhng vet thng van con ang m. Ch bang cach en gan vet thng cua Ngai, ho mi co the c sai i trong mot s vu hoa giai va tha th nh quyen nang cua Chua Thanh Than. Ong Toma a khong vi ho tai thi iem o. Bay gi chung ta hay nghe ke ve cuoc gap g gia Chua Phuc sinh va Toma.

Luc ay, mot ngi trong Nhom Mi Hai, ten la Toma, cung goi la iymo, khong vi cac ong khi c Giesu hien en. Cac mon e khac noi vi ong: 'Chung toi a c thay Chua!' Ong Toma ap: 'Neu toi khong thay dau inh tay Ngi, neu toi khong xo ngon tay vao lo inh va khong at ban tay vao canh sn Ngi, toi chang co tin.' Tam ngay sau, cac mon e c Giesu lai co mat trong nha, co ca ong Toma o vi cac ong. Cac ca eu ong kn. c Giesu hien en, ng gia cac ong va noi: 'Bnh an cho anh em.' Roi Ngi bao ong Toma: 'at ngon tay vao ay, va hay nhn xem tay Thay. a tay ra ma at vao canh sn Thay. ng cng long na, nhng hay tin.' Ong Toma tha Ngi: 'Lay Chua cua con, lay Thien Chua cua con!'"

T trnh thuat Tin Mng nay, c Hong Y nhan xet rang:

"Chung ta hay lu y cach Chua Giesu mi ho mot lan na nhn vao vet thng cua Ngi. Ngi tham ch con khang khang bao ong Toma hay at ngon tay vao vet thng tay Ngi va a tay vao vet thng canh sn Ngi. Hay th tng tng Toma cam thay nh the nao. Nhng t viec nhn thay vet thng cua Chua phuc sinh, ong a a ra li tuyen xng c tin toi cao ve Chua Giesu la Chua va Thien Chua. Nhn thay va cham vao vet thng cua Chua Giesu la nen tang cho hanh ong va cho viec tuyen xng c tin. Chung ta co the hoc c g t cuoc gap g than mat nay? Bang cach lap lai hanh ong nay hai lan, v Thanh S noi ro rang nhng ngi c sai i e cong bo cot loi cua c tin Kito cua chung ta, la s chet va s Phuc sinh cua Chua Kito, ch co the lam nh vay vi tnh xac thc neu ho lien tuc tiep xuc vi nhng vet thng cua nhan loai. o la mot trong nhng dau an cua s vu chung ta. ieu nay ung vi Toma, va cung ung vi Giao hoi cua moi thi ai, ac biet la trong thi ai chung ta. c Cha Tomas Halik a tng viet: Chua Kito en vi Toma va cho ong thay vet thng cua Ngi. ieu nay co ngha la s phuc sinh khong phai la s 'm dan' hay 'nhat nhoa' cua thap gia. Vet thng van con la vet thng. Vet thng cua Chua Kito van con trong vet thng cua the gii chung ta. Va c Cha Halik noi them 'the gii cua chung ta ay nhng vet thng. Toi tin chac rang nhng ngi nham mat trc nhng vet thng trong the gii cua chung ta khong co t cach e noi 'Lay Chua cua con, lay Thien Chua cua con!' oi vi c Cha Halik, nhn thay va cham vao vet thng cua Chua Kito trong vet thng cua nhan loai la ieu kien e co mot c tin ch thc. Ngai con noi them 'Toi khong the tin cho en khi toi cham vao nhng vet thng, va s kho au cua the gii - v tat ca nhng vet thng au n, tat ca s khon kho cua the gii va cua loai ngi la nhng vet thng cua Chua Kito! Toi khong co quyen tuyen xng Chua tr khi toi nghiem chnh trc noi au cua ngi lan can. c tin ma ch muon nham mat lai vi au kho cua moi ngi ch la mot ao anh.' c tin ch co the c sinh ra va tai sinh t vet thng cua Chua Kito b ong inh va Phuc sinh c nhn thay va ong cham ni vet thng cua loai ngi. Ch co mot c tin b ton thng la ang tin cay (Halik). Lam sao chung ta co the tuyen xng c tin ni Chua Kito khi chung ta nham mat trc tat ca nhng vet thng do lam dung gay ra?"

Ban ve tam mc cua cuoc khung hoang hien nay, c Hong Y noi:

"Tha cac anh ch em, ay la nhng g ang b e doa tai thi iem khung hoang nay do viec lam dung tre em va cach giai quyet kem coi cua chung ta oi vi nhng toi ac nay. Ngi dan cua chung ta can chung ta en gan vet thng cua ho va tha nhan loi lam cua chung ta neu chung ta muon lam chng xac thc va ang tin cay cho niem tin cua chung ta vao Chua Phuc sinh. ieu nay co ngha la moi chung ta va anh ch em cua chung ta nha phai co trach nhiem ca nhan trong viec mang lai s cha lanh vet thng nay trong nhiem the Chua Kito va cam ket lam moi viec trong kha nang va quyen han cua chung ta sao cho tre em c an toan, c cham soc trong cong ong cua chung ta.

Cac anh ch em than men, chung ta can gat bo moi do d e en gan vet thng cua ngi dan chung ta v s chnh mnh b thng. Vang, phan ln nhng vet thng ma chung ta se phai chu la mot phan cua s phuc hoi ky c ma chung ta phai trai qua, cung nh nhng mon e cua Chua Giesu. Nhng vet thng cua Chua Phuc sinh a nhac nh cac mon e ve s phan boi, s phan boi cua chnh ho, viec ho bo ri Chua Giesu e cu mang mnh trong noi s hai. Ho a chay tron ngay giay phut au tien gap nguy hiem, s phai tra gia cho viec lam mon e, va trong trng hp cua Phero, tham ch con phu nhan rang ong chang he biet Chua. Vet thng cua Chua Giesu, cung nhac nh ho va chung ta rang nhng vet thng thng b gay ra bi s mu quang cua tham vong, s mu loa luat phap va lam dung quyen lc en mc ket an mot ngi vo toi phai chet nh mot ten toi pham. Nhng vet thng cua Chua Kito Phuc sinh mang theo ky c ve s au kho cua ngi vo toi, nhng chung cung mang theo ky c ve s yeu uoi va toi loi cua chung ta.

Neu chung ta muon tr thanh nhng tac nhan cha lanh, chung ta hay t choi moi khuynh hng la mot phan cua suy ngh tran tuc, trong o t choi nhn va cham vao vet thng cua ngi khac. o la vet thng cua Chua Kito trong nhng ngi b thng. Nhng ngi b thng v lam dung va tai tieng nay can chung ta phai manh me trong c tin trong thi iem hien nay. The gii can nhng nhan chng xac thc cho s phuc sinh cua Chua Giesu, nhng ngi dam gan gui vi vet thng cua Ngai nh la hanh ong c tin au tien. Toi muon nhan manh rang ay la mot hanh ong cua c tin."

Mot cach cu the, c Hong Y ban en van e khi xay ra cac cao buoc, cac giam muc va cac v be tren nen ng ve pha nao, ngi c cho la b hai va ang keu oi cong ly hay ngi b cao buoc la thuoc cap gan gui cua mnh?

"Cuoi cung, chung ta lo ngai rang trong mot so trng hp, cac giam muc va cac v be tren nha dong b cam do - tham ch oi khi con b ap lc - phai la chon gia nan nhan va hung thu. Chung ta nen giup ai? Ai nen c giup ? Gi ay, viec tap trung vao cong ly va s tha th cho chung ta cau tra li: Chung ta phai tap trung vao ca hai. Ve pha nan nhan, chung ta can giup ho bay to noi au sau sac va cha lanh cho ho. Ve pha thu pham, chung ta can phuc vu cong ly, can giup ho oi mat vi s that khong che ay bien giai, ong thi khong bo qua the gii noi tam cua ho, va nhng vet thng cua chnh ho.

oi khi, chung ta b cam do e ngh theo luan ly 'hoac la': Chung ta hoac la co gang ng ve cong ly, hoac la chung ta co gang a ra s tha th. Chung ta can thay oi sang lap trng 'ca hai' khi chung ta co tnh hoi nhng cau hoi nh sau: Lam the nao chung ta co the phuc vu ca cong ly va ong thi nuoi dng s tha th khi oi mat vi vet thng lam dung tnh duc nay? Lam the nao chung ta co the ngan chan mot s tha th b bop meo en mc anh ong vi viec c e cho bat cong xay ra, tiep tuc va chung ta phu nhan sai lam? Lam the nao chung ta co the gi mot cai nhn chnh xac ve s tha th trong khi a ra mot s thng xot bat ng xuat phat t tnh yeu vo ieu kien oi vi nhng ngi a lam sai, ong thi, lam moi cach phuc vu cong ly? Lam the nao chung ta co the canh tan Giao hoi bang cach quyet liet sa cha sai lam va bc i vi ngi b lam dung, kien nhan va lien tuc cau xin s tha th cua ho, vi nhan thc rang nhng g chung ta trao ra co the cha lanh cho ho nhieu hn?"

(Source:Holy See Press Office The Smell of the Sheep: Knowing their pain and healing their wounds is at the core of the shepherd's task)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page