Thuyet trnh cua

c Hong Y Luis Antonio Tagle

 

Thuyet trnh cua c Hong Y Luis Antonio Tagle.

G. Tran c Anh OP

Vatican City (Vat. 21-02-2019) - Trong bai thuyet trnh gi y au tien tai cuoc gap g bao ve tre em, c Hong Y Luis Antonio Tagle, 62 tuoi, Tong Giam Muc giao phan Manila, a trnh bay ve e tai "Mui chien. Cam nghiem nhng kho khan va cha lanh cac vet thng, trong tam ngha vu cua v muc t".

c Hong Y Tagle noi en nhng vet thng do giao s gay ra cho nan nhan va cong ong dan Chua qua toi lam dung tnh duc tre v thanh nien, nhng ngai cung noi vi cac Giam Muc rang: "S thieu cau tra li cua chung ta cho nhng au kho cua cac nan nhan, en o loai bo ho va che ay gng mu, e bao ve nhng ke pham loi va bao ve c che a lam thng ton dan cua chung ta, e lai mot vet thng sau am trong tng quan cua chung ta vi nhng ngi ma chung ta c sai en e phuc vu".

Can gan gui dan chung b thng

c Hong Y Tagle cung nhan nh rang "Dan cua chung ta can chung ta en gan vet thng cua ho va nhn nhan khiem khuyet cua chung ta neu chung ta muon neu chng ta chan thc va ang tin cay ve niem tin cua chung ta ni s phuc sinh cua Chua. ieu nay co ngha la moi ngi chung ta va anh ch em chung ta tai giao phan phai am nhan trach nhiem ban than, mang lai s cha lanh cho vet thng trong Than Mnh Chua Kito va quyet tam lam tat ca nhng g co the e thay cac tre em c an toan trong cac cong ong cua chung ta".

Noi gng Chua Phuc Sinh, ong en vet thng cua dan

Va c Hong Y Tong Giam Muc Manila ket luan rang: "Hoc t Chua Phuc Sinh va cac mon e cua Ngai, chung ta nhn va ong cham en nhng vet thng cua cac nan nhan, cac gia nh, cac giao s co toi va vo toi, Giao Hoi va xa hoi. Ngam nhn Chua Giesu b thng v s phan boi va lam dung quyen the, chung ta nhn cac vet thng cua nhng ngi b thng ton do nhng ngi gay hai cho ho va nhng ngi le ra phai bao ve ho". (Rei 21-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page