Cac Be tren dong tu

sat canh vi c Thanh Cha

chong nan lam dung

 

Cac Be tren dong tu sat canh vi c Thanh Cha chong nan lam dung.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 20-02-2019) - Cac be tren dong tu nam n tuyen bo sat canh vi c Thanh Cha Phanxico trong cong cuoc bao ve cac tre em trong Giao Hoi, ong thi xin loi tat ca moi ngi v nhng thieu sot trong lanh vc nay.

Trong tuyen ngon chung cong bo hom 19 thang 2 nam 2019, 2 Hiep Hoi cac Be tren Tong quyen dong nam va dong n cung bay to quyet tam cung vi c Thanh Cha lam viec e Giao Hoi co the tien hanh mot cach nhat quan, ang tn nhiem va hiep nhat e at ti mot s cha lanh thc s.

Hiep hoi cac nam Be tren Tong quyen qui tu 200 dong tren the gii va Hiep Hoi cac n Be tren Tong quyen qui tu gan 2 ngan dong n trong Giao Hoi.

Xau ho va xin loi

Trong tuyen ngon chung, cong bo trc cuoc gap g cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc tren the gii ve viec bao ve tre em trong Giao Hoi, bat au t ngay 21 thang 2 nam 2019 tai Vatican, cac Be tren tuyen bo ung ho sang kien gap g nay va khang nh rang: "Trong t cach la nhng ngi ln, la Kito hu va la tu s, chung toi muon dan than lam sao e cuoc song cua cac tre em co the c thay oi.. Chung toi cung cui au v xau ho khi chung toi nhan thay cung co nhng lam dung xay ra trong cac dong tu cua chung toi va trong Giao Hoi.. S xau ho ay cang ln hn v chung toi a khong thay nhng g ang xay ra va nhng ngi co quyen bnh trong cac dong cua chung toi a khong nhan ra nhng dau hieu bao ong hoac khong nghiem tuc cu xet nhng dau hieu ay".

Co vo mot nen van hoa khac

Cac be tren dong nhn nhan "can co mot nen van hoa khac trong Giao Hoi va trong xa hoi chung ta, biet nhn cac tre em vi mot oi mat khac va biet co vo viec bao ve cac tre em, dan than trong 3 lanh vc cu the la giao duc, san soc sc khoe va qua cac trng hoc, cac nha thng do cac dong am trach, cung nh trong lanh vc huan luyen".

To giac moi lam quyen

Cac Be tren dong nhn nhan can co mot s hoan cai gia long Giao Hoi va khang nh rang; 'Chung toi muon to giac moi s lam quyen. Chung toi quyet tam thc hien mot cuoc hanh trnh vi nhng ngi chung toi phuc vu, tien bc trong s trong sang va tn thac, lng thien va thanh thc thong hoi".

To giac nan lam dung n tu, chung sinh va ng sinh

Sau cung, Tuyen ngon chung cua cac Be tren nhan nh rang tuy cuoc gap g t ngay 21 thang 2 nam 2019 qui trong tam vao viec bao ve cac tre v thanh nien, nhng cac tu s nam n khong im lang trc mot van e khac ang gay lo au sau xa, o la nhng vu lam dung va khai thac cac n tu, cac chung sinh va cac ng sinh trong cac nha ao tao... Chung toi muon dan than e lam tat ca nhng g co the e tm ra cau tra li hu hieu cho van e nay, e tien ti mot Giao Hoi c cha lanh va thanh tay, c thc s oi mi". (Rei 19-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page