c Thanh Cha tiep

Hoc Vien Thanh Augustino Roma

 

c Thanh Cha tiep Hoc Vien Thanh Augustino Roma.

G. Tran c Anh OP

Vatican City (Vat. 18-02-2019) - c Thanh Cha Phanxico khuyen khch ban giam oc va cac giao s Hoc vien Thanh Augustino Roma tiep tuc s mang bao ton va thong truyen s phong phu cua truyen thong Cong Giao, nhat la truyen thong cua cac Giao Phu.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang ngay 16 thang 2 nam 2019 danh cho 250 ngi gom ban lanh ao, cac giao s va sinh vien Hoc vien Thanh Augustino canh Vatican, c thanh lap cach ay 50 nam va chuyen ve nganh giao phu hoc.

Tam quan trong cua Giao Phu hoc

c Thanh Cha nhac lai li thanh Gioan Phaolo 2 khi vieng tham Hoc vien nay hoi nam 1982, noi rang "nhap trng cua cac Giao Phu co ngha la hoc cach biet Chua Kito nhieu hn va biet con ngi ro hn" va kien thc nay giup ch rat nhieu cho Giao Hoi trong s mang" (7-5-1982).

Co vo tiep tuc s mang cua Hoc Vien

V the, c Thanh Cha noi, "Toi khuyen khch anh ch em hay trung thanh vi can coi va bon phan cua mnh, kien tr trong quyet tam thong truyen cac gia tr tr thc, linh ao va luan ly, co the chuan b cac sinh vien tham gia vao i song Giao Hoi mot cach khon ngoan va vi tinh than trach nhiem, cung nh vao cac cuoc thao luan ve nhng thach o quan trong cua thi ai chung ta. Cong tac phuc vu nay co lien he mat thiet vi viec loan bao Tin Mng va gop phan lam tang trng gia nh nhan loai, tien ve s sung man chung cuc trong Thien Chua" (Hien che Veritatis gaudium, 1). (Rei 16-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page