c Thanh Cha mi goi moi ngi

theo uoi hanh phuc chan that

theo tinh than Phuc Am

 

Kinh Truyen Tin vi c Thanh Cha ngay 17-2-2019: c Thanh Cha mi goi moi ngi theo uoi hanh phuc chan that theo tinh than Phuc Am.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 17-02-2019) - Trong buoi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu tra chua nhat 17 thang 2 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a mi goi moi ngi theo uoi hanh phuc chan that theo tinh than Phuc Am va ngai keu goi cau nguyen cho cuoc hop cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc the gii ve viec bao ve tre em trong Giao Hoi.

Huan du cua c Thanh Cha

Trong bai huan du trc khi oc kinh, c Thanh Cha a dien giai ve bai Tin Mng chua nhat th 6 thng nien nam C, qua o Chua Giesu trnh bay cac moi phuc that".

"Tin Mng hom nay (Xc Lc 6,7.20-26) trnh bay cho chung ta cac Moi Phuc theo ban cua Thanh Luca. Van ban gom 4 moi phuc va 4 li canh cao c bieu lo qua thanh ng "khon cho cac ngi". Vi nhng li manh me va quyet liet nay, Chua Giesu m mat chung ta, lam cho chung ta thay cai nhn cua Ngai, vt len tren cai ve be ngoai, nhng g la hi ht, va Ngai day chung ta phan nh cac hoan canh trong tinh than c tin.

Chua Giesu goi nhng ngi ngheo, ngi oi khat, sau muon, b bach hai la nhng ngi co phuc; va Ngai canh cao nhng ngi giau co, no ay, ci vui va c thien ha hoan ho. Ly do cua hanh phuc co ve ngc i nay he tai s kien Thien Chua gan gui vi nhng ngi au kho va Ngai can thiep e giai thoat ho khoi thc tai tieu cc. Cung vay, cau noi "khon cho cac ngi" c gi en nhng ngi, ngay hom nay ang c moi s tot ep, cau noi ay nham "thc tnh ho" trc nguy c la ao cua ch ky va m tam tr ho on nhan ly le tnh thng, bao lau ho con trong thi gian.

Pha o nhng than tng va hanh phuc gia tao

V the, - c Thanh Cha noi - trang Tin Mng hom nay mi goi chung ta suy t ve y ngha sau xa cua c tin, c tin he tai hoan toan tn thac ni Chua. Van e ay la pha o nhng than tng tran tuc e m tam hon oi vi Thien Chua hang song va chan that; ch co Chua mi co the mang lai cho cuoc song chung ta s sung man ta hang mong c, du la kho at ti. Thc vay, co nhieu ngi, ke ca ngay nay, t nhan mnh la nhng ngi ban phat hanh phuc: ho ha hen thanh cong trong thi gian ngan, kiem c nhieu li loc va tam tay, nhng giai phap nhiem mau cho moi van e, v.v. Va ay that de ri vao toi nghch gii ran th I ma khong e y: o la toi th than tng, thay the Thien Chua bang mot ngau tng. Toi th than tng va nhng ngau tng co ve la nhng ieu thuoc ve thi ai khac, nhng trong thc te chung hien dien trong moi thi ai! Mot so thai o cua con ngi thi nay mo ta ieu ay ro hn nhieu phan tch xa hoi hoc.

Hanh Phuc la ng ve pha Thien Chua

V the, Chua Giesu m mat chung ta nhn thc tai. Chung ta c mi goi song hanh phuc, tr thanh nhng ngi co phuc va chung ta c nh vay ngay t bay gi theo mc o chung ta ng ve pha Thien Chua, ng ve Nc cua Chua, chon la nhng g khong phai la phu du nhng keo dai cho cuoc song vnh cu. Chung ta hanh phuc neu chung ta nhn nhan mnh la nhng ngi tung thieu trc mat Chua va neu chung ta, giong nh Chua va cung vi Chua, gan gui nhng ngi ngheo, nhng ngi sau kho va oi khat. Chung ta co kha nang vui mng moi khi chung ta s hu cua cai tran the ma khong coi chung nh nhng than tng cua chung ta e roi ban linh hon cho chung, trai lai chung ta co kha nang chia se nhng cua cai ay cho anh ch em chung ta. Phung vu hom nay mot lan na mi goi chung ta hay t hoi va kiem chng s that trong tam hon chung ta.

ng tn thac ni nhng ke "ban khoi" va ban ao tng

TC noi them rang: "Cac Moi Phuc cua Chua Giesu la mot s iep quyet nh, thuc giuc chung ta ng at niem tn thac ni nhng cua cai vat chat chong qua, ng tm kiem hanh phuc bang cach chay theo nhng ke ban khoi, nhng ke chuyen mon ve ao tng. Chua giup chung ta m mat, at c cai nhn thau suot thc tai, cha lanh tat can th kinh nien ma tinh than the tuc lam cho chung ta b lay nhiem. Vi nhng li co ve nghch ly, Chua anh ong chung ta, lam cho chung ta nhan ra ieu g thc s lam cho chung ta c phong phu, no ay, mang lai vui mng va pham gia cho chung ta. Tom lai, o la ieu thc s mang lai y ngha va s sung man cho i song chung ta.

Xin c Trinh N Maria giup chung ta lang nghe Tin Mng nay vi tam tr ci m e mang lai hoa trai trong i song chung ta va e chung ta tr thanh nhng chng nhan ve hanh phuc khong bao gi la ao.

Thong bao ve khoa hop

Sau khi ban phep lanh cho cac tn hu, c Thanh Cha thong bao vi moi ngi:

"Anh ch em than men, t th nam en chua nhat ti ay tai Vatican se dien ra cuoc gap g tat ca cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc ve van e bao ve tre v thanh nien trong Giao Hoi. Toi mi goi anh ch em hay cau nguyen cho cuoc gap g nay, ma toi muon no nh mot hoat ong co tinh than trach nhiem muc t manh me ng trc thach o cap thiet cua thi ai chung ta ngay nay.

Chao tham cac tn hu

c Thanh Cha khong quen chao tham cac gia nh, cac giao x va hoi oan va tat ca nhng ngi en t Roma, Italia va t bao nhieu ni tren the gii: ac biet la cac tn hu hanh hng en t Croat, Toulon, Marseille va Luan on; cac hoc sinh t Paris va Badajoz, cung vi cac tn hu en t nhieu giao phan Italia. Ngai cau chuc tat ca mot chua nhat tot ep va khong quen xin cac tn hu cau nguyen cho ngai. (Rei 17-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page