Cac v lanh ao Toa Thanh

gap g chnh quyen Italia

 

Cac v lanh ao Toa Thanh gap g chnh quyen Italia.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 15-02-2019) - Chieu ngay 14 thang 2 nam 2019, cac v lanh ao Toa Thanh va Italia a gap g nhau nhan dp ky niem 90 nam ky hiep nh Latarano thanh lap Quoc gia thanh Vatican ngay 11 thang 2 nam 1929.

Hien dien trong cuoc gap g tai ai s quan Italia canh Toa Thanh co Tong Thong Sergio Mattarella, Chu tch Hoi ong Bo trng Italia Giuseppe Conte va cac quan chc khac chu tch Thng Vien, Pho Chu tch Ha Vien, Pho thu tng Luigi Di Maio.

Ve pha Toa Thanh, co c Hong Y Quoc vu khanh Pietro Parolin, c Hong Y Gualtiero Bassetti, Chu tch Hoi ong Giam Muc Italia, c Tong Giam Muc Phu ta quoc vu khanh Pena Parra, c Tong Giam Muc ngoai trng Paul Gallagher va mot so chc sac khac.

Hai ben a trao oi ve van e di dan, s hoi nhap nhng ngi nhap c tai Italia va ca van e m ca tiem cac ngay Chua nhat.

Bau khong kh hoa du va thanh than

Tuyen bo vi gii bao ch sau o, c Hong Y Parolin mo ta bau khong kh hoa du gia Italia, va thai o cham chu lang nghe nhau. c Hong Y cho biet ngai nhan manh rat nhieu ve kha canh di dan, v van e nay can phai c tat ca moi ngi am trach. o cung la ieu c chnh phu Italia khang nh, v ay khong phai la van e cua mot nc, nhng cua toan Au Chau, v the no co nhng chieu kch bao quat hn.

Trao oi ve tnh hnh quoc te

Ve tnh hnh quoc te, cac v lanh ao Italia va Toa Thanh eu nhan manh s can thiet phai lam viec e tm kien mot giai phap on hoa cho cac cuoc khung hoang, trong o co tnh trang tai Venezuela va Trung ong.

M ca tiem chua nhat

Mot e tai khac ve thi bieu m ca va ong ca cac tiem trong ngay chua nhat. c Hong Y Parolin cho biet trong cuoc thao luan, ngai a tai khang nh lap trng t trc en nay cua Toa Thanh va cua c Hong Y Bassetti, Chu tch Hoi ong Giam Muc Italia, o la: can cu van y ngha cua ngay chua nhat, va mu ch cho cac ca nhan va gia nh. Tuy nhien chung toi cung nghe t pha chnh phu Italia, cung co mot so van e cong an viec lam va chnh phu ac biet quan tam ti cac van e nay vi nhng bien phap thch hp.

Sau cung, c Hong Y Parolin cho biet mi ay ngai a gap pho thu tng Luigi Di Maio va thao luan ve cac van e va noi.

ng hng cua Chnh phu Italia hien nay

Chnh phu Italia hien nay do hai ang lien minh vi nhau hop thanh: ang Phong trao 5 sao do Ong Di Maio lanh ao va ang Lega Nord, Lien minh Bac, do ong Salvini lanh ao. Ong nay gi chc vu pho thu tng kiem Bo trng noi vu.

T khi len cam quyen, Ong a ra lenh cam khong cho cac tau vt thuyen nhan a Trung Hai c cap ben Italia, v cho rang cac tau nay cau ket vi nhng ngi buon thuyen nhan vt bien. V the, so ngi nhap c vao Italia a giam bt rat nhieu. (Rei 15-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page