c Thanh Cha tai buoi khai mac

Hoi ngh Quy quoc te ve Phat trien Nong

 

c Thanh Cha tai buoi khai mac Hoi ngh Quy quoc te ve Phat trien Nong.

Van Yen, SJ

Roma (Vat. 14-02-2019) - Luc 9h 14 thang 2 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a en tru s To chc Lng thc The gii Roma e gap cac tham d vien Hoi ngh lan th 42 cua Quy quoc te ve Phat trien Nong nghiep (IFAD).

Tai Hoi ngh, c Thanh Cha co bai phat bieu chao mng khai mac Hoi ngh lan th 42 cua Quy quoc te ve Phat trien Nong nghiep (IFAD).

M au dien van, sau li chao cac tham d vien, c Thanh Cha noi: "Toi hien dien ni ay vi c muon mang en nhng mong moi va nhu cau cua vo so anh em chung ta ang chu au kho tren the gii. Toi c mong chung ta co the nhn vao khuon mat cua ho ma khong ho then, v cuoi cung tieng khoc cua ho c lang nghe va moi quan tam cua ho c xem xet. Ho song trong nhng tnh huong bap benh: khong kh o nhiem, tai nguyen thien nhien can kiet, dong song o nhiem, at ai b axit hoa, khong u nc sinh hoat va canh tac; c s ha tang y te ngheo nan, nha thieu thon.

c Thanh Cha noi tiep: "Toa Thanh luon khuyen khch cac no lc cua cac c quan quoc te e giai quyet van e ngheo oi. Ngay t thang 12 nam 1964, thanh Giao hoang Phaolo VI a keu goi tai Bombay (An o) va sau o e xuat trong cac trng hp khac, thanh lap Quy toan cau chong oi ngheo va thuc ay phat trien cac khu vc ngheo nhat cua nhan loai. Ke t o, chung toi, a khong ngng co vo va thuc ay cac sang kien tng t, va mot trong nhng v du ro rang nhat la chnh IFAD.

c Thanh Cha nhan manh en viec phat trien a phng, ngai noi: phat trien a phng t chnh no co gia tr. o la am bao cho moi ngi va moi cong ong co the phat huy kha nang cua ho va do o ho co the song mot cuoc song xng ang.

Toi keu goi nhng ngi co trach nhiem cua cac quoc gia va cac c quan lien chnh phu, cung nh nhng ngi co the ong gop t cac lanh vc cong cung nh t, phat trien cac kenh ho tr can thiet, ap dung thch hp cho cac vung nong thon e ho co the chu trach nhiem ve cac san pham va s phat trien cua ho. (CSR_948_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page