c Thanh Cha cau nguyen

cho cac nan nhan cua nan buon ngi

 

c Thanh Cha cau nguyen cho cac nan nhan cua nan buon ngi.

Ngoc Yen

Vatican (Vat. 10-02-2019) - Sau Kinh Truyen Tin hom Chua nhat 10 thang 02 nam 2019 c Thanh Cha nhac lai "Ngay the gii chong nan buon ngi" lan th nam c c hanh vao ngay 08 thang 02 nam 2019 va mi moi ngi cau nguyen cho cac nan nhan.

c Thanh Cha noi: Hai ngay trc, le nh thanh Giuseppina Bakhita, cung la "Ngay the gii chong nan buon ngi" lan th nam. Khau hieu cua nam nay la "Cung nhau chong nan buon ngi". "Cung nhau chong nan buon ngi", ng quen ieu nay. ay la li mi goi cung hp lc e thang thach thc nay. Toi cam n tat ca nhng ngi ang au tranh cho tran chien nay, ac biet la cac n tu. Toi gi li keu goi ac biet en cac chnh phu, e cac nguyen nhan cua noi au nay c giai quyet va cac nan nhan c bao ve. Nhng tat ca chung ta co the va phai hp tac bang cach to cao cac trng hp boc lot va no le ngi nam, phu n va tre em. Cau nguyen la sc manh nang s dan than chung cua chung ta. V ieu nay, gi ay toi mi tat ca cung cau nguyen vi Thanh Giuseppina Bakhita.

Thanh Giuseppina Bakhita, khi con nho, ngai b ban lam no le va phai oi mat vi nhng kho khan va au kho khong the ke xiet.

Sau khi c giai thoat khoi s no le the xac, ngai a tm thay n cu chuoc thc s trong cuoc gap g vi Chua Kito va Giao hoi cua Ngi.

Thanh Giuseppina Bakhita, xin giup tat ca nhng ai con ang phai song trong canh no le.

Nhan danh ho, xin chuyen li cau xin cua chung con en Thien Chua ay long xot thng, e nhng xieng xch giam cam ho co the b pha v.

Chnh Thien Chua co the giai thoat tat ca nhng ngi a b e doa, b thng hoac b ngc ai do nan buon ngi. Mang lai s an bnh cho nhng ngi song sot sau canh no le nay va day ho xem Chua Giesu la mau gng cua c tin va hy vong e ho co the cha lanh vet thng.

Chung con xin ngai chuyen cau cho tat ca chung con: e chung con khong ri vao s th , e chung con m mat va nhn vao s khon kho va vet thng cua rat nhieu anh ch em b tc mat nhan pham va t do va nghe tieng keu cu cua ho. Amen.

Lay thanh Giuseppina Bakhita, cau cho chung con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page