S iep c Thanh Cha

gi Hoi ngh quoc te ve quan tr tai Dubai

 

S iep c Thanh Cha gi Hoi ngh quoc te ve quan tr tai Dubai.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 11-02-2019) - c Thanh Cha Phanxico cau mong cac tham d vien Hoi ngh quoc te ve quan tr nhom tai Dubai "bat au cac hoat ong cua mnh, i t nhng khuon mat cua con ngi, nghe thay tieng keu cua cac dan toc, cua ngi ngheo va suy t ve nhng cau hoi cua cac tre em".

Thanh phan Hoi ngh

Ngai bay to lap trng tren ay trong S iep Video gi en 4 ngan tham d vien Hoi ngh goi tat la WGS (World Government Summit) nhom tai thanh pho Dubai t ngay 10 en 12 thang 2 nam 2019. Cac tham d vien en t cac lanh vc cong va t thuoc 140 quoc gia. ay la cuoc gap g thng nien cua cac nha chnh tr, cac chuyen gia ve kinh te va ky thuat. Khoa hop nam nay ban ve cac van e tng lai trong cac lanh vc chnh tr, phat trien kinh te, bao ve moi trng, s dung ky thuat.

Cau hoi can ban e suy t

Trong s iep, c Thanh Cha noi: "Toi cau mong rang cau hoi lam can ban cho cac suy t tai hoi ngh khong phai la: au la nhng c may tot nhat can tan dung, nhng la: au la loai the gii ma chung ta muon cung nhau xay dng? o la mot cau hoi giup chung ta lam viec ong thi ngh en cac dan toc va con ngi hn la t ban va cac li loc kinh te. o la mot cau hoi khong nhn nhng g ngay trc mat, ngay mai va hom nay, nhng nhn en tng lai, nhn en trach nhiem e nang tren chung ta: trach nhiem chuyen giao the gii chung ta ngay nay cho ngi en sau chung ta, bao ton the gii nay khoi s suy thoai ve moi trng cung nh tranh c nhng th suy thoai khac, va trc o la tranh s suy oi ve luan ly".

e cao tnh lien i trong phat trien

c Thanh Cha khong quen e cao tam quan trong cua tinh than lien i trong s phat trien dai han va nhac nh rang "co le ngay nay hn bao gi het, viec suy t va hanh ong oi phai co s oi thoai chan thanh vi ngi khac, v khong co ngi khac th khong co tng lai cho toi, cho moi ngi chung ta".

Ca ngi Emirati ci m

Trc o trong phan au cua s iep c Thanh Cha nhac lai cuoc on tiep nong nhiet ngai a nhan c tai Lien minh Emirati. Ngai noi: "Toi a gap c mot quoc gia tan tien, nhn tng lai ma khong quen cac can coi cua mnh; mot nc trong o ngi ta tm cach bien thanh s kien va nhng sang kien cu the nhng t "bao dung, huynh e, ton trong nhau, t do". Toi cung a thay trong sa mac nhng hoa nay mam va tang trng, va toi tr ve nha vi niem hy vong bao nhieu sa mac khac tren the gii cung co the n hoa. Toi tin o la ieu co the, nhng ch vi ieu kien chung ta cung nhau tang trng, sat canh vi nhau, vi tinh than ci m va ton trong, san sang am nhan nhng ganh nang cac van e cua tat ca moi ngi, trong the gii hoan cau, ay cung la nhng van e cua moi ngi". (Rei 10-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page