Cuoc song co gia tr

khi biet trao ban

 

c Thanh Cha: Cuoc song co gia tr khi biet trao ban.

Tran nh, SJ

Vatican (Vat. 8-02-2019) - Trong thanh le tai nha nguyen thanh Marta hom th sau, 08 thang 02 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico mi goi chung ta suy niem ve bon nhan vat trong cai chet cua thanh Gioan Baotixita: mot v vua h hong, thieu quyet oan, mot ngi phu n oc ac thu han, mot vu cong phu phiem va mot ngon s b chat au ngay trong nha giam. o la ngi nam ln nhat c sinh ra bi mot ngi n, la ngi a tr nen nho i e Chua Giesu c ln len.

Viec t ao cua thanh Gioan Baotixita la mot li chng cao ca: cuoc song co gia tr ch khi biet trao ban cho ngi khac trong tnh yeu, trong s that, ngay trong i song thng ngay, trong gia nh. Chung ta can m rong con tim e Chua noi vi chung tan ngang qua bon nhan vat ni cai chet cua thanh Gioan.

Gioan ch cho chung ta thay Chua Giesu, roi e anh hao quang cua mnh lm dan

Con ngi v ai nhat a ket thuc cuoc i nh the. Gioan biet ieu ay, ngai biet mnh phai tr nen h vo. Ngai a noi ngay t au ve Chua Giesu rang: Ngi phai ln len, con toi phai nho lai. Va Gioan a tr nen nho be cho ti luc chet. V tien ho, ngi loan bao ve Chua Giesu a tng noi rang: toi khong phai la ang Mesia. Ngai a ch cho cac mon e au tien thay Chua Giesu va e anh hao quang cua mnh tng chut tng chut lm tat, cho en bong toi cua phong giam, cua nguc tu, trong n oc, va b chat au.

V vua sa oa, khong co kha nang thay oi i mnh

Trc het, nha vua tin rang Gioan la mot ngon s va san sang lang nghe ngai. Co nhng thi iem ong a "bao ve Gioan", nhng van giam ngai trong nguc, Ong lng l bi Gioan "qu trach toi cua ong", toi ngoai tnh. Ni v ngon s, Heroe nghe thay tieng noi cua Thien Chua noi vi mnh: "Hay thay oi i song", nhng ong khong the lam ieu o. Nha vua a ra h hong, ma ni nao co h hong, th rat kho ra khoi o. Mot ke sa oa "co gang tao ra s can bang be ngoai, mang tnh ngoai giao", gia mot ben khong ch la ngoai tnh ma con ay day nhng th bat chnh ma ong ang eo bong, va mot ben la y thc ve s thanh thien ngay lanh ni v ngon s. Va ong khong co kha nang g nut that ay.

Ngi phu n han thu

Herodia la v cua anh trai nha vua. Tin Mng ch noi ve co la ngi "cam ghet" Gioan, v ngai cong khai noi cong khai thang than. Va chung ta biet rang long han thu co the lam tat ca, no co sc manh ghe gm. Han thu la hi th cua satan. Chung ta biet rang han khong biet yeu, va cung khong the yeu. "Tnh yeu" cua han la han thu. Ngi phu n nay co tinh than cua satan, long thu han, th gay ra o v va huy hoai.

Nha vua noi vi Salome "Ta se cho tat ca" nh Satan a tng noi

Salome, con gai cua Herodia, rat gioi mua, " co lam hai long rat nhieu v khach va ca nha vua". Trong phut cao hng, Heroe a ha vi co gai: "Ta se cho con tat ca". Ong s dung nhng li ma Satan a dung e cam do Chua Giesu. "Neu ong ton th toi, toi se cho ong tat ca, tat ca vng quoc." Nhng Heroe khong tai nao biet c ieu o.

Satan ng ang sau nhng nhan vat nay. Han gieo rac han thu ni ngi phu n, gieo rac phu phiem ni co gai, gieo rac h hong ni nha vua. Va "ngi nam v ai nhat c sinh ra t mot ngi n" a chet trong n oc, ni phong giam tam toi v y thch boc ong cua mot co vu cong phu phiem, v s cam ghet cua mot ngi phu n oc ac va v s h hong cua mot v vua khong quyet oan. Ngai la mot v t ao, a e i mnh ngay cang nho i, nho hn va nho hn na e danh cho cho ang Thien Sai.

Li chng cua mot con ngi v ai va mot v thanh v ai

Gioan chet trong nha giam, tat ca dien ra trong lang le, giong nh nhieu v t ao cua chung ta. Tin Mng ch noi rang "cac mon e a e lay xac e chon cat ngai". Tat ca chung ta eu thay ay la mot li chng tuyet vi cua mot con ngi v ai, cua mot v thanh v ai".

Cuoc song ch co gia tr khi trao ban, trao ban trong tnh yeu, trong s that, trao ban cho ngi khac, trong cuoc song hang ngay, trong gia nh. Hay luon cho i. Neu ngi ta song ch ky hng thu nh nha vua vi s h hong hay ngi phu n vi long thu han, hay co gai - v thanh nien, cha y thc u, - vi s phu phiem cua mnh, th s song se chet i, heo tan, va vo dung.

Gioan a trao tang cuoc song cua mnh: "toi phai nho lai e thien ha co the nghe va nhn thay Thien Chua, bi v Ngi to lo chnh mnh.

Hay m long, Chua phan vi chung ta ni nhng hnh nay

Hay nh en hnh anh cua bon nhan vat nay: ong vua h hong, ngi phu n ch biet thu ghet, mot co gai phu phiem cha y thc ve ieu g, va ve v ngon s b chat au trong nha giam. Hay nhn vao o, va moi ngi hay m long e Chua noi vi mnh ve ieu o.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page