c Thanh Cha tiep

Hiep hoi toan quoc cac tham phan Italia

 

c Thanh Cha tiep Hiep hoi toan quoc cac tham phan Italia.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 9-02-2019) - c Thanh Cha Phanxico khuyen khch cac tham phan Italia luon duy tr ac tnh oc lap cua mnh va vt len tren moi th sc ep trong khi thi hanh ngha vu.

Ngai bay to lap trng tren ay sang th bay, 9 thang 2 nam 2019, trong buoi tiep kien Ban lanh ao trung ng va toan the Hiep hoi cac tham phan toan quoc Italia, nhan dp ky niem 110 nam thanh lap. Hoi qui tu 90% cac tham phan tai Italia.

Vt len tren cac kho khan

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha nhn nhan nhng kho khan ma cac tham phan Italia gap phai nh tnh trang co qua nhieu luat le nhieu khi xung ot nhau hoac khong co luat, thieu nhan s va tai chanh. Tnh trang nay oi tham phan phai am nhan trach nhiem i xa hn cac cong tac bnh thng.

Tan tuy vo v li

c Thanh Cha noi: "Trong boi canh xa hoi trong o nhieu ngi tm kiem li ch ca nhan ma gay thiet hai cho li ch cong ong, qu v c keu goi cong hien mot dau ch chng to long tan tuy vo v li va lam cho tnh cach oc lap cua tham phan tr thanh ieu co the thc thi c. S oc lap ngoai tai i ti cho manh me khang nh ac tnh khong chnh tr, xa tranh nhng thien v va nhng trao lu lam o nhiem nhng chon la, tng quan va nhng bo nhiem; can duy tr s oc lap noi bo, e qu v c t do khong tm kiem nhng li loc ban than, co the ay lui nhng ap lc anh hng sai trai trenthi gian va cach thc thi hanh cong ly".

Thng xot va t nhan

c Thanh Cha cung keu goi cac tham phan luon co cai nhn t nhan va long thng xot, nh thanh Giacobe a day (2,13), va thc thi mot nen cong ly bao gom hn, quan tam en nhng ngi rot cung va s hoi nhap cua ho. (Rei 9-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page