c Thanh Cha tiep kien

600 nhan vien nha tu Regina Coeli

 

c Thanh Cha tiep kien 600 nhan vien nha tu Regina Coeli.

G. Tran c Anh OP

Vatican City (Vat. 7-02-2019) - c Thanh Cha Phanxico keu goi nhan ban hoa nha tu va khch le cac nhan vien phuc vu tai ay gop phan phuc hoi cac tu nhan, giup ho thay oi cuoc song.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong buoi tiep kien sang hom 7 thang 2 nam 2019 danh cho 600 nhan vien nha tu Regina Coeli, N Vng Thien ang, gom cha tuyen uy, ban giam oc va quan tr, cac nhan vien canh gac, va than nhan cua ho cung nh nhng ngi thien nguyen.

Trung tam cai huan Regina Coeli ch cach Vatican khoang 1 cay so ri va a c c Thanh Cha Phanxico vieng tham chieu ngay 29 thang 3 nam 2018 khi ngai en ay e c hanh thanh le Chieu Th Nam Tuan Thanh.

Khong len an ngi khac, du la tu nhan

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh Cha nhac en nhng kho khan ma cac nhan vien nha tu gap phai trong khi thi hanh cong tac, tnh trang thieu nhan s va nha tu qua chat choi. Ngai nhan manh rang:

"Khong ai co the len an ngi khac v nhng loi lam ho a pham va cang khong the gay ra nhng au kho cho ho, lam thng ton nhan pham cua ho. Cac nha tu ngay cang can c nhan ban hoa. Trai lai, nhieu khi that la au long khi nghe thay bao nhieu lan nha tu nh nhng ni bao lc va phi phap, ni ma nhng s xau xa cua con ngi tr nen tram trong hn. ong thi chung ta khong c quen rang nhieu tu nhan la nhng ngi ngheo, khong co nhng iem tham chieu, khong c an ninh, khong co gia nh, khong co nhng phng the e bao ve cac quyen cua ho, ho b gat ra ngoai le va b bo mac cho so phan. oi vi xa hoi ho la nhng ngi gay phien phc, mot th o bo, la ganh nang".

Gop phan giup tu nhan phuc hoi

Nhng c Thanh Cha cung nhan xet rang: "Kinh nghiem cho thay nha tu, vi s giup cua cac nhan vien cai huan, co the tr thanh ni phuc hoi, tai sinh va thay oi cuoc song; tat ca nhng ieu o co the dien ra nh nhng hanh trnh c tin, lam viec, huan luyen nghe nghiep, va nhat la nh s gan gui tinh than va cam thng, theo gng ngi Samaritano nhan lanh, cui mnh xuong san soc ngi anh em b thng. Thai o gan gui nay, co can coi ni long yeu men Chua Kito, co the giup nhieu tu nhan tuc hoi niem tn thac, s y thc va chac chan c yeu men". (Rei 7-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page