c Thanh Cha gi li mng Tet am lch

en tat ca moi ngi tai Vien ong

va nhieu ni tren the gii

 

Kinh Truyen Tin vi c Thanh Cha 03/02/2019: c Thanh Cha gi li mng Tet am lch en tat ca moi ngi tai Vien ong va nhieu ni tren the gii, hang trieu ngi se Mng Nam Mi Am Lch 2019.

Chuyen ng: Van Yen

Vatican (Vat. 3-02-2019) - Vao 12 gi tra 3 thang 2 nam 2019, Chu nhat IV Thng Nien, tai ca so ien Tong toa, c Thanh Cha Phanxico a oc kinh Truyen Tin cung vi cac tn hu va khach hanh hng tai Quang trng Thanh Phero. Gia oan ngi hien dien, co cac ban tre cua Cong giao Tien hanh cua giao phan Roma.

Anh ch em than men!

Chu nhat tuan trc, phung vu cho chung ta oc trnh thuat ve hoi ng Nazareth, ni Chua Giesu a oc oan Sach Thanh t sach tien tri Isaia va cuoi cung mac khai rang nhng li o "hom nay" c ng nghiem ni Ngai. Chua Giesu t am ch mnh la nh ngi c Thanh Than a ng xuong, Thanh Than thanh hien va sai i hoan tat s mang cu o nhan loai. Tin Mng hom nay (x. Lc 4,21-30) tiep noi cau chuyen o va cho chung ta thay s kinh ngac cua nhng ngi ong hng cua ngai khi thay rang mot ngi ong hng, "con trai ong Giuse" (c.22), la ang Kito, c sai bi Chua Cha.

Chua Giesu, vi kha nang hieu c tam tr va trai tim, ngai hieu ngay nhng g ong hng cua mnh ngh. Ho tin rang, v ngai chang khac g ho, nen ngai phai chng minh "kha nang" ky la nay bang cach lam phep la o, tai Nazareth, nh Ngai a lam cac vung lan can (xem cau 23). Nhng Chua Giesu khong muon va khong the chap nhan suy dien nay, v no khong tng ng vi ke hoach cua Thien Chua: Thien Chua muon c tin, ho muon cac phep la va cac dau ch; Chua muon cu tat ca moi ngi, con ho muon mot ang Messia v ch li rieng. e giai thch logic cua Thien Chua, Chua Giesu a a ra v du ve hai v ngon s v ai thi xa: Elia va Elisa, ngi c Thien Chua sai en e cha lanh va cu nhng ngi khong phai la Do Thai, nhng dan toc khac nhng a tin vao li ngon s.

Trc li mi m long vi s nhng khong va pho quat cua n cu o, ngi dan Nazareth noi loan, va tham ch con co thai o hung hang, tho lo en mc " Ho ng day, loi Ngi ra khoi thanh [...]. Ho keo Ngi len tan nh nui, e xo Ngi xuong vc." (c. 29). S ngng mo cua khoanh khac ban au a thay oi thanh s hung hang, mot cuoc noi loan chong lai Ngai.

Va Tin Mng nay cho chung ta thay rang s vu cong khai cua Chua Giesu bat au bang mot s t choi va vi mot moi e doa ve cai chet, ma nghch ly la t chnh ong bao cua mnh. Chua Giesu, khi song s mang c Chua Cha giao pho, biet rang mnh phai oi mat vi kho khan, b t choi, bach hai va that bai. ay la cai gia, ma hom qua cung nh hom nay, mot ngon s ch thc c keu goi phai tra. Tuy nhien, s choi t khac nghiet khong lam Chua Giesu nan long, cung khong ngan can bc chan va hoa trai t hanh ong ngon s cua Ngai. Ngai bang qua gia ho ma i (c. 30), vi s tin tng vao tnh yeu cua Chua Cha.

Ngay nay cung the, the gii can nhn thay ni cac mon e cua Chua cac ngon s, nhng con ngi can am va kien tr trong viec ap lai n goi Kito hu. Nhng ngi theo "s thuc ay" cua Chua Thanh Than, ang sai ho i loan bao niem hy vong va s cu roi cho nhng ngi ngheo va b loai tr; nhng ngi theo logic cua c tin ch khong phai cua phep la; nhng ngi hien mnh phuc vu cho tat ca, khong ac quyen cung chang loai tr. Tom lai: nhng ngi m ra e mang vao mnh y muon cua Chua Cha va dan than lam chng mot cach trung thanh cho ngi khac.

Chung ta hay cau nguyen vi c Maria Rat Thanh, xin Me cho chung ta co the ln len va bc i trong cung long nhiet thanh tong o v Nc Thien Chua nh Chua Giesu.

Sau o, c Thanh Cha oc Kinh Truyen Tin vi cac tn hu. Sau Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha nhan nhu cac tn hu.

Anh ch em than men,

Toi rat lo lang ve cuoc khung hoang nhan ao Yemen. Ngi dan ang kiet sc v cuoc xung ot keo dai va nhieu tre em chu canh oi, nhng lai khong the tiep can c cac ca hang thc pham. Anh ch em than men, tieng khoc cua nhng a tre va cha me cua chung keu len en Chua. Toi keu goi cac ben lien quan va cong ong quoc te khan trng tuan thu cac thoa thuan at c, e am bao phan phoi thc pham va lam viec v li ch ngi dan. Toi mi moi ngi cau nguyen cho anh em chung ta Yemen. "Ave Maria, ...". Chung ta cau nguyen manh me, bi v nhng a tre ang oi, ang khat, khong co thuoc va b cai chet e doa. Chung ta hay mang nhng suy ngh nay ve nha.

Hom nay tai Y mng Ngay v S song, vi chu e la "ay la cuoc song, ay la tng lai". Toi hiep thong vi thong iep cua cac Giam muc va bay to s khch le oi vi cac cong ong Giao hoi ma bang nhieu cach ho ang co vo va ho tr s song. Can nhan thc rang ngay cang khan thiet can mot cam ket cu the ung ho viec sinh con, vi s dan than cua nhieu to chc van hoa xa hoi khac nhau, nhan biet rang gia nh la lam nen cua xa hoi.

Vao ngay 5 thang 2, tai Vien ong va nhieu ni tren the gii, hang trieu ngi se Mng Nam Mi Am Lch. Toi gi li chao nong nhiet en tat ca moi ngi, cau chuc cho cac gia nh cua ho thc hanh nhng nhan c giup ho song bnh an vi chnh mnh, hoa thuan vi ngi khac va vi tao vat xung quanh. Xin cau nguyen v mon qua hoa bnh, e cung on nhan va xay ap bang s ong gop cua moi ngi.

Cuoi cung c Thanh Cha chao cac ban tre thuoc phong trao Cong giao Tien hanh cua Giao phan Roma a hanh hng en en th thanh Phero nhan dp ky niem 50 nam thanh lap phong trao Cong giao Tien hanh Roma. c Thanh Cha chuc cho nhng ngi tre luon la chng nhan vui ti cua hoa bnh va tnh huynh e.

Ke en, mot ban trong hai ban tre ng canh c Thanh Cha oc mot s iep gi cac ban tre. Khi ban n oc xong s iep, cac qua bong c tha len bau tri, bieu tng cho li cau nguyen cho hoa bnh tren the gii.

Sau buoi oc Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha len ng vieng tham Cac Tieu vng quoc A Rap Thong nhat. V the, ngai xin cac tn hu cung ong hanh vi ngai trong li cau nguyen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page