c Thanh Cha

gap Phong trao s song cua Y

 

c Thanh Cha gap Phong trao s song cua Y.

Tran c Anh, OP

Vatican (Vat. 2-02-2019) - Luc 12 gi tra 2 thang 2 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico gap cac thanh vien trong Hoi ong co van trc tiep cua Phong trao s song cua Y nhan Ngay s song Chua Nhat  3 thang 2 nam 2019.

Trong dien van, c Thanh Cha noi: "bao ve s song khong ch la thc hien vi mot cach thc hay ch lam mot c ch, nhng la mot s ket hp nhieu hanh ong, y hng va sang kien; cung khong ch lien quan en mot so ngi hay mot so chuyen gia, nhng la s dan than cua moi cong dan va toan the xa hoi.

c Thanh Cha trch li cua cac giam muc Y noi rang: "s song la tng lai". Ch khi nao tao c khoang khong pha trc th mi co the nhn xa c. V the, bao ve s song at nen tren viec chao on con ngi t khi c thu thai va c cu mang trong da me. Ni nao co s song, ni o co niem hy vong.

c Thanh Cha cam n s dan than cua phong trao trong viec bao ve s song. Ngai noi: "chung ta tiep tuc dan than, trong khi van nhan biet nhng gii han cua chnh mnh, v sc manh cua Chua van ban cho chung ta hang ngay."

c Thanh Cha chuc tat ca cac thanh vien cua phong trao tm thay c niem vui trong i song chng ta va trong tnh huynh e.

Phong trao s song la lien hiep hn 600 phong trao a phng, cac trung tam va dch vu ho tr s song, cac nha on tiep tai Y. Phong trao nay co vo va bao ve quyen song va pham gia con ngi t khi c thu thai cho en luc chet t nhien.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page