c Thanh Cha dang le

Dang Chua trong en th vi cac tu s

 

c Thanh Cha dang le Dang Chua trong en th vi cac tu s.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 2-02-2019) - Luc 5:30 chieu 2 thang 2 nam 2019, c Thanh Cha dang thanh le Dang Chua trong en th tai en th Thanh Phero vi cac tu s trong Ngay i song Thanh hien lan th 23.

Trong bai giang c Thanh Cha noi: hom nay la le cua s gap g. S mi me cua Hai Nhi gap g truyen thong cua en th; li ha c hoan thanh; c Me va thanh Giuse, nhng ngi tre, gap cu Simeon va Anna, nhng ngi gia. Tat ca gap g nhau khi Chua Giesu en.

V the, chung ta cung c keu goi e on lay c Giesu, ang en e gap g chung ta. Gap g ngai: Thien Chua cua s song en gap s song hang ngay; khong phai oi khi, nhng la hang ngay... Chua khong gap trong khong gian ao, nhng la gap trc tiep, gap trong cuoc song. Neu khong, Giesu ch la mot ky niem ep cua qua kh... Can song tot i song thanh hien cua chung ta, e no khong phai la thi gian qua i nhng la thi gian gap g.

c Thanh Cha nhan manh: "i song thanh hien can m hoa va n ro trong Giao hoi; neu ch n oc, no se chet i. Nhng no se trng thanh khi ngi tre va ngi gia cung nhau bc i, khi ngi tre tm thay goc re va ngi gia th on lay nhng hoa trai."

Trong bai Tin Mng, viec gap g Thien Chua vi dan co mot iem xuat phat va mot iem hoan thien, bat au li mi en en th, va gap c vien tng tai en th. Ve li mi th co li mi kep: th nhat la tieng goi "theo Luat" (c. 22). o la viec thanh Giuse va c Maria en en th e chu toan ieu c viet trong sach Luat. Ke o la tieng goi "theo Than Kh". o la ni cu Simeon va Anna. Co ba lan Than Kh c nhac en khi noi ve cu Simeon (cc. 25.26.27) va ngon s Anna, vi s soi sang cua Than Kh, a ngi khen Chua (x c. 38). Vi li mi kep nay, tat ca chung ta, nhng ngi song trong i thanh hien, cung c mi goi theo mot s vang li kep: vi le luat - ve nhng g trat t tot ep trong i song - va vi Thanh Than, ang lam nen nhng ieu mi me cho cuoc song.

e hieu hn ve li mi nay, chung ta hay nhn vao nhng ngay au trong s vu cua Chua Giesu, tai en th vi khi au s mang cong khai cua Chua, tai Cana vi viec hoa nc thanh ru. Tai ay, co mot li mi vang phuc. c Me noi: "Ngai noi g, cac anh c viec lam theo" (Ga 2,5). Chua Giesu a yeu cau mot ieu cu the; Ngai khong lam ieu g mi ngay, khong quan tam en viec thieu ru, nhng yeu cau mot ieu cu the. Ngai bao hay o ay sau chum nc. Viec nay la kho, v phai o khoang 600 lt nc vao chum. ieu nay co ve vo ch, v ngi ta thieu ru ch au thieu nc. Nhng t o Chua a hoa nc thanh ru. Va cung nh the oi vi chung ta. Chua keu mi chung ta gap Ngai qua s tn trung trong nhng ieu cu the: cau nguyen hang ngay, Thanh Le, Xng Toi, c ai thc s, Li Chua moi ngay. Nhng viec cu the con la vang li be tren va Tu Luat. Khi thc hanh nhng ieu cu the o, Thanh Than se mang lai ieu kinh ngac t Thien Chua, nh a xay ra tai en th va tai Cana.

Neu s gap g khi i t tieng goi th at en nh cao ni vien tng. Ong Simeon noi: "chnh mat toi c nhn thay n cu o" (Lc 2,30). Nhn thay Hai Nhi va nhn thay n cu o. Khong phai ong nhn thay ang Mesia lam nhng ieu ky du, nhng la nhn thay mot tre nho. Khong phai nhn thay g la thng, nhng la Giesu cung vi cha me. Khi a thay Hai Nhi, Simeon khong xin g va cung khong muon g them. Ong am Hai Nhi, tren tay va noi: "nunc dimittis, gi ay xin e toi t nay c an bnh ra i" (c. 29). Trong Ngai, ong tm c y ngha toi hau cua cuoc i. Va ay la vien tng cua i song thanh hien, mot vien tng n s va mang tnh ngon s, ni o ch co Chua tren tay va trc mat, va khong phuc vu g khac.

c Thanh Cha ket luan: i song thanh hien khong phai la e song con, nhng la i song mi. La gap g song ong vi dan cua Ngai. La li mi vang phuc trung tn moi ngay va ngac nhien trong Thanh Than. La vien tng mang lay e co niem vui: Giesu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page