Nha th au tien c xay

tai Tho nh ky sau gan 100 nam

 

Nha th au tien c xay tai Tho nh ky sau gan 100 nam.

Hong Thuy

Tho nh ky (Vat. 10-01-2019) - Vao thang 2 nam 2019, mot nha hoan toan mi se c xay tai Tho nh ky. ay la nha th au tien c xay tai quoc gia nay ke t nam 1923.

Ngay 08 thang 01 nam 2019, sau cuoc gap g vi c Tong Giam muc Yusuf Cetin cua chnh thong Siriac Tho nh ky, ong Bulent Kerimoglu, quan trng cua Bakirkoy, thuoc thanh pho Istanbul, a thong tin vi gii bao ch ve viec mot nha th mi se c xay tai khu vc nay. Giao hoi chnh thong Siriac Tho nh ky la Giao hoi se c s dung nha th mi nay.

Viec xay cat nha th mi nay se keo dai lau nhat la 2 nam. Nha th mi c xay tai khu Yesilkoy cua quan Bakirkoy, khu vc khong xa san bay thu o Ataturk, se co the cha hn 700 tn hu.

That ra, vao nam 2015, ong Ahmet Davutoglu, thu tng thi o, a thong bao viec xay dng nha th mi trong cuoc gap g vi ai dien cac ton giao thieu so Tho nh ky khong thuoc Hoi giao. Vao thi gian o, cong oan Chnh thong Sirac Tho nh ly a gia tang ang ke ve con so tn hu, vi so ngi t nan en t Siria.

Trong nhng nam mi ay, co nhng dau hieu ve s quan tam cua lanh ao chnh tr cua Tho nh ky oi vi cac cong oan Kito Siriac, en noi cac quan sat vien va bnh luan vien noi en s hien dien cua mot "ke hoach Tho nh ky, nham tai e xuat nc nay nh la "que hng" mi cho nhieu Kito hu Siriac Siria va chau Au va nhng ngi ma to tien ho a a nh c tren lanh tho Tho Nh Ky.

Trong nhng nam au cua cuoc chien tai Syria, chnh quyen Tho Nh Ky a thanh lap tai Mydiat (t nhieu the ky la lanh a cua cac Kito hu Siriac tnh Mardin) mot trai t nan danh cho cac Kito hu Syria, co kha nang cha 4,000 ngi t nan.

Hien tai, co khoang 25 nghn Kito hu Syria song Tho Nh Ky, chu yeu tap trung ngoai o Istanbul. Nhieu ngi trong so ho song ngay tai cac khu vc lien ke vi ni ma nha th mi se c xay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page