Cac Kito hu Anh gi th cho chnh phu

yeu cau quan tam en ngi nhap c

 

Cac Kito hu Anh gi th cho chnh phu yeu cau quan tam en ngi nhap c.

Ngoc Yen

London (Vat. 9-01-2019) - "Chung toi ai dien cho cac cong oan c tin, buon phien v cuoc tranh luan hien nay ve van e nhap c. Cuon Sach trang ban ve van e nay a c ch i t lau la sai lac va ri rac; cam ket c ha khong ro rang va luat phoi hp ve nhap c va an toan xa hoi la mot c hoi b bo l. Hanh ong khan cap la can phai tao ra mot he thong on tiep nhan ao hn".

Tren ay la mot phan noi dung bc th c cac Kito hu ai dien cho cac cong oan c tin viet cho chnh phu Anh ve van e nhap c. Cac Kito hu yeu cau chnh phu Anh can phai co mot hanh ong khan cap "nhan ao hn" oi vi he thong quan ly hien tng di c. La th theo sau viec xuat ban cuon sach c goi la Sach trang noi ve nhng cam ket cua chnh phu ve van e nhap c. Chu e nhap c a tr lai va tr thanh tin tc thi s theo sau viec cu ho mot so lng t oi thuyen nhan trong thi gian ngh le Giang sinh tai Kenh Macica.

La th yeu cau chnh quyen phai cho cac gia nh xin t nan c cung vi nhau va nhng ngi than trong gia nh phai c oan tu cung vi con cai ho tai Vng quoc Anh. Quyen lam viec sau 6 thang phai c m rong cho tat ca nhng ngi ang xin t nan. Va "thi gian giam gi ngi nhap c phai co gii han, phai cham dt giam gi nhng ngi de b ton thng va phai co mot cuoc thao luan ch thc ve nhng oi hoi ma thng xuyen khong c ap ng ve he thong di c".

Tom lai, la th yeu cau phai tin vao cau chuyen cua nhng ngi en bang thuyen. Trc khi ong ky ten ai dien cac kito hu viet: "Le Chua Hien linh, ngay th 12 sau Giang sinh: cau chuyen chay tron cua Thanh Gia nhac nh chung ta hoan canh cua nhng ngi t nan tren toan the gii. Hay e chung toi giup cac ban bien moi trng han thu thanh mot nen van hoa ton nghiem".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page