c Thanh Cha se khai mac

tuan cau nguyen hiep nhat

 

c Thanh Cha se khai mac tuan cau nguyen hiep nhat.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 9-01-2019) - c Thanh Cha Phanxico se chu s kinh chieu th sau 18 thang 1 nam 2019 tai en th Thanh Phaolo ngoai thanh, e khai mac Tuan Cau nguyen cho s hiep nhat cac tn hu Kito, nam 2019 co chu e la "Cac ngi hay co gang tr thanh ngi cong chnh ch thc" (e nh luat 16, 18-20).

Hang nam, c Thanh Cha van chu s kinh chieu be mac tuan cau nguyen hiep nhat tai en th Thanh Phaolo ngoai thanh Roma vao ngay 25 thang 1, le Thanh Phaolo tr lai. Nhng nam 2019, ngai ban vieng tham tai Panama t ngay 23 en 27 thang 1 nam 2019, nhan dp Ngay Quoc Te gii tre lan th 34, nen ngai chu s kinh chieu khai mac.

100 nam lch s

Tuan cau nguyen cho s hiep nhat cac tn hu Kito a co t hn 100 nam nay do sang kien cua Muc S Anh Giao Paul Wattson, sau nay tr thanh mot Linh Muc Cong Giao. T 50 nam nay, chu e va cac van ban Kinh Thanh dung trong Tuan Cau Nguyen Hiep Nhat Kito do mot nhom lam viec chung thuoc Hoi ong Toa Thanh hiep nhat cac tn hu Kito va Uy ban c tin va Hien Che thuoc Hoi ong ai ket cac Giao Hoi Kito Geneve cung soan thao. (KNA 8-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page