Phong van c cha Phaolo Nguyen Thai Hp,

Giam muc tien khi Giao phan Ha Tnh

 

Phong van c cha Phaolo Nguyen Thai Hp, Giam muc tien khi Giao phan Ha Tnh.

Thc hien: Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 7-01-2019) - Ngay 22 thang 12 nam 2018, Phong bao ch Toa Thanh chnh thc thong bao c Thanh Cha thanh lap giao phan Ha Tnh va bo nhiem c cha Phaolo Nguyen Thai Hp, dong a Minh, lam giam muc tien khi cua giao phan Ha Tnh mi c thanh lap. Nhan dp nay, Vatican News co mot cuoc phong van vi c cha Phaolo Nguyen Thai Hp.

Di ay la cac cau hoi phong van va phan tra li cua c Cha Phaolo Nguyen Thai Hp:

1. Trc tien ve viec tach giao phan, at han tien trnh nay a c d kien va chuan b t lau, xin c Cha cho biet ly do va nhng cot moc quan trong trong tien trnh nay?

- Chan thanh cam n cha a cho c hoi e am ao oi ieu ve giao phan Vinh cung nh giao phan Ha Tnh. Cung nh cha a hoi, tien trnh tach giao phan a co t lau, trc het c cha Phero Tran Xuan Hap, nam 1994 a gi van th yeu cau Bo cho phep tach giao phan. Nhng luc o ngai a 74 tuoi, ngha la sap en tuoi ve hu. Chnh v vay cong tac o theo Bo phai e lai cho ngi ke nhiem. c cha Phaolo Maria Cao nh Thuyen len ke v, va nam 2009 ngai lai gi van th lap lai yeu cau trc ay ve viec tach giao phan. Nhng luc o ngai cung a la 82 tuoi, thanh th Bo khong tra li. Ngay 13 thang 5 nam 2010 toi c bo nhiem lam giam muc giao phan Vinh. Va ngay 30 thang 7 nam 2010, Bo lai gi van th e hoi y kien toi la co tiep tuc yeu cau cua hai v tien nhiem ve van e tach giao phan hay khong. D nhien toi ong y va tiep tuc quan iem cua hai v tien nhiem. Chung toi a nhanh chong hoan thanh ho s e gi len Tnh cung nh gi len Trung ng. Va cung rat nhanh, ngay 12 thang 8 nam 2011 ban ton giao chnh phu a tra li la tren nguyen tac thu tng chnh phu a chap nhan va yeu cau chung toi bo tuc ho s ve ba iem: (1) Y kien bang van ban cua chu tch Hoi ong Giam Muc. (2) Va iem th hai van ban bo sung neu ro ten cua giao phan. (3) Va iem th ba, ban dch sang tieng Viet van th cua Toa Thanh co cong chng ve van e tach Giao phan Ha Tnh, van ban nay chung ta phai i ch en ngay hom nay.

2. Vi 8 nam lam giam muc giao phan Vinh, c Cha co nhng nhan xet g ve nhng thuan li, kho khan, c hoi va thach o cua giao phan Ha Tnh va giao phan Vinh sau khi tach? c Cha co u t g trc nhng c hoi va thach o nay? Hien trang di dan t cac tnh len cac thanh pho ln dien ra trong ca nc va ngay ca tren the gii, no co phai la mot yeu to quan trong khi noi ve giao phan Ha Tnh?

3. Giao phan Vinh cu, bao gom ca giao phan Ha Tnh hien tai, noi tieng ve s phong phu n goi, ben canh n cua Chua, xin c Cha cho biet b quyet cua giao phan trong viec cong tac vi n Chua e nuoi dng va co vo n goi!

4. Xin c Cha cho biet them u t hay chia se cua c Cha nhan gi en thnh gia nghe ai, trong o co cac giao dan Ha Tnh cua c Cha!

Chung con xin chan thanh cam n c Cha!

Knh chuc c Cha Mua Giang Sinh tran ay hong an va Nam Mi bnh an!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page