Th Placuit Deo

cua Thanh Bo Giao ly c tin

ban hanh ngay 26 thang 02 nam 2018

 

Th Placuit Deo cua Thanh Bo Giao ly c tin ban hanh ngay 26 thang 02 nam 2018.

Roma (WH 13-06-2018) - Th Placuit Deo cua Thanh Bo Giao ly c tin ban hanh ngay 26 thang 02 nam 2018:

 

Bo Giao Ly c Tin

Palazzo del Sant'Uffizio

00120 Citta del Vaticano

 

Ngay 26 thang 02 nam 2018

PROT. N.51/2016-63822

 

Knh gi Quy Hong Y va Quy Giam Muc

Chu tch Hoi ong Giam Muc,

Bo Giao Ly c Tin a quyet nh cong bo Th gi cac Giam muc cua Hoi thanh Cong giao ve mot vai kha canh cua n Cu o Kito giao (x. Annexe). Viec gii thieu Tai lieu nay se dien ra tai Phong Bao Ch Toa Thanh ngay 01 thang 3 nam 2018 (khong c lu hanh trc 12 gi, gi Roma, ngay 01 thang 3).

V nhng thach o hien thi cua thuyet Tan Pelagio va thuyet Tan Ngo ao, Th nay muon khang nh lai y ngha cua n Cu o Kito giao, bang cach chng minh rang trong tam cua n Cu o he tai s hp nhat vi Chua Giesu. S hiep thong nay bien oi con ngi va dan a con ngi vao tng quan mi me vi Thien Chua, vi ong loai va vi the gii thu tao, theo o, giai thoat con ngi khoi s d e a i song cua con ngi en s vien man.

Khi xin quy huynh e thong bao Tai lieu nay en cac thanh vien trong Hoi ong Giam Muc cua quy huynh e, Bo Giao Ly c Tin rat biet n quy huynh e v a keu mi cac ngai khuyen khch viec tiep nhan, hoc hoi va pho bien la Th, cach ac biet cho giao dan, bang viec lu tam sao cho noi dung Th tr thanh nhng iem qui chieu ro rang va chuan mc.

Trong tam tnh cam n quy huynh e ve s cong tac quy gia, toi xin bay to long tan tuy cua toi oi vi quy huynh e trong c Kito.

(a an ky)

+ Luis F. LADARIA, S.J

Tong Giam muc Hieu Toa Thibica

Tong Trng

 

Th PLACUIT DEO

 

Knh gi cac Giam Muc cua Hoi Thanh Cong Giao

Ve mot vai kha canh cua n Cu o Kito Giao

 

I. Dan nhap

1. "Do long nhan lanh va khon ngoan, Thien Chua a muon mac khai chnh mnh va to cho biet thien y nhiem mau (x. Ep 1,9), nh o, loai ngi co the en cung Chua Cha, nh Chua Kito, Ngoi Li Nhap The, trong Chua Thanh Than, va c thong phan vao ban tnh Thien Chua (x. Ep 2,18; 2 P 1,4). Chan ly tham sau ve Thien Chua cung nh ve cong cuoc cu o con ngi c bay to cho chung ta trong Chua Kito, ang va la trung gian va la s vien man cua toan the mac khai".[1] Giao huan ve n Cu o trong c Kito phai luon c ao sau. Kien nh nhn ve Chua Giesu, Giao hoi hng ti moi ngi vi long t mau, e loan bao cho ho y nh Giao c cua Chua Cha, nh Chua Thanh Than, "nham quy tu moi s trong c Kito, thu lanh duy nhat" (Ep 1,10). Trong anh sang cua truyen thong c tin v ai, cung vi s tham chieu ac biet vao nhng li giang day cua c Giao hoang Phanxico, la th nay muon lam sang to mot vai kha canh cua n Cu o Kito giao co the kho hieu trong thi ai hom nay, v nhng bien oi van hoa mi me.

 

II. Tac ong cua nhng bien oi van hoa hien nay tren y ngha cua n Cu o Kito giao

2. The gii ngay nay that kho thong hieu viec tuyen xng c tin Kito giao von cong bo Chua Giesu la ang Cu o duy nhat cua con ngi toan ven va cua toan the nhan loai (x. Cv 4,12; Rm 3,23-24; 1 Tm 2,4-5; Tt 2,11-15).[2] Mot mat, chu ngha ca nhan tap trung vao chu the t quan muon nhn con ngi nh mot hu the ma s thanh toan duy nhat cua ban than ch tuy thuoc vao sc rieng mnh.[3] Trong cach nhn nay, khuon mat c Kito xuat hien nh mot mau gng gi hng cho nhng hanh ong quang ai nh li noi va ngha c cua Ngi, hn la ang bien oi than phan con ngi, bang cach thap nhap chung ta vao i song mi, giao hoa chung ta vi Chua Cha va vi nhau, trong Thanh Than (x. 2 Cr 5,19; Ep 2,18). Mat khac, cai nhn ve n Cu o thuan tuy noi tam ang tr thanh pho bien. c bieu hien bang mot xac tn hoac s cam nhan ca nhan manh liet c hp nhat vi Thien Chua, loi nhn nay khong thay can thiet phai am nhan, cha lanh va lam mi lai cac moi tng quan cua chung ta vi tha nhan va vi the gii thu tao. Trong vien canh nay, that kho e hieu y ngha viec Nhap The cua Ngoi Li, nh o Ngi a tr nen mot thanh vien cua gia nh nhan loai, mac lay xac pham va lch s cua chung ta, v chung ta va n Cu o cua chung ta.

3. Trong giao huan thong thng cua mnh, c Giao hoang Phanxico thng nhac en hai khuynh hng c mo ta tren. Hai khuynh hng nay giong vi mot vai kha canh cua hai lac thuyet co xa, thuyet Pelagio va thuyet Ngo ao.[4] Mot hnh thai mi cua thuyet Pelagio ang c truyen ba trong thi ai chung ta, theo o ca nhan c hieu la t quan triet e, co tham vong t cu lay chnh mnh ma khong nhan thc rang, tan tham sau nhat cua chnh mnh, ca nhan ay tuy thuoc vao Thien Chua va tha nhan. Theo loi suy t nay, n Cu o tuy thuoc vao sc rieng cua ca nhan, hoac vao nhng c cau thuan tuy nhan loai, khong co kha nang tiep nhan tnh mi me cua Than Kh Thien Chua.[5] Mat khac, mot hnh thai mi cua thuyet Ngo ao trnh bay mot khuon mau ve n Cu o thuan tuy noi tam, ong kn trong thuyet duy chu the cua rieng mnh.[6] Theo khuon mau nay, n Cu o he tai viec t hoan thien ban than, "nh tri thc, co kha nang vt len tren than xac Chua Giesu, at ti nhng mau nhiem than tnh vo danh.[7] Khuon mau nay muon giai thoat con ngi khoi than xac va vu tru vat chat, trong o nhng dau vet ban tay quan phong cua ang Tao Hoa khong con tm thay, nhng ch co mot thc tai mat het y ngha, xa la vi can tnh nen tang cua con ngi, va de b thao tung bi nhng li loc cua con ngi.[8] Ro rang, viec so sanh vi nhng lac thuyet Pelagio va Ngo ao ch muon nhac lai nhng net ac trng chung va tong quat, ma khong i vao nhng anh gia ve ban chat ch that cua nhng sai lam thi co xa. Co mot s khac biet ln lao gia xa hoi tuc hoa hien ai va boi canh xa hoi cua Kito giao buoi ban au, trong o hai lac thuyet nay phat sinh.[9] Tuy nhien, trong mc o thuyet Ngo ao va thuyet Pelagio tieu bieu cho nhng nguy hai dai dang v hieu sai c tin Kinh Thanh, [chung ta] co the tm thay nhng iem tng ong gia nhng lac thuyet co xa va nhng khuynh hng hien ai va c mo ta.

4. Ca chu ngha ca nhan tan Pelagio, lan thai o khinh th than xac tan Ngo ao eu gay ton hai cho viec tuyen xng niem tin vao c Kito, ang Cu o duy nhat va pho quat. Lam the nao c Kito co the tr nen trung gian Giao c cua toan the gia nh nhan loai, neu cac nhan v b tach biet thanh nhng ca the, t thanh toan ban than bang nhng no lc cua rieng mnh, nh thuyet tan Pelagio e xng? Cung vay, lam sao n Cu o co the en vi chung ta, nh viec Nhap The cua Chua Giesu, [ngha la] i song, cai Chet va s Phuc Sinh trong than the ch that cua Ngi, neu hieu n Cu o ch la s giai thoat thc tai noi tam cua con ngi khoi nhng gii han cua than xac va vat chat, nh loi nhn tan Ngo ao mo ta? oi dien vi hai khuynh hng nay, la th hien hanh muon khang nh lai rang n Cu o he tai viec ket hp vi c Kito, la ang ma nh viec Nhap The, cai Chet va s Phuc Sinh cua Ngi, a mang en mot the thc tng quan mi me vi Chua Cha va gia con ngi vi nhau, dan chung ta vao trong nhng moi tng quan nay, nh hong an Thanh Than, e chung ta co the ket hp vi Chua Cha nh nhng ngi con trong Ngi Con, va tr nen mot than the trong ang la "Trng T gia mot an em ong uc" (Rm 8,29).

 

III. Con ngi khat khao n cu o

5. Cach trc tiep hoac gian tiep, con ngi nhan biet chnh mnh nh mot mau nhiem: "Toi la ai? Toi hien hu, nhng khong co nguyen ly hien hu cua chnh mnh ni ban than". Moi ngi eu tm kiem hanh phuc theo cach thc cua rieng mnh, va co gang e at c hanh phuc bang cach cay da vao nhng phng the san co. Tuy nhien, niem khat vong pho quat nay khong nhat thiet c bieu lo hay to bay; ung hn, niem khat vong ay thng la b mat va c an giau hn la c to bay, va niem khat vong ay san sang to hien chnh mnh khi gap phai nhng khung hoang ac biet. Thong thng, niem khat vong nay trung hp vi c vong ve sc khoe the ly; oi khi, khat vong mac lay hnh thc lo toan cho phuc li kinh te ln lao hn; nhng cach pho bien, khat vong ay t bieu lo nh nhu cau an bnh noi tam va i song chung hoa bnh vi tha nhan. Mat khac, cong cuoc tm kiem n Cu o, t to bay nh niem khat vong ieu thien hao ln lao hn, van duy tr ngh lc phan khang va vt thang au kho. i oi vi cuoc chien au tm kiem s thien la cuoc chien au chong lai s ac: ngu dot va lam loi, mong manh va yeu uoi, benh tat va chet choc.

6. Lu tam en nhng khat vong nay, va bac bo moi tham vong t thanh toan, niem tin vao c Kito day rang nhng khat vong nay ch co the c thanh toan cach tron ven neu chnh Thien Chua lam cho chung nen kha the, bang cach loi cuon chung ta en vi Ngai. n Cu o con ngi toan ven khong he tai nhng g con ngi co the at c nh sc rieng mnh, nh tai san, phuc li vat chat, kien thc hoac tai nang, quyen lc hoac sc anh hng tren ngi khac, thanh danh hoac s t man.[10] Chang co loai thu tao nao co the lam chung ta thoa man tron ven, v Thien Chua a nh phan cho chung ta c hiep thong vi Ngai, va long chung ta se ch c yen ngh khi ngh yen trong Ngai.[11] "That vay, n goi chung cuoc cua con ngi la duy nhat va than linh".[12] Nh the, Mac Khai khong t gii han vao viec loan bao n Cu o c hieu nh ap so cho bat ky c muon ac thu nao cua thi ai. "Trai lai, neu n Cu o c anh gia hay o lng theo nhng nhu cau hien sinh cua con ngi, lam sao chung ta khong the hoai nghi viec ch tao ra mot Thien Chua- ang Cu o theo nhng nhu cau cua chnh chung ta?"[13]

7. Cung phai khang nh rang, theo niem tin Kinh Thanh, nguon goc cua s ac khong tm thay c trong the gii vat chat hu hnh, c trai nghiem nh mot gii han hoac mot nguc tu, khien chung ta muon c giai thoat khoi the gii ay. Trai lai, niem tin Kinh Thanh cong bo rang toan the vu tru eu tot lanh v a c Thien Chua sang tao (x. St 1,31; Kn 1,13-14; 1 Tm 4,4), rang s ac nguy hai nhat oi vi con ngi la s ac xuat phat t long ngi (x. Mt 15,18-19; St 3,1-19). Khi pham toi, con ngi a ruong bo nguon suoi tnh yeu, va t anh mat ban than trong nhng hnh thc yeu thng lech lac, nhot kn con ngi hn trong chnh ban than mnh. Chnh viec xa la Thien Chua, ang la nguon suoi cua s hiep thong va s song, a lam mat i s hai hoa gia con ngi vi nhau va gia nhan loai vi the gii, dan en tnh trang thong tr cua s h mat va s chet (x. Rm 5,12). V the, n Cu o ma c tin loan bao cho chung ta khong ch lien quan en thc tai noi tam cua chung ta, nhng toan ven hu the chung ta. That vay, con ngi toan ven, than xac va linh hon, a c tnh yeu Thien Chua tao dng, theo hnh anh va giong nh Ngai, c mi goi song hiep thong vi Ngai.

 

IV. Chua Kito, ang Cu o va n Cu o

8. Chang mot phut giay nao trong dong lch s, Thien Chua lai ngng ban n Cu o cho con chau Aam (x. St 3,15), nh viec thiet lap giao c cua Ngai vi toan the nhan loai qua ong Noe (x. St 9,9), va sau o, vi Abraham va dong doi cua ong (x. St 15,18). V the, n Cu o cua Thien Chua mac lay trat t thu tao von c toan the nhan loai chia se, va n Cu o ay ong hanh cung lo trnh cu the cua nhan loai trong lch s. Bang viec chon mot dan toc va ban cho ho cac phng tien e chong lai toi loi va en gan vi Ngai, Thien Chua a chuan b cho viec ng en cua "mot V Cu Tinh quyen the, t nha avt, toi t Ngai" (Lc 1,69). Khi thi gian en hoi vien man, Chua Cha a sai Ngi Con cua Ngai en the gian; Ngi Con ay a loan bao Nc Thien Chua, cha lanh moi benh hoan tat nguyen (x. Mt 4,3). Nhng viec cha lanh ma Chua Giesu thc hien, qua o Ngi lam to rang s quan phong cua Thien Chua, la dau ch qui hng ve chnh ban than Ngi, ang c mac khai tron ven nh la Chua cua s song va s chet trong bien co Vt Qua cua Ngi. Theo Tin Mng, n Cu o cho toan the nhan loai bat au bang viec on nhan Chua Giesu: "Hom nay n Cu o a en cho nha nay" (Lc 19,9). Tin Mng cu o co mot ten goi va mot khuon mat: Chua Giesu Kito, Con Thien Chua, ang Cu o. "Tr nen Kito hu khong phai la ket qua cua mot chon la ao c hay mot y tng cao ca, nhng la ket qua cua cuoc gap g vi mot bien co, mot con ngi, cuoc gap g trao tang cho i song mot chan tri mi va mot nh hng dt khoat".[14]

9. Qua dong lch s hang bao the ky, vi nhieu dien mao, c tin Kito giao a lam to rang cong trnh Cu o cua Ngi Con Nhap The. Cong trnh Cu o ay c thc hien ma khong he co s tach biet gia chieu kch cha lanh cua n Cu o, nh o Chua Kito cu chung ta khoi toi loi, vi chieu kch vinh thang, nh o Chua Kito lam cho chung ta tr thanh con cai cua Thien Chua, bang viec thong phan ban the than linh cua Ngi (x. 2 Pr 1,4). Khi nhn vien canh cu o theo hng t tren xuong, ngha la khi s t Thien Chua, ang en cu o con ngi, Chua Giesu la ang soi sang va mac khai, cu chuoc va giai thoat, than linh hoa va cong chnh hoa con ngi. Theo cai nhn t di len, ngha la khi s t con ngi qui hng len Chua, Chua Kito la v Thng Te cua Giao c Mi, dang len Chua Cha viec th phng hoan hao, nhan danh toan the nhan loai: Ngi t hien, en toi va hang song e chuyen cau cho chung ta. Bang cach nay, mot s hp nhat la lung gia hanh ong than linh va nhan loai to hien trong i song cua c Giesu, mot s hp nhat ch cho thay ro loi nhn ca nhan chu ngha la khong co nen tang. Cai nhn t tren xuong lam chng cho tnh troi vt tuyet oi cua nhng hanh ong nhng khong cua Thien Chua; vt trc moi hanh ong cua chung ta, s khiem nhng la ieu thiet yeu e ap lai tnh yeu cu o cua Thien Chua va la ieu kien can thiet e lanh nhan qua tang cua Ngai. ong thi, cai nhn hng len nhac nh rang, nh nhng hanh ong hoan toan nhan loai cua Ngi Con cua Ngai, Chua Cha muon oi mi hanh ong cua chung ta, e mot khi nen ong hnh ong dang vi c Kito, chung ta co the thc hien "nhng cong trnh tot ep ma Thien Chua a chuan b cho chung ta" (Ep 2,10).

10. Hn na, ro rang n Cu o Chua Giesu mang en ni ban than Ngi khong xay ra theo cach thc thuan tuy noi tai. Qua thc, Ngi Con a mac lay xac pham, e chia se cho moi ngi s hiep thong cu o vi Thien Chua (x. Ga 1,14). Bang viec mac lay xac pham (x. Rm 8,3; Dt 2,14; Ga 4,2), va sinh ra bi ngi n (x. Gl 4,4), "Con Thien Chua a tr nen con loai ngi"[15] va nen anh em cua chung ta (x. Dt 2,14). Nh the, v a tr nen thanh phan cua gia nh nhan loai, "Ngi a lien ket vi het moi ngi cach nao o"[16] va a thiet lap mot the thc tng quan mi me vi Thien Chua, Cha cua Ngi, va vi toan the nhan loai; chung ta co the c thap nhap vao the thc tng quan mi me nay va thong phan vao chnh s song cua Con Thien Chua. Bi the, viec mac lay xac pham chang nhng khong gii han hanh ong cu o, ma con cho phep c Kito tr nen trung gian n Cu o cua Thien Chua cho toan the con cai A-am.

11. Tom lai, e tra li cho ca chu thuyet gian lc mang tnh ca nhan chu ngha theo khuynh hng Pelagio, lan li ha ve n Cu o thuan tuy noi tai theo khuynh hng tan Ngo ao, chung ta can nhan biet cach thc nh o Chua Giesu tr thanh ang Cu o. Ngi a khong t gii han vao viec ch gii thieu cho chung ta con ng gap g Thien Chua, nh o chung ta co the tien bc tren neo ng rieng cua chung ta, bang viec vang nghe li Ngi va noi theo gng Ngi. ung hn, Chua Kito m cho chung ta canh ca t do, va chnh Ngi tr thanh con ng: "Thay la ng" (Ga 14,6).[17] Hn na, lo trnh nay khong ch la mot hanh trnh noi tam ben le cac moi tng quan cua chung ta vi ngi khac va vi the gii thu tao. ung hn, Chua Giesu a ban tang chung ta mot "con ng mi va song ong qua bc man chnh la than xac Ngi" (Dt 10,20). Chua Kito la ang Cu o v Ngi a mac lay toan ven nhan tnh cua chung ta va a song mot cuoc song nhan loai tron ven trong s hiep thong vi Cha cua Ngi va vi tha nhan. V the, n Cu o he tai viec thap nhap chung ta vao trong s song cua Ngi, nh lanh nhan Than Kh cua Ngi (x. 1 Ga 4,13). Ngi a tr thanh, "theo cach the ac biet, nguon coi cua moi an sung theo nhan tnh cua Ngi."[18] Ngi va la ang Cu o va la n Cu o.

 

V. n Cu o trong Giao hoi, Than Mnh cua c Kito

12. Giao hoi la ni chung ta c on nhan n Cu o do Chua Giesu thiet lap, ay la mot cong ong gom nhng ngi a c ket hp trong moi tng quan mi do c Kito khi xng (x. Rm 8,9). Viec hieu c tnh trung gian Cu o cua Giao hoi la mot tr lc thiet yeu e vt thang moi khuynh hng cua gian lc thuyet. n Cu o Thien Chua ban cho chung ta khong at c bang nhng no lc rieng cua tng ngi chung ta nh thuyet tan Pelagio chu trng. ung ra, n Cu o co trong cac moi tng quan nay sinh t Con Thien Chua nhap the va cac moi tng quan nay tao nen s hiep thong cua Giao hoi. Giao hoi la mot cong ong hu hnh bi v an sung c Kito ban cho chung ta khong ch la n Cu o noi tai nh quan niem tan Ngo ao oi hoi, song con bi v an sung dan a chung ta vao cac moi tng quan cu the ma chnh Ngi a song. Trong mau nhiem Giao hoi chung ta c cham en cac chi the cua Chua Giesu, ac biet ni cac anh ch em ngheo nhat va au kho nhat. V the, tnh trung gian cu o cua Giao hoi, "B tch pho quat ve n Cu o",[19] bao am cho chung ta rang, n Cu o khong he tai viec t mnh thc hien n le, cung khong he tai viec lien ket ben trong gia ca nhan vi than thanh. ung hn, n Cu o he tai viec c ket hp vao s thong hiep cua nhng ngi cung tham gia vao s hiep thong cua Ba Ngoi Thien Chua.

13. Ca hai quan niem "duy ca nhan" va "thuan tuy noi tai" ve n Cu o eu trai ngc vi nhiem cuc b tch, qua o Thien Chua muon cu o con ngi. S thong phan vao the thc mi trong cac moi tng quan do Chua Giesu khi xng, dien ra trong Giao hoi nh vao cac b tch, trong o B tch Thanh Tay la ca vao,[20] va B tch Thanh The la nguon mach va tot nh [21]. Trong o, chung ta co the nhan ra s thieu vng chac cua cac chu trng ve t than cu o, von ch da hoan toan vao nhng no lc cua con ngi. c tin tuyen xng rang, chung ta c cu o nh B tch Thanh Tay, b tch nay ong an vao chung ta mot dau khong the phai nhat la thuoc ve c Kito va Giao hoi. S chuyen oi cach song cac moi tng quan cua chung ta vi Thien Chua, vi con ngi, va vi tao thanh phat sinh t B tch Thanh Tay (x. Mt 28,19). Qua vay, c thanh tay khoi toi Nguyen to va moi toi loi khac, chung ta c mi goi vao s song mi ong hnh ong dang vi c Kito (x. Rm 6,4). Nh an sung cua bay b tch, cac tn hu tiep tuc tang trng va c canh tan ve i song thieng lieng, ac biet khi hanh trnh tam linh tr nen kho khan hn. Khi t bo tnh yeu cua mnh oi vi c Kito bang cach pham toi, cac tn hu lai co the c dan nhap vao cac moi tng quan do c Kito a khi s trong B tch Hoa Giai, cho phep ho lai bc i tren con ng Ngi a i (x. 1Ga 2,6). Bang cach nay, chung ta hy vong hng ti Cuoc Phan xet cuoi, trong o moi ngi se c phan x theo o chan thc cua tnh yeu mnh a the hien (Rm 13,8-10), cach ac biet la oi vi nhng ngi yeu uoi nhat (x. Mt 25,31-46).

14. Nhiem cuc Cu o cung oi nghch vi nhng khuynh hng e xng mot s cu o thuan tuy noi tam. That vay, thuyet Ngo ao t lien ket vi quan iem tieu cc ve trat t uc tao dng, trat t nay b hieu la s gii han t do tuyet oi cua tinh than nhan loai. V the, n Cu o b hieu la s giai thoat khoi the xac va cac moi tng quan cu the ma con ngi ang song. n Cu o ch thc, trai nghch vi tnh trang giai thoat khoi than xac, con bao gom ca viec thanh hoa than xac (x. Rm 12,1) en mc chung ta c cu o nh "viec hien dang than mnh lam le te cua c Kito Giesu" (Dt 10,10; x. Cl 1,22). Than xac con ngi c Thien Chua nan hnh, Ngai khac vao o mot ngon ng mi goi con ngi nhan biet cac tang an cua ang Tao Dng va song thong hiep vi anh ch em cua mnh [22]. ang Cu o tai lap va canh tan ngon ng nguyen thuy nay qua Mau nhiem Nhap The va Phuc Sinh cua Ngi, ong thi thong truyen mau nhiem ay trong nhiem cuc cac b tch. Nh co cac b tch, cac Kito hu mi co the song trung thanh vi mau tht c Kito va nh o, trung thc vi the thc tng giao ma Ngi a ban cho. The thc tng giao nay, ac biet oi hoi phai cham soc het thay nhan loai kho au bang cac cong viec cua long thng xot ve phng dien tinh than cung nh the xac [23].

 

VI. Ket luan: Thong truyen c tin, mong i ang Cu o

15. Viec hieu biet ay u ve s song ma c Kito, ang Cu o gii thieu cho chung ta, se thuc ay cac Kito hu hng ti s vu loan bao cho moi ngi niem vui va anh sang cua Tin Mng [24]. Trong cong trnh nay, cac Kito hu cung phai c chuan b - e thiet lap vi cac tn hu cua cac ton giao khac cuoc oi thoai chan thanh va xay dng - vi niem tin rang Thien Chua co the dan a "tat ca nhng ai co thien ch c n thanh tac ong mot cach vo hnh trong tam hon"[25] ti n Cu o trong c Kito. Trong khi tan hien moi no lc cua mnh cho cong cuoc loan bao Tin Mng, Giao hoi tiep tuc khan cau cuoc quang lam tat nh cua ang Cu o, bi chnh trong "hy vong ma chung ta c cu o" (x. Rm 8,24). Cong trnh cu o nhan loai se ch hoan tat sau khi a chinh phuc c ke thu cuoi cung la s chet (x. 1Cr 15,26), khi ay chung ta se tham gia cach ay u vao vinh quang cua Chua Giesu Phuc Sinh, ang se a ti mc o vien man moi tng quan cua chung ta vi Thien Chua, vi anh ch em cua mnh va vi toan the tao thanh. Cu o ca xac lan hon la nh menh chung cuoc ma Thien Chua keu goi toan the nhan loai hng en. c xay nen trong c tin, c nang nh c cay, va hoat ong trong c ai, theo gng c Maria, Me ang Cu o va la ngi au tien trong nhng ngi c hng n Cu o, chung ta chac chan rang "que hng chung ta tren tri, va chung ta nong long mong i c Kito Giesu t tri en cu chung ta. Ngi co quyen nang khac phuc muon loai, va se dung quyen nang ay ma bien oi than xac yeu hen cua chung ta nen giong than xac vinh quang cua Ngi" (Pl 3,20-21).

La th nay c Phien hop khoang ai cua Bo Giao Ly c Tin thong qua ngay 24-01-2018, c Giao hoang Phanxico a chuan y vao ngay 16-02-2018, va ban lenh phat hanh th.

 

Van phong Bo Giao Ly c Tin,

Ro-ma, ngay 22-02-2018, dp le knh Ngai Toa Thanh Phe-ro

 

(a an ky)

+ Luis F. Ladaria, S.J.

Tong Giam Muc Hieu Toa Thibica,

Tong trng

 

(a ky)

+ Giacomo Morandi

Tong Giam Muc Hieu Toa Cerveteri,

Th ky

 

Ban dch cua Uy Ban Giao ly c tin

 

---------------------------------------------

[1] Cong ong Vaticano II, Hien che tn ly ve Mac Khai Thien Chua Dei Verbum, 2.

[2] X. Bo Giao Ly c Tin, Tuyen ngon Dominus Iesus (06-8-2000), 5-8: AAS 92 (2000), 745-749.

[3] X. c Giao hoang Phanxico, Tong huan Evangelii gaudium (24-11-2013), 67: AAS 105 (2013), 1048.

[4] X. Id., Thong iep Lumen fidei (29-6-2013), 47: AAS 105 (2013), 586-587; Tong huan Evangelii gaudium, 93-94: AAS (2013), 1059; Dien van gi cac tham d vien Cong Ngh Lan Th Nam Cua Giao hoi Y (10-11-2015), Florence: AAS 107 (2015), 1287.

[5] X. Id., Dien van gi cac tham d vien Cong Ngh Lan Th Nam Cua Giao hoi Y (10-11-2015), Florence: AAS 107 (2015), 1288.

[6] X. Id., Tong huan Evangelii gaudium, 94: AAS 105 (2013), 1059: "s hap dan cua thuyet Ngo ao, mot c tin hoan toan chu quan, ch ban tam en kinh nghiem nao o hoac mot tap hp cac y tng va nhng mau kien thc c cho la co kha nang an ui va soi sang, nhng chung cuoc ch giam ham con ngi trong nhng t tng va tnh cam cua rieng mnh"; Hoi ong Giao Hoang ve Van Hoa - Hoi ong Giao Hoang ve oi Thoai Lien Ton, c Giesu Kito ang mang nc hang song. Mot suy t Kito giao ve trao lu "Thi ai Mi" (thang 01 nam 2003), Thanh pho Vatican, 2003.

[7] c Giao hoang Phanxico, Thong iep Lumen fidei, 47: AAS 105 (2013), 586-587.

[8] X. Id., Dien van gi cac tham d vien cuoc hanh hng cua Giao phan Brescia (22-6-2013): AAS 95 (2013), 627: "trong the gii nay, ni ngi ta choi bo con ngi, ni ngi ta thch i theo ng loi cua Ngo ao, [...] cua "khong than xac" - mot Thien Chua a khong mac lay xac pham [...]".

[9] Theo lac thuyet Pelagio, c phat trien vao the ky V, e chu toan nhng gii luat cua Thien Chua va e c cu o, con ngi ch can en an sung nh mot s tr giup t ben ngoai cho t do cua mnh (nh anh sang, sc manh chang han), ch khong nh mot s cha lanh va tai tao tan can t do, khong can cong trang i trc, cho en khi con ngi co the lam ieu thien va at en s song vnh cu. Noi len vao the ky I va II, phong trao Ngo ao con phc tap hn vi nhng hnh thc khac nhau. Cach chung, nhng ngi theo thuyet Ngo ao tin rang n Cu o at c nh mot tri thc b nhiem hoac s ngo ao. S ngo ao nay to lo cho ngi Ngo ao biet c ban the ch that cua ho, noi cach khac, mot tia sang cua Than Kh Thien Chua c ngu noi tam ho. Tia sang nay phai c giai thoat khoi than xac, von xa la vi nhan tnh chan that cua ho. Duy ch bang cach nay, ngi Ngo ao tr ve vi hu the nguyen tuyen cua ho trong Thien Chua, ang ho a la xa v s sa nga nguyen thuy.

[10] X. Toma Aquino, Summa theologiae, I-II, q.2.

[11] X. Augustio, T thuat, I, 1: Corpus Christianorum, 27, 1.

[12] Vaticano II, Hien che muc vu ve Giao hoi trong the gii ngay nay Gaudium et spes, 22.

[13] Uy Ban Than Hoc Quoc Te, Nhng cau hoi chon loc lien quan en than hoc ve Thien Chua, ang Cu o (1995), 2.

[14] Beneicto XVI, Thong iep Deus caritas est (25/12/2005), 1: AAS 98 (2006), 217; x. Phanxico, Tong huan Evangelii gaudium, 3: AAS 105 (2013), 1020.

[15] Irene, Adversus haereses, III, 19,1: Sources Chretiennes, 211, 374.

[16] Vaticano II, Hien che muc vu ve Giao hoi trong the gii ngay nay Gaudium et spes, 22.

[17] X. Augustino, Tractatus in Ioannem, 13,4: Corpus Christianorum, 36,132: "'Thay la ng la s that va la s song' (Ga 14,6). Neu ban tm kiem s that ay, hay i theo con ng ay, v con ng ay cung chnh la s that ay. ch ban nham va con ng ban i la mot. Ban khong the en ch bang viec i con ng khac, ban cung khong the en vi Chua Kito qua mot con con ng khac. Ban ch co the en vi Chua Kito qua Chua Kito. en vi Chua Kito qua Chua Kito co ngha la g? Ban en vi Chua Kito la Thien Chua qua Chua Kito la con ngi. Qua Ngoi Li lam ngi, ban en c vi Ngoi Li ma ngay t khi nguyen la Thien Chua va vi Thien Chua."

[18] Toma Aquino, Quaestio de veritate, q. 29, a. 5, co.

[19] LG, so 48.

[20] X. Toma Aquino, Summa theologiae, III, q. 63, a. 3.

[21] X. LG, so 11; SC, so 10.

[22] X. Laudato si', so 155: AAS 107 (2015), 909-910.

[23] X. Tong th Misericordia et misera (20-11-2016), 20: AAS 108 (2016), 1325-1326.

[24] Gioan Phaolo II, Thong iep Redemptoris missio (7-12-1990), 40: AAS 83 (1991), 287-288; Phanxico, Tong huan Evangelii gaudium, 9-13: AAS 105 (2013), 1022-1025..

[25] Vaticano II, Gaudium et spes, 22.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page