Tong Huan Gaudete Et Exsultate

Cua c Thanh Cha Phanxico

Ve n Goi Nen Thanh Trong The Gii Ngay Nay

Phaolo Pham Xuan Khoi chuyen ng

 

Tong Huan Gaudete Et Exsultate Cua c Thanh Cha Phanxico.

Phaolo Pham Xuan Khoi chuyen ng

 

Ve n Goi Nen Thanh Trong The Gii Ngay Nay

1. "Cac Con Hay Vui Mng Va Han Hoan" [la cau] Chua Giesu noi vi nhng ngi b bach hai hoac b x nhuc v Ngi (Mt 5:12). Chua oi hoi moi s ni chung ta, va oi lai Ngi ban cho chung ta s song that, la hanh phuc ma v no chung ta c dng nen. Ngi muon chung ta thanh nhng v thanh ch khong phai ch hai long vi mot cuoc song te nhat va tam thng. n goi nen thanh hien dien nhieu cach khac nhau ngay t nhng trang au cua Thanh Kinh. Chung ta thay ieu ay c dien ta trong li Chua phan cung ong Abraham: "Hay i trc mat Ta, va hay nen tron lanh" (St 17: 1).

2. Nhng ieu sau ay khong phai la mot tieu luan ve s thanh thien, cha ng cac nh ngha va s phan biet hu ch cho s hieu biet chu e quan trong nay, hoac mot cuoc thao luan ve cac phng tien thanh hoa. Muc tieu khiem ton cua toi la tai e ngh li mi goi nen thanh mot cach thc te cho thi ai cua chung ta, vi tat ca nhng rui ro, thach o va c hoi. V Chua a chon moi ngi trong chung ta "e nen thanh va tron lanh trc mat Ngi trong tnh yeu" (Eph 1: 4).

 

Chng 1: n Goi Nen Thanh

Cac Thanh ang Khuyen Khch Va ong Hanh Vi Chung Ta

3. Th gi tn hu Do Tha i trnh bay mot so chng t khuyen khch chung ta "kien tam chay trong cuoc ua trc mat chung ta" (12: 1). Th nhac en ong Abraham, ba Sara, ong Mose, ong Gieon va nhng ngi khac (x. 11:1-12:3). Tren het, th mi goi chung ta nhan ra rang "mot am may nhan chng v ai" (12: 1) thuc ay chung ta khong ngng tien bc hng ve muc tieu. Nhng nhan chng nay co the bao gom cac ba me, cac ba (noi ngoai) cua chung ta hoac nhng ngi than yeu khac (x. 2 Tm 1:5). Cuoc song cua ho co the khong phai luc nao cung hoan hao, nhng ngay ca gia nhng loi lam va that bai cua ho, ho van tiep tuc tien bc va to ra rat ep long Chua.

4. Cac thanh gi ay song trong s hien dien cua Thien Chua nhng van duy tr moi day yeu thng va hiep thong cua cac ngai vi chung ta. Sach Khai Huyen chng minh ieu nay khi noi ve s cau bau cua cac v t v ao: "Toi thay di ban th, cac linh hon cua nhng ngi a b giet v Li Chua va v chng t ho a lam; ho keu ln tieng rang, 'Lay Chua Te ch thanh va chan that, en bao gi Ngi mi xet x?'" (6: 9-10). Moi ngi chung ta co the noi: "c bao quanh, dan au va hng dan bi nhng ngi anh ch em cua Thien Chua.... Toi khong can phai vac mot mnh, that ra, toi khong bao gi co the vac mot mnh. Tat ca cac thanh cua Thien Chua eu o e bao ve toi, e nang toi va cong toi" [1].

5. Cac tien trnh phong chan phc va phong thanh cong nhan nhng dau ch ve c tnh anh hung, viec hy sinh mang song cua mot ngi trong viec t v ao, va nhng trng hp nao o ma i song khong ngng c hien cho tha nhan, tham ch cho en khi chet. ieu nay cho thay viec noi gng c Kito cach ien hnh, mot ieu ang cho cac tn hu ngng mo [2]. Chang han nh, chung ta co the ngh en Chan Phc Maria Gabriella Sagheddu, ngi a hien i mnh cho viec hiep nhat cua cac Kito hu.

Cac V Thanh "Ben Canh Nha" Chung Ta

6. Chung ta khong can ch ngh en nhng v a c phong chan phc va phong thanh. Chua Thanh Than ban tran ay s thanh thien gia dan thanh va trung tn cua Thien Chua, v "Thien Chua a vui long lam cho nhng ngi nam n nen thanh va cu ho, khong phai nh nhng ca nhan chang co lien he g vi nhau, ma nh mot dan co the nhn nhan Ngai trong chan ly va phung s Ngai trong s thanh thien" [3]. Trong lch s cu o, Chua a cu mot dan. Chung ta khong bao gi hoan toan la chnh mnh tr khi chung ta thuoc ve mot dan. o la ly do tai sao khong ai c cu mot mnh, nh mot ca nhan co lap. Trai lai, Thien Chua keo chung ta en vi Ngai, trong khi ke en ca c cau phc tap cua cac moi lien he gia cac ca nhan trong cong ong nhan loai. Thien Chua muon bc vao i song va lch s cua mot dan toc.

7. Toi thch chiem ngng s thanh thien hien dien trong s kien nhan cua dan Thien Chua: ni nhng cha me nuoi nang con cai ho vi tnh yeu thng bao la, ni nhng ngi nam n lam viec cham ch e nuoi song gia nh, ni ngi benh tat, ni cac tu s gia ca ma khong bao gi mat nu ci cua ho. Trong s kien tr hang ngay cua ho, toi thay s thanh thien cua Hoi Thanh ang chien au. Rat thng th o la mot s thanh thien c tm thay ni nhng ngi hang xom canh nha chung ta, la nhng ngi, ang song gia chung ta, phan anh s hien dien cua Thien Chua. Chung ta co the goi ho la "giai cap trung lu cua s thanh thien" [4].

8. Chung ta hay c khch le bi nhng dau ch cua s thanh thien ma Chua cho chung ta thay qua cac phan t khiem ton nhat cua dan ay, la dan "cung chia se chc nang ngon s cua c Kito, khi truyen ba mot chng t song ong cho Ngi, ac biet la bang mot i song c tin va c ai" [5]. Chung ta nen ke en s the la, nh Thanh Teresa Beneicta Thanh Gia e ngh, lch s thc s c thc hien bi rat nhieu ngi trong ho. Khi ch viet: "Cac nhan vat v ai nhat cua viec lam ngon s va s thanh thien bc ra t em tam toi nhat. Nhng phan ln dong hnh thanh cua cuoc song than b van con khong the thay c. Chac chan nhng bc ngoat quyet nh nhat trong lch s the gii eu c ong xac nh cach thc te bi nhng linh hon khong bao gi c mot sach lch s nao e cap en. Va chung ta se ch biet ve nhng linh hon ay, ma chung ta van mac n ho v nhng bc ngoat quyet nh trong cuoc song ca nhan cua chung ta, vao ngay ma tat ca nhng g an dau eu c to lo" [6].

9. S thanh thien la bnh dien hap dan nhat cua Hoi Thanh. Nhng ngay ca ben ngoai Hoi Thanh Cong Giao va trong nhng hoan canh rat khac nhau, Chua Thanh Than lam noi bat "nhng dau ch cua s hien dien cua Ngai, e giup cho nhng ngi theo c Kito" [7]. Thanh Gioan Phaolo II nhac nh chung ta rang "chng nhan cho c Kito phai chu ngay ca viec o mau a tr thanh mot gia san chung cua ngi Cong Giao, Chnh Thong, Anh giao va Tin Lanh" [8]. Trong cuoc tng niem ai ket cam ong c to chc tai Hy Trng (Colosseum) vao ai Nam Thanh 2000, ngai a tuyen bo rang cac v t ao la "mot di san noi len mot cach manh me hn tat ca cac nguyen nhan cua s chia re" [9].

Chua Mi Goi

10. Tat ca ieu nay eu quan trong. Tuy nhien, vi Tong Huan nay, toi muon nhan manh cach chu yeu en li mi goi nen thanh ma Chua noi vi moi ngi trong chung ta, li mi goi ma Ngi cung noi, mot cach ca nhan, vi tng ngi: "Hay nen thanh, v Ta la thanh" (Lev 11:44 , xem 1 Phero 1:16). Cong ong Vaticano II a noi ro ieu nay: "c cung co bi rat nhieu phng tien cu roi ln lao nh the, tat ca moi tn hu, bat ke ieu kien hay bac song nao eu c Chua mi goi - moi ngi theo cach cua rieng mnh - en s thanh thien tron lanh nh chnh c Chua Cha la ang tron lanh" [10].

11. Cong ong noi, "Moi ngi theo cach rieng cua mnh". Chung ta khong nen nan ch trc cac mau gng thanh thien co ve nh khong the at c. Co mot so chng t co the hu ch va gi hng cho chung ta, nhng khong phai la e chung ta sao chep, v ieu ay tham ch co the dan chung ta i sai con ng rieng ma Chua co y danh cho chung ta. ieu quan trong la moi tn hu nhan ra con ng rieng cua chnh mnh, la ho noi len nhng ieu tot nhat cua chnh mnh, nhng hong an ca nhan nhat ma Thien Chua a at trong long ho (xem 1Cr 12:7), thay v vo vong co gang bat chc mot ieu g o khong danh cho ho. Tat ca chung ta eu c mi goi lam nhan chng, nhng co nhieu cach thc te e lam nhan chng [11]. That vay, khi nha than b v ai, Thanh Gioan Thanh Gia, viet Ca Khuc Tam Linh (Spiritual Canticle) cua mnh, ngai thch tranh tat ca nhng quy tac cng ran va chat che. Ngai giai thch rang cac van th cua ngai c sang tac e co the hu ch cho moi ngi, moi ngi "theo cach cua rieng mnh" [12]. V s song cua Thien Chua c truyen at "cho mot so ngi theo cach nay va cho nhng ngi khac theo cach khac" [13].

12. Bang nhng hnh thc khac nhau nay, toi cung nhan manh rang "thien tai cua ngi phu n" c nhn thay trong nhng phong cach thanh thien n tnh, la phng tien thiet yeu e phan anh s thanh thien cua Thien Chua trong the gii nay. That vay, trong nhng thi ma phu n co khuynh hng b l i hoac khong c nhn en, Chua Thanh Than a lam noi bat nhng v thanh ma s hap dan cua cac ngai a tao ra sc manh tinh than mi va nhng cai cach quan trong trong Hoi Thanh. Chung ta co the e cap en Thanh Hildegard thanh Bingen, Thanh Bridget, Thanh Catarina thanh Siena, Thanh Teresa thanh Avila va Thanh Teresa thanh Lisieux. Nhng toi cung ngh en tat ca cac phu n vo danh hoac b quen lang, moi ngi theo cach rieng cua mnh, a nang va bien oi cac gia nh va cong ong bang sc manh cua chng t cua ho.

13. ieu nay phai kch thch va khuyen khch chung ta dang hien tat ca va om lay ke hoach ac biet ma Thien Chua muon cho moi ngi chung ta t muon thua: "Trc khi Ta thanh hnh ngi trong bung me, Ta a biet ngi" (Gr 1: 5).

Cung Cho Anh Ch Em

14. e nen thanh khong buoc phai la mot giam muc, mot linh muc hay mot tu s. Chung ta thng b cam do e ngh rang s thanh thien ch danh cho nhng ai co the rut lui khoi cong viec bnh thng e danh nhieu thi gian cau nguyen. Trng hp o khong ung. Tat ca chung ta eu c mi goi nen thanh bang cach song cuoc i vi tnh yeu va bang cach lam chng trong moi cong viec mnh lam, bat c ni nao mnh song. Anh ch em c mi goi en i song thanh hien ? Hay nen thanh bang cach song quyet tam cua mnh vi niem vui. Anh ch em a ket hon ? Hay nen thanh bang cach yeu thng va cham soc cho chong hay v mnh, nh c Kito cham soc cho Hoi Thanh. Anh ch em lam viec e kiem song ? Hay nen thanh bang cach lam viec vi s liem chnh va ky nang trong khi phuc vu anh ch em mnh. Anh ch em la cha me hoac ong ba ? Hay nen thanh bang cach kien nhan day do con chau cach theo Chua Giesu. Anh ch em a v co tham quyen ? Hay nen thanh bang cach lam viec cho cong ch va t bo li ch ca nhan [14].

15. Hay e an sung cua b tch Ra Toi cua anh ch em sinh hoa trai tren con ng nen thanh. Hay e moi th c m ra cho Thien Chua; hng ve Ngai trong moi tnh huong. ng lo s, v quyen nang cua Chua Thanh Than cho phep anh ch em lam ieu nay, va cuoi cung, s thanh thien la hoa trai cua Chua Thanh Than trong cuoc song cua anh ch em (x. Ga 5: 22-23). Khi anh ch em cam thay b cam do ly trong s yeu uoi cua mnh, th hay ngc mat nhn len c Kito chu ong inh va tha: "Lay Chua, con la mot ke toi loi ang thng, nhng Chua co the lam phep la e lam cho con tot hn mot chut". Trong Hoi Thanh, tuy thanh thien, nhng bao gom nhng ngi toi loi, anh ch em se tm thay moi ieu anh ch em can e ln len theo hng thanh thien. Chua a ban cho Hoi Thanh cac mon qua Thanh Kinh, cac b tch, cac ni thanh, cac cong oan song ong, chng t cua cac thanh va ve ep a dien, bat nguon t tnh yeu cua Thien Chua, "nh mot co dau trang iem vi o trang sc" (Is 61:10).

16. S thanh thien nay ma Chua mi goi anh ch em se ln len bang nhng c ch nho nho. ay la mot th du: mot phu n i mua sam, ch ay gap mot ngi hang xom va ho bat au noi chuyen, va viec bep xep bat au. Nhng ch ay t nhu trong long: "Khong, toi se khong noi xau ai ca". ay la mot bc tien trong s thanh thien. Sau o, nha, mot trong nhng a con cua ch muon noi chuyen vi ch ve nhng hy vong va c m cua no, va mac du met moi, ch ay ngoi xuong va lang nghe vi s kien nhan va tnh yeu. o la mot s hy sinh khac mang lai s thanh thien. Sau o, ch trai qua mot vai lo au, nhng nh lai tnh yeu cua c Trinh N Maria, ch lay trang hat ra va cau nguyen bang c tin. Mot con ng nen thanh khac. Roi ch ra ng, gap mot ngi ngheo va dng lai e noi mot li t te vi ngi ay. Them mot bc na.

17. oi khi, cuoc song at ra nhng thach o ln. Qua chung, Chua lai mot lan na mi goi chung ta en mot s hoan cai co the lam cho an sung cua Ngi tr nen ro rang hn trong cuoc song cua mnh "ngo hau chung ta co the chia se s thanh thien cua Ngi" (Dt 12:10). Vao nhng luc khac, chung ta ch can tm mot cach hoan hao hn e lam nhng g chung ta ang lam: "Co nhng s linh hng ch hng en viec hoan thien hoa mot cach phi thng nhng ieu bnh thng chung ta lam trong cuoc song" [15]. Khi Hong Y Phanxico Xavier Nguyen van Thuan b tu, ngai a khong chu lang ph th gi ch i ngay ngai c tra t do. Thay vao o, ngai a chon "song giay phut hien tai, va lam cho no ay tnh thng". Ngai quyet nh: "Toi se nam lay nhng c hoi hien dien moi ngay; Toi se hoan thanh cac hanh ong bnh thng mot cach phi thng" [16].

18. Bang cach nay, c an sung cua Thien Chua hng dan, chung ta hnh thanh bang nhieu c ch nho be s thanh thien ma Thien Chua a muon cho chung ta, khong phai nh nhng ngi ch lam u cho chnh mnh, ma nh "nhng ngi quan ly tot cua an sung a dang cua Thien Chua" (1 Phr 4:10). Cac giam muc Tan Tay Lan ung khi day chung ta rang chung ta co kha nang yeu thng vi tnh yeu vo ieu kien cua Chua, bi v Chua Phuc Sinh chia se s song manh liet cua Ngi vi i song mong manh cua chung ta: "Tnh yeu cua Ngi khong co gii han va, mot khi c ban cho, th khong bao gi b lay lai. No khong co ieu kien va van trung tn. e yeu nh the khong phai la de dang bi v chung ta thng qua yeu uoi. Nhng ch th yeu nh c Kito yeu thng chung ta cho thay rang c Kito chia se s song lai cua Ngi vi chung ta. Bang cach nay, i song cua chung ta chng to quyen nang cua Ngi ang hoat ong - ngay ca trong s yeu uoi cua con ngi" [17].

S Vu Cua Anh Ch Em Trong c Kito

19. Mot Kito hu khong the ngh en s vu cua mnh tren the gian ma khong nhn thay no nh mot con ng e nen thanh, v "ay la y muon cua Thien Chua, s thanh hoa cua anh em" (1 Tx 4:3). Moi v thanh la mot s vu, c Chua Cha d nh e phan anh va hien than, mot thi iem cu the trong lch s, mot kha canh nao o cua Tin Mng.

20. S vu ay co y ngha tron ven nhat trong c Kito, va ch co the hieu c qua Ngi. cot loi cua no, s thanh thien la viec trai nghiem, trong s ket hp vi c Kito, nhng mau nhiem cua cuoc i Ngi. No bao gom viec ket hp chung ta vi cai chet va s phuc sinh cua Chua bang mot phng cach oc ao va ca nhan, lien tuc chet va song lai vi Ngi. Nhng no cung co the oi hoi phai tai tao trong cuoc song cua mnh nhng kha canh khac nhau cua cuoc i tran the cua Chua Giesu: cuoc song an dat, cuoc song cua Ngi trong cong ong, gan gui vi nhng ke b bo ri, ngheo oi va nhng cach khac ma Ngi a dien ta tnh yeu t hien cua Ngi. S chiem niem ve nhng mau nhiem nay, nh Thanh Ignatio thanh Loyola a ch ra, dan chung ta en viec nhap the chung trong nhng la chon va thai o cua mnh [18]. Bi v "moi s trong i song cua Chua Giesu la dau ch cua mau nhiem cua Ngi" [19], "toan the i song cua c Kito la mac khai ve Chua Cha" [20], "toan the cuoc i cua c Kito la mot mau nhiem cu chuoc" [21], 'toan the cuoc i c Kito la mot mau nhiem ve viec ong quy [ve c Kito]" [22]. "c Kito cho phep chung ta song trong Ngi tat ca nhng g chnh Ngi a song, va Ngi song no trong chung ta" [23].

21. Ke hoach cua Chua Cha la c Kito, va chnh chung ta trong Ngi. Cuoi cung, chnh c Kito la ang yeu thng trong chung ta, v "s thanh thien khong la g khac hn la c ai c song tron ven" [24]. Ket qua la, "thc o s thanh thien cua chung ta xuat phat t tam voc ma c Kito at c trong chung ta, en mc o ma, do quyen nang Chua Thanh Than, chung ta dung Ngi lam mau mc cho ca cuoc i mnh" [25]. Moi v thanh la mot s iep ma Chua Thanh Than lay t s sung man cua Chua Giesu Kito va ban cho dan Ngi.

22. e nhan ra li ma Chua muon noi vi chung ta qua mot trong cac v thanh cua Ngi, chung ta khong can phai ban tam en cac chi tiet, v o chung ta cung co the gap cac sai lam va that bai. Khong phai moi s mot thanh nhan noi eu hoan toan trung thanh vi Tin Mng; khong phai tat ca nhng g ngai lam eu xac thc hay hoan hao. ieu chung ta can phai chiem ngam la toan the cuoc i, toan the cuoc hanh trnh ln len trong s thanh thien, viec phan chieu Chua Giesu Kito xuat hien khi chung ta hieu c y ngha tong the cua cac ngai nh mot con ngi [26].

23. ay la mot li trieu tap manh liet cho tat ca chung ta. Anh ch em cung can phai nhn toan the cuoc i cua mnh nh mot s vu. Hay co gang lam the qua viec lang nghe Thien Chua trong cau nguyen va nhan ra cac dau ch ma Ngai ban cho anh ch em. Hay luon cau xin Chua Thanh Than ieu ma Chua Giesu mong i anh ch em tng giay phut cua cuoc i anh ch em va trong moi quyet nh cua anh ch em, e phan biet v tr cua no trong s vu ma anh ch em a nhan c. Hay e cho Chua Thanh Than ren uc trong anh ch em mau nhiem ca nhan co the phan chieu Chua Giesu Kito trong the gii ngay nay.

24. Ch g anh ch em nhan ra li ay la g, s iep cua Chua Giesu ma Thien Chua muon noi vi the gii bang i song cua anh ch em. Hay e cho mnh c bien oi. Hay e cho mnh c Chua Thanh Than oi mi, ngo hau ieu nay co the xay ra, neu khong th anh ch em that bai trong s vu cao quy cua mnh. Chua se mang no en hoan thanh bat chap cac loi lam va s xuat cua anh ch em, vi ieu kien la anh ch em khong t bo con ng yeu thng ma van luon m long ra cho an sung sieu nhien cua Ngi, la ieu thanh loc va soi sang.

Hoat ong Thanh Hoa

25. Cung nh anh ch em khong the hieu c c Kito ngoai vng quoc ma Ngi en e mang lai, v vay s vu ca nhan cua anh ch em cung khong the tach ra khoi viec xay dng vng quoc ay: "Tien van hay tm Nc Thien Chua va s cong chnh cua Ngai" (Mt 6:33). S ong hoa cua anh ch em vi c Kito va y muon cua Ngi lien quan en cam ket cung Ngi xay dng mot vng quoc tnh yeu, cong ly va hoa bnh pho quat. Chnh c Kito muon cam nghiem ieu nay vi anh ch em, trong tat ca cac no lc va hy sinh ma vng quoc nay oi hoi, nhng cung trong tat ca niem vui va s phong phu ma vng quoc nay mang en. Anh ch em khong the ln len trong s thanh thien ma khong t mnh dan than, bang ca than xac lan linh hon, e co gang het sc cho no lc nay.

26. That khong lanh manh khi yeu s thinh lang trong luc chay tron viec tng tac vi ngi khac, muon c bnh an va yen tnh trong khi tranh hoat ong, tm cau nguyen trong khi th vi viec phuc vu. Tat ca moi s eu co the c chap nhan va hoa nhap vao cuoc song cua chung ta trong the gii nay, va tr nen mot phan cua con ng nen thanh cua chung ta. Chung ta c mi goi e lam ngi chiem niem ngay ca trong hanh ong va ln len trong s thanh thien bang cach thi hanh s vu rieng cua mnh mot cach co trach nhiem va ai lng.

27. Chua Thanh Than co thuc giuc chung ta thi hanh mot s vu va sau o yeu cau chung ta t bo no, hoac khong hoan toan tham gia vao no, e bao ve s bnh an noi tam cua mnh khong? Tuy nhien, a co nhng luc chung ta b cam do e ha thap s tham gia hoac cam ket muc vu trong the gian vao v the th yeu, nh the chung la "nhng tro tieu khien" doc theo con ng ln len trong s thanh thien va s bnh an noi tam. Chung ta co the quen rang "cuoc song khong co mot s vu, ma la mot s vu" [27].

28. Khong can phai noi, bat c ieu g c thc hien t s lo au, t hao hoac nhu cau gay an tng vi nhng ngi khac se khong dan en s thanh thien. Chung ta c thach o e chng to s cam ket cua mnh bang mot cach ma moi s chung ta lam co y ngha theo Tin Mng va ong hoa mnh nhieu hn vi Chua Giesu Kito. Th du, chung ta thng noi ve linh ao cua giao ly vien, linh ao cua linh muc trieu, linh ao cua cong viec. Cung v ly do o, trong Evangelii Gaudium toi a ket luan bang cach noi ve mot linh ao cua s vu, trong Laudato Si' ve mot linh ao moi sinh, va trong Amoris Laetitia ve mot linh ao cua i song gia nh.

29. ieu nay khong co ngha la bo qua s can thiet cua nhng giay phut yen tnh, co tch va im lang trc Thien Chua. Ngc lai. S hien dien lien tuc cua cac vat dung mi, s kch ong cua viec du lch va hang loat cac hang hoa tieu thu oi khi khong e cho tieng noi cua Thien Chua c lang nghe. Chung ta b tran ngap bi nhng li noi, bi nhng thu vui phien dien va bi mot tieng on ao cang ngay cang gia tang, khong c o ay bang niem vui, ma bang s bat man cua nhng ngi ma cuoc song a mat i y ngha. Lam sao chung ta khong the nhan ra nhu cau phai chan cuoc ua nay lai va va phuc hoi khong gian ca nhan can thiet e thc hien mot cuoc oi thoai chan thanh vi Thien Chua? Tm c khong gian ay co the la ieu au n nhng no luon luon hieu qua. Sm hay muon, chung ta cung phai oi dien vi chnh con ngi that cua mnh va e cho Chua i vao. ieu nay co the khong xay ra tr khi "chung ta thay mnh ang nhn cham cham vao vc tham cua mot cam do ang s, hoac co cam giac chong mat khi ng ben b vc tham cua tuyet vong, hoac tm thay mnh hoan toan co n va b bo ri" [28]. Trong nhng hoan canh nh vay, chung ta tm thay ong lc sau xa nhat e song tron ven cam ket cua mnh vi cong viec cua mnh.

30. Cung nhng tro tieu khien nhan nhan khap ni tren the gii ngay nay cung lam cho chung ta co khuynh hng tuyet oi hoa thi gian ranh roi cua mnh, e chung ta co the hoan toan am mnh vao cac cong cu cung cap cho chung ta viec giai tr hoac nhng thu vui chong qua [29]. Hau qua la, chung ta en o khong bang long vi s vu cua mnh, cam ket cua chung ta tr nen long leo, va tinh quang ai va san sang phuc vu cua chung ta bat au giam sut. ieu nay lam m i cam nghiem tam linh cua chung ta. Lieu co nhiet tnh tam linh nao co the nen vng chac khi ben canh s suy nhc trong viec Phuc Am hoa hay phuc vu ngi khac khong?

31. Chung ta can mot tinh than thanh thien co kha nang lap ay ca s co oc va viec phuc vu cua chung ta, cuoc song ca nhan cua chung ta va nhng no lc Phuc Am hoa cua chung ta, e moi giay phut co the la mot bieu hien cua tnh yeu t hien trong mat Chua. Bang cach nay, moi giay phut cua cuoc i chung ta co the la mot bc i doc theo con ng ln len trong s thanh thien.

Song ong Hn, Nhan Ban Hn

32. ng s s thanh thien. No se khong lay i mot nang lng, sc song hay niem vui nao cua anh ch em. Trai lai, anh ch em se tr thanh ieu ma Chua Cha a ngh en khi tao thanh anh ch em, va anh ch em se trung thanh vi chnh con ngi sau tham nhat cua mnh. S le thuoc vao Thien Chua giai thoat chung ta khoi moi hnh thc no le va dan chung ta en viec nhan ra pham gia cao quy cua mnh. Chung ta thay ieu nay Thanh Giosephine Bakhita: "B bat coc va b ban lam no le khi mi len bay, ch a chu ng rat nhieu trong tay cua cac chu nhan oc ac. Nhng ch a hieu c chan ly sau xa rang Thien Chua, ch khong phai con ngi, la Chu Nhan that cua moi con ngi, cua moi s song con ngi. Kinh nghiem nay a tr thanh mot nguon khon ngoan tuyet vi cho ngi con gai khiem ton cua chau Phi" [30].

33. Theo mc o ma moi Kito hu ln len trong s thanh thien, ho se mang lai hoa trai ln hn cho the gii cua chung ta. Cac giam muc Tay Phi a nhan thay rang "chung toi ang c mi goi trong tinh than Tan Phuc Am hoa e c Phuc Am hoa va Phuc Am hoa qua viec giup tat ca cac anh ch em, nhng ngi a c Ra Toi, ganh lay vai tro cua mnh nh la muoi at va anh sang the gian bat c ni nao anh ch em song" [31].

34. ng s nhn len cao hn, e cho phep mnh c Thien Chua yeu thng va giai phong. ng s e cho mnh c Chua Thanh Than hng dan. S thanh thien khong lam cho anh ch em tr nen t nhan ban hn, v no la mot cuoc gao g gia s yeu uoi cua anh ch em va quyen nang cua an sung cua Thien Chua. V theo li cua Leon Bloy, khi tat ca c noi va lam, "bi kch ln duy nhat trong cuoc i la khong tr thanh mot thanh nhan" [32].

 

Chng 2: Hai Ke Thu Xao Quyet Cua S Thanh Thien

35. Toi muon e cap en hai hnh thc thanh thien gia doi co the dan chung ta i lac ng: thuyet ngo ao va thuyet Pelagio [da vao sc rieng cua mnh]. Chung la hai lac giao t thi Kito giao s khai, nhng van tiep tuc gay tai hai cho chung ta. Trong thi ai cua chung ta cung vay, nhieu Kito hu, co le khong y thc ieu ay, co the b du do bi nhng y tng la ao nay; chung phan anh mot chu thuyet noi tai at con ngi lam trung tam c tra hnh nh chan ly cua Cong Giao [33]. Chung ta hay nhn en hai hnh thc an toan theo hoc thuyet hoac ky luat nay, la nhng hoc thuyet lam nay sinh "mot chu ngha u tu oc tai ch biet ngh en cai ung cua mnh, bi o thay v rao giang Tin Mng, ngi ta phan tch va xep loai nhng ngi khac, va thay v tao ieu kien e tiep can vi an sung, ngi ta doc het tam lc ra e kiem soat. Trong ca hai trng hp, ngi ta khong thc s quan tam en Chua Giesu Kito hoac tha nhan" [34].

Thuyet Ngo ao Hien ai

36. Thuyet Ngo ao gia thiet "mot c tin thuan tuy chu quan, ch quan tam en mot kinh nghiem cu the nao o hoac mot loat cac y tng va mot t kien thc co y e an ui va soi sang, nhng van giam kn mot ngi trong nhng t tng hay cam xuc rieng cua ho" [35].

Mot tr nang khong co Thien Chua va xac tht

37. Cam ta Thien Chua, trong suot lch s Hoi Thanh luon luon co s ro rang rang s hoan hao cua mot ngi khong c o lng bang tin tc hay kien thc ma ngi ay co c, nhng bang chieu sau cua c ai cua ngi ay. "Nhng ngi theo phai Ngo ao" khong hieu ieu nay, bi v ho anh gia ngi khac da vao kha nang hieu c s phc tap cua mot hoc thuyet nao o cua ho. Ho ngh en tr nang nh tach ri khoi xac tht, va nh the tr nen khong co kha nang cham en xac tht au kho cua c Kito ni tha nhan, b nhot chat nh the chung nam trong mot t ien bach khoa cua cac t tng tru tng. Chung cuoc, khi tach ri mau nhiem ra khoi c the, ho thch "mot Thien Chua khong co c Kito, mot c Kito khong co Hoi Thanh, va mot Hoi Thanh khong co dan cua mnh". [36].

38. Chac chan ay la mot s gia doi hi ht: co nhieu chuyen ong be mat, nhng tam tr khong c anh hng hay rung ong sau xa. Tuy nhien, thuyet ngo ao thc hien mot s thu hut gian tra oi vi mot so ngi, v cach tiep can ngo ao th nghiem khac va c coi la trong sang, cung co ve nh co mot s hai hoa hoac trat t nao o bao gom tat ca moi s.

39. ay chung ta phai can than. Toi khong e cap en mot chu ngha duy ly thu nghch vi c tin Kito giao. No co the hien dien trong Hoi Thanh, ca trong cac giao dan cac giao x va giang vien triet hoc va than hoc cac trung tam ao tao. Nhng ngi Ngo ao ngh rang cac giai thch cua ho co the lam cho toan bo c tin va Tin Mng hoan toan de hieu. Ho tuyet oi hoa cac thuyet cua ho va buoc nhng ngi khac phai chap nhan cach suy ngh cua ho. Mot cach s dung ly tr lanh manh va khiem ton e suy t ve giao huan than hoc va luan ly cua Tin Mng la mot ieu. Con mot cach khac la ha giao huan cua Chua Giesu xuong thanh mot ly luan lanh lung va khac nghiet nham tm cach thong tr moi s [37].

Mot hoc thuyet khong co mau nhiem

40. Thuyet Ngo ao la mot trong nhng he phai t tng nham hiem nhat, bi v, trong khi e cao kien thc hoac kinh nghiem cu the mot cach qua mc, no coi cai nhn cua mnh ve thc tai la hoan hao. Do o, co the v khong he y thc c ieu ay, he t tng nay tham ch da vao s tr giup cua chnh mnh va tr nen cang thien can hn. No co the tr nen vien vong hn na khi tang hnh nh mot linh ao tach ri nhng g la cu the. Vi thuyet ngo ao "theo ban chat cua no tm cach thuan hoa mau nhiem" [38], du la mau nhiem cua Thien Chua va an sung cua Ngai, hay b an cua cuoc i nhng ngi khac.

41. Khi mot ngi nao o co giai phap cho moi van e, o la mot dau ch cho thay ho khong i ung ng. Ho co the la cac ngon s gia, nhng ke s dung ton giao v muc ch rieng cua ho, e quang ba cac ly thuyet rieng cua ho ve tam ly hoac tr nang. Thien Chua vo cung sieu viet tren chung ta; Ngai ay bat ng. Chung ta khong phai la ngi quyet nh mnh se gap Ngai khi nao va the nao; thi gian va a iem chnh xac cua cuoc gap g ay khong phu thuoc vao chung ta. Ngi nao muon moi s eu ro rang va chac chan la dam mao muoi kiem soat s sieu viet cua Thien Chua.

42. Chung ta cung khong co quyen noi la ni nao khong co Thien Chua, bi v Thien Chua hien dien cach mau nhiem trong cuoc song cua moi ngi, theo mot cach ma chnh Ngai chon la, va chung ta khong the loai tr ieu nay bang nhng ieu mnh cho la chac chan. Ngay ca khi i song cua mot ngi co ve hoan toan tan nat, ngay ca khi chung ta thay i song ay b cac tat xau hoac nghien ngap tan pha, th Thien Chua van hien dien o. Neu chung ta e cho mnh c Chua Thanh Than hng dan thay v cac nh kien cua chnh mnh, th chung ta co the va phai co gang tm kiem Chua trong moi i song con ngi. ay la mot phan cua mau nhiem ma mot nao trang ngo ao khong the nao chap nhan c, v nam ngoai s kiem soat cua no.

Cac gii han cua ly tr

43. That khong de hieu c chan ly ma chung ta a nhan c t Chua. Va tham ch con kho hn na e dien ta no. V vay, chung ta khong the cho rang cach hieu chan ly nay cua mnh cho phep chung ta thc thi viec giam sat chat che cuoc song cua nhng ngi khac. ay, toi xin lu y rang trong Hoi Thanh co s ong ton cach hp phap cua nhng cach khac nhau e giai thch nhieu kha canh cua hoc thuyet va i song Kito hu; trong s a dang cua chung, chung "giup dien at ro rang hn ve s phong phu cua Li Chua". ung la "oi vi nhng ngi m c mot hoc thuyet toan khoi c tat ca moi ngi bao ve va khong nhng mot cho nao cho s hi khac biet, ieu nay co ve nh khong ang c mong c va dan en map m" [39]. That vay, mot so dong t tng cua chu ngha ngo ao a che nhao s n gian cu the cua Tin Mng va co gang thay the Thien Chua Ba Ngoi va Nhap The bang mot Nhat The toi cao, trong o s a dang phong phu cua lch s cua chung ta b bien mat.

44. Tren thc te, hoc thuyet, hay ung hn, s hieu biet va s dien ta cua chung ta ve no, "khong phai la mot he thong khep kn, khong co kha nang nang ong e at cau hoi, nghi ng va thac mac... Cac cau hoi cua dan cua chung ta, s au kho cua ho, cac no lc cua ho, cac c m cua ho, cac th thach cua ho va cac lo au cua ho, tat ca eu co gia tr giai thch ma chung ta khong the bo qua neu chung ta muon theo uoi nguyen tac nhap the mot cach nghiem chnh. Thac mac cua ho giup chung ta suy ngh, cac cau hoi cua ho chat van chung ta". [40]

45. Mot s nham lan nguy hiem co the phat sinh. Chung ta co the ngh rang bi v mnh biet mot ieu g o, hoac co the giai thch no mot cach nao o, nen mnh a la nhng v thanh, hoan hao va tot hn "a so ngi thieu hieu biet". Thanh Gioan Phaolo II a canh bao ve cam do cua nhng ngi co hoc thc cao trong Hoi Thanh "cam thay mot cach nao o tren cac thanh phan tn hu khac" [41]. Thc ra, ieu chung ta ngh rang mnh biet phai luon luon thuc ay chung ta ap lai tnh yeu cua Thien Chua mot cach tron ven hn. Qua that, "anh ch em hoc nh the la e song: than hoc va s thanh thien khong the tach ri nhau c" [42].

46. Khi Thanh Phanxico thanh Assisi thay mot so mon e cua ngai tham gia viec giang day, th ngai muon tranh chc cam do ve thuyet ngo ao. Ngai a viet cho Thanh Anton thanh Padua: "Cha vui mng khi con day than hoc thanh cho cac anh em, vi ieu kien la ... con ng dap tat tinh than cau nguyen va sung knh trong khi nghien cu loai nay" [43]. Thanh Phanxico a nhan ra cam do e bien kinh nghiem Kito giao thanh mot tap cac bai thc tap ve tr tue la ieu tach chung ta khoi s ti mat cua Tin Mng. Mat khac, Thanh Bonaventura a ch ra rang s khon ngoan Kito giao chan chnh khong bao gi co the c tach ra khoi long thng xot oi vi ngi lan can cua chung ta: "S khon ngoan v ai nhat co the la chia se mot cach hieu qua nhng g chung ta cho i ... Tham ch nh long thng xot la ban ong hanh cua s khon ngoan the nao, th tnh ha tien la ke thu cua no nh the" [44]. Co nhng hoat ong, c ket hp e chiem niem, khong ngan can viec chiem niem, ma lai tao thuan li cho no, chang han nh nhng viec lam thng xot va viec sung knh" [45].

Thuyet Palagio Hien ai

47. Thuyet Ngo ao a nhng cho cho mot d giao khac, cung hien dien trong thi ai chung ta. Theo thi gian, nhieu ngi nhan ra rang khong phai kien thc lam cho chung ta tr nen tot hn hoac lam cho chung ta nen thanh, ma la cach chung ta song. Nhng ieu nay a tinh vi dan tr lai sai lam cu cua nhng ngi theo thuyet ngo ao, la thuyet ch n thuan c bien oi ch khong b loai tr.

48. Cung mot sc manh ma nhng ngi theo ngo ao a gan cho kien thc, th nhng ngi khac gi ay bat au gan cho y ch cua con ngi, vi no lc ca nhan. ay la trng hp nhng ngi theo thuyet Pelagio va thuyet ban-Palagio. Gi ay khong phai la tr thong minh thay the cho mau nhiem va an sung, ma la y ch cua con ngi. Ngi ta a quen rang moi s "khong tuy thuoc vao y muon hay no lc cua con ngi, nhng vao Thien Chua, ang to long thng xot" (Rom 9:16) va "Ngai a yeu thng chung ta trc" (x. 1 Ga 4:19).

Mot y ch thieu khiem ton

49. Nhng ngi au hang nao trang Pelagio hoac ban-Pelagio nay, mac du van nhiet thanh noi ve an sung cua Thien Chua, nhng ho "chung cuoc ch tin cay vao sc rieng cua ho va cam thay mnh tot hn ngi khac bi v ho tuan gi mot so quy luat nao o hoac van tuyet oi trung thanh vi mot kieu Cong Giao ac thu" [46]. Khi mot so ngi trong ho noi vi nhng ngi yeu uoi rang tat ca moi s co the c hoan thanh vi an sung cua Thien Chua, tan ay long ho co chieu hng a ra y tng rang moi s eu co the lam c theo y ch cua con ngi, nh the no la mot ieu g thanh sach, hoan hao, toan nang, ma trong o an sung c them vao. Ho khong nhan ra rang "khong phai ai cung co the lam c moi s" [47], va rang trong cuoc i nay, s yeu uoi cua con ngi khong c cha lanh cach hoan toan va mot lan cho xong bang an sung [48]. Trong moi trng hp, nh thanh Augustino day, Thien Chua truyen cho anh ch em lam nhng g anh ch em co the va cau xin cho nhng g anh ch em khong the lam c [49], va thc s cau nguyen vi Ngai cach khiem ton: "Xin ban cho con nhng g Ngai truyen day, va truyen day con nhng g Ngai muon" [ 50].

50. Cuoi cung, viec thieu mot nhn nhan chan thanh va trong cau nguyen nhng gii han cua chung ta, ngan can an sung lam viec hieu qua hn trong chung ta, v khong con cho e cho s tot lanh tiem tang, la mot phan cua mot cuoc hanh trnh chan thanh va chnh ang cua viec tang trng, co the xay ra. [51] An sung, chnh v xay tren tnh t nhien, khong lam cho chung ta thanh sieu nhan ngay tc th. Kieu suy ngh ay cho thay qua nhieu tin cay vao kha nang cua mnh. Ben di s chnh thong cua chung ta, cac thai o cua chung ta co the khong tng ng vi li noi cua mnh ve nhu cau an sung, va trong nhng hoan canh cu the chung ta co the se khong may at niem tin vao no. Tr khi chung ta co the nhn nhan hoan canh cu the va gii han cua mnh, chung ta se khong the thay c nhng bc that s va kha thi ma Chua oi hoi chung ta trong moi luc, mot khi chung ta c hong an cua Ngi thu hut va ban kha nang. An sung hanh ong trong lch s; thong thng th an sung nam lay chung ta va bien oi chung ta cach t t [52]. Neu chung ta t choi thc tai lch s va tiem tien nay, chung ta co the thc s t choi va ngan chan an sung, ngay ca khi chung ta ca tung no bang li noi cua mnh.

51. Khi Thien Chua noi vi ong Abraham, Ngai bao ong: "Ta la Thien Chua Toan Nang, hay i trc mat Ta, va hay nen tron lanh" (St 17: 1). e c nen tron lanh, nh Ngai muon cho chung ta, chung ta can phai song khiem ton trong s hien dien cua Ngai, c che phu trong vinh quang cua Ngai; chung ta can bc i cung vi Ngai, trong khi nhan ra tnh yeu khong ngng cua Ngai trong cuoc i mnh. Chung ta can phai khong con s hai trc s hien dien ay, la s hien dien ch co the co v ch li cua chung ta. Thien Chua la Ngi Cha a ban cho chung ta s song va yeu thng chung ta rat nhieu. Mot khi chung ta chap nhan Ngai, va cham dt tm cach song i mnh ma khong co Ngai, th noi thong kho cua co n se bien mat (x. Tv 139:23-24). Bang cach nay, chung ta se biet c y muon vui long va hoan hao cua Chua (x. Rom 12:1-2) va e cho Ngi nhao nan chung ta nh mot th gom (x. Is 29:16). Chung ta thng noi rang Thien Chua ng trong chung ta, nhng tot hn la noi rang chung ta trong Ngai, e Ngai co the giup chung ta song trong anh sang va tnh yeu cua Ngai. Ngai la en th cua chung ta; chung ta cau xin c trong nha Chua moi ngay cua i mnh (x. Tv 27: 4). "V mot ngay trong khuon vien en Thanh cua Chua con hn mot ngan ngay nhng ni khac" (Tv 84:10). Trong Ngai la s thanh thien cua chung ta.

Mot giao huan cua Hoi Thanh thng b coi nhe

52. Hoi Thanh a nhieu lan day rang chung ta c nen cong chnh khong nh cac viec lam hay no lc rieng cua mnh, nhng nh an sung cua Chua, ang luon luon chu ong. Cac Giao Phu cua Hoi Thanh, ngay ca trc Thanh Augustino, a bay to ro rang niem tin c ban nay. Thanh Gioan Kim Khau noi rang Thien Chua o vao chung ta chnh nguon mach cua tat ca moi hong an cua Ngai tham ch trc khi chung ta bc vao tran chien [53]. Thanh Basilio Ca nhan xet rang cac tn hu ch c vinh quang ni mot mnh Thien Chua, v "ho nhan ra rang ho thieu s cong chnh ch thc va ch c cong chnh hoa nh c tin vao c Kito" [54].

53. Cong ong Orange II a day vi tham quyen chac chan rang khong co g thuoc ve nhan loai co the oi hoi, xng ang hoac mua c mon qua an sung cua Thien Chua, va rang tat ca s hp tac vi an sung cung la mot an hue i trc an sung ay: "Ngay ca c muon c thanh tay cung xay ra trong chung ta nh viec o ay va tac ong cua Chua Thanh Than" [55]. Sau o, Cong ong Trento, trong khi nhan manh en tam quan trong cua s hp tac cua chung ta trong viec phat trien tam linh, a khang nh lai giao huan tn ly ay: "Chung ta c noi la c cong chnh hoa mot cach nhng khong v khong co g i trc s cong chnh hoa xng ang vi n cong chnh hoa, cho du la c tin hay viec lam; v 'neu nh an sung, th khong con da vao viec lam; neu khong th an sung se khong con la an sung na' (Rom 11: 6)" [56].

54. Sach Giao Ly cua Hoi Thanh Cong Giao cung nhac nh chung ta rang mon qua an sung "vt tren sc manh cua tr tue va y ch cua con ngi" [57] va "Vi Thien Chua, con ngi tuyet oi khong co quyen hay cong trang g. Gia Thien Chua va chung ta co mot s bat bnh ang khon lng" [58]. Tnh bang hu cua Ngai vo han vt tren chung ta; chung ta khong the mua tnh bang hu nay bang cac viec lam cua mnh, no ch co the la mot mon qua phat sinh t sang kien yeu thng cua Ngai. ieu nay mi goi chung ta song trong niem tri an vui mng v mon qua hoan toan khong xng ang nay, v "sau khi mot ngi co c an sung, th an sung a s hu khong the en nh cong trang" [59]. Cac Thanh tranh viec tin cay vao viec lam cua mnh: "Vao buoi toi cua cuoc i nay, con se ra trc mat Ngai tay trang, v lay Chua, con khong xin Chua em cac cong viec cua con. Tat ca s cong chnh cua chung con eu co vet nh trong mat Chua" [60].

55. ay la mot trong nhng xac tn ln ma Hoi Thanh a kien quyet gi vng. No c dien ta ro rang trong Li Chua ma khong ai co the thac mac g c. Giong nh gii luat yeu thng toi cao, chan ly nay phai anh hng en cach song cua chung ta, v no chay ra t trung tam cua Tin Mng va oi buoc chung ta khong nhng ch chap nhan no ve mat tr tue ma con bien no thanh mot nguon mach cua niem vui hay lay. Nhng chung ta khong the mng hong an nhng khong nay cua tnh bang hu cua Chua, tr khi chung ta nhan ra rang cuoc i tran the cua mnh va kha nang t nhien cua mnh cung la hong an cua Ngai. Chung ta can "nhn nhan mot cach han hoan rang s song cua chung ta chu yeu la mot hong an, va y thc rang t do cua chung ta la mot an hue. ieu nay khong de dang ngay nay, trong mot the gii ngh rang no co the gi lai cho chnh mnh mot ieu g o, la thanh qua cua s sang tao hoac t do cua no" [61].

56. Ch co the da vao hong an cua Thien Chua, c t do va khiem ton on nhan, ma chung ta co the cong tac bang cac no lc cua mnh vao viec t t bien oi mnh [62]. Trc het, chung ta phai thuoc ve Thien Chua, bang cach hien dang chnh mnh cho Ngai, la ang a o trc, va trao pho cho Ngai kha nang cua mnh, cac no lc cua mnh, cuoc chien au chong lai s d va sang kien cua mnh, e hong an nhng khong cua Ngai co the ln len va phat trien trong chung ta: "V vay, tha anh em, toi van nai anh em, v long thng xot cua Thien Chua, hay hien dang than xac anh em nh mot cua le song ong, thanh thien va ep long Thien Chua" (Rom 12: 1). Ve van e ay, Hoi Thanh luon luon day rang ch co c ai mi lam cho viec ln len trong i song an sung xay ra, v "neu toi khong co c ai, toi ch la khong" (1 Cr 13:2).

Thuyet Palagio mi

57. Tuy nhien, mot so Kito hu nhat quyet i theo mot con ng khac, la con ng cong chnh hoa bang cac no lc rieng cua ho, viec ton th y ch nhan loai va kha nang rieng cua ho. Ket qua la mot s t man quy ve mnh va t coi mnh la u tu, lam mat tnh yeu that. ieu nay c dien ta bang nhieu cach suy ngh va hanh ong co ve ri rac khac nhau: viec bam chat vao luat le, viec qua ban tam vi cac li the xa hoi va chnh tr, mot moi quan tam qua than trong vi phung vu, tn ly va uy tn cua Hoi Thanh, mot s huenh hoang ve kha nang quan ly cac van e thc tien, va mot quan tam qua mc ve cac chng trnh t giup mnh va thanh tu ca nhan. Mot so Kito hu danh thi gi va sc lc cua ho cho nhng ieu nay thay v e cho Chua Thanh Than hng dan ho theo con ng tnh yeu, hn la say me truyen at ve ep va niem vui cua Tin Mng va tm nhng ngi b lac trong am ong vo so ngi ang khao khat c Kito [63].

58. Rat thong thng, i ngc vi nhng thuc ay cua Than Kh, i song cua Hoi Thanh co the tr thanh mot tac pham trong vien bao tang hoac vat s hu cua mot so t ngi u tuyen. ieu nay co the xay ra khi mot so nhom Kito hu qua coi trong mot so luat le, thoi quen hoac cach hanh ong nao o. Nh the Tin Mng co khuynh hng b giam thieu va thu hep lai, b tc mat tnh n gian, sc quyen ru va hng v cua no. ay co the la mot hnh thc tinh te cua thuyet Pelagio, v no co ve bat i song an sung le thuoc vao mot so cau truc nhan loai. No co the anh hng en cac nhom, cac phong trao va cac cong ong, va no giai thch tai sao ho thng hay bat au vi mot cuoc song manh liet trong Than Kh, ma ket cuc la b hoa thach ... hoac h hoai.

59. Mot khi chung ta tin rang moi s eu tuy thuoc vao no lc cua con ngi nh c chuyen i bang nhng luat le va cau truc cua Hoi Thanh, chung ta vo tnh phc tap hoa Tin Mng va tr thanh no le cho mot ke hoach chi tiet, ch e vai lo hong cho tac ong cua an sung. Thanh Toma Aquino nhac nh chung ta rang cac gii luat c Hoi Thanh them vao Tin Mng phai c ap dung mot cach va phai "neu khong th cach c x cua cac tn hu tr nen nang ne", khi o ton giao cua chung ta se tr thanh mot hnh thc no le [64].

Tom tat Le Luat

60. e tranh ieu nay, tot nhat la chung ta hay t nhac nh mnh rang co mot nac thang nhan c la ieu mi goi chung ta tm kiem ieu g la thiet yeu. Tnh u viet thuoc ve cac nhan c oi than, la cac nhan c co Thien Chua la oi tng va ong lc cua chung. trung tam la c ai. Thanh Phaolo noi rang ieu that s ang ke la "c tin hoat ong qua c ai" (Gl 5:6). Chung ta c mi goi co gang het sc e bao ton c ai: "Ai yeu thng tha nhan a chu toan le luat ... v yeu thng la lam tron le luat" (Rom 13:8-10). "V toan the le luat c tom lc trong mot ieu ran duy nhat: 'cac con hay yeu tha nhan nh chnh mnh'" (Gl 5:14).

61. Noi cach khac, gia mot am gii luat va menh lenh, Chua Giesu a don sach mot con ng e nhn thay hai khuon mat, la khuon mat cua Chua Cha va cua anh ch em chung ta. Ngi khong cho chung ta them hai cong thc hoac hai gii luat na. Ngi cho chung ta hai khuon mat, hoac tot hn na, mot khuon mat duy nhat: khuon mat cua Thien Chua c phan chieu trong rat nhieu khuon mat khac. V trong moi anh ch em cua chung ta, ac biet la nhng ngi be nho nhat, nhng ngi de b ton thng nhat, nhng ngi khong co kha nang t ve va nhng ngi tung thieu, ngi ta tm thay chnh hnh anh cua Thien Chua. That vay, vi nhng manh vun cua nhan loai mong manh nay, Chua se hnh thanh tac pham nghe thuat cuoi cung cua Ngi. V "co ieu g keo dai, ieu g co gia tr trong cuoc song, ieu g phong phu ma khong bien mat? Chac chan hai ieu nay: Chua va ngi lan can cua chung ta. Hai s phong phu nay khong bien mat!" [65].

62. Nguyen xin Chua giai thoat Hoi Thanh khoi nhng hnh thc ngo ao va Pelagio mi nay, la nhng ieu ang e nang va ngan chan s tien bo cua Hoi Thanh tren con ng nen thanh! Nhng lam lac nay co nhieu hnh thc khac nhau, theo tnh tnh va ca tnh cua moi ngi. V vay, toi khuyen khch moi ngi hay suy ngh va phan biet trc mat Thien Chua xem chung co the hien dien trong cuoc song cua mnh hay khong.

 

Chng 3: Trong Anh Sang Cua V Thay

63. Co the co nhieu thuyet ve ieu g cau thanh s thanh thien, vi nhieu cach giai thch va phan biet khac nhau. Nhng suy t nh vay co the hu ch, nhng khong g co the soi sang hn la quay ve vi nhng li cua Chua Giesu va nhn thay cach giang day chan ly cua Ngi. Chua Giesu a giai thch vi s gian d tuyet vi ve y ngha cua viec nen thanh khi Ngi ban cho chung ta Bat Phuc (xem Mt 5: 3-12; Lc 6: 20-23). Cac Moi Phuc That giong nh chng minh th cua Kito hu. V vay, neu ai hoi: "Ngi ta phai lam g e tr nen mot Kito hu tot?" th cau tra li that ro rang. Chung ta phai lam, moi ngi theo cach rieng cua mnh, ieu Chua Giesu noi vi chung ta trong Bai Giang Tren Nui [66]. Trong Bat Phuc, chung ta tm thay mot chan dung V Thay, ma chung ta c mi goi e phan chieu trong cuoc song hang ngay cua mnh.

64. T "hanh phuc" hay "phuc cho" tr thanh t ong ngha vi t "thanh thien". No dien ta s the la nhng ngi trung thanh vi Thien Chua va Li Ngai, qua viec t hien, at c hanh phuc that.

Loi Ngc Dong

65. Mac du nhng li cua Chua Giesu co the nghe nh thi v, nhng chung ro rang la i ngc lai cach ma moi viec thng c thc hien trong the gii cua chung ta. Ngay ca khi chung ta thay s iep cua Chua Giesu hap dan, the gian ay chung ta theo mot cach song khac. Cac Moi Phuc That khong tai nao la nhng g tam thng hay de thoa man, ma hoan toan ngc lai. Chung ta ch co the thc hanh c chung neu Chua Thanh Than o ay sc manh cua Ngai tren chung ta va giai thoat chung ta khoi tnh yeu uoi, ch ky, t man va kieu ngao cua mnh.

66. Chung ta hay mot lan na lang nghe Chua Giesu bang tat ca tnh yeu va long ton knh xng ang vi V Thay. Chung ta hay e cho cac li cua Ngi khuay ong chung ta, thach o chung ta va oi hoi mot s thay oi that s trong cach song cua chung ta. Neu khong, s thanh thien van se chang khac g mot sao ng. Bay gi chung ta quay sang tng Moi Phuc mot trong Tin Mng Thanh Mattheu (x. Mt 5:3-12) [67].

"Phuc cho nhng ai co tinh than ngheo kho v Nc Tri la cua ho"

67. Tin Mng mi chung ta nhn ky vao tan ay long mnh, e xem chung ta tim thay s an toan trong i mnh au. Thng th nhng ngi giau co cam thay an toan trong cua cai cua ho, va ngh rang, neu cua cai ay b e doa, th toan the y ngha cua cuoc song tran the cua ho co the sup o. Chnh Chua Giesu a ke cho chung ta ieu nay trong du ngon ngi phu ho kh dai: Ngi noi ve mot ke t tin, nhng that kh dai, bi v a khong ngh rang mnh se chet ngay chnh ngay hom ay (x. Lc 12:16-21 ).

68. S giau co khong am bao c g ca. That vay, mot khi chung ta ngh rang mnh giau co, th chung ta co the tr nen t man ma chang con e danh mot cho nao cho Li Chua, cho tnh yeu oi vi anh ch em mnh, hoac e thng thc nhng ieu quan trong nhat trong i. V the, chung ta bo l kho bau ln hn tat ca moi kho bau. o la ly do tai sao Chua Giesu goi nhng ngi co tinh than ngheo kho, nhng ngi co tam long ngeo kho la co phuc, v Chua co the bc vao o vi s mi me mai mai cua Ngi.

69. S ngheo kho tinh than nay lien quan mat thiet en nhng g Thanh Ignatio Loyola goi la "s th thanh thien", la ieu mang lai cho chung ta mot t do noi tam ky dieu: "e c nh the, chung ta can ao luyen mnh cho co thai o th vi tat ca cac thu tao, vi tat ca nhng g ma y ch t do cua mnh c phep chon va khong b cam; ngo hau ve phan mnh, chung ta khong muon co sc khoe tot hn la sc khoe xau, giau co hn la ngheo kho, danh d hn la mat danh d, song lau hn la chet sm, va nh the oi vi tat ca nhng g con lai" [68].

70. Thanh Luca khong noi ve s ngheo kho trong "tinh than" ma ch n gian noi ve nhng ngi "ngheo kho" (x. Lc 6:20). Bang cach nay, ngai cung mi goi chung ta song mot cuoc i gian d va khac kho. Ngai keu goi chung ta chia se cuoc song cua nhng ngi ngheo kho nhat, cuoc song ma cac Tong o a song, va cuoi cung tr nen ong hnh ong dang vi Chua Giesu, ang mac du giau sang, nhng "a tr nen ngheo kho" (2 Cr 8:9).

Lam ngi ngheo trong tinh than: o la s thanh thien.

"Phuc cho ai hien lanh, v ho se c at lam gia nghiep"

71. ay la mot dien ta manh me trong mot the gii ma ngay t au a la ni xung ot, tranh chap va thu han tat ca moi ben, ni ma chung ta thng xuyen xep loai ngi khac da tren y tng va phong tuc cua ho, va ngay ca tren cach noi chuyen hoac trang phuc cua ho. Cuoi cung, o la trieu ai cua kieu hanh va h danh, ni ma moi ngi ngh rang ho co quyen thong tr ngi khac. Tuy nhien, du co ve nh khong the nao co the c, Chua Giesu e ngh mot cach lam viec khac: cach hien lanh. o la ieu chung ta thay Ngi lam vi cac mon e cua Ngi. o la ieu ma chung ta chiem ngam khi Ngi vao Gierusalem: "Nay, vua cac ngi ang en vi cac ngi, khiem ton, va ngoi tren lng la" (Mt 21: 5, x. De 9: 9).

72. c Kito noi: "Hay hoc cung Thay; v Thay hien lanh va khiem nhng trong long, va cac con se tm c s ngh ngi cho linh hon mnh" (Mt 11:29). Neu chung ta luon bc tc va mat kien nhan vi ngi khac, chung ta se met moi va kiet sc. Nhng neu chung ta nhn vao nhng loi lam va gii han cua ngi khac vi s du dang va hien lanh, khong co ve hn ngi, chung ta co the that s giup ho va ngng ph pham sc lc cua mnh trong viec phan nan vo ch. Thanh Terexa thanh Lisieux noi vi chung ta rang "c ai hoan hao he tai viec nang cac sai lam cua ngi khac, va khong ngac nhien v cac yeu uoi cua ho" [69].

73. Thanh Phaolo noi ve s hien lanh nh mot trong nhng hoa qua cua Chua Thanh Than (x. Gl 5:23). Ngai e ngh rang, neu mot hanh vi sai trai cua mot trong nhng anh ch em cua chung ta lam chung ta ban tam, th chung ta nen co gang sa sai ho, nhng "vi mot tinh than hien lanh", v "anh ch em cung co the b cam do" (Ga 6: 1). Ngay ca khi chung ta bao ve c tin va cac xac tn cua mnh, chung ta phai lam the vi "s hien lanh" (x. 1 Pr 3:16). Cac ke thu cua chung ta cung phai c oi x vi "s hien lanh" (2 Tm 2:25). Trong Hoi Thanh , chung ta thng sai lam v khong chu chap nhan oi hoi cua Li Chua.

74. S hien lanh la mot cach dien ta khac cua tinh than ngheo kho noi tam cua nhng ngi tin cay vao mot mnh Thien Chua. Qua thc, trong Thanh Kinh ngi ta thng dung mot t - anawim - e am ch ngi ngheo va ngi hien lanh. Mot so ngi co the phan oi: "Neu toi qua hien lanh, ngi ta se ngh la toi ngoc, toi khung hay nhu nhc". Trng hp o co the xay ra, nhng hay e mac ke khac ngh nh the. Tot hn la luon luon hien lanh, bi v sau o nhng c muon sau xa cua toi se c thanh tu. Ngi hien lanh "se c at lam gia nghiep", v ho se thay nhng li ha cua Thien Chua c hoan thanh trong cuoc i ho. Trong moi hoan canh, ngi hien lanh at niem hy vong vao Chua, va nhng ai hy vong vao Ngi se c at ... va tan hng s bnh an tron ven (x. Tv 37: 9,11). Con Chua th tin tng vao ho: "ay la ke se c Ta oai nhn: ke khiem nhng va co tinh than thong hoi, ke nghe li Ta ma run s" (Is 66: 2).

Phan ng vi long hien lanh va khiem nhng: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai khoc loc, v ho se c an ui"

75. The gian e ngh chung ta ieu ngc lai: giai tr, vui chi, tieu khien va bao chung ta rang o la nhng ieu lam cho cuoc song c tot ep. Ngi thuoc ve the gian l i, nhn i cho khac khi co nhng van e au om hay buon phien trong gia nh hoac chung quanh. The gian khong muon khoc loc; ho muon l i cac tnh canh au n, che phu chung hoac che giau chung. Ngi ta ton nhieu sc lc e chay tron nhng tnh trang au kho vi niem tin rang thc tai co the c che giau. Nhng thap gia khong bao gi co the vang mat.

76. Mot ngi nhn moi s trong thc trang cua chung va e cho s au kho va than khoc tham nhap vao con tim, co the cham en nhng g sau tham nhat cua cuoc i va tm c hanh phuc thc s [70]. Ngi ay c an ui, khong phai bi the gian ma bi Chua Giesu. Nhng ngi nh the co can am chia se noi kho cua ngi khac va khong con chay tron nhng hoan canh au tng. Ho kham pha ra rang cuoc i co y ngha khi giup nhng ngi trong cn au kho cua ho, hieu c noi thong kho cua ngi khac khi cu giup tha nhan. Ho cam nhan rang ngi khac la xac tht cua mnh, va khong s lai gan, tham ch cham vao cac vet thng cua ho. Ho thay cam thng cho ngi khac en noi moi khoang cach eu bien mat. Bang cach nay ho co the chap nhan li khuyen cua Thanh Phaolo: "Hay khoc vi nhng ke khoc" (Rom 12:15).

Biet lam sao e than khoc vi ngi khac: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai oi khat s cong chnh, v ho se c no thoa"

77. oi va khat la nhng kinh nghiem manh liet, v chung lien quan en cac nhu cau c ban va ban nang song con cua chung ta. Co nhng ngi ao c cong ly va khao khat s cong chnh vi cng o tng t nh the. Chua Giesu noi rang ho se c no thoa, v sm hay muon, cong ly se en. Chung ta co the hp tac e lam cho ieu ay co the xay ra, ngay ca khi chung ta khong luon nhn thay nhng ket qua cua cac no lc cua mnh.

78. Chua Giesu a ra mot cong ly khac vi cong ly cua the gian, thng b h hong bi nhng quyen li nho nhen va b thao tung bang nhieu cach khac nhau. Kinh nghiem cho thay lam sao no de dang b sa lay trong tham nhung, b vng mac trong chnh tr thng nhat cua viec co i co lai (quid pro quo), o moi s tr thanh kinh doanh. Co bao nhieu ngi chu ng bat cong, bat lc ng im trong khi nhng ngi khac chia nhau nhng ieu tot ep cua cuoc i nay. Mot so t bo cuoc chien au cho cong ly chan chnh va la chon i theo con tau cua ke chien thang. ieu nay khong lien quan g en s oi khat cong ly ma Chua Giesu ca tung.

79. Cong ly thc s xay ra trong i song cua dan chung khi chnh ho cong bnh trong cac quyet nh cua ho; no c dien ta trong viec theo uoi cong ly cho nhng ngi ngheo va ngi co the. Trong khi ung la t "cong ly" co the la mot t ong ngha vi viec trung thanh vi Thanh Y cua Thien Chua trong moi kha canh cua cuoc song mnh, nhng neu chung ta gan cho t nay mot y ngha qua tong quat, th chung ta quen rang no c chng to cach ac biet trong cong ly oi vi nhng ngi de b ton thng nhat: "Hay tm kiem cong ly, hay sa phat ke an ap; hay bao ve coi nhi, hay benh vc qua phu" (Is 1:17).

Khat khao s cong chnh: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai co long thng xot, v ho se c thng xot"

80. Thng xot co hai kha canh. No bao gom viec ban tang (cho), giup va phuc vu ngi khac, nhng no cung bao gom s tha th va hieu biet. Thanh Mattheu tom lc no trong mot luat vang: "Trong moi s, hay lam cho ngi khac nh cac con muon ho lam cho cac con" (7:12). Sach Giao Ly nhac nh chung ta rang luat nay c ap dung "trong moi trng hp", [71], ac biet la khi chung ta "oi dien vi nhng hoan canh lam cho cac phan oan ve luan ly khong c chac chan va kho quyet nh" [72].

81. Cho va tha th co ngha la tai tao trong cuoc song cua mnh mot so lng nho nho s hoan thien cua Thien Chua, la ang cho va tha th qua nhieu. V ly do nay, trong Tin Mng Thanh Luca, chung ta khong nghe nhng li "Hay nen hoan thien" (Mt 5:48), nhng thay vao o, "Hay co long thng xot, nh Cha cac con la ang hay thng xot. ng xet oan, th cac con se khong b xet oan. ng ket an ai, th cac con se khong b ket an. Hay tha th, th cac con se c tha th. Hay cho, th cac con se c cho lai" (6: 36-38). Thanh Luca sau o them mot ieu ma chung ta khong c bo qua: "V cac con lay au nao ma ong, th se c ong lai bang au o" (6:38). Tieu chuan ma chung ta s dung e hieu va tha th cho ngi khac se o lng s tha th ma chung ta nhan c. Cac tieu chuan chung ta s dung e cho i se o lng nhng g chung ta nhan lai. Chung ta khong bao gi c quen ieu nay.

82. Chua Giesu khong noi, "Phuc cho nhng ke tm cach bao thu". Ngi goi nhng ngi tha th va lam nh vay "bay mi lan bay" (Mt 18:22) la nhng ngi "c chuc phuc". Chung ta can ngh ve chnh mnh nh mot quan oi cua nhng ngi c tha th. Tat ca chung ta a c oai nhn vi long t bi cua Thien Chua. Neu chung ta chan thanh en gan Chua va can than lang nghe, co the co nhng luc chung ta nghe c li qu trach cua Ngi: "Vay ngi khong phai thng xot ong ban ngi, nh Ta a thng xot ngi sao?" (Mt 18:33).

Thay va hanh ong vi long thng xot: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai co long trong sach, v ho se c thay mat Thien Chua"

83. Moi Phuc nay noi ve nhng ngi co tam hon n s, thanh sach va khong o ue, v mot con tim co kha nang yeu thng khong thu vao nhng g co the lam hai, lam suy yeu hoac gay nguy hiem cho tnh yeu ay. Thanh Kinh s dung trai tim e mo ta nhng y nh that s cua chung ta, nhng ieu chung ta that s tm kiem va mong muon, ngoai tat ca nhng ve be ngoai. "Loai ngi nhn ve be ngoai, con Chua th nhn thau tan ay long" (1 Sm 16:7). Thien Chua muon noi vi con tim cua chung ta (x. Hos 2:16); o Ngai muon ghi Le Luat cua Ngai (x. Ger 31:33). Noi cach khac, Ngai muon cho chung ta mot qua tim mi (x. Ed 26:26).

84. "Hay gn gi tim con cho that ky" (Cn 4:23). Khong co g b nh ban bi s gia doi ma co gia tr that s trong mat Chua. Ngi "tranh thoi loc la, ri xa nhng t tng ngu dot" (Kn 1: 5). Chua Cha, "ang thau suot nhng g kn ao" (Mt 6: 6), nhan ra ieu g thieu tinh khiet va khong chan thanh, ma ch trnh dien hay co ve be ngoai, cung nh Chua Con, ang biet "ieu g trong long ngi" (x. Ga 2,25).

85. Chac chan khong the co tnh yeu ma khong co nhng viec lam yeu thng, nhng Moi Phuc nay nhac nh chung ta rang Chua mong i mot cam ket dan than cho anh ch em mnh en t con tim. V "Neu toi co em het tat ca nhng g toi co ma cho i, va neu toi hien than xac toi e chu thieu ot, ma toi khong co c ai, th toi cung chang c g" (1 Cr 13: 3). Cung trong Tin Mng Thanh Mattheu, chung ta thay rang nhng g phat xuat t con tim la ieu lam mot ngi ra o ue (x. 15:18), v t con tim phat ra nhng y nh giet ngi, trom cap, lam chng doi, va nhng viec lam gian ac khac (x. 15:19). T nhng y nh cua con tim phat sinh nhng ham muon va nhng quyet nh sau xa nhat xac nh cac hanh ong cua chung ta.

86. Mot con tim yeu men Thien Chua va tha nhan (x. Mt 22:36-40) that s, ch khong ch n thuan bang li noi, la mot con tim trong sach; no co the thay Thien Chua. Trong Bai Ca c Ai cua ngai, Thanh Phaolo noi rang "bay gi chung ta nhn thay l m nh trong mot tam gng" (1 Cr 13:12), nhng tuy theo mc o thang the cua chan ly va tnh yeu, chung ta se co the nhn thay "mat oi mat". Chua Giesu ha rang nhng ai co long trong sach "se thay Thien Chua".

Gi mot qua tim khoi tat ca nhng g lam lu m tnh yeu: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai kien tao hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua"

87. Moi Phuc nay khien chung ta suy ngh ve qua nhieu hoan canh chien tranh khong ngng trong the gii cua mnh. Tuy nhien, chnh chung ta thng la nguyen nhan cua xung ot hoac t ra la hieu lam. Th du, toi co the nghe c mot ieu g ve mot ngi nao o va toi i ra ngoai ke lai cho ngi khac. Toi tham ch con co the them mam them muoi cho no vong th hai va tiep tuc loan truyen no ... Va no cang gay them tai hai, th toi co ve cang hai long ve no. The gii cua nhng tin on, b nhng ke tieu cc va pha hoai chiem ong, khong mang lai hoa bnh. Nhng ke nh vay thc s la ke thu cua hoa bnh; ho khong co cach nao "c chuc phuc" [73].

88. Nhng ngi kien tao hoa bnh thc s "tao ra" hoa bnh; ho xay dng hoa bnh va tnh bang hu trong xa hoi. oi vi nhng ngi gieo vai hoa bnh, Chua Giesu a ha li ha tuyet vi nay: "Ho se c goi la con Thien Chua" (Mt 5:9). Ngi bao cac mon e rang, bat c ni nao ho en, ho se noi: "Bnh an cho nha nay!" (Lc 10:5). Li Chua khuyen khch moi tn hu lam viec cho hoa bnh "cung vi tat ca nhng ai cau khan Chua bang tam long trong sach" (2 Tm 2:22), "v hoa qua cua s cong chnh c gieo trong hoa bnh cho nhng ai kien tao hoa bnh" (Gc 3:18). Va neu co nhng luc trong cong ong mnh, khi chung ta hoi phai lam g, th "chung ta hay theo uoi ieu g em lai hoa bnh" (Rom 14:19), v hiep nhat ang a chuong hn la xung ot [74].

89. Khong de dang e "tao ra" th hoa bnh theo Tin Mng nay, la hoa bnh khong loai tr ai, nhng bao gom ca nhng ngi hi ky cuc, phien toai hoac kho chu, oi hoi, lap d, b dam vap bi cuoc song hoac n thuan vo t. o la cong viec kho khan; no keu goi s ci m ln lao cua tr khon va tam hon, bi v no khong phai la viec tao ra "thoa c tren giay t hay hoa bnh tam thi cho mot thieu so c hai long" [75], hoac mot d an "bi mot t ngi cho mot t ngi" [76]. No cung khong co gang l i hoac coi thng mau thuan; trai lai, no phai "oi dien trc tiep vi xung ot, giai quyet no va lam cho no thanh mot mat xch trong chuoi cua mot tien trnh mi" [77]. Chung ta can phai la nhng ngi xay dng hoa bnh, v xay dng hoa bnh la mot nghe oi hoi s bnh than, sang tao, nhay cam va ky nang.

Gieo vai hoa bnh quanh chung ta: o la s thanh thien.

"Phuc cho nhng ai b bach hai v s cong chnh, v Nc Tri la cua ho"

90. Chnh Chua Giesu canh bao chung ta rang con ng ma Ngi e ngh la con ng ngc dong, tham ch lam cho chung ta thach o xa hoi bang cach song cua mnh, va ket qua la tr nen mot s phien toai. Ngi nhac nh chung ta ve bao nhieu ngi a va ang b bach hai ch v ho au tranh cho cong ly, bi v ho coi trong cam ket cua ho oi vi Thien Chua va tha nhan. Tr khi chung ta muon chm vao mot s tam thng tam toi, chung ta ng mong co mot cuoc song de dang, v "ai muon cu mang song mnh th se mat no" (Mt 16:25).

91. Khi song Tin Mng, chung ta khong the mong i rang moi s se tr nen de dang, v s khao khat quyen hanh va quyen li the tuc thng chan ng chung ta. Thanh Gioan Phaolo II a lu y rang "mot xa hoi tr thanh tha hoa neu trong cac hnh thc to chc xa hoi, san xuat va tieu thu, no lam cho viec thc thi s t hien nay va viec thiet lap tnh lien i nay gia con ngi tr nen kho khan hn" [78]. Trong mot xa hoi nh vay, chnh tr, truyen thong ai chung va cac the che kinh te, van hoa va tham ch ton giao tr nen qua vng vu vi nhau en noi tr thanh mot tr ngai cho s phat trien con ngi va xa hoi ch thc. Ket qua la ngi ta kho ma song cac Moi Phuc That; bat c no lc nao e song nh the eu b coi la tieu cc, b nhn vi cap mat nghi ng, va b gap vi nhng li nhao bang.

92. Bat chap s met moi va au n ma chung ta co the trai qua trong viec song gii luat yeu thng va i theo con ng cong ly, Thanh Gia van la nguon mach cho s trng thanh va thanh hoa cua chung ta. Chung ta khong bao gi c quen rang khi Tan c noi vi chung ta rang chung ta se phai chu au kho v Tin Mng, la noi cach chnh xac ve nhng cuoc bach hai (x. Cv 5:41, Pl 1:29, Col 1:24, 2 Tm 1:12, 1 Pr 2:20, 4:14-16, Kh 2:10).

93. Nhng ay chung ta noi ve nhng cuoc bach hai khong the tranh c, ch khong phai loai bach hai ma chung ta co the t gay ra cho mnh khi chung ta oi x vi nhng ngi khac mot cach toi te. Cac thanh khong phai la nhng ngi ky quac, xa cach, khong the chu noi v s hm mnh cua cac ngai, s tieu cc va s cay ang cua cac ngai. Cac Tong o cua c Kito khong giong nh the. Sach Tong o Cong vu lap i lap lai rang cac ngai c long "tat ca moi ngi" (2:47, x. 4: 21, 33, 5:13), ngay ca mot so nha cam quyen a sach nhieu va bach hai cac ngai (xem 4:1-3, 5:17-18).

94. Nhng cuoc bach hai khong phai la mot thc tai trong qua kh, v ngay nay chung ta cung kinh nghiem chung, cho du bang cach o mau, nh trng hp nhieu v t v ao ng thi, hoac bang nhng phng cach te nh hn, bang vu khong va la doi. Chua Giesu goi chung ta la co phuc khi ngi ta "vu khong cho cac con u ieu xau xa v Thay" (Mt 5:11). Vao nhng luc khac, cuoc bach hai co the xay ra di hnh thc nhng s che nhao co gang cham biem c tin cua chung ta va lam cho chung ta xem ra co ve lo bch.

Chap nhan hang ngay con ng Tin Mng, du no co the gay kho khan cho chung ta: o la s thanh thien.

Tieu Chuan Ln

95. Trong chng hai mi lam cua Tin Mng Thanh Mattheu (cau 31-46), Chua Giesu mot lan na ngng lai tren mot trong cac Moi Phuc, Moi Phuc goi nhng ngi co long thng xot la co phuc. Neu chung ta tm kiem s thanh thien lam ep mat Thien Chua, oan van nay cho chung ta mot tieu chuan ro rang da tren o ma chung ta c xet x. "Ta oi, cac con a cho Ta an, Ta khat, cac con a cho Ta uong, Ta la khach la, cac con a on tiep Ta, Ta tran truong, cac con a cho Ta mac, Ta au yeu, cac con a san soc Ta, Ta b bo tu, cac con a tham vieng Ta."(cac cau 35-36).

Trong s trung thanh vi Thay

96. Nh the, nen thanh khong co ngha la me man trong trang thai xuat than huyen b. Nh Thanh Gioan Phaolo II a noi: "Neu chung ta that s bat au lai t viec chiem niem ve c Kito, th chung ta phai hoc cach nhn thay Ngi ac biet la tren khuon mat cua nhng ke ma chnh Ngi muon c ong hoa vi" [79]. oan van Mattheu 25:35-36 "khong phai la mot li mi goi n gian en c ai: o la mot trang cua Kito hoc chieu mot tia sang tren mau nhiem cua c Kito" [80]. Trong li keu goi nhan ra Ngi trong nhng ngi ngheo va au kho nay, chung ta thay to lo chnh Thanh Tam cua c Kito, nhng cam xuc va s chon la sau tham nhat cua Ngi, ma moi v thanh tm cach noi gng.

97. V nhng oi hoi cng quyet nay cua Chua Giesu, nhiem vu cua toi la yeu cau cac Kito hu tha nhan va chap nhan chung trong tinh than ci m ch thc, sine glossa. Noi cach khac, khong co bat ky "neu hoac nhng" nao, la ieu co the lam giam sc manh cua chung. Chua chung ta a noi rat ro rang s thanh thien khong the hieu hay song ngoai nhng oi hoi nay, v long thng xot la "con tim ang ap cua Tin Mng" [81].

98. Neu toi gap mot ngi ngu ngoai tri trong mot em lanh leo, toi co the coi ngi ay nh mot ieu phien nhieu, quay ray, tr ngai tren ng cua toi, mot canh tng phien toai, mot van e e cho cac chnh tr gia giai quyet, hoac tham ch mot ong rac ba bai ni cong cong. Hoac toi ap lai vi c tin va c ai, va thay trong ngi ay mot con ngi vi mot pham gia giong het nh cua toi, mot thu tao c Chua Cha yeu thng vo b, mot hnh anh cua Thien Chua, mot anh ch em c Chua Giesu cu chuoc. Lam mot Kito hu la nh the! S thanh thien co the c hieu ngoai viec nhn nhan cach song ong ve pham gia cua moi con ngi nay khong? [82].

99. oi vi cac Kito hu, ieu nay lien quan en mot lo lang khong ngng va lanh manh. Ngay ca khi viec giup ch mot ngi ma thoi cung co the bien minh cho tat ca nhng no lc cua chung ta, viec ay cung cha u. Chang han nh cac giam muc Gia Na ai a lam sang to ieu nay khi cac ngai ghi nhan rang s hieu biet theo Thanh Kinh ve nam thanh la ve nhieu hn ch n thuan thc hien mot so viec lanh. No cung co ngha la tm cach thay oi xa hoi: "e cho cac the he sau nay cung c giai thoat, ro rang muc tieu phai la khoi phuc lai cac he thong xa hoi va kinh te, e khong con s loai tr na" [83].

Nhng y tng anh vao long Tin Mng

100. Toi tiec rang oi khi co nhng t tng dan chung ta en hai sai lam nguy hai. Mot ang, co sai lam cua cac Kito hu tach biet nhng oi hoi nay Tin Mng ra khoi moi lien he ca nhan cua ho vi Chua, ra khoi s ket hp noi tam cua ho vi Ngi, ra khoi s m long ra cho an sung cua Ngi. Nh the, Kito giao tr thanh mot loai to chc phi chnh phu (NGO), b tc mat s than b sang ngi c chng to trong i song cua Thanh Phanxico thanh Assisi, Thanh Vincente e Phaolo, Thanh Terexa thanh Calcutta va nhieu v thanh khac. oi vi nhng v thanh ln nay, tam nguyen, tnh yeu cua Thien Chua va viec oc Tin Mng khong he lam giam bt cam ket dan than ay say me va hieu qua cua cac ngai oi vi nhng ngi lan can cua mnh; hoan toan ngc lai.

101. Sai lam nguy hai ve t tng khac c tm thay nhng ke nghi ng viec tham gia vao xa hoi cua ngi khac, coi no nh phien dien, the gian, tran tuc, vat chat, cong san hay dan tuy. Hoac ho tng oi hoa no, nh the ho co nhng van e khac quan trong hn, hoac ieu duy nhat ang ke la mot trong nhng van e ao c cu the hoac muc tieu ma ho t bao ve. Chang han nh, viec bao ve cac tre em vo toi cha sinh ra cua chung ta can phai c ro rang, chac chan va say me, v nguy c b e doa la pham gia cua mot i song con ngi, mot ieu luon luon thanh thieng va oi hoi tnh yeu danh cho moi ngi, bat chap giai oan phat trien cua ho. Tuy nhien, cung thanh thieng khong kem la i song cua nhng ngi ngheo, nhng ngi a c sinh ra, nhng ngi c ban, nhng ngi b bo ri va b thiet thoi, nhng ngi de b ton thng va nhng ngi gia ca de lam moi cho viec giet chet em du kheo che ay, nhng nan nhan cua nan buon ngi, nhng hnh thc no le mi va moi hnh thc loai tr [84]. Chung ta khong the e ngh mot ly tng ve s thanh thien co the khong quan tam g en nhng bat cong trong mot the gii ma mot so ngi vui ve an uong say sa, chi tieu ba bai va song ch e hng nhng mon hang tieu thu mi nhat, trong khi nhng ngi khac ch nhn t ben ngoai, va song tron cuoc i ho trong ngheo oi the lng.

102. Chung ta thng nghe noi rang, so vi viec ng au vi thuyet tng oi va nhng sai loi cua the gii hien tai cua chung ta, th tnh trang di dan chang han, la mot van e khong quan trong bang. Mot so ngi Cong Giao coi o la van e th yeu so vi nhng van e ve sinh hoc "nghiem trong". Mot chnh tr gia ang kiem phieu noi mot ieu nh the th co the hieu c, nhng mot Kito hu th khong, v thai o ung an duy nhat la ng vao v tr cua cac anh ch em mnh, nhng ngi lieu mang song cua mnh e bao am mot tng lai cho con cai ho. Lieu chung ta co the khong nhan ra rang ay chnh la ieu ma Chua Giesu oi hoi chung ta, khi Ngi bao chung ta rang khi on tiep khach la la chung ta on tiep Ngi (x. Mt 25:35) sao? Thanh Beneicto a lam nh the mot cach de dang, va mac du no co the lam cho cuoc i cac tu s cua Ngai ra "phc tap", ngai a ra lenh rang tat ca cac khach go ca tu vien eu c on tiep "nh c Kito" [85], vi mot c ch ton knh [86]; ngi ngheo va ngi hanh hng phai c gap vi "s quan tam va an can v ai nhat" [87].

103. Mot tiep can tng t cung c tm thay trong Cu c: "Cac ngi khong c bac ai khach la, hoac ha hiep ho, v cac ngi a la khach la tai Ai Cap" (Xh 22:21). "Khi co mot kieu dan trong x cua cac ngi, th ng ha hiep ho. Cac ngi phai c x vi kieu dan gia cac ngi nh ngi ban x, va hay thng yeu ho nh chnh mnh, v cac ngi cung a la kieu dan Ai Cap. Ta la c Chua, Thien Chua cua cac ngi"(Lv 19:33-34). ay khong phai la mot khai niem c mot so Giao hoang phat minh, hoac mot mot nhat thi ngan ngui. Cung trong the gii hom nay, chung ta c mi goi i theo con ng linh ao khon ngoan c ngon s Isaia e ra e cho thay ieu g ep long Thien Chua. "Chang phai la viec chia cm cho ngi oi, rc nhng ngi ngheo khong ni tru ngu vao nha; thay ai tran truong th cho ao mac, chang ngoanh mat lam ng trc anh em cot nhuc sao? Bay gi anh sang ngi se bng len nh rang ong" (58:7-8).

S th phng c Thien Chua chap nhan nhat

104. Chung ta co the ngh rang chung ta ton vinh Thien Chua ch bang viec th phng va cau nguyen cua mnh, hoac n thuan bang cach tuan gi mot so quy tac ao c nhat nh. ung la u tien thuoc ve moi lien he cua chung ta vi Thien Chua, nhng chung ta khong the quen rang tieu chuan cuoi cung ma da tren o cuoc i chung ta se c xet x la nhng g chung ta a lam cho tha nhan. Cau nguyen la ieu quy gia nhat, v no nuoi dng mot cam ket dan than hang ngay cho tnh yeu. Viec th phng cua chung ta tr nen ep long Thien Chua khi chung ta t nguyen song ai lng, va e cho hong an Thien Chua ban cho trong cau nguyen, c the hien trong s quan tam cua chung ta oi vi anh ch em mnh.

105. Tng t nh the, cach tot nhat e phan biet xem li cau nguyen cua chung ta co chan chnh hay khong la xet xem cuoc song cua mnh co ang c bien oi trong anh sang cua long thng xot hay khong. V "long thng xot khong ch la hanh ong cua Chua Cha; ma con tr thanh mot tieu chuan e xac nh ai la con cai that cua Ngai" [88]. Long thng xot "chnh la nen tang cua i song cua Hoi Thanh" [89]. Ve van e nay, toi muon nhac lai rang long thng xot khong loai tr cong ly va chan ly; qua thc "chung ta phai noi rang long thng xot la s tron ven cua cong ly va la bieu lo rc r nhat cua chan ly cua Thien Chua" [90]. o la "cha khoa Thien ang" [91].

106. ay, toi ngh en Thanh Toma Aquino, ngi a hoi nhng hanh ong nao cua chung ta la cao quy nhat, nhng viec lam be ngoai nao cho ngi ta thay ro nhat tnh yeu Thien Chua cua chung ta. Thanh Toma a khong ngan ngai tra li rang chung la nhng viec thng xot oi vi ngi lan can cua chung ta, [92], tham ch nhieu hn cac hanh vi th phng cua chung ta: "Chung ta th phng Thien Chua bang nhng hy sinh va cua le be ngoai, khong v li ch cua Ngai, ma cua chnh chung ta va nhng ngi lan can cua chung ta. V Ngai khong can nhng hy sinh cua chung ta, nhng muon chung c dang len Ngai, e khi day long sung knh cua chung ta va sinh ch cho nhng ngi lan can cua chung ta. V the, long thng xot, ma qua o chung ta bu ap nhng thieu thon cua ngi khac, la mot s hy sinh de c chap nhan hn oi vi Ngai, v hng trc tiep hn en hanh phuc cua nhng ngi lan can cua chung ta" [93].

107. Nhng ngi thc s muon lam vinh danh Thien Chua bang i song cua mnh, nhng ngi thc s ao c ln len trong s thanh thien, c mi goi quyet tam ben ch trong viec thc hanh cac viec thng xot. Thanh Terexa thanh Calcutta a nhan ra ieu nay mot cach ro rang: "Vang, toi co nhieu loi lam va that bai cua con ngi ... Nhng Thien Chua cui xuong va s dung chung ta, ban va toi, e thanh tnh yeu va long t bi cua Ngi tren the gian; Ngi ganh lay toi loi chung ta, nhng kho khan va loi lam cua chung ta. Ngi le thuoc vao chung ta e yeu the gian va cho thay Ngi yeu no nhieu nh the nao. Neu chung ta qua quan tam en ban than mnh th chung ta se khong con th gi cho ngi khac na" [94].

108. Chu ngha hng thu va chu ngha tieu thu co the chng to s sup o cua chung ta, bi v khi chung ta b am anh bi niem vui cua chnh mnh, chung ta se tr nen qua quan tam en ban than va cac quyen li cua mnh, va chung ta cam thay tuyet vong la can phai co thi gi ranh roi e hng lac thu. Chung ta se thay kho ma co the cam thay va chng to bat ky moi quan tam thc s nao oi vi nhng ngi ngheo kho, tr phi chung ta co the vun trong mot i song gian d, chong lai cac nhu cau nong bong cua mot xa hoi tieu thu, la ieu lam cho chung ta tr nen ngheo nan va khong thoa man, bon chon muon co tat ca ngay bay gi. Tng t nh the, khi chung ta e mnh b cuon vao nhng tin tc be ngoai, truyen thong tc th va thc tai ao, chung ta co the lang ph th gi quy bau va tr nen th vi nhng vet thng cua anh ch em mnh. Tuy nhien, ngay ca gia cn loc hoat ong nay, Tin Mng van tiep tuc vang len, cung cap cho chung ta li ha cua mot cuoc song khac, mot cuoc song lanh manh va hanh phuc hn.

109. Chng t manh me cua cac thanh c to lo trong cuoc song cua cac ngai, c hnh thanh bi cac Moi Phuc That va tieu chuan cua phan xet cuoi cung. Li cua Chua Giesu th rat t va n gian, nhng thc te va co gia tr oi vi tat ca moi ngi, v tren tat ca moi s, Kito giao la e em ra thc hanh. No cung co the la mot oi tng nghien cu va suy niem, nhng ch e giup chung ta song Tin Mng tot hn trong cuoc song hang ngay cua mnh. Toi e ngh oc lai cac ban van Thanh Kinh v ai nay, e cap en chung, cau nguyen vi chung, co gang dien ta chung. Chung se co ch cho chung ta; chung se lam cho chung ta c thc s hanh phuc.

 

Chng 4 : Cac ac Tnh Cua S Thanh Thien Trong The Gii Ngay Nay

110. Trong khuon kho cua s thanh thien cao ca ma cac Moi Phuc That va Mattheu 25:31-46 a ra, toi muon e cap en mot so ac tnh hoac bieu thc tam linh, theo thien y cua toi, la rat can thiet e hieu c cach song ma Chua mi goi chung ta. Toi se khong ngng lai e giai thch cac phng tien thanh hoa a c chung ta biet en: cac phng phap cau nguyen khac nhau, cac B Tch Thanh The va Hoa giai vo gia, viec dang nhng hy sinh ca nhan, cac hnh thc sung knh khac nhau, viec linh hng va nhieu viec khac na. ay, toi se ch noi ve mot so kha canh cua n goi nen thanh ma toi hy vong se vang am mot cach ac biet.

111. Cac ac tnh toi muon nhan manh khong phai la tat ca nhng g co the tao thanh mot mo hnh nen thanh, nhng chung la nam bieu hien tuyet vi cua tnh yeu oi vi Thien Chua va tha nhan ma toi cho la co tam quan trong ac biet v mot so nguy c va gii han nao o cua nen van hoa hien nay. Trong nen van hoa nay chung ta thay mot cam giac lo lang, oi khi bao ong, lam cho chung ta sao lang va suy nhc; s tieu cc va buon rau; tnh t man c nuoi dng bang chu ngha tieu thu; chu ngha ca nhan; va tat ca nhng hnh thc tam linh sai lac, khong gap g c Thien Chua, hien ang thong tr th trng ton giao thi nay.

Kien Tr, Kien Nhan Va Hien Lanh

112. ac tnh au tien trong nhng ac tnh to tat nay co nen tang vng chac ni Thien Chua, ang yeu thng va nang chung ta. Nguon sc manh noi tam nay giup chung ta kien tr gia nhng thang tram cua cuoc i, nhng cung giup chung ta chu ng c s thu ch, phan boi va that bai cua ngi khac. "Neu Thien Chua giup chung ta, th ai chong lai c chung ta?" (Rom 8:31): ay la nguon bnh an c tm thay ni cac thanh. Sc manh noi tam nh vay khien chung ta co the lam chng ve s thanh thien qua viec kien nhan va kien nh lam viec lanh trong mot the gii ay bien ong, on ao va nang no cua chung ta. o la long trung thanh phat sinh t tnh yeu, v nhng ai tin tng vao Thien Chua (pstis) cung co the trung thanh vi tha nhan (pistos). Ho khong bo ri ngi khac trong nhng luc kho khan; ho ong hanh vi nhng ngi ay trong cn u phien va sau kho cua ho, mac du lam nh the co the khong mang lai cho nhng ngi ay cac thoa man tc th.

113. Thanh Phaolo a xin cac tn hu Roma ng "lay ac bao ac" (x. Rom 12:17), ng tm cach tra thu (x. 19), ng e b s d khuat phuc, nhng lay ieu lanh ma khuat phuc s d (x. 21). Thai o nay khong phai la dau ch cua s yeu uoi ma cua sc manh that s, bi v chnh Thien Chua "cham bat bnh nhng rat quyen nang" (Nah 1:3). Li Chua khuyen chung ta hay "loai bo tat ca moi ang cay, phan no, gian hn, chi bi, cung moi ieu gian ac" (Eph 4:31).

114. Chung ta can phai vat lon vi va e phong cac khuynh hng hung hang va ch ky cua mnh, va ng e cho chung ben re. "Hay nong gian, nhng ng pham toi. Ch e mat tri lan tren cn gian cua anh em" (Eph 4:26). Khi cam thay b uoi sc, chung ta luon luon co the bam lay mo neo cau nguyen, la ieu a chung ta tr lai vong tay Thien Chua va nguon bnh an cua chung ta. "Anh em ng lo lang ve bat c ieu g, nhng trong moi s, hay dang len Thien Chua li cau xin cua anh em bang kinh nguyen, xin n, va ta n. Va bnh an cua Thien Chua, la bnh an vt len tren moi hieu biet, se gi gn long tr anh em..." (Pl 4: 6-7).

115. Kito hu cung co the b cuon vao mang li bao lc bang li noi qua mang internet va cac dien an truyen thong thuat so khac nhau. Ngay ca trong cac phng tien truyen thong Cong Giao, cac ranh gii co the b vt qua, ph bang va vu khong co the tr nen pho thong, cung tat ca cac tieu chuan ao c va ton trong danh tieng cua ngi khac co the b gat i. Ket qua la mot s phan oi nguy hiem, v nhng g co the c noi o co the khong c chap nhan trong cac cuoc thao luan cong khai, va ngi ta tm cach bu ap cho s bat man cua mnh bang cach ma l ngi khac. ieu ang chu y la oi khi, co nhng ngi t cho la mnh gi cac ieu ran khac, nhng lai hoan toan bo qua ieu ran th tam, "ch lam chng doi", va tan nhan huy hoai thanh danh ngi khac. o, ho chng to mot cach khong gi gn rang "cai li la "the gii cua s d" va "thieu huy toan the i song chung ta, v c nhom len bi la hoa nguc" (Gc 3:6).

116. Sc manh noi tam, la viec lam cua an sung, tranh cho chung ta khoi b kch ong bi bao lc, la ieu tran ngap i song xa hoi ngay nay, bi v an sung lam giam bt tnh ham danh va giup ngi ta de dang tr nen co long hien lanh. Cac thanh khong ph sc than phien ve nhng that bai cua ngi khac; cac ngai co the cot li cua mnh trc nhng loi lam cua anh ch em mnh, va tranh nhng hanh ong bao lc bang li noi ha nhuc va ngc ai ngi khac, bi v cac ngai cho la mnh khong xng ang e oi x khac nghiet vi tha nhan, nhng coi ho nh "hn mnh" (Pl 2: 3).

117. That khong tot khi chung ta nhn xuong ngi khac nh nhng quan toa tan nhan, coi ho la khong xng ang va luon ra ve day cho ho nhng bai hoc. o chnh la mot hnh thc bao lc tinh vi [95]. Thanh Gioan Thanh Gia a e ngh mot con ng khac: "Hay luon luon thch c tat ca moi ngi day mnh, hn la muon day ngay ca nhng ngi be nho nhat trong moi ngi" [96]. Va ngai them mot li khuyen e uoi xa ma quy: "Hay vui mng coi nhng s tot ep cua ngi khac nh cua chnh mnh, va mong rang ho c u tien hn mnh trong moi s; cac ch phai het long lam ieu nay. Nh the cac ch se chien thang s d bang viec lanh, anh uoi quy d, va co c mot con tim hanh phuc. Hay co gang thc hanh ieu nay nhieu hn na vi nhng ai ma cac ch cho la t hap dan nhat. Hay nhan ra rang neu cac ch khong t tap luyen theo cach nay, cac ch se khong at c c ai that s hoac tien bo trong nhan c ay" [97].

118. Khiem ton ch co the ben re trong long qua cac s nhuc. Khong co chung, th khong co s khiem ton hay thanh thien. Neu anh ch em khong the chu ng va dang len mot vai nhuc nha, th anh ch em cha khiem ton va anh ch em cha phai ang tren con ng nen thanh. S thanh thien ma Thien Chua ban cho Hoi Thanh cua Ngai en qua s nhuc nha cua Con Ngai. Ngi la ng. S s nhuc lam cho anh ch em giong Chua Giesu; o la mot kha canh khong the tranh c cua viec noi gng c Kito. V "c Kito cung a chu au kho v anh em, e lai cho anh em mot mau gng, ngo hau anh em co the theo bc chan Ngi." (1 Pr 2:21). Ngc lai, Ngi to lo s khiem ton cua Chua Cha, ang a xuong e hanh trnh vi dan Ngai, chu ng s bat trung va ta than cua ho (x. Xh 34:6-9; Kn 11:23-12: 2; Lc 6:36). V ly do nay, ma cac Tong o, sau khi chu s nhuc, a vui mng "la mnh c ke nh ang chu x nhuc v danh [Chua Giesu]" (Cv 5:41).

119. ay toi khong ch noi ve nhng tnh canh tot cung ve viec t v ao, ma con ve nhng s nhuc nha hang ngay cua nhng ngi gi im lang e cu gia nh ho, nhng ngi muon ca tung ngi khac hn la t hao ve chnh mnh hoac nhng ngi chon nhng cong viec khong c ai hoan nghenh, oi khi tham ch con chon chu s bat cong e dang len Chua. "Neu khi anh em lam viec lanh, ma b au kho, va anh em kien tam chu ng, th o la hong phuc trc mat Thien Chua" (1 Pr 2:20). ieu nay khong co ngha la i loanh quanh vi cap mat nhn xuong, khong noi li nao va chay tron xa hoi. oi khi, chnh v mot ngi khong ch ky, ho co the dam mot cach on ton bat ong y kien, oi hoi cong ly hoac bao ve nhng ke yeu uoi trc mat nhng ngi quyen the, ngay ca khi no co the gay thiet hai cho ho hoac danh tieng cua ho.

120. Toi khong noi rang s s nhuc nh vay la de chu, v o la chu trng t hanh ha mnh, nhng ay la mot cach e noi gng Chua Giesu va ln len trong s ket hp vi Ngi. ieu nay khong the hieu noi tren mot mc o thuan tuy t nhien, va the gian che dieu bat ky khai niem nao nh the. Thay vao o, ay la mot an sung c tm kiem trong cau nguyen: "Lay Chua, khi s s nhuc en, xin giup con biet rang con ang theo bc chan Chua".

121. Thai o nay bao ham mot con tim c bnh an nh c Kito, c giai thoat khoi s hung hang phat sinh t viec qua t ai. Cung mot bnh an ay c em en bi an sung, lam cho chung ta co the gi c s an toan noi tam va chu ng, cung kien tr trong s tot lanh, "du toi i qua thung lung toi tam cua s chet" (Tv 23:4) hoac "Du mot ao binh ha trai chong lai toi" (Tv 27:3). ng vng trong Chua, a Tang, chung ta co the hat: " Trong bnh an con nga mnh la ngu ky, ch mnh Ngai, lay Chua, lam i con yen on." (Tv 4:8). Tom tat mot li, c Kito, "la bnh an cua chung ta" (Eph 2:14); Ngi a en "e hng dan ta bc chan vao neo bnh an" (Lc 1:79). Nh Ngi a noi vi Thanh Faustina Kowalska, "Loai ngi se khong co hoa bnh cho en khi ho quay lai tn thac vao long thng xot cua Ta" [98]. V vay, chung ta ng ri vao cam do tm kiem s an toan trong thanh cong, nhng thu vui vo bo, s hu, quyen lc tren ngi khac hoac a v xa hoi. Chua Giesu phan rang: "Thay ban bnh an cho cac con, nhng khong nh the gian ban no cho cac con." (Ga 14:27).

Niem Vui Va au Oc Khoi Hai

122. Nhng ieu c noi tren khong am ch mot tinh than ngan cam, nhut nhat, ang cay hoac u sau, hoac co mot ve mat the lng, cac thanh vui ti va co au oc khoi hai. Mac du hoan toan thc te, cac ngai toa ra tinh than tch cc va ay hy vong. Cuoc i Kito hu la cuoc i "vui mng trong Chua Thanh Than" (Rom 14:17), v "ket qua can thiet cua tnh yeu bac ai la vui mng; bi v moi ngi yeu eu vui mng khi c ket hp vi ngi mnh yeu ... anh hng cua long bac ai la niem vui" [99]. Khi nhan c hong an Li Chua tuyet my, chung ta om chat lay Li ay "gia bao gian kho, vi niem vui cua Chua Thanh Than" (1 Tx 1:6). Neu chung ta e cho Chua keo chung ta ra khoi cai vo cua mnh va thay oi cuoc song cua mnh, th chung ta co the lam nh Thanh Phaolo noi vi chung ta: "Hay hay luon vui mng trong Chua. Toi nhac lai, hay vui len!" (Pl 4: 4).

123. Cac ngon s a cong bo thi ai cua Chua Giesu, ma trong o chung ta hien ang song, nh mot mac khai han hoan. "Hay reo ho va hat len mng r!" (Is 12: 6). "Hay treo len nui cao, hi ngi loan bao tin mng cho Xion; Hay cat cao giong noi, hi ngi loan bao tin mng cho Gierusalem!" (Is 40:9). "Hi nui non hay bat len tieng hat! V Chua a an ui dan Ngi, va Ngi se xot thng nhng ke au kho cua mnh" (Is 49:13). "Hi con gai Xion, hay vui mng hoan h! Hi con gai Gierusalem, hay reo ho mng r! Ka, c Vua cua ngi ang en cung ngi; ang Cong Chnh va Toan Thang la Ngi" (Dc 9: 9). Chung ta cung ng quen li khuyen cua ong Nehemia: "ng buon ba, v niem vui cua Chua la sc manh cua anh em" (8:10).

124. c Me Maria, khi nhan ra s mi la ma Chua Giesu mang en, a hat len: "Linh hon toi vui mng" (Lc 1:47), va chnh Chua Giesu "vui mng trong Chua Thanh Than" (Lc 10:21). Khi Ngi i ngang qua, "tat ca moi ngi eu vui mng" (Lc 13:17). Sau khi Phuc Sinh, cac mon e i bat c ni nao cung eu "vui mng" (Cv 8: 8). Chua Giesu bao am vi chung ta rang: "Cac con se buon rau, nhng noi buon cua cac con se bien thanh vui mng ... Thay se gap lai cac con, va long cac con se vui mng, va se chang ai lay mat niem vui khoi cac con c" (Ga 16: 20,22). "Thay a noi vi cac con nhng ieu ay, e niem vui cua Thay trong cac con, va niem vui cua cac con c nen tron" (Ga 15:11).

125. Co nhng luc kho khan, nhng thi gian cua thap gia, nhng khong co g co the tieu huy niem vui sieu nhien la niem vui "thch nghi va thay oi, nhng luon luon ton tai t ra nh mot tia sang phat xuat t niem tin tng rieng cua chung ta rang tren het moi s, chung ta c [Thien Chua] yeu thng vo cung" [100]. Niem vui o em lai mot s an toan noi tam, mot s thanh than ay hy vong cung cap mot s no thoa tinh than khong the hieu c theo tieu chuan the gian.

126. Niem vui Kito giao thng c i kem vi tnh hai hc. ien hnh nh chung ta thay ro ieu nay ni Thanh Toma More, Thanh Vincente e Phaolo va Thanh Philipe e Neri. Khoi hai tuc tu khong phai la dau ch cua s thanh thien. "Hay ay lui sau nao khoi tam hon anh em" (Gv 11:10). Chung ta nhan c rat nhieu t Chua "e vui hng" (1 Tm 6:17), cho nen oi khi buon rau co lien he vi s vo n cua chung ta, v chung ta ch biet ngh en mnh nen khong the nhan ra hong an cua Thien Chua [101].

127. Vi tnh yeu cua mot ngi Cha, Thien Chua mi goi chung ta: "Con i, hay oi x tot vi mnh ... ng choi t hng mot ngay vui" (Hc 14:11,14). Ngai muon chung ta tch cc, biet n va khong qua phc tap: "Trong ngay thnh vng, hay vui ve ... Thien Chua a tao ra con ngi von ngay thang, nhng ho a toan tnh nhieu ieu" (Gv 7:14,29). Trong moi hoan canh, phai gi mot tinh than linh ong va bat chc Thanh Phaolo: "Toi a hoc cach hai long vi nhng g toi co" (Ph 4:11). o la cach Thanh Phanxico Assisi song; ngai co the tran ngap long biet n trc mot mau banh m cng ngac, hoac han hoan chuc tung Thien Chua ch v mot ngon gio nhe nhang vuot ve khuon mat ngai.

128. Toi khong noi ve niem vui tieu thu va ca nhan nh ang hien dien trong mot so kinh nghiem van hoa ngay nay. Thc ra, chu ngha tieu thu chang lam g ngoai viec bien con tim thanh nang ne. Thnh thoang no co the mang lai cho chung ta nhng khoai lac chong qua, nhng khong phai la niem vui. ay, toi noi en niem vui song trong s hiep thong, la chia se va tham gia, v "cho i th co phuc hn la nhan lai." (Cv 20:35) va "Thien Chua yeu ngi vui ve cho i" (2 Cr 9: 7). Tnh yeu huynh e lam tang kha nang vui mng, v no lam cho chung ta co kha nang vui v li ch cua ngi khac: "Hay vui mng vi ngi vui mng" (Rom 12: 15). "Chung toi vui mng khi chung toi yeu uoi va anh em manh me" (2 Cr 13:9). Mat khac, neu chung ta "ch biet ngh en cac nhu cau cua mnh, chung ta t ket an mnh bang mot cuoc song t hanh phuc" [102].

Tao Bao Va Nhiet Thanh

129. S thanh thien ong thi cung la parrhesa (dung cam): o la s tao bao, la mot ong lc thuc ay viec Phuc Am hoa va e lai dau an tren the gian nay. e cho chung ta co the lam ieu ay, chnh Chua Giesu en gap chung ta va noi vi chung ta mot lan na, cach bnh than nhng chac chan, rang: "ng s" (Mc 6:50). "Thay vi cac con moi ngay cho en tan the" (Mt 28:20). Nhng li nay cho phep chung ta i ra va phuc vu vi cung mot long can trng ma Chua Thanh Than a khuay len trong cac Tong o, thuc ay cac ngai rao giang Chua Giesu Kito. S tao bao, s hang say, noi nang t do, nhiet tnh tong o, tat ca nhng ieu nay c bao gom trong t dung cam, mot t ma Thanh Kinh cung dung e mo ta s t do cua mot cuoc i rong m cho Thien Chua va cho tha nhan (x. Cv 4:29, 9:28, 28:31; 2 Cr 3:12; Eph 3:12; Dt 3:6, 10:19).

130. Chan Phc Phaolo VI khi e cap en nhng tr ngai cho viec Phuc Am hoa, a noi ve s thieu dung cam la ieu "cang tram trong hn bi v no xuat phat t ben trong" [103]. Chung ta thng b cam do e luan quan gan b! Tuy nhien, Chua keu goi chung ta i ra cho nc sau va tha li (x. Lc 5: 4). Ngi mi goi chung ta hien than phuc vu Ngi. Khi bam chat vao Ngi, chung ta c hng khi e em tat ca cac ac sung cua mnh ra phuc vu tha nhan. Nguyen xin cho chung ta luon cam thay c tnh yeu cua Ngi thuc ay (2 Cr 5:14) va cung noi vi Thanh Phaolo rang: "Khon cho toi neu toi khong rao giang Tin Mng!" (1 Cr 9:16).

131. Chung ta hay nhn len Chua Giesu. Long t bi sau tham cua Ngi khong phai la ieu at trong tam vao mnh, khong phai la mot t bi lam cho te liet, s hai hay xau ho nh bao nhieu lan xay ra vi chung ta, ma hoan toan ngc lai. o la mot long t bi thuc ay Chua ra khoi chnh mnh vi quyen nang e rao giang va sai nhng ngi khac i lam s vu cha lanh va giai thoat. Chung ta hay nhn nhan s yeu uoi cua mnh, nhng e cho Chua Giesu nam lay no trong tay Ngi va sai chung ta i truyen giao. Chung ta yeu uoi, nhng chung ta van mang mot kho bau co the bien mnh thanh to ln va lam cho nhng ngi on nhan kho bau ay tr nen tot hn va hanh phuc hn. S tao bao va long can am tong o la mot phan thiet yeu cua viec truyen giao.

132. Dung cam la dau an cua Chua Thanh Than; no lam chng cho tnh xac thc cua viec rao giang cua chung ta. o la mot am bao vui mng dan chung ta en vinh quang trong Tin Mng ma chung ta cong bo. o la niem tin khong the lay chuyen c vao Chng Nhan trung tn, cho chung ta s chac chan rang khong g co the "tach ri chung ta khoi tnh yeu cua Thien Chua" (Rom 8:39).

133. Chung ta can s thuc giuc cua Chua Thanh Than, e khong b te liet bi s s hai va than trong qua mc, e khong con thoi quen luan quan trong nhng ranh gii an toan. Chung ta hay nh rang nhng g b ong kn se co mui am t va lam cho chung ta b benh. Khi cac Tong o b cam do bi s s hai va nguy hiem, cac ngai a cung nhau cau nguyen e xin n dung cam: "Va gi ay, lay Chua, xin e y en nhng li ngam e cua ho, va cho cac toi t Ngai ay c noi Li Ngai vi tat ca s manh dan" (Cv 4:29). Ket qua la, "khi cac ngai cau nguyen xong, th ni cac ngai hop nhau rung chuyen; ai nay eu c tran ay Thanh Than va bat au manh dan noi li Thien Chua" (Cv 4:31).

134. Nh ngon s Giona, chung ta luon luon b cam do chay tron en mot ni an nau an toan, la ni co the co nhieu ten: chu ngha ca nhan, chu ngha duy linh, khep mnh trong vo so, nghien ngap, thch nghi, lap khuon, giao ieu, song trong qua kh, bi quan, nap di cac luat le va quy tac. oi khi chung ta kho ma co the ra ngoai nhng lanh tho ma mnh biet va biet ro nh tren au ngon tay. Tuy nhien, nhng kho khan co the nh cn bao, con ca voi, con sau lam heo cay thau dau cua ong Giona, hoac cn gio va mat tri ot chay au cua ong. Vi chung ta, cung nh vi ong, chung co the c dung e a chung ta tr lai vi Thien Chua nhan hien, ang muon dan chung ta i mot cuoc hanh trnh lien tuc va oi mi .

135. Thien Chua luon luon la s mi la. Ngai khong ngng thuc ay chung ta lai ra i va oi cho e thoat ra ngoai nhng g la quen thuoc, en nhng vung ngoai vi va bien gii. Ngai dan chung ta en ni ma nhan loai b ton thng nhat, ni ma con ngi di ve be ngoai cua mot s ong nhat hi ht, tiep tuc tm kiem cau tra li cho cau hoi ve y ngha cuoc i. Thien Chua khong s! Ngai khong s! Ngai luon tren cac ke hoach cua chung ta va khong s vung ngoai vi. Chnh Ngai a tr thanh mot ngoai vi (x. Pl 2:6-8; Ga 1:14). V vay, neu chung ta dam i en vung ngoai vi th chung ta se tm thay Ngai o; that s, Ngai a co mat o roi. Chua Giesu a i trc chung ta trong trai tim cua anh ch em chung ta, trong xac tht b thng tch cua ho, trong cuoc song b ap bc cua ho, trong linh hon b bien thanh en toi cua ho. Ngi a o roi.

136. ung la chung ta can m ca con tim cua mnh cho Chua Giesu, bi v Ngi go ca va goi (xem Kh 3:20). Nhng oi khi toi t hoi, v khong kh ngot ngat cua viec ch quy ve mnh cua chung ta, co the Chua Giesu a trong chung ta va go ca e chung ta m cho Ngi thoat ra ngoai. Trong Tin Mng, chung ta thay Chua Giesu a "i qua cac thanh th va lang mac, rao giang va cong bo Tin Mng ve Nc Thien Chua" (Lc 8:1). Sau Phuc Sinh, khi cac mon e i khap moi ni, Chua a ong hanh vi cac ngai (x. Mc 16:20). ay la ieu xay ra nh la ket qua cua cuoc gap g that s.

137. Thoi quen la ieu that quyen ru oi vi chung ta; no cho chung ta biet rang khong co ly do g e co gang thay oi s viec, rang chung ta khong the lam g c trc hoan canh nay, bi v ay la cach ma moi s van luon nh the va chung ta phai tiep tuc lam nh vay. Nh thoi quen chung ta khong con phai ng au vi s d va "e moi s xay ra nh thng", hoac nh ngi nao khac a quyet nh rang chung phai nh the. Tuy nhien, chung ta hay e Chua en anh thc chung ta khoi cn me cua mnh, e giai phong chung ta khoi tnh u ly! Chung ta hay ng au vi thoi quen cua mnh; hay m mat ra, m tai ra, va tren het m long mnh ra, e chung ta co the c kch ong bi nhng g xay ra chung quanh mnh va bi tieng keu goi cua Li Hang Song va hieu qua cua Chua Phuc Sinh.

138. ieu nay c bat au bang gng cua nhieu linh muc, tu s va giao dan a dan than e rao giang va phuc vu tha nhan mot cach trung thanh, nhieu khi nguy hiem en tnh mang cua ho va chac chan la phai tra gia bang viec hy sinh s thoai mai cua mnh. Chng t cua ho nhac nh chung ta rang Hoi Thanh khong can qua nhieu quan lai va cong chc, nhng can cac nha truyen giao c long nhiet thanh thong truyen s song that an ti nuot song. Cac thanh lam cho chung ta ngac nhien va lung tung, bi v i song cua cac ngai mi goi chung ta ra khoi tnh trang tam thng bnh than va te liet cua mnh.

139. Chung ta hay cau xin Chua ban n khong ngan ngai khi Chua Thanh Than oi hoi chung ta tien len mot bc. Chung ta hay xin n can am tong o e chia se Tin Mng cho ngi khac va t bo viec co gang bien i song Kito hu cua mnh thanh mot vien bao tang ky niem. Trong moi trng hp, Chua Thanh Than co the lam cho chung ta chiem ngam lch s di anh sang cua Chua Giesu Phuc Sinh. Bang cach nay, Hoi Thanh thay v b ong, se luon luon on nhan cac s ngac nhien cua Chua.

Trong Cong ong

140. That kho ma chong lai c khuynh hng thien ve s d cung nh nhng cam bay va cam do cua ma quy va tnh ch ky cua the gian neu chung ta song qua co lap. Cuoc tan cong du do chung ta en noi, neu qua co n, chung ta de mat y thc ve thc tai va s sang suot be trong, va chu thua.

141. Viec thanh hoa la mot hanh trnh trong cong ong, c thc thi tng cap. Mot so cong ong thanh phan anh ieu nay. Trong vai trng hp, Hoi Thanh a phong thanh cho toan the cong ong a song Tin Mng mot cach anh dung hoac dang len Thien Chua cuoc i cua tat ca cac thanh vien cua ho. Chang han nh bay v thanh sang lap cua Dong cac Toi T c Me, bay n tu chan phc cua Tu vien au tien cua dong Tham Vieng Madrid, cac v t v ao Nhat Ban Thanh Phaolo Miki va ong ban, cac v t v ao Han Quoc Thanh Anre Taegon va ong ban, hoac cac v t v ao Nam My Thanh Roque Gonzalez, Thanh Alonso Rodrguez va ong ban. Chung ta cung nen nh lai mot chng t gan ay cua cac tu s Xito Tibhirine, Algeria, nhng v a chuan b nh mot cong ong e chu t v ao. Trong nhieu cuoc hon nhan thanh cung vay, moi v hay chong tr thanh mot phng tien ma c Kito dung e thanh hoa ngi kia. Song hoac lam viec cung vi ngi khac chac chan la mot con ng phat trien tam linh. Thanh Gioan Thanh Gia a noi vi mot trong cac mon e cua ngai: "Con ang song vi ngi khac la e c ao luyen va th thach" [104].

142. Cong ong c mi goi e tao ra mot "khong gian than hoc trong o ngi ta co the cam nghiem c s hien dien mau nhiem cua Chua Phuc Sinh" [105]. Viec cung nhau chia se Li Chua va c hanh Thanh Le nuoi dng tnh huynh e va bien chung ta thanh mot cong ong thanh va truyen giao. No lam nay sinh nhng kinh nghiem huyen b ch thc c song trong cong ong. o la trng hp cua Thanh Beneicto va Scholastica, hoac cuoc gap g tam linh tuyet vi ma Thanh Augustino va me ngai, Thanh Monica, a cung trai qua. "Khi gan en ngay me con t gia coi i nay, mot ngay ma ch mnh Ngai biet ch khong phai chung con, ngay ay a xay ra, bi viec lam cua Ngai, con tin la theo cach sap at huyen nhiem cua Ngai, khi me con va con ng mot mnh ta vao ca so nhn ra mot khu vn [...]. Chung con tha thiet m mieng tam hon mnh ra cho nhng dong nc sieu nhien cua nguon suoi cua Ngai, nguon suoi s song trong Ngai [...]. Va khi chung con noi chuyen cung khao khat s khon ngoan, chung con ch thoang nam c mot chut s khon ngoan ay trong tr mot cach hoan toan ot ngot [...]. S song i i [giong nh] trong giay phut trc giac ay lam cho chung con luyen tiec" [106].

143. Tuy nhien, nhng kinh nghiem nh vay khong phai la ieu thng gap nhat ma cung khong phai la ieu quan trong nhat. Cuoc song chung, du la trong gia nh, giao x, cong ong ton giao hay bat ky ni nao khac, eu c tao thanh t nhng ieu nho nho hang ngay. ieu nay ung vi cong oan thanh c hnh thanh bi Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse, la cong ong a phan anh mot cach gng mau ve ep cua s hiep thong Ba Ngoi. No cung ung vi cuoc song ma Chua Giesu a chia se cung cac mon e va nhng ngi bnh thng.

144. Chung ta hay nh lai rang Chua Giesu mi goi cac mon e chu y en chi tiet.

Chi tiet nho ve viec het ru trong mot ba tiec.

Chi tiet nho ve mot con chien lac.

Chi tiet nho ve viec chu y en ngi goa phu dang cung hai ong xu nho.

Chi tiet nho ve viec co dau d tr cho en, trong trng hp chang re en cham.

Chi tiet nho ve viec hoi cac mon e xem cac ong co bao nhieu o banh.

Chi tiet nho ve viec ot la va nng ca khi Ngi ch i cac mon e luc tinh sng.

145. Cong ong gi gn nhng chi tiet nho ve tnh yeu [107], o cac thanh vien cham soc cho nhau va tao ra mot khong gian ci m va Phuc Am hoa, la ni Chua Phuc Sinh hien dien, thanh hoa no theo ke hoach cua Chua Cha. oi khi, nh mon qua yeu thng cua Chua, chung ta c Thien Chua ban cho nhng kinh nghiem an ui gia cac chi tiet nho nho nay. "Mot buoi toi mua ong toi a lam viec phuc vu nho cua toi nh thng le [...] ot nhien, toi nghe thay xa nhng am thanh hai hoa cua mot nhac cu. Sau o toi tng tng ra mot phong khach sang sua, long lanh vang, ay nhng phu n tre tuoi trang iem thanh lch ang tro chuyen vi nhau va trao oi nhng li khen ngi va nhng nhan xet khac thuoc ve the gian. Sau o, anh mat cua toi nhn en mot phu n tan tat ngheo ma toi ang giup . Thay v nhng dong nhac xinh ep, toi oi khi ch nghe thay nhng li than van cua ba ta [...] Toi khong the dien ta c ieu g a xay ra trong long toi, ieu toi biet la Chua a soi sang no bang nhng tia sang chan ly vt qua s huy hoang u am cua nhng le hoi tran the, ma toi khong the tin c trong hanh phuc cua toi" [108].

146. Trai ngc vi chu ngha tieu thu ca nhan ang cang ngay cang co khuynh hng co lap chung ta trong mot cuoc tm kiem hanh phuc tach biet khoi tha nhan, con ng nen thanh cua chung ta khong the ngng lam cho chung ta ong hoa vi c ao cua Chua Giesu "xin cho tat ca c nen mot, lay Cha, nh Cha trong Con va Con trong Cha" (Ga 17:21).

Trong Cau Nguyen Lien Ly

147. Cuoi cung, mac du co ve nh hien nhien, chung ta phai nh rang s thanh thien bao gom viec thng xuyen m long ra cho s sieu viet, c the hien qua viec cau nguyen va ton th. Cac thanh la nhng ngi co tinh than cau nguyen va nhu cau hiep thong vi Thien Chua. Cac ngai khong the chu noi viec b ngot ngat trong noi tai ong kn cua the gii nay, gia nhng no lc va cam ket cua cac ngai, cac ngai khao khat Chua, cac ngai ra khoi chnh mnh trong chuc tung va chiem ngam Chua. Toi khong tin co s thanh thien ma khong co cau nguyen, mac du li cau nguyen ay khong nhat thiet phai dai dong hoac lien quan en nhng cam xuc manh liet.

148. Thanh Gioan Thanh Gia khuyen chung ta: "Hay co gang luon trong s hien dien cua Thien Chua, du la that, hay tng tng, hoac hiep nhiem, theo mc o ma cong viec cua con cho phep" [109]. Cuoi cung, long ao c Thien Chua cua chung ta chac chan se phai c to lo trong cuoc song hang ngay cua mnh: "Hay co gang cau nguyen lien ly, ma khong bo no gia cac cong viec be ngoai. Cho du con an uong, noi chuyen vi ngi khac, hoac lam bat c viec g, hay luon luon c ao Thien Chua va gi Ngai trong tnh quy men cua con tim" [110].

149. Tuy nhien, e cho ieu nay co the xay ra, can phai co mot t giay phut danh rieng cho Thien Chua, mot mnh vi Ngai. oi vi thanh Terexa thanh Avila, cau nguyen la "mot tnh bang hu mat thiet, va thng xuyen mot mnh n oc, vi ang ma chung ta biet rang yeu thng chung ta" [111]. Toi phai nhan manh rang ieu nay ung khong ch cho mot so t ngi ac quyen, ma con cho tat ca chung ta, v "tat ca chung ta eu can s im lang ay s hien dien cua ang c ton th" [112]. Li cau nguyen ay tin tng la mot ap tra cua mot con tim m ra e gap Thien Chua mat oi mat, o moi tieng noi eu im bat e lang nghe tieng du dang cua Chua vang len gia thinh lang.

150. Trong s thinh lang ay, chung ta co the phan biet, di anh sang cua Chua Thanh Than, con ng nen thanh ma Chua ang mi goi chung ta. Neu khong, tat ca cac quyet nh cua chung ta ch la "cac o trang tr", thay v e cao Tin Mng trong i song chung ta, se che phu hoac lam no ngat th. oi vi moi mon e, ieu can thiet la phai vi Thay, lang nghe Ngi, va luon luon hoc t Ngi. Neu chung ta khong lang nghe, tat ca nhng li cua chung ta se ch la nhng li nham nh vo ch.

151. Chung ta hay nh rang "chnh viec chiem ngam dung nhan Chua Giesu, chu chet va Song Lai, phuc hoi nhan tnh cua chung ta, ngay ca khi no a b o v v nhng kho nhoc cua cuoc i hoac b anh dau bi toi loi. Chung ta khong c thuan hoa quyen nang cua dung nhan c Kito" [113]. V vay, toi xin hoi anh ch em: Co nhng giay phut nao anh ch em at mnh trc s hien dien cua Chua, hoac anh ch em ngh ngi vi Ngi, va anh ch em e cho mnh c Ngi nhn ngam khong? Anh ch em co e la cua Ngi ot chay long anh ch em khong? Neu anh ch em khong e cho Ngi nhom la tnh yeu va s du hien cua Ngi, anh ch em se khong co la. Va nh the lam sao anh ch em co the ot chay trai tim cua nhng ngi khac bang viec lam nhan chng va li noi cua anh mnh? Neu, trc dung nhan cua c Kito, anh ch em cam thay khong the e cho mnh c cha lanh va bien oi, th hay bc vao Thanh Tam cua Chua, vao vet thng cua Ngi, v o la toa cua Long Thng Xot Chua [114].

152. Tuy nhien, toi cau xin e chung ta khong bao gi coi s im lang trong cau nguyen la mot hnh thc tron chay va choi bo the gii chung quanh mnh. "Ngi hanh hng Nga", ngi a i bo trong cau nguyen lien tuc, noi rang cau nguyen nh vay a khong tach ri ong ay khoi nhng g a xay ra chung quanh ong. "Moi ngi eu t te vi toi; nh the tat ca moi ngi eu yeu toi ... Khong nhng toi a ch cam thay [hanh phuc va an ui] trong linh hon, ma toan the the gii ben ngoai oi vi toi dng nh cung ay quyen ru va thch thu" [115].

153. Lch s cung khong bien mat. Cau nguyen, chnh v c nuoi dng bang hong an cua Thien Chua c o vao cuoc i chung ta, nen phai luon ay ky niem. Ky niem ve cac cong trnh cua Thien Chua la nen tang cua kinh nghiem giao c gia Thien Chua va dan Ngai. Thien Chua muon i vao lch s, va v the li cau nguyen cua chung ta c an ket vi nhng ky niem. Khong nhng ch nh ve Li c mac khai cua Ngai, ma con ve cuoc song cua chung ta, cuoc song cua tha nhan, va tat ca nhng g Chua a lam trong Hoi Thanh cua Ngi. o chnh la tr nh biet n ma Thanh Ignatio Loyola a e cap en trong sach Chiem niem e at en Tnh yeu cua ngai [116], khi ngai yeu cau chung ta phai lu y en tat ca nhng n phuc ma chung ta a lanh nhan t Chua. Hay nhn en lch s cua chnh mnh khi anh ch em cau nguyen, va o anh ch em se tm thay nhieu thng xot. ong thi, ieu nay cung giup anh ch em y thc nhieu hn rang Chua luon quan tam en mnh; Ngi khong bao gi quen anh ch em. V vay, that la co ly khi xin Ngi soi sang nhng chi tiet nho nhat cua i mnh, v chung khong thoat khoi [mat] Ngi.

154. Khan nguyen la mot cach dien ta cua mot tam hon tin tng vao Thien Chua va y thc rang mnh khong the lam c mot viec g. Cuoc song cua dan trung tn cua Thien Chua c anh dau bang li khan cau lien tuc phat sinh t tnh yeu ay c tin va long tn thac sau xa. Chung ta ng coi thng li khan nguyen, la ieu thng lam du long chung ta va giup chung ta kien tr trong hy vong. Chuyen cau co mot gia tr ac biet, v la mot hanh ong tn thac vao Thien Chua, ong thi dien ta tnh yeu oi vi ngi lan can cua mnh. Co nhng ngi ngh, da tren linh ao mot chieu, rang cau nguyen phai la chiem niem thuan tuy ve Thien Chua, khong c phan tam, nh the ten tuoi va khuon mat cua ngi khac, mot cach nao o, la mot s quay ray can phai tranh. Nhng thc ra, li cau nguyen cua chung ta se cang vui long Thien Chua hn va hieu qua hn cho s ln len cua chung ta trong s thanh thien neu, qua chuyen cau, chung ta co gang thc hanh ieu ran kep ma Chua Giesu a e lai cho chung ta. Cau nguyen chuyen cau la mot quyet tam dan than huynh e cho tha nhan khi chung ta co the bao gom cuoc song cua ngi khac, nhng lo au sau tham nhat cua ho va nhng giac m ep nhat cua ho. Ve nhng ngi quang ai hien i mnh e chuyen cau cho tha nhan, chung ta co the mn li Thanh Kinh ma noi: "ay la ngi yeu men anh em mnh va cau nguyen nhieu cho dan" (2 Mcb 15:14).

155. Neu chung ta that s nhan ra rang Thien Chua hien hu, th chung ta khong the nao khong th phng Ngai, oi khi trong s im lang ay knh phuc, hat mng Ngai bang nhng li chuc tung han hoan. Nh the, chung ta chia se kinh nghiem cua Chan Phc Charles de Foucauld, ngi a noi: "T khi toi tin rang co mot Thien Chua, th toi hieu rang toi khong the lam g khac hn la song cho Ngai" [117]. Ngay ca trong i song cua dan l hanh, co nhieu c ch gian d cua s phung th thuan khiet, nh la "anh mat cua mot ngi hanh hng nhn cham chu vao mot hnh anh bieu tng cho s du hien va gan gui cua Thien Chua. Tnh yeu dng lai, chiem niem mau nhiem ay, va thng thc no trong thinh lang" [118].

156. Viec oc trong cau nguyen Li Chua, "ngot ngao hn mat ong" (Tv 119:103), nhng la mot "thanh gm hai li" (Dt 4:12), cho phep chung ta tam dng lai va lang nghe tieng cua Thay e Li Chua tr nen ngon en soi bc chung ta va anh sang soi ng chung ta (x. Tv 119:105). Nh cac giam muc An o a nhac nh, "Viec ton knh Li Chua khong ch n thuan la mot trong nhieu viec sung knh, mot viec ep e nhng tuy nghi chon la. No thuoc ve con tim va chnh can tnh cua i song Kito hu. Li Chua co trong chnh Minh quyen nang bien oi i song" [119].

157. Viec gap g Chua Giesu trong Thanh Kinh dan chung ta en B Tch Thanh The, ni ma cung Li ay at c hieu qua cao nhat, v co s hien dien that s cua ang la Li Hang Song. o, ang Tuyet oi duy nhat nhan c s th phng v ai nhat ma the gian nay co the dang len Ngai, v chnh c Kito la ang t dang hien Mnh. Khi chung ta tiep nhan Ngi trong viec Rc Le, chung ta tai lap giao c cua mnh vi Ngi va e cho Ngi thc hien nhieu hn na cong trnh bien oi cua Ngi.

 

Chng 5: Cuoc Chien, Canh Giac Va Phan nh

158. Cuoc i Kito hu la mot cuoc chien au lien tuc. Chung ta can sc manh va long can am e chong lai nhng cam do cua ma quy va loan bao Tin Mng. Tran chien nay la tran chien ngot ngao, v no cho phep chung ta vui mng moi khi Chua chien thang trong cuoc i cua chung ta.

Cuoc Chien Va Canh Giac

159. Chung ta khong ch n thuan ng au vi mot cuoc chien chong lai the gian va nao trang the gian la ieu co the la doi chung ta va lam cho chung ta ra an on va tam thng, thieu nhiet tnh va niem vui. Cuoc chien nay cung khong the thu hep lai thanh mot cuoc vat lon vi nhng s yeu uoi va cac xu hng nhan loai chung ta (la li bieng, tham duc, ghanh t, ghen tng hay bat ky ieu g khac). No cung la mot cuoc chien au lien tuc chong lai ma quy, ong hoang cua s d. Chnh Chua Giesu mng nhng chien thang cua chung ta. Ngi vui mng khi cac mon e cua Ngi tien bo trong viec rao giang Tin Mng va thang c s chong oi cua ac than: "Thay thay Satan ri xuong nh set t tri" (Lc 10:18).

Con hn mot huyen thoai

160. Chung ta se khong cong nhan co ma quy neu chung ta ch nhn i song theo cac tieu chuan thc nghiem ma khong co mot cam thc sieu nhien nao. Chnh niem tin rang quyen lc oc ac nay hien dien gia chung ta cho phep chung ta hieu c lam sao ma s d oi khi co the co qua nhieu sc tan pha nh the. ung vay, cac tac gia Thanh Kinh co mot hanh trang khai niem gii han e dien ta mot so thc tai nhat nh, nh trong thi Chua Giesu, ngi ta co the lan lon benh ong kinh vi viec quy am chang han. Tuy nhien, ieu nay khong a chung ta en viec qua n gian hoa thc tai bang cach noi rang tat ca cac trng hp c tng thuat trong Tin Mng eu lien quan en cac benh tam than, va do o khong co ma quy hoac ma quy khong hoat ong. S hien dien cua no c tm thay ngay trong nhng trang au cua Thanh Kinh, la sach ket thuc vi chien thang cua Thien Chua tren ma quy [120]. Qua that, khi e lai cho chung ta Kinh Lay Cha, Chua Giesu muon chung ta ket thuc no bang cach xin Chua Cha "cu chung con khoi moi s d". Li cuoi cung nay khong e cap en s d tru tng; mot cach dch chnh xac hn phai la "than d". No am ch mot ca the ang tan cong chung ta. Chua Giesu a day chung ta moi ngay cau xin n giai cu nay e quyen nang cua no khong lam chu chung ta.

161. Nh the, chung ta khong nen ngh ve ma quy nh mot huyen thoai, mot bieu hien, mot bieu tng, mot hnh anh hoac mot y tng [121]. Sai lam nay se dan chung ta en l la viec e phong cua mnh, bat can, va ket cuoc de b lam moi cho no hn. Ma quy khong can phai s hu (am) chung ta. No au oc chung ta bang noc oc cua han thu, buon rau, ghen t va cac tat xau. Cung the, khi chung ta l la viec e phong cua mnh, no tan dung ieu ay e huy hoai cuoc i chung ta, gia nh chung ta va cong ong chung ta. "Nh s t gam thet, no i loanh quanh i tm moi e can xe" (1 Pr 5: 8).

Canh giac va tin cay

162. Li Chua mi goi chung ta mot cach ro rang, "hay ng vng trc nhng mu chc cua ma quy" (Eph 6:11) va "dap tat tat ca cac ten la cua Ac Than" (Eph 6:16). ay khong phai la nhng li hoa my, v con ng dan en s thanh thien cua chung ta la mot tran chien lien tuc. Nhng ai khong nhan ra ieu nay se lam moi ngon cho s that bai hoac tam thng. Vi cuoc chien nay, chung ta co the da vao cac vu kh manh me ma Chua a ban cho chung ta: c tin c the hien qua cau nguyen, suy niem Li Chua, c hanh Thanh Le, chau Thanh The, B Tch Hoa Giai, cac viec bac ai, i song cong ong, va tham gia viec truyen giao. Neu chung ta bat can, nhng li ha cuoi cua than d se de dang quyen ru chung ta. Nh thanh linh muc Brochero a noi: "Co ieu g la tot lanh khi Lucifer ha cho anh ch em t do, va o ay tren anh ch em tat ca nhng li ch, neu nhng li ch ay la gia doi va co chat oc?" [122].

163. Trong cuoc hanh trnh nay, viec phat trien nhng s tot ep, viec trng thanh trong i song tam linh va ln len trong tnh yeu la cach oi pho tot nhat vi s d. Khong ai chong lai c no neu chon lai trong ngo cut, neu hai long vi mot t, hoac ngng m c tan hien mot cach quang ai hn cho Chua. Te hn na, neu ho co cam giac that bai, v "ai bat au ma khong t tin, th a thua mot na tran chien roi, va chon vui tai nang cua ho... Chien thang cua Kito hu luon luon la mot thap gia, nhng mot thap gia ong thi cung la bieu tng cua chien thang, c thc hien vi viec than trong chien au chong lai nhng cuoc tan cong cua s d" [123].

S bai hoai tinh than

164. Con ng nen thanh la nguon bnh an va yen vui, c Chua Thanh Than ban cho chung ta, nhng ong thi cung oi hoi chung ta phai tnh thc va gi cho "en cua mnh c chay sang" (Lc 12:35). "Hay tranh xa moi hnh thc xau xa" (1 Tx 5:22). "Hay tnh thc" (Mt 24:42; Mc 13:35). "Chung ta ng ngu quen" (1 Tx 5:6). Nhng ngi ngh rang ho khong pham toi trong trai vi Luat cua Thien Chua co the ri vao tnh trang me muoi hoac te me. V ho khong thay ieu g nghiem trong e t trach mnh, ho khong nhan ra rang tnh trang th nay cua ho se dan dan lam chu i song thieng lieng cua ho va cuoi cung chnh ho se b suy yeu va bai hoai.

165. S bai hoai tinh than con toi te hn viec sa nga cua mot ngi toi loi, v o la mot hnh thc mu quang trong thoai mai va t man. Moi s eu co ve nh co the chap nhan c: la doi, ph bang, ch ky va cac hnh thc tinh vi khac cua viec quy nga (ch biet en mnh), v "ngay ca Satan cung ngu trang la thien s cua s sang" (2 Cr 11:14). Solomon a ket thuc nhng ngay cua ong nh the, trong khi ke pham ai toi la avt biet cach thang vt tnh trang khon nan cua mnh. Trong mot oan Thanh Kinh, Chua Giesu a canh bao chung ta ve cam do quy quyet nay, la ieu de dang dan chung ta en h on: Ngi noi ve mot ke c giai thoat khoi quy am, ngh rang i mnh gi ay a c thanh sach, cuoi cung b am bi bay quy khac (xem Lc 11:24-26). Mot oan Thanh Kinh khac noi thang rang: "Con cho quay tr lai an chnh o no ma ra" (2 Pr 2:22; x. Cn 26:11).

S Phan Biet

166. Lam sao e biet c la mot ieu en t Chua Thanh Than hay en t tinh than the gian hoac tinh than ma quy? Cach duy nhat la qua s phan biet, la ieu oi hoi khong nhng mot kha nang tot e ly luan va biet le thng, ma con la mot hong an can phai c cau xin. Neu chung ta tin tng cau xin Chua Thanh Than n nay, ong thi tm cach vun trong no bang cau nguyen, suy niem, oc sach va li khuyen tot, th chac chan chung ta se ln len trong kha nang tinh than nay.

Mot nhu cau khan cap

167. Ngay nay kha nang phan biet cang ngay cang tr nen can thiet. Thc ra, cuoc song hien tai cung cap cho chung ta rat nhieu ieu kha thi e lam va phan tam, va tat ca chung eu c the gii trnh bay nh co gia tr va tot. Moi ngi, ac biet la gii tre, eu chu anh hng bi mot nen van hoa bam nut oi ai lien tuc. Chung ta co the ong thi coi hai hoac ba man anh va tng tac trong nhng canh tng ao cung mot luc. Neu khong co s khon ngoan cua viec phan biet, chung ta co the de dang bien thanh cai bung xung cho moi xu hng chong qua.

168. ieu nay ac biet quan trong khi mot s mi me xuat hien trong i song cua chung ta. Va nh the, chung ta phai phan biet xem o la ru mi en t Thien Chua hoac s mi me gian tra cua tinh than the tuc hay tinh than cua ma quy. Trong nhng luc khac, ieu ngc lai co the xay ra, bi v cac the lc cua s d khong cho chung ta thay oi, c e yen moi s nh cu, chon an binh bat ong hay cng nhac. Tuy nhien, nh the chung ta ngan chan hoat ong cua Chua Thanh Than. Chung ta c t do, vi s t do cua Chua Giesu. Tuy nhien, Ngi yeu cau chung ta kiem tra nhng g ang trong mnh - cac c muon, lo au, s hai va ky vong cua chung ta - va nhng g xay ra chung quanh chung ta - "cac dau ch cua thi gian" - e nhan ra nhng con ng a en t do hoan toan. "Hay xem xet moi s; hay gi lay nhng g la tot" (1 Tx 5:21).

Luon luon trong anh sang cua Chua

169. S phan biet can thiet khong ch vao nhng thi iem bat thng, khi chung ta can giai quyet cac van e nghiem trong va a ra cac quyet nh quan trong. o la mot cong cu e chien au giup chung ta theo Chua mot cach tot hn. Chung ta luon can no, e giup mnh nhan ra nhng thi iem cua Thien Chua va an sung cua Ngai, e khong lang ph n linh ng cua Chua va bo qua li mi goi ln len cua Ngi. Thng th ieu nay c thc hien trong nhng viec nho, trong nhng viec co ve tam thng, v s v ai c to lo trong nhng viec n gian hang ngay [124]. o la lam viec vo han nh cho nhng g to ln, cho nhng g tot hn va ep hn, ong thi cung chu y en nhng g be nho, en nhng bon phan hom nay. V the, toi yeu cau tat ca cac Kito hu ng bo qua viec am ao vi Chua la ang yeu thng chung ta va viec xet mnh mot cach chan thanh moi ngay. ong thi, s phan biet cung dan chung ta en viec nhan ra nhng phng tien cu the ma Chua cung cap san trong ke hoach mau nhiem va yeu thng cua Ngi, e giup chung ta khong ngng lai ch nhng y nh tot lanh.

Mot mon qua sieu nhien

170. ung la s phan biet thieng lieng khong loai tr nhng ong gop cua cac hieu biet ve con ngi, ve s hien hu, tam ly, xa hoi hoc hay luan ly. Nhng no vt tren chung. Ca cac tieu chuan vng chac cua Hoi Thanh cung cha u. Chung ta phai luon luon nh rang phan biet la mot an sung. Mac du no bao gom ly tr va s can trong, no vt tren chung, v no la van e thoang nhn vao mau nhiem cua ke hoach oc ao va khong the lap lai ma Thien Chua danh cho moi ngi chung ta, va no thc hien gia rat nhieu hoan canh va gii han khac nhau. No khong ch la mot hanh phuc tam b, hay mot s hai long v a lam mot ieu g hu ch, hoac c muon co mot lng tam thanh than. ieu quan trong la y ngha cuoc i toi trc mat Chua Cha, la ang biet toi va yeu thng toi, y ngha thc s cua cuoc i toi, ma khong ai biet ro hn Ngai. Chung cuoc, s phan biet dan en chnh nguon suoi cua cuoc song bat diet, ngha la, biet c Chua Cha, ang duy nhat la Thien Chua That, va ang ma Ngai a sai en, la Chua Giesu Kito (x. Ga 17:3). No khong oi hoi nhng kha nang ac biet, cung khong ch danh cho nhng ngi thong minh hn hoac co trnh o hoc van cao, va Chua Cha a vui long to mnh ra cho nhng ngi be nho (x. Mt 11:25).

171. Mac du Chua noi vi chung ta bang rat nhieu cach khac nhau, trong cong viec, qua ngi khac va moi luc, nhng chung ta khong the bo qua s im lang cua cau nguyen lau gi e hieu ro hn ngon ng cua Thien Chua, e giai thch y ngha thc s cua nhng cam hng ma chung ta ngh rang mnh a nhan c, e lam cho nhng lo au cua mnh lang du va e tai lap toan the cuoc i mnh trong anh sang cua Thien Chua. Bang cach nay, chung ta co the cho phep s ra i cua mot tong hp mi phat sinh t mot cuoc i c Chua Thanh Than soi sang.

Lay Chua, xin hay phan

172. Tuy nhien, co the ngay ca trong chnh luc cau nguyen, chung ta tranh e cho mnh oi dien vi s t do cua Chua Thanh Than, ang hanh ong tuy theo y Ngai. Chung ta phai nh rang s phan biet trong cau nguyen oi buoc chung ta phai bat au t mot long san sang lang nghe: lang nghe Chua, lang nghe ngi khac, va lang nghe chnh thc tai, la nhng g luon luon thach o chung ta bang nhng cach mi me. Ch nhng ai san sang lang nghe mi co t do e t bo nhng y tng rieng cua mnh hoac nhng y tng cha ay u, nhng thoi quen cua mnh, va nhng toan tnh cua mnh. Bang cach nay, chung ta san sang chap nhan n goi, la ieu co the pha v s an toan cua chung ta, nhng dan en mot cuoc song tot ep hn, bi v moi s eu xuoi chay, moi s eu an bnh, th cha u. Thien Chua co the cho chung ta mot ieu g o tot hn nhieu, nhng v s sao lang bieng nhac cua mnh, chung ta khong nhan ra c ieu ay.

173. ng nhien la thai o lang nghe nay oi hoi phai vang theo Tin Mng nh la tieu chuan toi hau, nhng con phai vang theo Huan Quyen, la c cau bao ve no, trong luc tm kiem trong kho bau cua Hoi Thanh bat c ieu g co hieu qua nhat cho viec cu roi "ngay nay". Khong phai la van e ap dung cac cong thc hoac lap lai qua kh, bi v [s dung] cung nhng giai phap khong phai la ieu hp ly trong moi hoan canh, va ieu hu ch trong mot boi canh co the khong hu ch trong mot boi canh khac. S phan biet cac than kh giai thoat chung ta khoi s cng nhac, la ieu khong co cho ng trc "ngay hom nay" bat diet cua Chua Phuc Sinh. Ch co Than Kh mi biet cach tham nhap vao nhng g mt m va kn ao nhat cua thc tai va em tat ca moi sac thai cua no, e s mi me cua Tin Mng co the noi bat bang mot anh sang khac.

Luan Ly ve qua tang va ve thap gia

174. Mot ieu kien thiet yeu cho s tien bo trong viec phan nh la hoc biet ve s kien nhan cua Thien Chua va cac thi iem cua Ngai, von khong bao gi la cua chung ta. Thien Chua khong cho la xuong ot nhng ke bat trung (xem Lc 9:54), hoac cho phep nhng ngi nhiet thanh nho co lung moc len gia lua m (x. Mt 13:29). Cung can co long quang ai, v "cho i th co phuc hn la nhan lai" (Cv 20:35). Chung ta khong phan biet e kham pha ra nhng g chung ta co the rut ra c t cuoc song nay, ma e nhan ra lam sao chung ta co the hoan thanh tot hn s vu c uy thac cho mnh khi lanh nhan B Tch Ra Toi. ieu nay co ngha la phai san sang hy sinh, en mc hy sinh het moi s. Thc ra, hanh phuc la mot ieu nghch ly, va cho chung ta nhng kinh nghiem tot nhat khi chung ta chap nhan luan ly nhiem mau nay, khong phai luan ly cua the gian. Nh Thanh Bonaventura qua quyet khi noi ve thap gia: "ay la luan ly cua chung ta" [125]. Mot khi chung ta bc vao ong nang nay, chung ta se khong e cho lng tam cua mnh b te liet va se ai lng m rong long ra e phan biet.

175. Khi chung ta tm nhng con ng cua i song trong s hien dien cua Thien Chua, th chung ta khong the loai ra bat c lanh vc nao. Trong tat ca moi kha canh cua i song, chung ta co the tiep tuc phat trien va dang len Thien Chua mot ieu g ln hn, ngay ca trong nhng kha canh ma chung ta cam thay kho khan nhat. Tuy nhien, chung ta can phai xin Chua Thanh Than giai thoat mnh va xua uoi s hai, la ieu khien chung ta khong cho Ngai i vao mot so lanh vc nao o cua i mnh. Ngai la ang oi hoi chung ta moi s, nhng cung ban cho chung ta moi s, va Ngai khong muon vao trong chung ta e lam cho chung ta ra tan tat hoac b yeu i, nhng e mang en chung ta s sung man. ieu nay cho chung ta thay rang viec phan biet khong phai la mot viec t phan tch duy nga, hoac mot hnh thc noi quan (t xet noi tam) quy nga, nhng la mot tien trnh that s i ra ngoai chnh mnh e tien ve mau nhiem cua Thien Chua, la ang giup chung ta song s vu ma Ngai a mi goi chung ta, v li ch cua anh ch em chung ta.

* * *

176. Toi cau mong c Trinh N Maria lam cho suy niem nay nen hoan hao, bi v Me a song Cac Moi Phuc That cua Chua Giesu mot cach khong ai sanh bang. Me la ang vui mng trc mat Thien Chua, la ang gi moi s trong long, va la ang a e cho li gm am thau long mnh. c Me Maria la mot v thanh trong so cac thanh, co phuc hn moi thanh nhan. Me ch cho chung ta con ng nen thanh va luon ong hanh vi chung ta. Me khong e cho chung ta tiep tuc nam di at sau khi chung ta sa nga, va oi khi Me con be chung ta len trong vong tay Me ma khong xet oan chung ta. Tro chuyen vi Me an ui chung ta, giai thoat chung ta va va thanh hoa chung ta. Me khong can nhieu li. Me khong can chung ta cho Me biet ieu g ang xay ra trong cuoc i mnh. Tat ca nhng g chung ta can lam la th tham, lap i lap lai: "Knh mng Maria ..."

177. Toi hy vong rang nhng trang nay se co ich v giup cho toan the Hoi Thanh mot lan na hien than e pho bien c muon nen thanh. Chung ta hay xin Chua Thanh Than o tren chung ta mot khao khat nen thanh nhiet thanh v vinh quang cao ca cua Thien Chua, va chung ta hay giup nhau trong no lc nay. Bang cach nay, chung ta se chia se hanh phuc ma the gian se khong the lay i khoi chung ta c.

Ban hanh tai Roma, en Thanh Phero,

vao ngay 19 thang 3, Le trong knh Thanh Giuse, nam 2018, la nam th sau cua trieu ai cua toi.

Phanxico

 

Phaolo Pham Xuan Khoi chuyen ng

(Theo ban Anh ng cung sa lai theo cac ban Y ng va Phap ng)

-------------------

[1] Benedicto XVI, Bai giang M au Tac Vu Phero (ngay 24 thang 4, 2005): AAS 97 (2005), 708.

[2] ieu nay luon coi la c moi ngi biet ve s thanh thien va thc hanh, t ra mc o bnh thng, cac nhan c Kito giao: x. T Sac Maiorem Hac Dilectionem (ngay 11 thang 7, 2017), Art. 2c: L'Osservatore Romano, 12 thang 7 2017, tr. 8.

[3] Cong ong Vaticano II, Hien che Tin Ly ve Hoi Thanh, Lumen Gentium, 9

[4] X. Joseph Malegue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut, Paris, 1958.

[5] Cong ong Vaticano II, Hien che Tin Ly ve Hoi Thanh, Lumen Gentium, 12

[6] Verborgenes Leben und Epiphanie: GW XI, 145.

[7] Gioan Phaolo II, Thong iep Novo Millennio Ineunte (ngay 6 thang 1, 2001), 56: AAS 93 (2001), 307.

[8] Thong iep Tertio Millennio Adveniente (ngay 10 thang 11,1994), 37: AAS 87 (1995), 29.

[9] Bai Giang trong cuoc Tng Niem ai Ket cho viec Lam Chng cho c Tin trong The Ky th Hai Mi (ngay 7 thang 5, 2000), 5: AAS 92 (2000), 680-681.

[10] Hien che Tin Ly ve Hoi Thanh, Lumen Gentium, 11.

[11] X. Hans Urs Von Balthasar, "Theology and Holiness", in Communio 14/4 (1987), 345.

[12] Ca Khuc Tam Linh, Red. B, M au, 2.

[13] X. ibid., 14-15, 2.

[14] X. Bai Giao Ly, Trieu Yet Chung ngay 19 thang 11, 2014: Insegnamenti II/2 (2014), 555.

[15] Phanxico e Sale, Tieu luan ve Tnh Yeu Thien Chua, VIII, 11

[16] Nam Cai Banh va Hai Con Ca, Pauline Books and Media, 2003, tt. 9, 13

[17] Hoi ong Giam Muc Tan Tay Lan, Tnh Yeu Cha Lanh - Healing Love, ngay 1 thang 1, 1988.

[18] Linh Thao, 102-312.

[19] Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, 515.

[20] Ibid., 516.

[21] Ibid., 517.

[22] Ibid., 518.

[23] Ibid., 521.

[24] Benedicto XVI, Giao Ly, Trieu Yet Chung ngay 13 thang 4, 2011: Insegnamenti VII (2011), 451.

[25] Ibid., 450.

[26] X. Hans Urs Von Balthasar, "Theology and Holiness", in Communio 14/4 (1987), 341-350.

[27] Xavier Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, Madrid, 19933, 427

[28] Carlo M. Martini, Le confessioni di Pietro, Cinisello Balsamo, 2017, 69

[29] Chung ta can phan biet gia loai giai tr phien dien nay vi nen van hoa giai tr lanh manh, la ieu m long chung ta ra cho tha nhan va chnh thc tai trong mot tinh than ci m va chiem niem.

[30] Gioan Phaolo II, Bai Giang trong Thanh Le Phong Hien Thanh (ngay 1 thang 10, 2000), 5: AAS 92 (2000), 852.

[31] Hoi ong Giam Muc Vung Tay Phi, S iep Muc Vu Ket Thuc Cuoc Hop Thng Ky Lan Th Hai, ngay 29 thang 2, 2016, 2.

[32] La femme pauvre - Ngi phu n ngheo, Paris, II, 27.

[33] X. Thanh Bo Giao Ly c Tin, Th Placuit Deo ve Mot So Kha Canh cua Cu o Kito giao (ngay 22 thang 2, 2018), 4, trong L'Osservatore Romano, 2 thang 3, 2018, tt. 4-5: "Ca chu ngha ca nhan tan-Pelagio va tan-Ngo ao coi re than xac lam mat ve ep cua tuyen xng c tin vao c Kito, ang Cu o Pho Quat Duy Nhat". Tai lieu nay cung cap cac nen tang tn ly cho viec hieu biet ve n cu o Kito giao trong tng quan vi cac khuynh hng tan-ngo-ao va tan-Pelagio.

[34] Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 94: AAS 105 (2013), 1060.

[35] Ibid.: AAS 105 (2013), 1059.

[36] Bai giang trong Thanh Le Casa Santa Marta, ngay 11 thang 11, 2016: L'Osservatore Romano, 12 thang 11, 2016, p. 8.

[37] Nh Thanh Bonaventura day, "chung ta phai nh ch tat ca hoat ong cua tr khon, va chung ta phai bien oi cao iem cua nhng tnh cam cua mnh, hng chung ve mot mnh Thien Chua... V thien nhien khong at c ieu g va no lc ca nhan ch c rat t, can phai coi viec ieu nghien la t quan trong va viec xc dau la quan trong hn nhieu, noi nang la t va niem vui noi tam la nhieu, li noi hay ch viet la t nhng tat ca cho hong an cua Thien Chua, ngha la Chua Thanh Than, phai coi cac thu tao la t hay khong quan trong, nhng tat ca cho ang Tao Hoa, Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than": BONAVENTURA, Itinerarium Mentis in Deum, VII, 4-5.

[38] X. Th gi Vien Trng Giao Hoang ai Hoc Cong Giao A Can nh nhan dp ky niem 100 nam thanh lap Phan Khoa Than Hoc (ngay 3 thang, 2015): L'Osservatore Romano, ngay 9-10 thang 3, 2015, p. 6.

[39] Tong Huan Evangelii Gaudium (24 Thang 11, 2013), 40: AAS 105 (2013), 1037.

[40] Video S iep truyen hnh gi cac Tham D Vien ai Hoi Than Hoc Quoc Te c to chc tai Giao Hoang ai Hoc Cong Giao A Can nh (ngay 1-3 thang 9, 2015): AAS 107 (2015), 980.

[41] Tong Huan hau Thng Hoi ong Vita Consecrata (ngay 25 thang 3, 1996), 38: AAS 88 (1996), 412.

[42] Th gi Vien Trng Giao Hoang ai Hoc Cong Giao A Can nh nhan dp ky niem 100 nam thanh lap Phan Khoa Than Hoc (ngay 3 thang 3, 2015): L'Osservatore Romano, ngay 9-10 thang 3, 2015, t. 6.

[43] Th gi Huynh e Anthony, 2: FF 251.

[44] De septem donis, 9, 15.

[45] In IV Sent. 37, 1, 3, ad 6.

[46] Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 94: AAS 105 (2013), 1059.

[47] X. Bonaventura, De sex alis Seraphim, 3, 8: "Non omnes omnia possunt". Cau nay c hieu theo Sach Giao Ly cua Hoi Thanh Cong Giao, 1735.

[48] X. Toma Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 109, a. 9, ad 1: "Nhng ay an sung theo mot mc o nao o th cha hoan hao, cung nh no khong hoan toan cha lanh con ngi, nh chung toi a noi".

[49] X. De natura et gratia, 43, 50: PL 44, 271.

[50] T Thu - Confessiones, X, 29, 40: PL 32, 796.

[51] X. Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 44: AAS 105 (2013), 1038.

[52] Trong s hieu biet ve c tin Kito giao, an sung i trc, i cung va i theo tat ca moi hanh ong cua chung ta. (X. Cong ong Trento, Khoa VI, Sac Lenh ve n Cong Chnh Hoa, ch. 5: DH 1525).

[53] X. In Ep. ad Romanos, 9, 11: PG 60, 470.

[54] Homilia de Humilitate: PG 31, 530.

[55] Giao Luat 4: DH 374.

[56] Khoa Hop VI, Sac Lenh ve n Cong Chnh Hoa, ch. 8: DH 1532.

[57] So. 1998.

[58] Ibid., 2007.

[59] Toma Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 114, a. 5.

[60] Terexa Hai ong Giesu, "Kinh Dang Tnh Yeu Thng Xot" (Cau Nguyen, 6).

[61] Lucio Gera, Sobre el misterio del pobre, in P. GRELOT-L. GERA-A. DUMAS, El Pobre, Buenos Aires, 1962, 103.

[62] Tom lai, ay la hoc thuyet ve "cong trang" i theo viec cong chnh hoa: no lien quan en s cong tac cua ngi c cong chnh hoa e ln len trong i song an sung (X. Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, 2010). Nhng s cong tac nay khong bao gi bien chnh s cong chnh hoa hay tnh bang hu vi Thien Chua thanh muc tieu cua cong trang cua con ngi.

[63] X. Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 95: AAS 105 (2013), 1060.

[64] Summa Theologiae I-II, q. 107, art. 4.

[65] Phanxico, Bai giang trong Thanh Le mng Nam Thanh cua Nhng Ngi B Xa Hoi Khai Tr (ngay 13 thang 11, 2016): L'Osservatore Romano, ngay 14-15 thang 11, 2016, p. 8.

[66] X. Bai Giang trong Thanh Le Casa Santa Marta, ngay 9 thang 6, 2014: L'Osservatore Romano, 10 Thang 6, 2014, t. 8.

[67] Th t cua Moi Phuc th hai va th ba thay oi tuy theo truyen thong van ban.

[68] Linh Thao - Spiritual Exercises, 23d.

[69] Thao Ban - Manuscript C, 12r.

[70] T thi cac giao phu, Hoi Thanh a ton trong n khoc loc, nh c thay trong kinh "Ad petendam compunctionem cordis". c oc the nay: "Lay Thien Chua Toan Nang va rat hay thng xot, ang a lam vot ra nc hang song t tang a cho dan ang khat nc cua Chua: xin lam chay ra nc mat va long thong hoi t s cng long cua chung con, e chung con au buon v toi loi mnh, va nh lng t bi Chua, chung con c tha th" (X. Missale Romanum, ed. typ. 1962, t. [110]).

[71] Giao Ly Hoi Thanh Cong Giao, 1789; X. 1970.

[72] Ibid., 1787.

[73] Giem pha va noi hanh la nhng hanh ong khung bo: mot qua bom c tung ra, no no, va ke tan cong bnh than va hai long bo i. ieu nay hoan toan khac vi s cao quy cua nhng ngi noi vi ngi khac giap mat, chan thanh va thang than, v that s quan tam en s tot lanh cua ngi ay.

[74] oi khi, co the can phai noi ve nhng kho khan cua mot anh ch em nao o. Trong nhng trng hp nh the, ieu co the xay ra la ngi ta truyen lai mot cat ngha thay v mot d kien khach quan. Tnh cam co the lam cho hieu sai hay thay oi cac d kien, va cuoi cung no c chuyen i va c pha them vi nhng yeu to chu quan. Bang cach nay, chnh cac d kien hoac s that khong c ton trong.

[75] Tong Huan, Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 218: AAS 105 (2013), 1110.

[76] Ibid., 239: 1116.

[77] Ibid., 227: 1112.

[78] Thong iep Centesimus Annus (ngay 1 thang 5, 1991), 41c: AAS 81 (1993), 844-845.

[79] Tong Th Novo Millennio Ineunte (ngay 6 thang 1, 2001), 49: AAS 93 (2001), 302.

[80] Ibid.

[81] T Sac Misericordiae Vultus (ngay 11 thang 4, 2015), 12: AAS 107 (2015), 407.

[82] Chung ta co the nh lai phan ng cua ngi Samaritano nhan t khi gap ngi b cp tan cong va bo cho chet (X. Lk 10:30-37).

[83] Uy Ban Xa Hoi Cua Hoi ong Giam Muc Cong Giao Gia Na ai, Th Ngo gi cac Thanh Vien Quoc Hoi, Cong ch hay Loai Tr: Mot Chon La cho ngu Gia Na ai (ngay 1 thang 2, 2001), 9.

[84] ai Hoi Thng Ky cua cac Giam Muc Chau My Latinh va Caribbe, khi vang vong lai giao huan co hu cua Hoi Thanh, a noi rang con ngi "luon luon thanh thieng, t luc thu thai, tat ca cac gia oan cua cuoc song, cho en khi chet t nhien, va sau khi chet", va cuoc song ay phai c bao ve "bat au t khi thu thai, trong moi giai oan cua no, cho en luc chet t nhien" (Tai lieu Aparecida, ngay 29 thang 6, 2007, 388; 464).

[85] Quy Luat, 53, 1: PL 66, 749.

[86] X. ibid., 53, 7: PL 66, 750.

[87] Ibid., 53, 15: PL 66, 751.

[88] T Sac Misericordiae Vultus (ngay 11 thang 4, 2015), 9: AAS 107 (2015), 405.

[89] Ibid., 10, 406.

[90] Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc Amoris Laetitia (ngay 19 thang 3, 2016), 311: AAS 108 (2016), 439.

[91] Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 197: AAS 105 (2013), 1103.

[92] X. Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.

[93] Ibid., ad 1.

[94] c trch (trong ban dch Tay Ban Nha) trong: Cristo en los Pobres, Madrid, 1981, 37-38.

[95] Co mot so hnh thc bat nat, trong khi co ve thanh nha hay ton trong va tham ch rat tam linh, gay ra thiet hai ln cho s t trong cua ngi khac.

[96] Nhng e Phong - Precautions, 13.

[97] Ibid., 13.

[98] X. Nhat Ky. Long Thng Xot trong Linh Hon toi, Stockbridge, 2000, t. 139 (300).

[99] Toma Aquino, Tong Lc Than Hoc, I-II, q. 70, a. 3.

[100] Tong Huan Evangelii Gaudium (ngay 24 thang 11, 2013), 6: AAS 105 (2013), 1221.

[101] Toi e ngh cau nguyen bang kinh c gan cho Thanh Toma More: "Lay Chua, xin ban cho con tr lnh hoi, va ca ieu e lnh hoi. Xin cho con than the khoe manh, va tnh hai hc tot ep can thiet e gi sc khoe o. Xin cho con mot linh hon n s biet quy tat ca nhng g tot ep, ng de dang s hai trc mat s d, nhng biet tm cach at lai moi chuyen vao ung cho cua no. Xin cho con mot linh hon khong buon chan, khong cau nhau, th dai hay than van, cung khong cang thang qua o, v nhng ieu nay ngan can mot chuyen: Con chnh la 'Con'. Lay Chua, xin cho con mot tr hai hc tot ep. Xin cho con n co the noi mot cau ua e tm c chut vui ve trong i, va co the chia se niem vui o vi ngi khac". (Ban dch trch trong Conggiao.info).

[102] Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc Amoris Laetitia (ngay 19 thang 3, 2016), 110: AAS 108 (2016), 354.

[103] Tong Huan Evangelii Nuntiandi (8 thang 12, 1975), 80: AAS 68 (1976), 73. ieu ang lu y la ban van nay cua Chan Phc Phaolo VI ien ket chat che niem vui vi dung cam (parrhesa). Trong khi than phien ve s "thieu niem vui va hy vong" nh mot tr ngai cho viec Phuc Am hoa, ngai e cao "niem vui thu v va an ui cua viec Phuc Am hoa", c noi ket vi "s hang say noi tam ma khong ai hay khong g co the dap tat c". ieu nay am bao rang the gian khong nhan c Tin Mng t "nhng ngi rao giang Tin Mng buon nan [va] that vong". Trong Nam Thanh 1975, c Phaolo a danh Tong Huan Gaudete in Domino cua ngai cho niem vui (9 thang 5, 1975): AAS 67 (1975), 289-322.

[104] Nhng e Phong - Precautions, 15.

[105] Gioan Phaolo II, Tong Huan Vita Consecrata (ngay 25 thang 3, 1996), 42: AAS 88 (1996), 416.

[106] T Thu - Confessiones, IX, 10, 23-25: PL 32, 773-775.

[107] Toi ac biet ngh en ba t "lam n", "cam n", va "xin loi". "Nhng li ung noi ung luc, hang ngay bao ve va nuoi nang tnh yeu": Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc Amoris Laetitia (ngay 19 thang 3, 2016), 133: AAS 108 (2016), 363.

[108] Terexa Hai ong Giesu, Thao Ban C, 29 v-30r.

[109] Cac mc o Hoan Thien, 2.

[110] ID., Cac Li Khuyen mot Tu S lam sao e at en Hoan Thien, 9.

[111] T Thuat - Autobiography, 8, 5.

[112] Gioan Phaolo II, Tong Th Orientale Lumen (2 thang 5, 1995), 16: AAS 87 (1995), 762.

[113] Gap G cac Tham D Vien ai Hoi Giao Hoi Y ai Li Lan Th Nam, Florence, (ngay 10 thang 11, 2015): AAS 107 (2015), 1284.

[114] X. Bernao Clairvaux, Cac bai gaing ve sach Nha Ca (Canticum Canticorum), 61, 3-5: PL 183:1071-1073.

[115] Con ng cua mot L Kach - The Way of a Pilgrim, New York, 1965, tt. 17, 105-106.

[116] X. Linh Thao - Spiritual Exercises, 230-237.

[117] Th gi Henry de Castries, 14 Thang 8, 1901.

[118] ai Hoi Thng Ky Cac Giam Muc Chau My latinh Va Caribbe, Tai lieu Aparecida (ngay 29 thang 6, 2007), 259.

[119] Hoi ong Giam Muc Cong Giao An o, Tuyen Ngon Ket Thuc ai Hoi Thng Ky lan Th Hai Mi Mot, ngay 18 thang 2, 2009, 3.2.

[120] X. Bai giang trong Thanh Le Casa Santa Marta, 11 thang 10, 2013: L'Osservatore Romano, ngay 12 thang 10, 2013, p. 2.

[121] X. Phaolo VI, Bai Giao Ly, Trieu Yet Chung ngay 15 Nthang 11, 1972: Insegnamenti X (1972), tt. 1168-1170: "Mot trong cac nhu cau ln nhat cua chung ta la phong thu chong lai s d ma chung ta goi la quy d... S d khong n thuan la mot s khiem khuyet nhng la mot nang lc, mot mot hu the tinh than song ong, b h hong va lam cho ngi khac ra h hong. Mot thc the khung khiep, b nhiem va ang s. Nhng ai t choi nhn nhan s hien hu cua no, hoac bien no thanh mot nguyen ly oc lap khong bat nguon t Thien Chua nh cac thu tao khac, hoac giai thch no nh mot ngu thc tai, mot viec nhan cach hoa nhng nguyen nhan an tang cua cac s bat hanh cua chung ta. Nhng ngi ay khong con trong pham vi giao huan cua Thanh Kinh va Hoi Thanh na".

[122] Jose Gabriel Del Rosario Brochero, "Platica de las banderas", in CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, El Cura Brochero. Cartas y sermones, Buenos Aires, 1999, 71.

[123] Tong Huan Evangelii Gaudium (24 thang 11, 2013), 85: AAS 105 (2013), 1056.

[124] Mo phan cua Thanh Ignatio Loyola co khac hang ch khien chung ta phai suy ngh nay: Non coerceri a maximo, conteneri tamen a minimo divinum est ("Khong b ieu ln nhat giam gi, nhng c cha ng trong ieu nho nhat, la thuoc ve Thien Chua").

[125] Collationes in Hexaemeron, 1, 30.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page