S iep Giang Sinh 2018

cua c Thanh Cha Phanxico

va phep lanh toan xa Urbi et Orbi

 

S iep Giang Sinh 2018 cua c Thanh Cha Phanxico va phep lanh toan xa Urbi et Orbi.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 25-12-2018) - Luc 12 gi tra Le Giang Sinh 25 thang 12 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc s iep Giang Sinh va ban phep lanh toan xa Urbi et Orbi cho thanh Roma va toan the gii.

ng hai ben c Thanh Cha tren ban cong chnh gia en thanh Phero la c Hong Y Renato Raffaele Martino, ngi Y, nguyen bo trng bo Cong Ly va Hoa Bnh, va c Hong Y Kevin Joseph Farrell, ngi My, Bo trng bo Giao dan, Gia nh va S song.

 

Anh ch em than men,

Chuc Mng Giang Sinh!

Toi loan bao lai tin vui t Be-lem vi anh ch em tn hu Roma, anh ch em tn hu hanh hng va tat ca tat ca moi ngi khap ni tren the gii: "Vinh danh Thien Chua tren tri va bnh an di the cho ngi Chua thng" (Lc 2,14).

Nh cac muc t, nhng ngi au tien chay en hang a, chung ta cung ngac nhien trc dau ch ma Thien Chua a ban: "Mot tre s sinh boc ta, nam trong mang co" (Lc2,12). Trong thinh lang, chung ta quy goi va th lay.

Hai Nhi c c Trinh N Maria sinh ra cho chung ta, a noi g vi chung ta? S iep cao ca cua Giang Sinh la g? o la Thien Chua la Ngi Cha tot lanh va tat ca chung ta la anh em cua nhau.

S that nay la nen tang cua cai nhn Ki-to giao ve con ngi. Khong co tnh huynh e ma c Giesu Kito a ban th nhng no lc cua chung ta co gang xay dng mot the gii bnh ang hn cung se chet yeu, va ngay ca nhng d an tot nhat cung tr nen vo hon va trong rong.

V the li chuc mng Giang Sinh cua toi la mot li chuc mng huynh e.

Huynh e gia moi ngi thuoc moi dan toc va van hoa.

Huynh e gia nhng ngi thuoc cac y thc he khac nhau, nhng co kha nang ton trong nhau va lang nghe nhau.

Huynh e gia nhng ngi thuoc cac ton giao khac nhau. c Giesu a en e mac khai khuon mat cua Thien Chua cho tat ca nhng ai tm kiem Ngi.

Khuon mat cua Thien Chua c bieu lo ni khuon mat mot con ngi cu the. Ngai khong to ra ni mot thien than, nhng ni mot con ngi, sinh ra trong khong gian va thi gian. Do o, vi s nhap the cua Ngai, Con Thien Chua ch cho chung ta rang n cu o en ngang qua tnh yeu, s on nhan va ton trong ban tnh con ngi nho be ma chung ta ang chia se vi nhau trong s khac biet ln ve chung toc, ngon ng, van hoa# Nhng tat ca eu anh ch em trong cung mot ban tnh.

Nh the, s khac biet cua chung ta khong phai la s nguy hai hay nguy hiem, nhng la s phong phu. Cung nh oi vi nghe s muon lam mot bc tranh, th viec co nhieu mau sac se tot hn la ch co mot vai mau!

Kinh nghiem gia nh cung day cho chung ta: gia nhng anh ch em, chung ta khac nhau, va cung khong phai bao gi cung ong y vi nhau, nhng co mot moi day lien ket ben vng noi ket chung ta va tnh yeu cua cha me giup chung ta yeu thng nhau. ieu o cung ung vi gia nh nhan loai, ma ay Thien Chua la "cha me", la nen tang va sc manh cho tnh huynh e cua chung ta.

Ke en, c Thanh Cha cau nguyen va cau chuc cho cac dan toc ang gap nhng kho khan noi bo hay lien quoc gia. Ngai noi:

c g Giang Sinh nay giup chung ta tai kham pha moi day huynh e lien ket chung ta, hiep nhat nh nhng ca nhan va lien ket nh nhng dan toc. c mong bien co nay giup Israel va Palestin noi lai cuoc oi thoai va bat au hanh trnh hoa bnh, khep lai xung ot da trai qua hn bay mi nam tai manh at Thien Chua a chon e to lo gng mat yeu thng cua Ngai.

c g Hai Nhi Giesu hng dan at nc Syria yeu quy va au kho tm c tnh huynh e sau nhng nam dai chien tranh. c g cong ong quoc te dan than manh me v mot giai phap chnh tr nham cham dt nhng chia cat va li loc phe phai, e ngi dan Syria, ac biet tat ca nhng ai b ep phai ri khoi que hng cua ho va tm ni khac lanh nan, co the tr ve song trong hoa bnh tren at nc cua ho.

Toi ngh ve at nc Yemen, vi hy vong rang s nh chien nh can thiep cua cong ong quoc te co the cuoi cung em lai s an ui cho nhieu tre em va ngi dan kiet que v chien tranh va oi kem.

Toi ngh ve Chau Phi, ni hang trieu ngi phai t nan hay di tan va song nh s cu tr nhan ao va anh ninh lng thc. c mong Hai Nhi Thanh, Vua Hoa Bnh, lam im tieng sung va lam sang len hng ong mi cua tnh huynh e tren ca chau luc, xin Ngai chuc lanh nhng no lc cua tat ca nhng ai dan than co vo nhng con ng hoa giai cap o chnh tr va xa hoi.

c g Giang Sinh cung co moi day huynh e hiep nhat ban ao Trieu Tien va giup tiep bc con ng tai lap dien ra gan ay va at en nhng giai phap ong thuan am bao s phat trien va thnh vng cua oi ben.

mong thi gian an phuc nay giup at nc Venezuela tm lai c s hoa hp va lam cho tat ca moi thanh phan xa hoi lam viec trong tnh huynh e v s phat trien cua at nc va tr giup nhng thanh phan yeu the nhat trong dan.

c mong Chua mi sinh mang lai niem an ui cho at nc Ukraina yeu dau, sm tm lai mot nen hoa bnh dai lau. Ch vi hoa bnh, ton trong quyen cua moi quoc gia th at nc mi co the khoi phuc lai t nhng au kho ang ganh chu va lay lai c ieu kien song xng ang vi nhan pham cho cac cong dan cua mnh. Toi gan gui nhng cong oan Kito cua cac vung nay, va cau nguyen cho ho co the phat trien tng quan huynh e va ban hu.

ng trc Hai Nhi Giesu, nhng ngi dan at nc Nicaragua yeu dau co the tm lai c tnh anh em gia ho, e nhng chia re va bat ong khong thang the, nhng tat ca ra sc xay dng s hoa giai va cung nhau xay dng tng lai at nc.

Toi cung mong c nh en tat ca nhng ngi a chu nhng hnh thc thc dan y thc he, van hoa va kinh te. Ho ang phai chng kien t do va can tnh cua ho b cha ap, va ang au kho v oi kem va thieu i s cham soc giao duc va sc khoe.

Toi ngh ac biet en nhng anh ch em mng Sinh Nhat Chua trong nhng hoan canh kho khan, neu khong noi la b chong oi, ac biet ni Kito giao la thieu so, thng b ton thng va khong c mong i. Xin Chua ban cho ho, va tat ca nhng nhom thieu so, song trong bnh an va cac quyen cua ho c nhn nhan, ac biet la quyen t do ton giao.

Xin Hai Nhi be nho va chu gia lanh ma chung ta chiem ngam hom nay ni mang co bao ve tat ca tre em tren trai at va tat ca nhng ngi yeu the, nhng ngi de b ton thng va b loai tr. Xin cho tat ca chung ta on nhan hoa bnh va c an ui t cuoc sinh ha cua ang Cu The, va cam nhan mnh c tnh yeu thng cua Cha tren tri, c nhn thay nhau va song vi nhau nh anh ch em!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page